Svetski dan borbe protiv dečjeg rada 2016
Kraj dečijem radu u lancima snabdevanja.
To je posao za odrasle!

168 miliona dece, što predstavlja jedno od desetero, još uvek radi. 85 miliona dece radi na opasnim poslovima koji ugrožavaju njihovo zdravlje, sigurnost i moral. Nedavno usvojeni Održivi razvojni ciljevi (SDGs) pozivaju na eliminisanje prisilnog rada, kao i rada dece i postavljaju cilj, a to je eliminisanje rada dece do 2025. godine.
Ovogodišnji Svetski dan protiv rada dece, 12. juna je fokusiran na eliminisanju rada dece u lancima snabdevanja. U procesu globalizacije, lanci snabdevanja postaju sve složeniji, širedi se na sektore, države i regione. Svi lanci snabdevnaja, uključujudi one u poljoprivredi i ribolovu, proizvodnji i rudarstvu, uslugama i građevinarstvu, mogu biti povezani sa radom dece.
Svetski dan je prilika da se širom sveta ojača pokret protiv rada dece, kroz kolektivnu akciju i ubrza napredak prema cilju SDG. To je prilika u kojoj svi: vlade, udruženja poslodavaca i sindikati, kao i privrednici i civilno društvo, mogu osvetleti ono što bi moglo biti učinjeno u lancima snabedvanja kako bi se eliminisao rad dece.
Prepoznajudi značaj ovih napora, Svetska organizacija izviđača (WOSM) i MOR su još jednom pozvale Nacionalne organizacije izviđača i Nacionalne kancelarije MOR da se udruže u aktivnostima i događajima koje su planirale na ovaj dan.Saradnja WOSM i MOR bazirana je na zajedničkoj viziji traganja za socijalnom pravdom, mirom i osnaživanjem mladih ljudi da budu snaga za održivi razvoj. Izviđači širom sveta su aktivno uključeni u izučavanju Deklaracije o pravima deteta, kao i porastu svesti o značaju rada dece i eliminisanju dece iz toga.
Okončavanje rada dece u lancima snabdevanja je briga svih nas.Svaka aktivnost se računa. Zajedno možemo nešto da promenimo.Sledi spisak sa mnogim infomracijama i idejama kako se uključiti.
Beate Andrees,s.r.
šefica sektora o osnovnim principima
i pravima na radu MOR
Scott A. Teare,s.r.generalni sekretar
Svetske organizacije izviđača

PODRŽITE AKCIJU PROTIV RADA DECE

Šta možete da radite kako biste podigli svest o povlačenju dece sa poslova i vradanju u školske klupe. Neki od predloga su:
Budite informisani: informišite se o ovom problemu i njegovim uticajima na lokalnu zajednicu.
Podignite svesnost: vaša grupa može da organizuje aktivnosti u vašoj zajednici o podizanju svesti o radu dece.
Postignite: tragamo za mobilnom akcijom iz koje de Svetski dan da stvori međunarodnipokret protiv radadece. Mnoge organizacije širom sveta se uključuju u programe.
Napravite bedž: vaša grupa može da napravi bedž koji se zasniva na aktivnostima koje podižu svest o eliminaciji dečijeg rada.
Pridružite se muzikom: organizujte koncerte ili komponujte pesme protiv rada dece.
Podelite svoje iskustvo i inspirišite druge: molimo da nas obavestite šta ste uradili. Što se više aktivnosti razmeni, kolektivna akcija de učiniti živote dece širom sveta boljim.
Novi Sad, 06.06.2016.
Hadži Zdravko M. Kovač, s.r.
gen. sekretar NSPRV

2016-06-06_pozivno_pismo_Svetski_dan_borbe_protiv_decjeg_rada

 

By admin

Leave a Reply