5. oktobar – WTD 2016:
„Poštovanjem nastavnika, poboljšavamo njihov položaj!”

Godine 1994. UNESCO je proglasio 5 dan meseca oktobra za Svetski dan nastavnika, u okviru proslave „velikog koraka za nastavnike“ napravljenog davne 1966. godine, kada je posebna međuvladina konferencija sazvana od strane UNESCO-a u Parizu, u saradnji sa MOR-om usvojila Preporuku MOR
/UNESCO o statusu nastavnika.
Ova Preporuka utvrđuje prava i odgovornosti nastavnika i međunarodne standarde za njihovo inicijalno i dalje o razovanje zapošljavanje uslove nastave i učenja Ona takođe sadrži brojne preporuke za učešće nastavnika u donošenju odluka u obrazovno-vaspitnim sistemima kroz konsultacije i kolektivno pregovaranje sa obrazovnim vlastima. Od njenog usvajanja, Preporuka se smatra va nim skupom smernica za promovisanje statusa nastavnika, a u interesu kvalitetnog obrazovanja za sve.
Pored toga 5. oktobra se slavi i usvajanje Preporuke UNESCO-a o statusu nastavnika u univerzitetskom obrazovanju iz 1997. godine, koje je usvojila Generalna konferencija UNESCO-a. Kvalitetni nastavnici su ključni za održivi globalni razvoj i njihova obuka, regrutovanje, zadržavanje, status i uslovi rada su u vrhu prioriteta UNESCO-a. U stvari nastavnici su jedna od najuticajnijih i moćnih sila za ostvarivanje jednakosti, dostupnosti i kvaliteta u obrazovanju. Širom sveta postoji nedostatak dobro obučenih nastavnika. Prema procenama UNESCO-vog Zavoda za statistiku (UIS), da se postigne univerzalno osnovno obrazovanje do 2030 godine potražnja za nastavnicima će narasti  čak na 25,8 miliona novih i kvalifikovanih nastavnika.
2030 Agenda za odr ivi razvoj poverila je UNESCO-u da vodi i koordinira aktivnosti za ostvarivanje Cilja 4 održivog razvoja: Kvalitetno o razovanje kroz okvir “O razovanje 2030” za akciju koja ima cilj fokusiran na zna ajno povećanje broja kvalifikovanih nastavnika.
UNESCO i Međunarodna radna grupa u itelja – dobrovoljni globalni savez partnera koji uključuje nacionalne vlade MVO NVO organizacije privatnog sektora agencije UN … radi zajedno da se prevaziđe “U iteljski jaz” Oni promovi u niz pitanja navedenih u Incheonskoj deklaraciji koja poziva da nastavnici i vaspitači budu ” adekvatno regrutovani dobro obučeni profesionalno kvalifikovani motivisani i plaćeni a uz podršku lokalne zajednice da im se omogući rad u dobro opremljenim u ionicama odnosno da lokalne vlasti udu efikasne i efikasno reguli u o razovni sistem”.
Rad UNESCO-a obuhvata o razovni razvoj od pred kolskog do visokog obrazovanja i šire. Teme su glo alno dr avljanstvo i odr iv razvoj ljudskih prava i rodna ravnopravnost zdravlje HIV/AIDS kao i tehni ki i stru ni aspekti razvoja.
NSPRV kao sindikat koji već drugu deceniju u estvuje u svim akcijama i aktivnostima dobrovoljnog globalnog saveza obrazovnih partnera apsolutno podržava kampanju i “Finansiranje budućnosti” (Fond za udućnost) koji je relativno nova kampanja civilnog dru tva i jedan od prioriteta Globalne
kampanje za o razovanje kojim se akteri zala u i zahtevaju da se vlade posvete i preduzmu mere i o razovne politike koje tre a da omoguće sprovođenje i finansiranje okvira za akciju „Obrazovanje za sve“ do 2030.
Naš sindikat zna da novac ne može biti sve u sektoru obrazovanja ali bez njega nikada neće iti ispunjene ambicije i ostvarivanje prava na “Obrazovanje za sve” NSPRV ukazuje da novca ima ali je loše raspoređen pa je tako i upoznao javnost da “22 nuklearne bojeve glave koštaju 39 milijardi $ (isti iznos mogao i da pomogne da svako dete sveta pođe u kolu) a samo u SAD ima 7 300 nuklearnih bojevih glava“ U 32 dana svet potro i 28 milijarde $ na cigarete a isti iznos je potreban za finansiranje obrazovanja u zemljama u razvoju u toku jedne godine.
Elem 39 milijardi $ (godi nje) mo e da po alje svako dete u svetu u kolu a isti iznos potro i se u samo Valmartu (Volmart – lanac američkih hipermarketa robnih kuća i prodavnica) svakih 30 dana 28 milijardi $ potrebno svake godine da dostigne preporučena potrošnja za programe za obrazovanje
odraslih u zemljama u razvoju a toliko se novca potro i u svetu na alkohol svakih deset dana… Dakle ima nade?!
Bez obzira na otužno stanje i sumorne prognoze,
svim koleginicama i kolegama
čestitamo 5. oktobar 2016. godine – Svetski dan nastavnika
uz poruku da je rešenje “poštovanje nastavnika i poboljšanje njihovog
položaja” ujedno i način način
da se ostvare ciljevi iz Dakara, Njujorka i na kraju iz Inčona!
Uključite se i Vi u globalnu akciju “Obrazovanja za sve” do 2030.
i zajedno preskočimo “Učiteljski jaz”!
Novi Sad, 03.10.2016.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač,
generalni sekretar NSPRV

2016-10-03_Svetski_dan_učitelja

 

By admin

Leave a Reply