Н/р председницима  Синдиката  – свима
Н/р председницима  Актива  српског/матерњег језика
Н/р председницима Актива ликовног  васпитања
Поштовани,
Подсећамо Вас да је последња недеља априла била посвећена борби за остваривање глобалног развојног циља број 4 – Осигурати инклузивно и равноправно квалитетно и бесплатно образовање за све, као и могућност доживотног образовања за све. Ова недеља је позната под именом Глобална недеља акције и подржавају је  просветни  радници,  просветне  власти,  Уједињене нације и бројне невладине и владине организације које се баве питањем образовања и које су усмерене на агенду Образовања 2030, као и на реализацију Развојних глобалних и одрживих циљева Уједињених   нација.
Како је свима јасно да без реализације циља 4 није могуће реализовати ни остале Глобалне развојне циљеве, јер се ти циљеви међусобно преплићу и без образованих будућих носиоца развоја свих друштава неће бити могуће реализовати ни, примера ради, циљ 1 – Излазак из сиромаштва, циљ  2  –  Стварање одрживе пољопривреде (и боље исхране), циљ 3 – Стварање бољег здравственог система и решавање великих проблема као што су  велика  смртност одојчади, смртност деце до 5 година и искорењивање  заразних  болести, циљ 5 – Помоћ женама у описмењавању, учешћу на тржишту рада и унапређењу  живота  уопште, итд.
Ове године фокус кампање за остваривање Глобалних развојних циљева, као    и сталних кампања, попут Образовања за све,  био  је  на  образовању  на  матерњем језику, односно образовању на језику који деца разумеју, са посебним акцентом на децу прогнанике, избеглице и расељене. У том циљу наш Синдикат  је и расписао два конкурса за најбољи ученички писани и ликовни рад на ову тему, како би   проблем приближили ђацима основних и средњих школа и како   би на крају добили повратну информацију да ли они виде и како они виде овај проблем. Подсећамо да је службено саопштен податак да од преко 2.000 деце избеглица школу у нашој земљи похађа свега 10-ак, али и да је формирана прва школа за избеглице у Србији, при избегличком кампу у Прешеву, у којој часове српског и енглеског, математике, географије, уметности и физичког васпитања похађа 220 малишана из Сирије, Афганистана,  Пакистана  и  Курдистана.  Наравно, при томе треба обратити и пажњу на  локалне  маргинализоване етничке и друге групе код којих је  овај  проблем  евидентан.  Синдикат  ће најбоље  радове  наградити,  као  и  менторе  ученика  чије  радове  стручни   жири оцени као најбоље, а свечаност проглашења најбољих и додела награда биће организована на Светски дан борбе против дечијег рада – 12. јуна ове године. Овом приликом подсећамо и на  нашу  традиционалну  акцију  везану  за  искорење дечијег рада у оном негативном контексту и у његовим најгорим појавним облицима, о чему ћемо говорити са нашим социјалним партнерима на поменутој Конференцији.
Овом приликом подсећамо да ће овогодишњи Дан борбе против дечијег рада бити обележен под мотом: „Заштитимо децу од дечијег рада изазваног сукобима и временским непогодама“ с обзиром да је процењено да преко 1,5 милијарда људи      живи       у       земљама      погођеним      различитим      облицима      насиља и нестабилности, као и директних ратних сукоба, а око 200  милиона  људи,  да нема свега овог напред реченог, сваке године задесе природне катастрофе – поплаве, тајфуни, урагани, потреси и слично, при чему су трећина од њих деца. Деци је место у школи, а на одраслима да обезбеде материјалне услове за њихово школовање. Владе и просветне власти  дужне  су  да  обезбеде услове за то, а Међународна заједница да богати помогну сиромашним  земљама  и земљама у развоју. Само тако је могуће остварити, не само циљ 4, него свих 17 циљева  Глобалног  развоја.
Подсећамо Вас да је последњи рок за предају радова ученика на тему: „Бори    се за образовање, време је!“ петак, 12. мај о.г., а своје радове можете слати на адресу: НСПРВ („за конкурс“), 25000 Сомбор, Трг Светог Тројства 1/16. Свим учесницима конкурса који су до сад послали радове Синдикат се захваљује, а остале подстиче да се придруже овој Глобалној акцији, као и да на часовима одељенског старешине, ученичког парламента и сл. покрене ову тему, као и следећу тему – борбе против дечијег рада. Срдачан синдикални    поздрав!
Нови Сад, 08.05.2017.год.
Хаџи Здравко М. Ковач

2017-05-08 Treći poziv na konkurs GNA

 

By admin

Leave a Reply