24-02-2017 Obaveštenje sa sastanka u Ministarstvu – SrpS