Nova rešenja idu u prilog naučnika

Izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata jasnije se i preciznije utvrđuju pravila i kriterijumi u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja. To je u autorskom tekstu za današnju “Politiku” naveo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, čije je ministarstvo objavilo izmene i dopune Pravilnika. On ističe da je ovo ključni dokument za raspisivanje konkursa za novi projektni ciklus koji definiše sve – od uslova konkursa preko kriterijuma za ocenu i izbor projekata koji će biti finansirani do načina finansiranja projekata i istraživača. (Press Clipping)

Ministarstvo: Protest jednog sindikata prosvete politički skup

Protest ispred Vlade Srbije u toku kampanje za predsedničke izbore jednog od četiri reprezentativna sindikata prosvete upućuje na zaključak da se radi o političkom skupu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Oni navode da je, prema podacima školskih uprava, zasnovanih na informacijama direktora škola i aktiva direktora, od 1.772 osnovne i srednje škole u Srbiji juče nastava se u prepodnevnoj smeni normalno odvijala u 1.460, odnosno 82,4 odsto škola. “Časovi su bili skraćeni na 30 minuta u samo 312 škola, što čini šestinu ili 17,6 odsto. Dok je u poslepodnevnoj smeni broj škola sa skraćenim časovima bio još manji”, navode iz ministarstva prosvete.Kako kažu najviše škola se odazvalo pozivu jednog sindikata na skraćenje časova u Zrenjaninu i Čačku, dok je od 280 beogradskih škola u “protestu” učestvovalo tek njih 17.
Poslednjih sedam meseci saradnja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sindikata je veoma intenzivna, što su više puta javno isticali i njihovi predstavnici. Na brojnim sastancima upoznati su sa merama koje Vlada i Ministartsvo preduzimaju kako bi se poboljšao materijalni status zaposlenih u obrazovanju, te da im je jasno predočeno da je u toku rad na Zakonu o platama zaposlenih u javnom sektoru koji će konačno prosvetne radnike dovesti u ravnopravan položaj sa drugim korisnicima državnog budžeta. “Sada je na Ministarstvu i sindikatima da odrede kriterijume za platne razrede, kako bi konačno plata bila ogledalo kvaliteta rada. Upravo zbog toga smatramo da nema nijedno, osim političko, opravdanje za protest”, navodi se u saopštenju.
Dodaju da to što se nisu pridružili protest preostala tri reprezentativna sindikata su pokazala profesionalizam i stav da se konstruktivnim dijalogom sa Ministarstvom može doći do rešenja kojima će biti zadovoljni prosvetni radnici, ali i učenici.(Press Clipping)

Verbić na Forumu obrazovanja

Bivši ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić učestvovao je na trećem Globalnom forumu obrazovanja i veština u Dubaiju gde je u nedelju 19. marta  imenovan za člana novoformirane Atlantis gurupe koju čini dvadeset bivših ministra obrazovanja i šefova država. Grupa je osnovala Varki fondacija sa idejom da sakupi znanja i iskustva bivših ministara obrazovanja, kao i bivših šefova država zainteresvanih za obrazovanje sa svih krajeva planete kako bi pomogli u suočavanju sa trenutnim izazovima obrazovanja globalno. Kako se navodi u saopštenju, namera je da Atlantis grupa deluje kao savetodavno telo državama i ministarstvima na celom svetu u rešavaju pitanja obrazovanja u svojim zemljama. Oslonjeni na viđenja i iskustva članova Grupe obezbediće se ekspertize i preporuke najvišeg kvaliteta.
Prema oceni, Verbića, obrazovanje u svetu nikada nije imalo više izazova, ali sa druge strane ni više mogućnosti. “Razlike između obrazovnih sistema su velike i splet okolnosti i detalja na nacionalnom nivou dominantno utiče na promene u obrazovanju. Ipak, ako postoji jedna zajednička crta za sve onda je to da moramo da osnažimo ljude u sistemu, da im damo veću slobodu i zahtevamo veću odgovornost”, kaže on. Kako dodaje, Atlantis grupa će pomoći svojim iskustvom i autoritetom da promene budu koherentnije i bolje promišljene.
Varki fondacija poznata je po programima i projektima vezanim za unapređivanje obrazovanja na planetarnom nivou, sa fokusom na podizanje kapaciteta nastavnika obukama nastavnika i direktora u zemljama u razvoju, povećanje pristupa obrazovanju, zalaganje za promenu obrazovnh politika i sprovođenje istraživanja koji će pomoći u tome. Treću godinu za redom, Varki fondacija na Globalnom forumu obrazovanja i veština deli najprestižniju godišnju nagradu za nastavnike „The Global Teaćer Prize” vrednu milion dolara.

Pravilnik o nauci: Ministarstvo usvojilo sve
što je predložio Savet

Predlog novog pravilnika je razmatrao Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj i dao pozitivno mišljenje, s nekoliko dramatičnih i ključnih izmena, a Ministarstvo je usvojilo sve što je predloženo, piše Šarčević. Šarčević navodi da su postignuta rešenja koja svakako idu u prilog istraživačima. Svi rezultati naučnoistraživačkog rada koje istraživači ostvare u periodu dok traje postupak izbora u naučno zvanje, a nisu prikazani u izveštaju o kandidatu za traženo zvanje, biće uzeti u obzir prilikom izbora u više naučno zvanje ili reizbora u postojeće. Povećane su vrednosti radova u međunarodnim časopisima, kao i radova u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja za društvene nauke. Zatim, povećan je broj dovoa za istaknute monografije nacionalnog značaja i monografije nacionalnog značaja u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Što se tiče prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, navodi Šarčević, ukinuta je obaveza objavljivanja monografije kao neophodnih uslova za sticanje viših naučnih zvanja.

Šarčević: Namera da se ne ošteti ni jedan kandidat

U nameri da se ne ošteti ni jedan kandidat za kojeg je postupak za sticanje naučnog zvanja pokrenutu po starim pravilima, propisano je da će se odredbe pravilnika primenjivati i na one postupke koji su pokrenuti po odredbama prethodnog iz marta 2016. godine. Šarčević ističe i da nijedan od kandidata za koje su pokrenuti postupci po pravilima koja su važila do stupanja na snagu izmena i dopuna pravilnika nije dobio negativnu odluku Komisije za sticanje naučnih zvanja. To znači, kako je konstatovao, da većina kandidata koji se biraju u naučna zvanja ispunjava i mnogo strože uslove od onih koji su predviđeni ovim izmenama.

 Lipkovski: Viškova će sigurno biti

Na konstataciju da će stručna društva nastavnika fizičkog i tehničkog obrazovanja sigurno biti protiv pomenutih promena, jer se svako bori za što veći fond časova, Lipkovski odgovara da je “normalno da gledaju status svojih nastavnika koji su imali punu normu, jer će se, ukoliko se ona smanji, otvoriti problem tehnoloških viškova”. – Viškova će sigurno biti i zbog toga što su izborni predmeti faktički ukinuti u nastavnom planu. Postoji mišljenje da su oni do sada služili za namirivanje normi nekih nastavnika, ali to nije sasvim tačno. Recimo, uvođenje šaha kao izbornog predmeta je inovacija koja je dovela do pozitiovnih efekata – smatra Lipkovski, napominjući da će NPS tražiti od Ministarstva prosvete projekciju kako će predložene promene u nastavnom planu uticati na borj nastvanika pojedinih predmeta.

Neophodno nacionalno finansiranje nauke

U ovom trenutku je neophodno nacionalno finansiranje nauke, a s uvođenjem mešovitog modela ne bih žurio, izjavio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vladimir Kostić. “Bazične i društvene nauke država mora da podrži. Budemo li nauku prepustili nemilosrdnoj trci na tržištu bojim se da ćemo biti na repu događaja. To će koštati ovu državu ali ne bude li se to uradilo, jedino što ćemo moći da ponudimo jeste jeftina radna snaga i polovični stručnjaci koji će čitati tuđe radove i pričati o njima. Ako želimo da budemo deo društva znanja, to ne smemo da dozvolimo”, rekao je Kostić za “Politiku”. On dodaje da je problem što u Srbiji imamo mnogo više dobrih učenika nego dobrih učitelja, a posle situacije devedesetih, ugnezdio se i mentalitet “večitog gliba”.
O tome koliko se uvažava mišljenje SANU, on kaže da u ovom trenutku 17 akademika vrlo aktivno utiče u radu raznih tela koja kreiraju nauku (matični odbori, Nacionalni savet za nauku…) “Oni imaju impozantne biografije , u nauci su čitav život i niko ne može da im nametne određeno mišljenje, pa ni SANU jer toliko dobro poznaju nauku i probleme. Zato želimo da pojačamo rad i uticaj Odbora za visoko obrazovanje, organizujemo tribine, pozivamo stručnjake koji imaju šta da kažu. SANU jeste bila marginalizovana i da ne kažem izložena mržnji pojedinih, koji čak i ne znaju gde se nalazi ova zgrada”, kaže Kostić.(Press Clipping)

Šarčević: Ozbiljnije pripreme za PISA test

Srbija se mnogo ozbiljnije priprema za naredni PISA zakazan za 2018. godinu, izjavio je u subotu  ministar obrazovanja Mladen Šarčević. Formirani su ekspertski timovi zaduženi za obuku nastavnika, a odabrane je i 61 škola koja će učestvovati u probnom testiranju. Vremena za pripremu je malo, jer je testiranje već za godinu dana, ali je dobro što se u obuku uključila i velika preduzeća koja vide svoj interes u afirmaciji znanja. PISA test je važan za srpsko obrazovanje, a cilj je dugoročan, kaže ministar Mladen Šarčević.
Formiran je Savet za PISA testiranje sa 4 stručne grupe za oblasti koje pokriva test – razumevanje pročitanog teksta, matematičku i naučnu pismenost, i novu oblast – finansijsku pismenost. PISA test, u svetu najpriznatija i najmasovnija provera funkcionalnog znanja kod učenika organizuje se svake tri godine. Srbija učestvuje od 2001. Bez uspeha. 2012. bili smo 43 d 65 zemalja, dok 2015. nismo ni učestvovali jer nije obezbeđen novac. https://www.youtube.com/watch?v=MXDVCSMRCy0

Deca palih boraca ne plaćaju više školovanje

Vlada Srbije, po prvi put je istinski obratila pažnju na probleme njenih boraca i njihovih porodica i potpisani su sporazumi sa više od 37 visokoškolskih ustanova, po kojima deca palih boraca više ne moraju da plaćaju za školovanje, a uvedene su i subvencije za zapošljavanje, izjavio je u nedelju 19. marta ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. “Prepoznali smo svoju muku i prepoznali smo svoj ponos. Deca palih boraca su naš ponos, kao što je ponos borba koju su vodili njihovi roditelji”, rekao je Vulin na Saboru Saveza boračakih organizacija Srbije. Kako je istakao, po prvi put, vlada Srbije sa Aleksandrom Vučićem na čelu obratila je pažnju na probleme boraca i njihovih porodica, te je, po prvi put, potpisala sporazume sa više od 37 visokoškolskih ustanova, po kojima deca palih boraca više ne moraju da plaćaju za svoje školovanje.
“Država Srbija ponosi se svojim ratnicima, zahvaljujući njima država ne treba da traži pomoć od bilo koga drugog, uvek je imala njih da se osloni kada je bilo teško i zato sada oni mogu da se oslone na svoju Srbiju”, podvukao je Vulin. Prema njegovim rečima, vlada Srbije ne stidi se istorijske istine, obeležava svaki važan datum iz svoje istorije, stvari naziva pravim imenom, “za NATO agresiju kaže da je NATO agresija, za svaki rat kaže kakav je bio i gde je bio”, ali i podvukao da je Srbija u svojoj prošlosti uvek vodila oslobodilačke ratove i borila se kada je bila napadnuta. “Kao što Srbija nije izazvala i nije tražila početak građanskih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, tako nije ni izazvala, ni tražila, niti skrivila NATO agresiju. Baš iz svih tih razloga, država Srbija nema nijedan razlog da se stidi svojih ratnika. Može samo da se ponosi njima, njihovom borbom, njihovoj ljubavi prema svojoj zemlji”, rekao je Vulin.(Press Clipping)

Inicijativa “Izađi i glasaj – FEJS Srbija”

Mladi tradicionalno izbegavaju da glasaju na izborima, osim ako ih neka organizacija ili akcija ne animiraju da izađu na birališta. Upravo zbog toga, studenti žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokrenuli su inicijativu “Izađi i glasaj”, u okviru organizacije Foruma studenata novinarstva Srbije – FEJS Srbija. Po izlaznosti mladih na izbore mnogo zaostajemo za zemljama u regionu, kao što su Bosna i Hercegovina i Hrvatska, gde je odziv od 30 do 50 odsto. Istraživanja Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazuju da u Srbiji glasa samo oko 10 odsto mladih.
Predstavnik FEJS-a, Milovan Nikolić kaže da ga je inertnost njegovih kolega navela na pokretanje te inicijative. Preko društvenih mreža pokušaće da animiraju mlade kroz mnoge zanimljive i edukativne sadržaje. “Ne želimo da mladi ili osobe koje su pod utiskom naše kampanje glasaju za nekoga posebno nego samo da izađu i glasaju, jer svaki glas jednako vredi i svaki glas je jednako upotrebljiv’”, objašnjava Nikolić.

Pasivnost mladih posledica nepoznavanja političkih procesa

Komunikolog Jelena Kleut koja se, takođe, bavi aktivizmom mladih, navodi da njihova pasivnost proističe iz nedovoljnog poznavanja političkih procesa. “Dakle politika ulazi u sve pore naših života i zbog toga je taj stav gadljivosti prema politici vrlo pogrešan”, ukazuje Jelena Kleut za Radio-televiziju Vojvodine.

Deo mladih motivisan za društvene promene

Ohrabruje to da postoji i onaj deo omladine koji je spreman da svojim glasom utiče na promene u društvu. Studenti koji žele da učestvuju u izborima, smatraju da je glasanje vrlo bitno. Kao i pokretači kampanje “Izađi i glasaj”, Jelena Kleut dodaje da mladi treba da se uključuju u organizacije, bilo volonterske ili humanitarne, u kojima mogu da spoznaju da promene nisu nemoguće. “Mislim da je vrlo važno aktivno raditi, i kad kažem raditi, čak i kroz sistem formalnog školstva raditi na tome da mladi razumeju političke procese. Dakle da im se od ranih obrazovnih nivoa usađuje ideja šta znači biti građanin”, objašnjava Jelena Kleut. Ukoliko ste motivisani ovom pričom, sadržaj inicijative “Izađi i glasaj” možete da pronađete na Fejsbuk stranici FEJS Srbija.

Treće (i svako naredno) dete i sva deca sa smetnjama dobiće besplatne knjige

– Nova, proširena lista osnovaca kojima će resorno ministarstvo obezbediti udžbenike primenjivaće se za narednu školsku godinu. Treće i svako naredno dete u porodici sigurno će dobiti knjige. Težimo da besplatne komplete priuštimo i svoj deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Poslali smo školama zahtev da nam dostave podatke o tome koliko imaju učenika koji se školuju po individualnom obrazovnom planu, takozvanom IOP-u 1 ili 2. Postoji razlika: IOP 1 znači da je redovan program prilagođen detetu, a IOP 2 da je izmenjen nastavni sadržaj u skladu sa smetnjom u razvoju i mogućnostima deteta – pojašnjava Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete.
Njena je procena da je gotovo izvesno da će školske knjige na poklon dobiti svi osnovci koji uče po IOP-u 2, ali da je država čvrsto rešila da školsku literaturu priušti i mališanima koji uče po IOP-u 1. Prave se proračuni da li će u opredeljenom budžetu biti dovoljno novca da se besplatni udžbenici obezbede svim đacima sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.
Dakle, đaci koji uče po IOP-u 2 u grupi dece sa smetnjama su prioritet za nabavku besplatnih knjiga? – Tako je – potvrđuje pomoćnica ministra.
Ali, šta će tim osnovcima poklonjeni udžbenici za redovnu nastavu, ako nisu prilagođeni smetnjama i mogućnostima tih mališana? – Pravilnik o prilagođavanju udžbenika odavno je trebalo da postoji, ali tek mi smo počeli da ga radimo, u oktobru prošle godine. Uskoro će biti završen. Ostalo je da se reše pojedine poteškoće, među kojima i pitanje kako da „štampamo” znakovni jezik. Ipak, zna se ko treba i kako da priredi te knjige, i nadamo se da će biti gotove za sledeću školsku godinu. Pravimo i projekciju da bismo videli da li će 500.000.000 dinara koje je ministarstvo izdvojilo za besplatne udžbenike biti dovoljno za sve novopredviđene kategorije – kaže Nedeljkovićeva.
U prethodne tri godine nije se menjao budžet za besplatne udžbenike, iako se menjala preraspodela tog novca, a reč je oko 600.000.000 dinara. Šta je uticalo da suma opredeljena za knjige koje država obezbeđuje deci bude za oko 100.000.000 dinara manja? – Nije manja. Ista suma namenjena je deci. Za nabavku besplatnih udžbenika planirano je 500.000.000 dinara, a 100.000.000 utrošiće se za kupovinu enciklopedija, rečnika, nastavnih sredstava koja ostaju školama. Ali, ako bude potrebno 550.000.000 dinara da se kupe udžbenici za sve predviđene kategorije, smanjićemo budžet za literaturu za škole u korist kompleta za đake – razjašnjava Nedeljkovićeva.

Potrebno od 10.000 do 15.000 IT stručnjaka

Domaći IT sektor mogao bi odmah da zaposli između 10.000 i 15.000 stručnjaka, izjavio je juče savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Vukašin Grozdić. Za ove poslove se u Srbiji edukuje samo između 1.000 i 1.500 ljudi godišnje a, Grozdić kaže da postoji velika potreba kompanija za IT stručnjacima u Srbiji. On je za RTS rekao da se dešava da kompanije, koje rade istraživanja, studije izvodljivosti i slično, odustaju da dođu u Srbiju kada vide da nema dovoljno potrebnih kadrova.
Sada se sprovodi pilot projekat sa prvih 100 stručnjaka, a posle će biti obuhvaćeno još 900 ljudi. “Onlajn testiranje je počelo u subotu i završiće se u utorak, a u četvrtak ćemo imati bazu svih prijavljenih podataka. Ciklus će trajati od tri do četiri meseca, zatim praksa mesec do dva i pratiće ih u narednih osam meseci. Cilj je da u tih osam meseci budu zaposleni tri meseca na minimalnoj plati od 40.000 dinara”, dodao je Grozdić.

Kino sekcija u OŠ “Petefi Šandor”

Na prvom programu Radio-televizije Vojvodine u subotu sa početkom u 19.20 časova je  emitovana emisija u kojoj se razgovaralo o kino sekciji. U Osnovnoj školi “Petefi Šandor” u Novom Sadu, ponovo postoji kino sekcija. Profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu, Šandor Šetalo i Nikola Sekerić sa svojim studentima, sa puno entuzijazma, šire ljubav prema pokretnim slikama. Svake subote u kino sali škole, male sineaste podučavaju njihovi mentori. Ono što su do sada naučili, pretočili su u omnibus pod nazivom “Veliki odmor”, a trenutno rade na novom, mini projektu o smeni godišnjih doba. Deca prolaze kroz sve faze rada na jednom filmskom ostvarenju, sama pišu scenario, glume, kadriraju, montiraju, te na taj način ulaze u svet filma polagano, kroz igru.

Art Trema Fest Ruma od 22. do 25. marta

Art Trema Fest Ruma afirmiše rad studenata umetničkih akademija u regionu prikazujući njihove ispitne, diplomske i profesionalne produkcije, kao i kamernih predstava koje nastaju u saradnji sa pozorištima, nezavisnim teatarskim asocijacijama i ustanovama kulture. I tako 20. godina. Organizator TREME je Gradsko pozorište Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom, Gradskom bibliotekom i Zavičajnim muzejom Ruma. Sve ove godine podršku su davali: lokalna samouprava, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i lokalni preduzetnici.
Ove godine, 20. Art Trema Fest Ruma – prvi segment projekta “Trema u martu” biće održan od 22. do 25. marta (odabrano je 8 predstava od 92 prijavljene na konkursu). U takmičarskom delu, tokom četiri dana festivala, gledaoci će biti u prilici da vide po dve predstave dnevno, izuzev na otvaranju i zatvaranju kada su predviđeni dodatni programi. 20. Art Trema Fest Ruma zvanično se otvara u 18 časova izložbom “Fotografija na pozorišnom plakatu Ferenca Barata” kustos Ljiljana Dinić (Pozorišni muzej Vojvodine u saradnji sa Zavičajnim muzejom Ruma), pola sata kasnije sledi performans “Izložba za jednu sliku u mraku …” umetnika Jovice Joleta Panića, a u takmičarskom delu biće izvedene predstave „Međuigre 0 do 24″ Zijaha Sokolovića od 19 časova i “Ukalupljivanje (Tragedija loptanja u Srba)”, produkcija FDU, sa početkom u 21 čas.(Press Clipping)

Dan otvorenih vrata u OŠ “Branko Radičević”

Za buduće đake i njihove roditelje, u Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Novom Sadu, u subotu je organizovan  Dan otvorenih vrata, tokom kojeg su imali priliku da se međusobno upoznaju i informišu o radu škole, na kreativan način. Dobrodošlicu za nove učenike pripremili su stariji osnovci, koji su napravili tematski izložbu. OŠ “Branko Radičević” jedna je od dve osnovne škole u gradu u kojima se odvija celodnevna nastava, zahvaljujući čemu, po završetku časova, učenici mogu da se posvete i drugim obavezama. https://www.youtube.com/watch?v=-cmffaKX1lk

Novi Sad: Niče Muzičko-baletska škola

“Prva faza izgradnje nove Muzičko-baletske škole s koncertno-produkcijskom dvoranom na Limanu 3 trebalo bi da bude gotova 15. maja – kaže načelnica Gradske uprave za obrazovanje Lidija Tomaš. – Iako je prvobitno planirano da se taj deo radova okonča do početka marta, taj rok je, na osnovu zahteva izvođača radova, nadzorni organ produžio za 70 dana, pre svega zbog loših vremenskih uslova. Nakon što prva faza bude gotova, u posao se uvodi izvođač druge faze, koji će raditi tokom ove i sledeće godine. Lidija Tomaš navodi da su razlozi za kašnjenje opravdani, budući da van građevinske sezone nije bilo moguće izvođenje radova, pre svega zbog velike hladnoće, ali i jakih kiša. Kako kaže, u to je uračunato i sedam neradnih dana državnih praznika, ali i nekoliko dana za izmeštanje saobraćaja, kada angažovana firma nije mogla da počne posao.
– Osim tih mesec i po produženja, sve teče kako je prvobitno zamišljeno – uverava i direktorka Muzičke škole „Isidor Bajić” Radmila Rakin Martinović. – Nadamo se da će druga faza, koja bi trebalo da traje 14 meseci, početi odmah po završetku prve, odnosno u drugoj polovini maja.
Ostalo je još i da se s nivoa Pokrajine ili Republike obezbedi novac za završnu, treću fazu gradnje, a izvođač će potom moći da krene da radi sledeće i 2019. godine, kada se planira kraj posla. Za završetak radova, prema rečima načelnica Gradske uprave za obrazovanje Lidija Tomaš potrebno je još oko 700 miliona dinara. Novosadski umetnički centar činiće Muzička škola „Isidor Bajić”, Baletska škola u Novom Sadu i koncertno-produkcijska dvorana od 428 mesta. Nova škola gradi se u bloku koji formiraju Bulevar cara Lazara, odakle će biti glavni pristup zgradi, i ulice Narodnog fronta, Balzakova i Šekspirova. Planirani kapacitet centra je 1.500 učenika i 200 nastavnika Muzičke škole i 600 učenika i 60 nastavnika Baletske. Grad je do sada odvojio 1,15 milijardu dinara za prvu i drugu fazu projekta.

Javno čitanje stihova na ulicama Subotice

Svetski dan poezije (World Poetry Day) UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine s ciljem promovisanja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom sveta. Na proglašenju praznika rečeno je da treba odavati priznanje i podsticaj nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima. Povodom svetskog dana poezije, a u sklopu kulturne kampanje “Pazite na kulturu, kultura pazi na vas”, Fondacija “Danilo Kiš” organizuje javno čitanje stihova na ulicama grada. Poeziju će čitati subotički glumci Karmen Bardak, Čila Pamer, Srđan Sekulić i Bela Kalo na srpskom i mađarskom jeziku na različitim lokacijama u utorak, 21. marta 2017. godine. U sklopu ovog programa mladi pesnici Stevan Tatalović i Goran Stamenić iz Beograda gostovaće na časovima u Tehničkoj školi “Ivan Sarić” i Gimnaziji “Svetozar Marković” te će mladim srednjoškolcima predstaviti svoju poeziju.(Press Clipping)

Akademac: “Plamen, ali znanja”

Na prvom programu Radio-televizije Vojvodine u subotu u 12.10 časova je emitovana nova emisija iz serijala “Akademac” u kojoj se razgovaralo o prevenciji požara. Sada već tradicionalno, svake godine u martu, između dva tragična požara, u Akademcu govorimo, sećamo se, opominjemo i informišemo mlade o požarima i prevenciji požara. Okupljene u emisiji povezuje namera i želja da se što dublje prodre u lične i društvene dimenzije uzročno posledičnih požara u kojima su stradali novosadski studenti. Za početak, pronašli smo odgovore na pitanja, posebno na ona – pomoću kojih pojedinac može spasiti svoj goli život u slučaju ugroženosti. U emisiji govore; profesorka FTN-a, smer Upravljanje rizicima, dramaturg predstave SNP-a – “Tamo gde smo ostali”, student koji je preživeo požar, danas asistent na FTN-u i studenti UNS. Urednica i scenaristkinja: Tamara Burević Voditeljka: Ana Bojović Reditelj: Manuel Srbin Emisija će moći da se pogleda i na odloženo, na sajtu Radio-televizije Vojvodine.

Dr Endi Ših: I deca s autizmom mogu biti dobri đaci

Nema naučno dokazanog leka za autizam, ali postoji mnoštvo istraživanja koja pokazuju da, uz prave intervencije i brigu, osobe s autizmom mogu napredovati s vremenom i voditi nezavisniji i produktivniji život. Ovo u razgovoru za “Blic” navodi dr Endi Ših, stručnjak u oblasti autizma i potpredsednik organizacije “Autism Speaks”. Kako ističe, roditelji su kamen temeljac na putu zdravijeg života autističnih mališana.
– Kao stručnjak, roditeljima mogu da dam tri najbitnija saveta. Prvi je da prihvate i vole dete onakvo kakvo jeste. Ne dozvolite da ga autizam odredi kao ličnost. Kako će društvo razumeti i prihvatiti vaše dete ako vi nećete? – poručio je roditeljima dr Ših. Reči koje doktor navodi velika su nada i podstrek roditeljima autističnih mališana. Upornošću, brigom i pravovremenim reagovanjem deca mogu da napreduju i da ostvare zapažene rezultate u svim segmentima društva, tvrdi on.
– Drugi savet je da imaju velika očekivanja koja se tiču budućnosti njihovog deteta. Vaše dete je samo drugačije, nije lošije. Ukoliko vi ne verujete da je bolja budućnost za njega moguća, onda se neće desiti. I na kraju, zastupajte svoje dete tako što ćete pomoći okolini da vidi njegove snage i potencijale, ali i to da ovakva deca imaju puna prava i mogućnosti kao sva druga – savetuje doktor. Ključ uspeha u lečenju osoba sa autizmom, prema mišljenju dr Šiha, jeste u donošenju pravila i spremnosti na saradnju između sektora.

Malo psihijatara za decu u Srbiji

Kada bi sva deca u Srbiji posećivala lekare iz oblasti psihijatrije, samo jedan lekar lečio bi 47.497 dece. Ukupan broj neuropsihijatara, psihijatara i dečjih psihijatara koji se bave decom i mladima u psihijatrijskim ustanovama Srbije je 38. Još devet dečjih psihijatara obavlja svoj posao u okviru regionalnih zdravstvenih centara, domova zdravlja, u privatnoj praksi, te dolazimo do broja 46. Ovo su podaci koje je predstavila Milica Pejović Milovančević iz Društva za dečju adolescentnu psihijatriju i srodne struke (DEAPS).

Profesori doniraju novac od časova jezika

Za akciju organizacije “Prevodilačko srce” koja besplatno prevodi na 30 jezika medicinsku dokumentaciju za lečenje u inostranstvu, gotovo svi smo čuli. Ovoga puta oni su pokrenuli novu humanu akciju – “100 lessons”, sa ciljem da pomognu bolesnoj Mariji Milošević i bar malo olakšali njeno lečenje. Marija Milošević je profesorka engleskog jezika koja je 2014. godine, posle teške saobraćajne nesreće u Tunisu, ostala nepokretna. Za njeno lečenje potrebna je terapija matičnim ćelijama u Rusiji, a organizacija “Prevodilačko srce” odlučila je da joj kroz donacije od časova jezika koje će profesori i učenici odvajati za nju, olakša put ka izlečenju.
Nastavnici će svaki održani čas dokumentovati i podeliti fotografije na društvenim stranicama pod haštagom #100lessons, objašnjava Olgica Andrić i dodaje da je zadovoljna dosadašnjim odzivom profesora. Nakon svakog održanog časa, sva prikupljena sredstva biće uplaćena na račune koji su navedeni na stranici za podršku Mariji. https://www.youtube.com/watch?v=DATByLMuRhc

Sajam obrazovanja za vračarske male maturante

Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije za vračarske osmake održaće se u utorak, 21. marta od 10 sati u velikoj sali Gradske opštine Vračar. Cilj ovog sajma je da se učenici završnih razreda osnovnih škola informišu o programima srednjih škola i njihovim obrazovnim profilima i smerovima. Tom prilikom osmaci će saznati koja znanja i veštine mogu steći tokom svog daljeg školovanja, kao i mogućnosti zapošljavanja u pojedinim oblastima rada. Školarci će imati priliku i da se uključe u psihološke radionice kako bi saznali više o sebi, svojim željama, profesionalnim interesovanjima i načinima donošenja odluka.

Vremeplov: Petar Preradović

U nedelju je obeležen dan na koji je 19. marta 1818. godine rođen  Petar Preradović, srpski i hrvatski književnik, jedan od najznačajnijih pesnika epohe ilirizma, čija se lirika kreće od zanosnog rodoljublja do krajnjeg pesimizma. Posle završene Vojne akademije u Vinernojštatu, iako rođen kao Srbin, zbog napredovanja u karijeri prešao je u rimokatoličanstvo i napredovao do čina generala, učestvujući u svim ratovima Austrije njegovog doba. Isprva je pisao na nemačkom, ali je ubrzo počeo da piše na maternjem jeziku, pa se njegovim pravim književnim početkom smatra pesma “Zora puca, biće dana”. Napisao je i niz toplih ljubavnih pesama, od kojih se mnoge pevaju i sada, poput pesme “Miruj, miruj, srce moje”. Dela: zbirke pesama “Prvijenci”, “Nove pjesme”, drama “Kraljević Marko”, epovi “Lopudska” (nedovršen), “Prvi ljudi”, “Pustinjak” (nedovršen), libreta “Vladimir i Kosara”, “Sirotica”. Tekst današnje austrijske himne delo je njegove praunuke Paule fon Preradović.

Vremeplov: Dimitrije Avramović

U nedelju je obeležen dan na koji je 19. marta 1815 rođen  srpski slikar i pisac Dimitrije Avramović, jedan od začetnika romantizma u srpskom slikarstvu. Studirao je na Umetničkoj akademiji u Beču, gde je izradio odličan portret Vuka Karadžića. Ukrasio je zidove i ikonostas Saborne crkve u Beogradu, crkve u Topoli, manastira u Vrdniku, portretisao je kneza Mihaila Obrenovića, mitropolita Petra, Simu Milutinovića Sarajliju. U Svetoj Gori je, prema nalogu Državnog saveta, prepisivao povelje srpskih vladara i kopirao živopise i po povratku je objavio delo “Sveta Gora sa strane vere, hudožestva i povesnice”, kojim je stekao velike zasluge za srpsku istorijsku nauku. Kao publicista sarađivao je u časopisima “Podunavka”, “Sedmica” i “Srbski dnevnik”.

Vremeplov: Vladimir K. Petković

Na jučerašnji dan 20. marta 1935 godine umro je srpski geolog Vladimir K. Petković, član Srpske kraljevske akademije, osnivač Državnog geološkog instituta, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, najbolji poznavalac kredne formacije kod nas i tektonike istočne Srbije. Bio je upravnik Geološkog zavoda Beogradskog univerziteta i urednik “Geoloških anala Balkanskog poluostrva”. Napisao je oko 70 radova, pretežno o stratigrafiji i tektonici Srbije. Dela: “Geologija istočne Srbije”, “O tektonskom sklopu istočne Srbije”, “Tercijer u Skopskoj ravnici”, “Tupižnica i njeno podnožje”, “Golt u Srbiji”, “O baremskom katu na Grebenu”, “Aptski kat u istočnoj Srbiji”.

Vremeplov: Artur Klark

U nedelju je obeležen dan na koji je 19. marta 2008 umro je britanski pisac Ser Artur Klark, autor niza dela iz oblasti naučne fantastike. Završio je Kraljevski Koledž u Londonu i magistrirao matematiku i fiziku 1948. Njegov najveći doprinos nauci je ideja da bi geostacionarni sateliti mogli da se koriste kao komunikacioni releji, otuda je Međunarodna astronomska unija nazvala geostacionarnu orbitu Klarkovom orbitom. Dela: “Odiseja u svemiru 2001”, “S druge strane strane neba”, “Pad mesečeve prašine”, “2010: Druga odiseja”, “2061: Treća odiseja”, “Susret sa meduzom”, zbirke pripovedaka “Sastanak sa Ramom” i “Pesme daleke zemlje”.

Zemun: Đaci spasli otkaza direktora OŠ “Svetozar Miletić”

Miroljub Mosurović, direkotor Osnovne škole “Svetozar Miletić”, pravi miljenik roditelja i đaka, ipak neće biti smenjen sa ove pozicije. Mosurović je juče saopštio roditeljima na sastanku u školi da je sve stopirano i da je dobio satisfakciju u Ministarstvu prosvete. Pored potpisa, protest na sreću nisu dočekali ni 2.000 bedževa sa natpisima “Ne damo Ljubu” koje su roditelji pripremili. Mosurović je odlukom inspekcije trebao da bude smenjen zajedno sa celim školskim odborom, što je izazvalo neverovatan revolt ne samo kod đaka ove zemunske škole, već i kod bivših učenika širom sveta. Na “Fejsbuku” je napravljena grupa podrške pre šest dana, a protest koji je bio zakazan za ponedeljak u 18 u dvorištu iza škole, ali sad je zbog srećnog kraja otkazan.(Press Clipping)

Ubici deteta doživotni zatvor

Akcija Fondacije “Tijana Jurić” i redakcije “Blica” da se izmeni Krivični zakon i propiše da se svakom ubici deteta odredi doživotni zatvor ujedinila je porodice koje su surovim činom monstruma ostale bez voljenih. Podršku akciji dala je i majka ubijene Anđeline (3) iz Zaječara Danijela Stefanović.  Poslednje u nizu ubistava nedužne dece, koje je potreslo čitavu Srbiju, jeste ono iz jula 2016. godine, kada je Vladica Rajković oteo trogodišnju Anđelinu Stefanović iz sela Vratarnica kod Zaječara sa proslave rođendana ćerke svog rođenog brata Perice, a zatim je silovao na lokalnom putu. Nakon toga Vladica je nedužnu devojčicu ubio udarcima kamenom u glavu, nakon čega je oprao odeću i vratio se na dečji rođendan. Policiji je rekao da je devojčicu voleo i da je ona volela njega. Suđenje ovom čoveku i dalje je u toku. Skrhana bolom zbog gubitka deteta Danijela, majka malene Anđeline najviše bi volela da se izmena zakona dogodi što pre kako Vladica nikada više ne bi mogao da povredi nijedno dete. (Press Clipping)

“Svi Srbi su četnici”: Ustaški grafiti na školi u Šibeniku

Grafiti mržnje “Svi Srbi su četnici”, “Za dom spremni!” i ustaško slovo “U” ispisani su na fasadi šibenske Osnovne škole Vidici. Zamenik šibensko-kninskog župana Anja Šimpraga rekla je da je ovakvih slučajeva bilo i ranije i da su Srbi u županiji naviknuti na takve pojave, prenose hrvatski mediji. – Svako malo bude ispisan grafit kojim se poruči da nismo dobrodošli na ovom području – navela je Šimpraga, napominjući da huliganima jedino država može stati na kraj. Govoreći o nedavno objavljenom biltenu SNV-a o istorijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u prošloj godini, u kojem su istaknuti i slučajevi iz ove županije, Šimpraga je navela da je reč o nizu pojedinačnih slučajeva, ali da nije nimalo lako kad to vidite, a pripadnik ste manjine kojoj su takve poruke namenjene. – Uvek se zgrozim kad vidim poruke koje sadrže govor mržnje, pogotovo na portalima, gde u verbalnim napadima prednjače mladi ljudi koji nisu prošli rat, a ipak mrze – zaključila je Šimpraga, koja je zamenik župana iz redova SDSS-a.
Direktor škole Darko Relja osudio je ispisivanje grafita, koji su  osvanuli na fasadi škole, ističući da takvo izražavanje predstavlja nasilje. – Protiv tih strašnih poruka se moramo boriti. Poslata je veoma ružna poruka, tim prije što je reč o vaspitno-obrazovnoj ustanovi – istakao je Relja. On je dodao da ga je kontaktirala policija koja traga za nepoznatim počiniocima, ali da ne zna ko je pozvao policiju budući da radnici škole nisu ranije videli grafit napisan crnim sprejem. Nakon policijskog uviđaja, natpis je prefarban.

Minhen: Ubio 9 osoba, ranio 5 zbog mobinga u školi

Motiv prošlogodišnjeg napada u tržnom centru u Minhenu, kada je 18-godišnji David S. ubio devet, a ranio pet osoba, bio je mobing u školi, prenose danas nemački mediji pozivajući se na konačan izveštaj veštaka. David S, poreklom iz Irana, koji je 22. jula 2016. godine je u jednom tržnom centru na severu Minhena ubio devet, uglavnom mladjih osoba, posle napada počinio je samoubistvo. Njegovi roditelji tvrde da nisu ništa znali o planovima svog sina koji je preko interneta nabavio oržje i, navode mediji, mesecima se pripremao za napad, prenela je Hina. (Press Clipping)

By admin

Leave a Reply