Dopis ministru vezan za donošenje Zakona o javnim službama

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Поштовани,
      Анализом предлога нацрта Закона о запосленима у јавним службама, ми као  чланови радне групе испред Синдиката радника у просвети Србије, са жаљењем можемо да констатујемо да ни једна суштинска примедба на радну верзију Закона НИЈЕ ПРИХВАЋЕНА!
      И даље је нејасно који је мотив доношења овог Закона када се он не бави питањима која треба уредити (систем плата свих директних и индиректних буЏетских корисника), него се бави искључиво радно правним односима који су до сада били јединствено решени за све запослене (Закон о раду). Да ли је намера предлагача да оне који су до сада били дискриминисни висином плате дискриминишу и кроз посебне законе који дефинишу радно правни статус? За нас су прихватљиви само закони који јединствено дефинишу све директне и индиректне буЏетске кориснике, а када се регулише радно-правни статус онда сваки закон МОРА бити јединствен за све запослене у Републици Србији. Са овим нашим ставом сте упознати још током првих разговора око радне верзије овог Закона. Доношење оваквог Закона за „буЏетску сиротињу“ (просвета, здравство, култура и социјална заштита), другог закона који би се односио на оне који имају нешто бољи положај и трећег закона који би важио искључиво за партијске кадровике у измишљеним агенцијама и другим партијским прћијама, довео би до легализације тренутног безакоња и даљег раслојавања. Да појаснимо, оваква намера довела би до легализације стања у коме приправник у некој измишљеној агенцији који и не зна шта треба да ради (наравно, са партијском књижицом) има ТРИ ПУТА ВЕЋУ ПЛАТУ од директора највеће школе у Србији. Да ли је то намера? Да ли Ви за ту намеру тражите нашу сагласност? То НИКАДА НЕЋЕТЕ ДОБИТИ!
      Као што смо Вас упозорили по окончању првих преговора око радне верзије овог Закона, уколико решите да га донесете по хитном поступку без ваљане јавне расправе, не уважавајући сугестије оних на које ће се закон односити, имаћете ШТРАЈКОВЕ, ПРОТЕСТЕ И ДРУГЕ, МНОГО РАДИКАЛНИЈЕ ОБЛИКЕ СИНДИКАЛНО РАДНИЧКЕ БОРБЕ!
      Катострафалне последице које био произвео овај Закон можете спречити САМО ПОВЛАЧЕЊЕМ ИСТОГ.
У Београду
јул 2017. године
Чланови радне групе испред СРПС
Ранко Хрњаз
Милорад Антић
Душан Кокот

2017-07-21 dopis ministru vezan za donošenje Zakona o javnim službama

 

About the Author

admin

Leave a Reply