Čemu Zakon o javnim službama?

            U sredu, 24. maja u Beogradu je održan  sastanak predstavnika nadležnih resornih ministarstava i predstavnika reprezentativnih sindikata u oblasti obrazovanja. Tema razgovora, po drugi put, bila je Predlog nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama. U ime SRPS sastanku su prisustvovali Ranko Hrnjaz, Milorad Antić i Dušan Kokot.
            Na početku današnjeg sastanka, a na insistiranje predstavnika SRPS i Nezavisnosti, rasprava je ponovo krenula od prvog člana. U prvom obraćanju predstavnici SRPS i Nezavisnosti postavili su očigledno pitanje opravdanosti donošenja ovakvog zakona. Prvo, on ne uređuje pitanje plata kao esencijalnog problema, osim što daje okvira koji u startu ukazuju kako bi to u budućnosti izgledalo, a to je katastrofa u najavi. Ako zakon ne važi za sve, ako nema novih para a država nikome ne želi da umanji zaradu onima koji primaju više nego što će i zakonom biti definisano ,onda je pitanje šta mi dobijamo tim propisima osim ozakonjenja postojećeg a neprihvatljivog položaja. Tražili smo izmenu prvog člana zakona i zahtevali da u prvom stavu stoji da ministarstvo finansija preuzima obavezu da do primene ovog zakona obezbedi dodatna sredstva kako bi zaposleni u oblasti obrazovanja imali ravnopravan tretman sa zaposlenima u drugim delatnostima javnih službi kao i ostalih zaposlenih na koje se odnosi Zakon o platama u javnom sektoru. Bez toga, bez obuhvatanja svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta, bez novog novca ili bez preraspodele postojećeg, naš stav je da ovaj zakon nema baš nikakvu namenu, osim da pokvari ona prava iz radnog odnosa koja su već definisana kroz krovne, odnosno zakone u okviru naše delatnosti (ZOR, ZOSOV, zakoni o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju kao i kolektivnim ugovorom). Taj naš predlog je ušao u radni materijal i ako on ne bude prihvaćen, iluzorno je dalje pričati o bilo čemu drugom. Upravo to je i dokazala dalja diskusija.
            Sve izmene predloženih članova bile su ništa drugo do prepisivanje postojećih odredbi, odnosno pozivanje na zakone koji već važe za prosvetne radnike. Sve primedbe koje su reprezentativni sindikati predložili ušli su u radni materijal, a koja od njih će biti prihvatljiva to ostaje da vidimo. Takođe, ukazano je na nelogičnost donošenja seta parcijalnih zakona (posebno za javne službe, državne službenike, vojsku, policiju…). Na našu konstataciju da se, bar, o ovom nacrtu moralo diskutovati zajedno sa svima koji su njim obuhvaćeni dobili smo obrazloženje da će tako i biti i da je ovo samo predlog za radnu grupu koja radi na izradi ovog zakona. SRPS i Nezavisnost su izrazili nezadovoljstvo sastavom radne grupe jer je očigledno da se sindikati u njoj ne nalaze. Daljim korekcijama svi sindikati su jasno stavili do znanja da utvrđivanje osnovice za obračun plata, a bez pregovora sa sindikatima nije prihvatljivo!
            Na kraju je zakazan sledeći sastanak za kraj iduće nedelje i do tada očekujemo da se neke stvari koje smo predložili konkretizuju izmenama nacrta.
Novi Sad, 24.05.2017.
Dušan Kokot, potpredsednik

2017-05-24 dk Čemu Zakon o javnim službama

 

By admin

Leave a Reply