ZAVRŠENI KONKURSI: BORI SE ZA OBRAZOVANJE. VREME JE!
Najbolji Andrej Stojiljković iz Subotice i
Stevan Sunotok iz Sombora

          U skladu sa već odomaćenom tradicijom, NSPRV je i ove godine u sklopu Globalne nedelje akcije (23-29. aprila 2017.) organizovao konkurse za najbolji pisani i likovni učenički rad na temu: „Bori se za obrazovanje. Vreme je!“ sa naglaskom na obrazovanje dece migranata i dece na maternjem jeziku. I ovom prilikom podsećamo da je Globalna nedelja akcije posvećena realizaciji jednog od 17 ciljeva održivog razvoja – cilju 4. „Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i mogućnost doživotnog obrazovanja za sve“. Svi koji se bave obrazovanjem i obrazovnim sistemima jednodušni su u oceni da od uspešnog realizovanja cilja 4. sasvim sigurno zavisi i realizacija ostalih globalnih ciljeva koji su nesumnjivo ugroženi jer bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji i bez pomoći bogatih nije moguće siromašnim zemljama reformisati i unaprediti svoje obrazovne sisteme i svojim najmlađim generacijama pružiti šansu da steknu kvalitetno osnovno, ali i srednje obrazovanje i time šansu za bolji život.
Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je i država ovaj put prepoznala problem i da u skladu sa svojim mogućnostima pokušava rešiti problem obrazovanja dece migranata i, naravno, obrazovanja na jeziku koji deca razumeju. Izostajanje iz skamija najčešće decu vodi na ulicu ili u dečiji rad, uključujući i one najgore pojavne oblike: prostituciju i ropski rad, pošto su upravo deca iz tih grupa često puta žrtve trafikinga. Naš Sindikat koji se već deceniju i po bavi problemom eliminacije dečijeg rada i koji je nažalost po tome usamljen među sindikatima ostaje uporan da se deci obezbedi mesto u školi, a da za porodične finansije brinu roditelji. Ove godine tema Dana borbe protiv dečijeg rada je eliminacija dečijeg rada u uslovima ratnih sukoba i prirodnih katastrofa.
Ovom prilikom Sindikat zahvaljuje svim učesnicima i jednog i drugog konkursa i ima zadovoljstvo da obelodani najbolje na njima.
Elem, u  sredu, 24.05.2017.godine, komisija za likovne radove u sastavu: Saša Lovrenov, član Udruženja likovnih stvaralaca, zaposlen u ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“, Simon Savović profesor likovne kulture iz OŠ „Dositej Obradović“ Sombor i Sanja Medić, likovni pedagog iz OŠ „ Ivo Lola Ribar „Sombor donela je Odluku da se nagrade sledeći radovi:
I nagrada: Andrej Stojiljković, III-c OŠ „Đuro Salaj“ Subotica, mentor: Hedviga Šoš
II nagrada: Sara Krička, I-a OŠ „Petar Kočić“ Riđica, mentor: Sandra Plavšić
III nagrada: Jovana Preradović, VII-1 OŠ „Dositej Obradović“ Sombor, mentor: Simon Savović,
a komisija za literarne radove u sastavu: Tatjana Njegomir, profesor srpskog jezika i književnosti u Srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj školi Sombor i Mira Trbović, profesor srpskog jezika i književnosti u Srednjoj ekonomskoj školi Sombor, donela je Odluku da se nagrade sledeći radovi:
I nagrada: Stevan Suntok, IV-a OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, mentor: Andrea Tomić
II nagrada: Jelena Radaković II-2, Gim. i ekon. šk. „J.J.Zmaj“ Odžaci, mentor: Dragana Milošević
III nagrada: Aleksandra Korać, III-2 Srednja ekonomska škola Sombor, mentor: Mira Trbović.
Osim toga, žiri pohvaljuje i sledeće likovne radove:
Dimitrije Đokić, VI-3 OŠ „Nikola Vukićević“ Sombor, mentor: Renata Cvetkov
Viktorija Blesić, II-c OŠ „Đuro Salaj“ Subotica, mentor: Elvira Salma
Ina Klipa, VIII-d OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, mentor: Sanja Medić
Danijela Bezbradica, VII-a OŠ „Petar Kočić“ Riđica, mentor: Jasna Radusin
Sanja Janković, II-b OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, mentor: Vesna Trbojević
Maksim Novaković, II-b OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, mentor: Vesna Trbojević
Žužana Goli, II-c OŠ „Đuro Salaj“ Subotica, mentor: Elvira Salma
Erik Hajdu, III-c OŠ „Đuro Salaj“ Subotica, mentor: Hedviga Šoš
Vanja Lađarević, III-2 Srednja ekonomska škola Sombor, mentor: Mira Trbović
Ariana Bukinac, IV-a OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, mentor: Andrea Tomić
Sonja Kabljev, III-c OŠ „Đuro Salaj“ , mentor: Hedviga Šoš.
          Sindikat se ovom prilikom zahvaljuje svim učesnicima na konkursima, jer time pomažu da se ovaj, sve uočljiviji, problem počne rešavati i ono što je za nas najvažnije, a to je da se i deca osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolci upoznaju sa problemom koji ne mimoilazi ni nas.
          Previše je dece, i ne samo dece migranata, prognanika ili izbeglica koja ulaze u učionice, a nisu u stanju da razumeju jezik kojim govore njihovi nastavnici ili uče iz materijala koje im oni tom prilikom distribuiraju, pošto se jezik nastave razlikuje od njihovog maternjeg. To ovu decu stavlja u nemoguću misiju – da uče na jeziku koji ne razumeju, pa im je potrebno 2-3, a ponekad i sva 4 razreda nižeg obrazovanja da uopšte razumeju svoje nastavnike i svoje male kolege. Time se kod njih pojačava osećaj marginalizovanosti i isključenosti, pa su i ne svojom krivicom osuđeni na neuspeh i to već na samom početku svog školovanja.
          Sva društva, uključujući i naše, tim pre što smo bili odredište za brojne male progranike i izbeglice iz regiona, a sada na putu migrantske rute iz Azije prema zapadnoj Evropi, moraju učiniti mnogo više da se pomogne ovoj deci u ovoj njihovoj životnoj fazi da se ne prekine nit obrazovanja, pošto odustajanje od škole i od obrazovanja ih osuđuje na gubitničku ulogu u budućem životu i u svakom slučaju ugrožava, ne samo pomenuti cilj 4., već i globalni cilj Obrazovanja za sve do 2030. godine.
          Pozivamo sve dobitnike na konkursu, njihove mentore, kao i druge kolege da nam se pridruže u ponedeljak, 12. juna 2017. u 12.00 časova na konferenciji posvećenoj Svetskom danu borbe protiv dečijeg rada, na kojoj će dobitnicima biti podeljene nagrade i priznanja. Ovu svečanost Sindikat organizuje u velikoj Sali Stare gradske kuće u Somboru, na Trgu Svetog Trojstva br. 1. Dobrodošli!
Deci je mesto u školi. Sva deca imaju pravo na obrazovanje!
Novi Sad, 05.06.2017.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač,
ravangradski učitelj

2017-06-05 poziv za dobitnike na konkursima

 

By admin

Leave a Reply