Ministru prosvete nauke i tehnološkog razvoja
Mladenu Šarčeviću

Poštovani gospodine ministre,
            Prošlo je već gotovo tri meseca od situacije koja je bila ponižavajuća za prosvetu i sve prosvetne radnike, za državu Srbiju a verujemo i za Vas kao ministra prosvete. Naravno, govorimo o štrajku glađu kojim je troje naših kolega ukazivalo na nezakonito oduzete licence za rad. Kao što i Vi sigurno znate, licence se uzimaju u situacijama naznačenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i tek POSLE dobijanja otkaza ugovora o radu. Kako su se pomenute kolege žalile nadležnom sudu, pre okončanja postupka licenca se NIJE MOGLA oduzeti. Vašim rešenjem iz februara meseca Vi ste to na neki način i priznali, privremeno vraćajući licencu, ali to nije proizvelo nikakve pravne posledice po naše kolege. Ne želeći ovim putem da se bavimo valjanošću rešenja o PRIVREMENOM vraćanju licenci (mada je jasno da licencu imaš ili nemaš) želimo da Vam ukažemo na trenutni položaj naših kolega koji preti da ponovo eskalira u situacije kojih ćemo se ponovo svi stideti.
Ovim dopisom želimo da Vam ukažemo na trenutnu situaciju kolege Disića (ne možemo se jednim dopisom baviti svim slučajevima ali to ne znači da ih ne vidimo i da se i zbog njih ne bunimo!) koji je i dalje na istom mestu gde je bio i pre tri meseca, pola godine, godinu dana…. Sigurni smo da ste upoznati da je u slučaju kolege Disića došlo do verbalnog i fizičkog sukoba dvoje kolega. Takođe, sigurni smo da znate da je policija po službenoj dužnosti pokrenula prekršajni postupak koji je odavno završen. Presudum prekršajnog suda, kolega Disić je proglašen odgovornim samo za verbalni delikt dok je drugi kolega označen i kao neko ko je odgovoran i za fizički nasrtaj. Takođe, sigurni smo da znate (i sami ste to izjavili na sastanku sa sindikatima prilikom pregovora oko ZOSOV-a) da je direktor škole pokrenuo postupak SAMO protiv kolege Disića i da je on okončan odlukom školskog odbora i rešenjem ministarstva na čijem ste čelu, oduzimanjem licence za rad. Dakle, kolega Disić koji je proglašen odlukom suda kao odgovoran za verbalni delikt NE RADI i uskraćeno mu je osnovno ljudsko pravo na rad, dok drugi kolega (presuđen i za fizičko nasilje) radi bez ikakvih posledica. To je paradigma pravnog sistema Srbije i svi mi moramo zajedno da se borimo protiv toga. Očigledno je da  disciplinski postupak u školi nije proveden na zadovoljavajući način. Od kolege Disića smo saznali da postupak pred Osnovnim sudom nije ni blizu završetka, da direktor škole OSPORAVA i Vaše rešenje iz februara meseca, a za to vreme kolega Disić preživljava samo zbog ogromne želje da živ dočeka okončanje postupka i skidanje ljage sa svog imena. Treba da znate da su njegova trenutna zaduženja znatno iznad primanja i da se tako sigurno ne može živeti!
Želimo da Vam poručimo da razumemo i situaciju u kojoj se lično Vi nalazite ali Vas molimo da razmislite u kojoj situaciji se nalazi kolega Disić i druge kolege. Jasno nam je i da po važećem ZOSOV-u nemate mogućnost da smenjujete loše direktore iako je jasna odgovornost direktora škole u kojoj kolega Disić radi. Pozivamo Vas da učinite sve što je u Vašoj moći jer mi prosvetnoi radnici NEMAMO VREMENA da čekamo da pravni sistem proradi. Budite sigurni, ukoliko se ponove situacije od februara ove godine, mi ćemo pozvati sve kolege da se pridruže protestu. Niko od nas nema pravo da ćutke posmatra dok se nekome život gasi zbog sistemskih grešaka za koje on nije odgovoran.
Novi Sad, 04.05.2017.
Ranko Hrnjaz, predsednik

2017-05-04 rh Ministru prosvete

 

By admin

Leave a Reply