U JAVNOM SEKTORU ZA ISTI POSAO – JEDNAKAPLATA!?

Raspon plata u javnom sektoru ubuduće 1:8 Od više hiljada različitih radnih mesta ubuduće 870 • Ukida se diskreciono pravo direktora da bira – konkursna komisija odlučuje ko je najbolji • Za otpremninu svima po tri bruto zaradePoslodavac će morati da traži mišljenje sindikataPreuzimanje, bez konkursa, iz jedne u drugu javnu službu
Zakon o zaposlenima u javnim službama trebalo bi da bude usvojen do kraja septembra ove godine i biće usklađen sa Katalogom radnih mesta u javnom sektoru koji stupa na snagu od iduće godine, a pored ostalog, treba da obezbede da isti poslovi budu jednako plaćeni. Od oko 2.000 trenutno postojećih poslova i nekoliko hiljada različitih radnih mesta u javnim službama katalogom će taj broj radnih mesta biti smanjen na 870. Katalog, koji će stupiti na snagu 1. januara 2018. godine, značajno će smanjiti prostor za zloupotrebe koji je u prethodnom periodu dozvoljavao da se za iste poslove plate razlikuju u znatnom iznosu. Svrha kataloga radnih mesta je da se popišu i grupišu svi poslovi u javnom sektoru čime se omogućava buduće objektivno i uniformno vrednovanje radnih mesta. “Popis i klasifikacija radnih mesta je osnov za reformu platnog sistema kojoj je cilj uspostavljanje pravednog, transparentnog i upravljivog sistema”, kažu u ministarstvu.
Istovremeno katalog i dosledna primena u praksi smanjiće disproporciju, odnosno ukinuće nepravedne odnose između plata za iste poslove u različitim sektorima. Prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama, koji je i zahtev MMF-a i Svetske banke, raspon plata u javnom sektoru ubuduće će biti 1:8 (sada je raspon oko 1:5).
Zakon, o kome se privodi kraju javna rasprava i čije povlačenje traže sindikati prosvete, predviđa i druge značajne novine, tako da će otpremnina za odlazak u penziju biti tri zarade, i to postaje zakonska kategorija. Zaposleni će moći da bira šta je za njega najpovoljnije: tri prosečne zarade u Republici, tri prosečne zarade zaposlenog ili tri prosečne zarade u ustanovi. Sada je po Zakonu o radu otpremnina najmanje dve prosečne zarade, a kolektivnim ugovorima (KU) može da se utvrdi i više, pa, tako npr. Zaposleni u prosveti, prema važećem PKU imaju pravo na tri zarade.
Takođe, novi zakon predviđa da konkurs za zaposlenje na neodređeno radno vreme bude obavezan za sve one koji sada ne rade u javnoj službi. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave objašnjavaju da to znači da samo oni koji su sada “u sistemu” mogu da se premeštaju od jedne do druge javne službe bez konkursa. Na ovaj način stvaraju se uslovi da oni najbolji koji konkurišu i dobiju posao. Konkursna komisija odlučuje ko je najbolji kandidat i njega direktor mora da primi. Ubuduće neće biti diskrecionog prava direktora da bira kandidate”, kažu u resornom ministarstvu.
Takođe, sistematizacija mora da bude usklađena sa Katalogom radnih mesta. Uvodi se vrednovanje rada zaposlenih u javnim službama, a pravi se i razlika između lakših i težih povreda radnih obaveza. Predviđeno je i uvođenje novih osnova za uvećanje plate, mogućnost preuzimanja zaposlenih između javnih službi, kao i ograničavanje trajanje statusa v.d. direktora.
Pored ostalog, poslodavac će ubuduće morati da traži mišljenje sindikata u vezi sa sistematizacijom radnih mesta, a u sistematizaciji će moći da bude najviše petina rukovodećih radnih mesta, zajedno sa direktorom. Rad zaposlenih kod države će se ocenjivati, a za dodatno opterećenje na radu predviđeno je dodatno plaćanje.
S obzirom da su sindikati najavili proteste i druge mere sindikalne borbe ako Zakon uđe u skupštinsku proceduru, a sa druge strane Vlada utanačila sa MMI (MMF i WB), da će ga usvojiti kako bi pod kontrolu stavila procenat novčane mase  za plate u javnom sektoru i kako taj iznos ima i gornji limit (8 odsto BDP), uskoro će se videti čija je poslednja. Poslednje sindikalne akcije baš i ne ulivaju nadu da će sindikati nešto značajnije moći uraditi da “krnji” Zakon o javnim službama ne ugleda svetlo dana i sa sledećom budžetskom godinom počne da “kroji kapu” prosvetarima, zdravstvenim i socijalnim radnicima, kao i kulturnjacima. Ostali javni poslenici dobiće svoje lex specijalis zakone (proces je u toku) i tek onda će se videti “ko je obrao bostan”, a ko “prošao kao bos po trnju”, čak i svetlu najavljenih povišica koje ovih dana daju resorni ministri, a premijerka i “čuvar državnog  trezora” oprezno ublažavaju. Biće, ali koliko –  niko to ne zna. Jasno je jedino –  da se to što se dobije, inflacija i devizni kurs već “pojeli”.
Novi Sad, 08.09.2017.
Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik

2017-09-08 hzmk ZA ISTI POSAO NEJEDNAKA PLATA

 

By admin

Leave a Reply