Brnabić: Još se ne zna koliko će biti povećanje plata! 

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u četvrtak 7. septembra da se još ne zna koliko tačno će biti povećane plate i ko će dobiti najviše, te da će to biti poznato kad se svedu svi računi. Dodala je i da nije izvesno da će za vojsku, policiju i BIA biti baš 10 odsto, već da je u pitanju njihov zahtev za tolikim povećanjem prema Ministarstvu finansija. “To je dogovoreno kao zahtev ka Ministarstvu finansija i budžetu (povećanje od 10 odsto za bezbednosni sektor). Pričala sam jutros o tome sa ministrom Dušanom Vujovićem. Ne možemo u ovom trenutku govoriti o finalnim procenama, mi nemamo tu računicu”, rekla je Brnabić na pitanje novinara kako je bezbednosni sektor već saopštio da je dogovoreno povećanje za 10 odsto. Ona ističe da se završava finalna računica i da će o finalnom procentu moći da se govori tek kada budu svedeni svi računi. “U svakom slučaju ne bih sada licitirala , ne bih licitirala ni sa tim kome će biti najveće povećanje. Tako da samo polako sa tim. Tih 10 odsto je nešto što oni imaju kao predlog ka Ministarstvu finansija i mi ćemo to uzeti u razmatranje odnosno nije konačno zato što nemamo konačni budžet”, rekla je Brnabić.

Jedinstveni Registar instituta, fakulteta, istraživača…

U informacionom sistemu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “DOSITEJ” uspostavljen je jedinstven registar instituta, visokoškolskih ustanova i inovacionih organizacija, kao i zaposlenih istraživača, nastavnika i saradnika koji imaju nastavno-naučno, naučno, istraživačko ili stručno zvanje. Cilj uspostavljanja registra je povećanje kvaliteta, praćenje i unapređenje naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja u Srbiji na nivou ustanove i zaposlenih sa zvanjima, s obzirom da će on omogućiti praćenje performansi sistema u realnom vremenu i transparentnost kroz portal otvorenih podataka, saopštilo u nedelju Ministarstvo prosvete. Trenutno u registru ima 290 ustanova, koje su u državnom, privatnom i mešovitom vlasništvu. Ukupan broj istraživača sa zvanjima u registru je 17.421, od čega je njih 13.455 zaposleno u visokoškolskim ustanovama, 4.120 na institutima i 325 u inovacionim organizacijama.
U saopštenju se napominje da je 4.327 istraživača u statusu studenta doktorskih studija, a od tog broja njih 1.705 nije uključeno u tekući projektni ciklus. U odnosu na 11.450 do sada finansiranih istraživača u okviru tekućeg projektnog ciklusa, u registru je prijavljeno 5.523 novih istraživača, i to njih 4.490 koji su zaposleni u visokoškolskim ustanovama, 474 na institutima i 65 u inovacionim organizacijama. Istraživača mlađih od 30 godina, koji nisu uključeni u projekte, je 994. Prema podacima Registra, najviše novih istraživača je u zvanju docenta 1.492, zatim asistenta 1.369, a nešto manje u zvanju vanrednog i redovnog profesora 950 i 875. U istraživačkim zvanjima je njih 360, naučnim 125 a sa stručnim zvanjima je 357 novih istraživača.(→Press Clipping)

JR: Viši kvalitet i bolja kontrola u visokom obrazovanju i nauci

U jedinstvenom registru postoje podaci o ugovornim angažovanjima istraživača, nastavnika i saradnika na ustanovama u Srbiji, a za one koji su uključeni u nastavu na akreditovanim studijskim programima i podaci o njihovom akreditacionom opterećenju izraženom u prosečnom broju časova aktivne nastave nedeljno na nivou školske godine. To će, kako je ukazano, omogućiti kvalitetnije osiguranje i kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju i nauci, kao i transparentnost u angažovanju zaposlenih na više od jedne ustanove. Svaka ustanova u informacionom sistemu DOSITEJ ima uvid u sve podatke koji se odnose na tu ustanovu preko Ovlašćene Osobe Institucije (OOI) koju je imenovao dekana ili direktor, pa na taj način i ustanova može da prati napredak svojih istraživača – kroz pojedinačno i zbirno bodovanje naučnih rezultata (M-kategorija) koje je omogućeno u informacionom sistemu.
Pored toga, omogućeno je svakom istraživaču i zaposlenom sa zvanjem da ima i sopstveni korisnički panel i pristup preko kredencijala koji su OOI dodelile novim istraživačima u junu mesecu, a istraživačima na projektima u avgustu. Svaki istraživač i zaposleni može videti svoje podatke, a posebno imati uvid i u reference koje su u periodu od 2010. do 2016. godine rukovodioci projekata unosili u njihovo ime. Pošto su reference preuzete iz baza naučnih projekata, na osnovu recenzija koje su radili Matični odbori u tom periodu, i na taj način kategorisali reference u skladu sa važećim Pravilnikom o vrednovanju naučnih rezultata (M-kategorije), pri preuzimanju u DOSITEJ bazu i registar desila su se dupliranja referenci u slučajevima kada je istraživač bio angažovan na dva i više projekata istovremeno, navodi se u saoopštenju Ministarstva prosvete.
Pri unosu referenci od strane rukovodioca projekta korišćenjem tadašnje softverske aplikacije nije bilo omogućeno da se zadrži redosled autora kako je to u objavljenom radu, već su imena autora sačuvana u abecednom redosledu, pa su reference u registru prikazane na taj način. Postoje i slučajevi kada rukovodioci projekta nisu naveli sve koautore rada odnosno reference. Tada definisana struktura opisa reference u aplikaciji nije bila adekvatna uobičajenom predstavljanju reference, koje počinje imenima autora, nazivom rada…

Od 1. oktobra privrednim subjektima nije potreban pečat

Privredni subjekti u Srbiji od 1. oktobra u platnm prometu neće morati da koriste pečat prilikom overe platnih naloga u zemlji i inostranstvu, za otvaranje novih računa, deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata. Kako je saopšteno, Narodna banka Srbije usvojila je izmene podzakonskih akata iz oblati platnog prometa i tako precizirala odredbe koje privredne subjekte ne obavezuje sa upotrebe pečat a, kako se navodi, radi pružanja podrške aktivnostima vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.
Istovremeno, NBS je pozvala i ohrabruje privredne subjekte da u punoj meri koriste mogućnosti i prednosti elektronskog bankarstva i poslovanja koje su im već čitav niz godina u Srbiji dostupni jer se na taj način smanjuju ne samo troškovi i vreme odlaska na šalter banaka, već i rashodi za papirnu dokumentaciju u svakodnevnom poslovanju.(→Press Clipping)

Konkurs “Dr Đorđe Natošević”: Prijave do kraja meseca

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice-manjine raspisao je konkurs za za dodelu priznanja „dr Đorđe Natošević” za školsku 2016/2017. godinu. Konkurs, na kojem mogu da učestvuju predškolske ustanove i sve osnovne i srednje škole sa sedištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i vaspitači, nastavnici, stručni saradnici i saradnici – u skladu s pravilnikom o programu rada stručnih saradnika u tim ustanovama, otvoren je do kraja ovog meseca. Prijavu na konkurs, uz dokaze o ispunjavanju konkursnih uslova u elektronskoj formi, mogu podneti samostalno svi koji imaju pravo da učestvuju, a mogu ih predložiti i učenici, roditelji, organi lokalne samouprave, stručna udruženja i druga pravna i fizička lica.
Priznanje “Dr Đorđe Natošević” se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u prethodne dve školske godine, primenom savremenih metoda u vaspitno-obrazovnom radu i nastavi, na područjima predškolskog vaspitanja i obrazovanja; nastave; rada s talentovanom i nadarenom decom predškolskog uzrasta i talentovanim i nadarenim učenicima, kao i učenicima koji zaostaju u savladavanju sadržaja vaspitno-obrazovnog rada i sadržaja nastavnog gradiva, slobodnih aktivnosti s decom predškolskog uzrasta i učenicima; stručnog usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika; profesionalne orijentacije učenika; saradnje s roditeljima; kulturne i javne delatnosti i saradnje sa užom i širom društvenom zajednicom; rukovođenja, organizacije i obezbeđivanja kvaliteta rada ustanove; unapređivanja tolerancije i prihvatanja različitosti, inkluzivnog obrazovanja i u drugim oblastima u okviru osnovne delatnosti ustanove.
Poslovnik o radu Odbora za dodelu Priznanja, s područjima rada, kao i elementi za vrednovanje postignutih rezultata za dodelu Priznanja, zajedno sa obrascima za prijavu na konkurs, dostupni su na interent adresi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice  www.puma.vojvodina.gov.rs.

U planu za manjine najveći pomak u obrazovanju

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da četvrti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za manjine, pokazuje da je najveći pomak ostvaren u oblasti obrazovanja. Ona je gostujući u Dnevniku RTS kazala da je današnji susret predsednika Mađarske i Srbije Janoša Adera i Aleksandra Vučića u Senti izuzetno važan i da predstavlja potvrdu prijateljskih i dobrosusedskih odnosa dve zemlje. “Taj susret predstavlja i priliku da se razgovara o položaju mađarske nacionalne manjine u Srbiji i srpske u Mađarskoj. Ovaj susret je, kao i prethodni predsednika Vučića sa članom predsedništva BiH, dobra prilika da se pošalje poruka za neophodnost razumevanja i tolerancije”, kaže Paunovićeva

Slavni fizičar Džon Elis u poseti Srbiji

Vlada Republike Srbije je u potpunosti posvećena članstvu naše zemlje u CERN-u, izjavio je u petak ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović tokom sastanka sa britanskim fizičarem Džonom Elisom. Tom prilikom se razgovaralo i o podršci projektu Verokio koji se pokreće na Institutu za fiziku u Beogradu, saopšteno je iz Kabineta ministra za inovacije. U Vladi Republike Srbije upriličen je prijem za uglednog britanskog fizičara, svetski poznatog profesora teorijske fizike na Kraljevskom i Imperijal koledžu u Londonu. Kao jedan od najuticajnijih fizičara u CERN-u, Elis je u Beogradu primio počasni doktorat Univerziteta u Beogradu. Tokom boravka u Srbiji, obišao je više naših ustanova kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti i Istraživačka stanica Petnica.
U Vladi ga je primio ministar Popović, a susretu je prisustvovao direktor Instituta za fiziku u Beogradu, Aleksandar Bogojević i predsednik Komisije Republike Srbije za saradnju sa CERN-om, Petar Adžić, navodi se u saopštenju. Vlada Srbije je u potpunosti posvećena članstvu naše zemlje u CERN-u i ta je saradnja od ogromnog značaja kako za nauku, tako i za inovacije i tehnološki razvoj naše ekonomije”, rekao je Popović nakon što je preneo pozdrave premijerke Ane Brnabić slavnom fizičaru i čestitao mu na počasnom doktoratu. Popović se doktoru Elisu zahvalio na saradnji sa srpskim fizičarima u CERN-u, a posebno na podršci Institutu za fiziku u Beogradu u pokretanju projekta Verokio. “Srbija je unutar bivše Jugoslavije bila zemlja osnivač CERN-a i moja je misija da se Srbija vrati u porodicu”, rekao je Elis, navodeći da nakon pridruženog, sada Srbija treba da postane i punopravni član CERN-a, uz napomenu da “Srbija može da iskoristi sav benefit članstva, posebno u oblasti inovacija”.
Veći deo Elisove njegove karijere vezan je za Evropsku laboratoriju za nuklearna istraživanja (CERN) gde je u više navrata zauzimao vrlo važne pozicije. Trenutno je član tela koje se bavi budućnošću akceleratora i član nadzornog odbora budućeg akceleratora poznatog kao CLIC. Saradnja sa CERN-om je dvosmerna ulica, a projekat Verokio je divan primer za to”, naveo je Elis dodajući da je za razvoj kapaciteta u privredi neophodno da se počne sa ulaganjem u obrazovanje. Projekat Verokio predstavlja novi edukativni centar koji se, uz podršku Vlade Srbije, ali i saradnju sa CERN-om i više drugih međunarodnih institucija, gradi na Institutu za fiziku u Beogradu. Verokio je divan primer kako možemo da iskoristimo naš naučnoistraživački potencijal. Predsednik Srbije, premijer i cela Vlada Republike Srbije, u potpunosti su posvećeni ovom projektu”, istakao je tokom razgovora Popović i najavio da CERN može da računa na Srbiju koja će planove za Verokio ispuniti u najkraćem mogućem roku.

Privrednici i IT stručnjaci budućnost Srbije 

Digitalizacija je prioritet vlade Srbije i država želi bržu, efikasniju i transparentniju državnu upravu za sve njene građane i vlada od ovog cilja neće odustati, izjavio je u petak 8. septembra ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Ružić je na konferenciji “Digital 2017” poručio da su privrednici i IT stručnjaci budućnost Srbije. “Od sada pa na dalje, nadam se da nećemo govoriti samo u figurativnom smislu, već da ćemo zaista poslati pečate u prošlost”, rekao je Ružić otvarajući u petak drugi dan konferencije. On je poručio da je cilj države da se prate svetski trendovi u digitalnoj sferi . “Želimo da u korak pratimo svet sa najnovijim tehnologijama i inovacijama iako je ovo proces koji zahteva vreme, dosta smo učinili. Postavili smo stvari na zdrave osnove za sistemska rešenja”, istakao je Ružić.
Ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer-Kam,rekla je za Tanjug da je jedan od ciljeva njene ambasade da Srbiji prenese bogata IT iskustva ove države. “Izraelska ekonomija je fokusirana na digitalnoj ekonomiji i izvozno je orijentisana. Verujemo da ono što se dešavalo u Izraelu u zadnjih 20 godina, može biti model i za Srbiju”, rekla je Fišer-Kam. Ona je objasnila da Izrael učestvuje u brojnim projektima u Srbiji u digitalnoj IT sferi, od sajber bezbednosti, podršci startapovima do podrške konferencijama i takmičenjima mladih IT stručnjaka.
Četvrta regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima “Digital 2017”, u organizaciji kompanije Color Media Communications, završena  je u petak  u Beogradu, a učesnici su bili  generalni i izvršni direktori telekomunikacionih kompanija, medijski stručnjaci i predstavnici države.

Ekipa domaće  „Jutjub” senzacije oduševila Tozine osnovce

Na opšte oduševljenje đaka OŠ „Svetozar Marković Toza”, tu ustanovu na Detelinari posetili su Leni, Milan i Deks iz ekipe „Jaserštajna” (Yašerstain). Oko 150 najboljih učenika, prvenstveno petog i šestog razreda, dobilo je priliku da upozna članove domaće „Jutjub” senzacije, da s njima popričaju, slikaju se i uzmu autograme. Inicijator druženja je dvanaestogodišnja Ana, koja je direktoru Petru Narančiću još na letnjem raspustu pričala o svojim idolima i poželela da ih upozna. Nakon što je video o čemu se radi, Narančić je kontaktirao s Milanom i dogovorio druženje s ekipom „Jaserštajna”.  „Želeli smo da nagradimo najbolje učenike pa su razredne starešine odabrale nekoliko najboljih đaka iz svakog odeljenja“, rekao je direktor Narančić, i objasnio da na taj način motivišu i druge da se trude. „Pošto su se osmaci pobunili jer su izostavljeni, dogovorili smo novo druženje s „Jaserštajnom”, i to sa sedmacima i osmacima.“
Nakon nekoliko video-priloga, usledila su najrazličitija pitanja oduševljenih učenika, od toga da li su i nekad školske torbe bile teške kao sad, koji su mladim zvezdama bili omiljeni predmeti u školi, do toga kako organizvati slobodno vreme i postići odličan uspeh u školi i u vanškolskim aktivnostima, a jedna učenica se pohvalila da je njena majka Milanu bila profesorka u Karlovačkoj gimnaziji.

Novi Sad: Završena I faza Muzičko baletske škole

Završena je prva faza gradnje kompleksa Muzičko-baletske škole s koncertnim dvoranom na Limanu 3, odnosno urađena je tehnička kontrola svega što je do sad urađeno. Izvođač druge faze radova trebalo bi da uđe na gradilište u utorak, 13. septembra, a rok za završetak tog dela gradnje je 14 meseci. Nova škola s koncertnom dvoranom, radnog naziva Novosadski umetnički centar, gradi se za učenike Muzičke škole „Isidor Bajić” i Baletske škole u Novom Sadu. “Sad ulazimo u najobimnije radove, koji obuhvataju izgradnju konstrukcije trećeg sprata, spoljašnju stolariju, podove, instalacije… sve do finalnog dela, odnosno treće faze “, objašnjava direktorka Muzičke škole „Isidor Bajić” Radmila Rakin Martinović.
Ona se osvrnula i na kašnjenje, odnosno produžetak roka koji je obeležio prvu fazu gradnje. Po njenim rečima, u tom periodu je izgubljeno oko dva meseca. “Imali smo administrativnih poteškoća koje su tražile vreme, to su, jednostavno, procedure koje se moraju ispuniti. Bilo je veoma teško, ali smo izgurali. Najvažnije je da su ti radovi konačno gotovi, a verujem da će nam to iskustvo poslužiti u daljoj gradnji”, kazala je direktorka.

Botoš: Učenici i nastavnici tragali za samoniklim lekovitim biljkama

 Zrenjaninska grupa nastavnika prirodnih nauka je, u okviru projekta “Mala škola biljaka 2017”, organizovala ekspediciju u Botošu, u kojoj su učestvovali učenici viših razreda osnovnih škola ”2. oktobar”, “Petar Petrović Njegoš”, “Žarko Zrenjanin” i “Servo Mihalj” iz Zrenjanina. Aktivnosti su osmislili i realizovali autori projekta – nastavnici biologije Bojana Molnar i Vladimir Popov, kao i učiteljica Edita Satler, a na terenu su im se, kao saradnice, pridružile Ljiljana Janku i Jasna Krasić, takođe nastavnice biologije.(→Press Clipping)
U Botošu je domaćin, vodič i saradnik u aktivnostima bio nastavnik fizike u penziji Miša Bracić. Cilj ekspedicije je bio da deca pronađu, prepoznaju i evidentiraju samonikle lekovite i jestive biljke. Ponovo su imala priliku da na terenu vide i štetnost invazivnih biljnih vrsta. Pri identifikovanju vrsta koristili su priručnike koje su autori projekta osmislili za potrebe ovog projekta, a za dodatna objašnjenja mogli su se obratiti nastavnicima, objašnjava Edita Satler. Sistematizacija zabeleženih otkrića na terenu obavljena je u parku ispred Osnovne škole “1. oktobar“ u Botošu. Mladi istraživači su pronašli veliki broj vrsta, a u priručnicima su mogli naći više informacija o njima. Složili su se da je vegetacija na terenu oskudna zbog suše i da invazivne vrste u velikoj meri menjaju ekosistem potiskujući autohtone vrste. Povela se diskusija o tome kako suzbiti invazivne vrste i pomoći onima koje to nisu da opstanu na svojim staništima, navodi Satler.
Učesnici ekspedicije ovom prilikom su posetili i bioenerganu “Bioelektre” u ovom srednjobanatskom selu, koja se bavi proizvodnjom energije od organskog otpada, odnosno biomase, što ovu tehnologiju čini održivom i čistom. Čitav proces, od sakupljanja i obrade sirovine, preko proizvodnje metana uz pomoć bakterija, do proizvodnje električne energije, uz obilazak postrojenja, objasnio je tehnički direktor bioenergane Jovan Filipović..
Zrenjaninska grupa nastavnika prirodnih nauka je, inače, udruženje registrovano 2002. godine, ali je neformalno počelo da radi krajem devedesetih. Članovi grupe su zrenjaninski nastavnici, ne samo prirodnih nauka, već i svi oni koji su u njihovim ciljevima videli svoju ulogu, tako da su u njoj i učitelji, nastavnici jezika, društvenih predmeta, fizičkog vaspitanja, umetničkih predmeta, kao i stručni saradnici – pedagozi i psiholozi.

Popravljen plafon u OŠ „Svetozar Marković Toza”

Završena je sanacija urušenog dela plafona na novosadskoj OŠ „Svetozar Marković Toza”, nakon što je u maju, tokom jakog nevremena, oštećen deo krovne konstrukcije. Tada je zbog toga Građevinska inspekcija zatvorila osam učionica u toj osmoletki. Gradska uprava za obrazovanje obezbedila je 3,6 miliona dinara za te radove.

Bez liste čekanja u srbobranskim vrtićima

Srbobran je jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja nema liste čekanja mališana za predškolsku ustanovu. Ove godine u Predškolskoj ustanovi “Radost” upisano je 420 dece, od čega 354 u poludnevnom boravku i 66 u celodnevnom. Na srpskom jeziku ima 16 grupa, na mađarskom četiri, a jedna na mešovito srpsko-mađarskom. “Problema za prebukiranošću nemamo. Spospobni smo za sveobuhvat dece i svako dete koje je želelo da se upiše je i upisano. Do ove godine smo imali problem u vrtiću “Pepeljuga” u kojem imamo celodnevni boravak, jer nismo mogli da upišemo svu decu, a poslednjih godina se povećao broj roditelja koji su zaposleni i kojima je neophodno da im deca ostaju duže u vrtiću. To smo rešili tako što smo u vrtiću “Bambi” otvorili celodnevni boravak, za decu od treće godine pa nadalje. Takođe, u Nadalju u  vrtiću “Bubamara” , zbog povećanog broja upisane dece, otvorili smo još jednu grupu”, objasnila je Aleksandara Vrsajković, direktorka PU “Radost”.
Vandalsko ponašanje nepoznatih osoba koje su poslednjih noći, a i ranije, uništile deo mobilijara u dvorištima pojedinih objekata, nanosi veliki problem PU “Radost”. Direktorka Aleksandra Vrsajković objašnjava da su u vrtićima “Pepeljuga”, “Bambi” i “Crvenkapa” vandali proletos više puta čupali novopostavljene sprave. “Zbog tog smo se obratili predsedniku opštine sa predlogom da uvedemo video-nadzor. Rečeno nam je da je o toj temi već razgovarano i da opština Srbobran razmatra predlog projekta za škole i vrtiće”,  istakla je Aleksandra Vrsajković.

Temerin: U klupama 273 prvačića

Opština Temerin školske 2017/2018. godine biće bogatija za 273 đaka koja će po prvi put sesti u đačke klupe u tri škole na srpskom jeziku i jednu na mađarskom. Prvaci su od opštine Temerin na poklon dobili školski pribor u kome su se nalazili- velika i mala sveska, drvene bojice, flomasteri, olovka, gumica, zarezač i dve knjige ,,Azbučna dobrodošlica” i ,,Čuvam svoju okolinu”. Član veća za obrazovanje Korana Milanko uručila je poklone malim đacima čestitajući im polazak u školu. Poželela im je da što pre zavole školu, da nađu nove drugare i simpatije, kao i da budu vredni, dobri, pametni učenici koji slušaju svoje učitelje i roditelje. Tokom septembra prvake očekuje još poklona iz opštine Temerin. Naime, Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja opštine Temerin pokloniće prvacima knjigu ,,Pažljivkova pravila u saobraćaju”, kao i fluorescentne prsluke kako bi bili uočljiviji u saobraćaju.

Opovo: Nađeno rešenje za smeštaj 27 dece “ispod crte”

 Do novembra će svoj deci koja nisu uspela da se u aprilu upišu u Predškolsku ustanovu “Bambi”  biti obezbeđena mesta, dogovor je koji je postignut na sastanku predstavnika lokalne samouprave, PU i roditelja čija su deca na listi čekanja za upis. Kao i prošle godine i na ovogodišnjem upisu pojavio se višak prijavljenih u odnosu na kapacitet predškolske ustanove. Najveći problem je nedostatak funkcionalnog prostora i ograničenje broja zaposlenih koje je propisala Vlada Srbije, tako da ustanova u odnosu na veličinu prostora i broja zaposlenih ima tačno određen broj dece sa kojima može i sme da radi.
„Rešenje za upis bar polovine dece koja se nalaze na listi čekanja, a njih je 21, našlo se u angažovanju stažista –volontera koji će narednih godinu dana stažirati i raditi sa decom u “ Bambiju””, objasnila je Jelena Mitić, direktorka PU. “Iznašli smo snage i mogućnosti da barem obezbedimo kadar. Jedno stručno lice stažišta pripravnik, tu je medicinska sestra – vaspitač, a volontira i budući vaspitač, kako bi donekle pozitivno rešili listu čekanja.
Predsednik opštine Opovo Zoran Tasić naglašava da se ovaj problem u prošlim godinama nije sistemski rešavao  i da je to dovelo da deca ostanu neupisana u predškolsku ustanovu. „U toku je projekat izgradnje nove kuhinje za čiju je realizaciju sredstva obezbedila lokalna samouprava preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine. Na ovaj način oslobodiće se prostor stare kuhinje, koji će lokalna samouprava adaptirati i time dobiti dodatni prostor kako bi i ostala deca sa liste čekanja krenula u dnevni boravak. To bi moglo biti već do kraja oktobra – početka novembra, pa roditelje molim za još malo strpljenja“, rekao je Tasić.
Inače na listi čekanja od aprila nalazi se 21 dete. U međuvremenu, kako je naglasila Ankica Jožika, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, stiglo je još šestoro dece čiji su roditelji naknadno podneli dokumentaciju, tako da ih je sada 27. Jedan broj dece, naglašava ona, biće upisan već ovih dana, dok će ostali to moći u naredna dva meseca nakon završetka radova na izgradnji nove i adaptacije stare kuhinje.

Novi Sad: Festival knjige održan na platou Spensa

Prvi „NOFEK – Novosadski festival knjige” održan je ovog vikenda, od 8. do 10. septembra, na platou Spensa, u organizaciji Udruženja građana „Poenta”. Cilj te trodnevne manifestacije su promocija i približavanje književnosti mladima, a program će biti ispunjen mnogobrojnim aktivnostima u kojima će učestvovati 20 pisaca iz raznih gradova Srbije. “Kod nas postoji veliki generacijski jaz između starijih pisaca i mlade čitalačke publike, a mi želimo da dokažemo da književnost živi u Novom Sadu i da se proteže u rasponu od 15 do 70 godina”, objašnjava član projektnog tima festivala Nikola Rausavljević. On kaže da književnost postoji u svakom segmentu života i stoga želimo da motivišemo mlade da se njome bave.
Neke od aktivnosti koje su  dočekale  posetioce  bile su „Poetski maraton”, „Polemička predstava”, „Razgovor s velikanom”, humanitarna izložba kaligrafskih radova „Velike ljubavi velikih pisaca”, promocija mladih autora, „časOPISI”, „S piscem na ti” i drugo. Festival finansira Gradska uprava za sport i omladinu, a partneri su Biblioteka Matice srpske, Gradska biblioteka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, SPC „Vojvodina”, organizacije za mlade „Uspon” i Centar za omladinski rad. Programi su bili  besplatni i počinjali su  svakog dana u 17 časova, a završavali se u večernjim satima.

Brankovo kolo: Pet pesnika dobilo nagradu „Stražilovo”

Najveću pesničku manifestaciju u zemlji i okruženju, koja traje od 8. do 18. septembra, otvorili su u Svečanoj sali Karlovačke gimnazije mešoviti hor i ansambl Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” pod dirigentskom palicom Jovana Travice, koji su izveli kompoziciju „Brankovo kolo” Svetolika Pašćana. Ove godine „Brankovo kolo” je u znaku 170. godišnjice izlaska prve Radičevićeve knjige pesama u Beču. „Uvek je „Brankovo kolo” držalo do mladih pesnika, ali ove godine posebno jer se pojavila fenomenalna generacija na Filozofskom fakultetu“, rekao je predsednik „Brankovog kola” Nenad Grujičić. „Objavili smo pet knjiga i napravili predivan presedan.
Nagrada „Stražilovo” ravnopravno je pripala upravo pesnicima: Rastku Lončaru, Dušanu Zaharijeviću, Gorici Radmilović, Nikoli Rausavljeviću i Milanu Ćosiću. Jedan od njih, Rastko Lončar, ovih dana je dobio i „Matićev šal”. Nastupajući u Karlovačkoj gimnaziji, oni osete dah vremena, i to ih nosi kroz ovaj prostor u kojem živimo. Tom prilikom Grujičić je Stevanu Tontiću uručio nagradu za ukupno pesničko delo – „Statuetu Branka Radičevića”, rad vajara Jovana Soldatovića, povodom čega je publika čula besedu pod nazivom „Branko Radičević – naša pesnička ikona”.
„Pojava Branka Radičevića bila je ne samo prekretnički nego i srećan događaj u istoriji srpske poezije“, rekao je Stevan Tontić o pesniku koji je dokazao da se i na prezrenom narodnom jeziku može stvarati književnost. „Nju je pomračila prerana smrt, tako da uz njegovo ime vezujemo radost i slavlje s tugom.“ (→Press Clipping)
Međunarodnu nagradu „Branko Radičević” ove godine dobio je nemački pesnik Jirgen Izrael, čija je knjiga „Podnevni psalmi”, u izdanju „Brankovog kola”, prvi put prevedena na srpski jezik.

Cveće na Brankov grob položio Ivan Negrišorac

Cveće i sveću na Brankov grob u subotu je  na Stražilovu u 10 sati položio Ivan Negrišorac uz stihove „Kad mlidijah umreti”, koje je je kazivao Boško Petrov. Na „Brankovom čardaku” od 11 sati su  svečano uručene nagrade „Stražilovo”, a u 11.30 počelo je Pesničko podne „Eto vrela, eto vode divne, da umorno srdašce vam živne”. U Gradskoj biblioteci (Dunavska 1) od 19 sati predstavili su se makedonski pesnici Hriste Petreski i Trajče Kacarov, od 19.30 Dušan Zaharijević, a u 20 sati je održan  susret s dobitnicima „Pečata varoši sremskokarlovačke” Milošem Kordićem i Rankom Preradovićem.

Druga nagrada i 8 medalja za učenike Matematičke gimnazije

Na drugoj Međunarodnoj olimpijadi metropola, koja je u petak  završena u Moskvi, ekipa grada Beograda osvojila je drugu ekipnu nagradu na glavnom takmičenju u konkurenciji 36 ekipa iz 26 zemalja sa četiri kontinenta. Na Blic-takmičenju održanom prvog dana, ekipa je proglašena za jednog od pet pobednika, saopštila je Matematička gimnazija. Osim ekipnih nagrada, dodeljene su i pojedinačne nagrade po predmetima. Učenici Matematičke gimnazije osvojili su tri zlatne, dve srebrne i tri bronzane medalje iz matematike, fizike, hemije i informatike. Zlatnu medalju iz matematike osvojio je Aleksa Milojević, a srebrnu Pavle Martinović. Zlatne medalje iz fizike osvojili su Marko i Igor Medvedev. Aleksa Milisavljević osvojio je srebrnu medalju iz informatike, a Momčilo Topalović bronzanu. Jelena Ilić i Mihailo Milošević osvojili su bronzane medalje iz hemije. Ekipu grada Beograda činilo je ovih osam učenika Matematičke gimnazije. Vođe ekipe su bili Ivana Vuković, Ivan Stanić i Sonja Čukić, profesori Matematičke gimnazije. Ekipa se vraća sutra, 9. septemba u ponoć. Druga Međunarodna olimpijada metropola održana je od 4. do 8. septembra.

Nastavljena akcija “Čepom do osmeha”

Tonu plastičnih čepova sortirali su u subotu  volonteri u okviru akcije, koju je organizovalo Udruženje “Čepom do osmeha”. Od osnivanja, Udruženje je pomoglo velikom broju dece sa invaliditetom, a petak su u Nišu kupili dečja invalidska kolica i stolicu za kupanje. “Sledeća destinacija nam je Novi Bečej, gde isto idemo da nosimo stolicu za kupanje, a do kraja godine imamo još troje dece, jedno u Novom Sadu, Smederevska Palanka i Leposavić na Kosovu”, rekla je Vanja Petković, predsednica Udruženja “Čepom do osmeha”. Svoju humanu stranu danas je pokazala i volonterka Dejana Bačko. “Prvi put učestvujem u ovakvoj humanitarnoj akciji i drago mi je da sam ovde jer su ovde predivni ljudi i volim da pomažem ostalima”, rekla je ona. Udruženje “Čepom do osmeha” priprema se i za jedan veliki događaj krajem ovog meseca na Trgu slobode. “Svi žele da sakupljaju čepove, ali nam isto tako trebaju konkretni volonteri, da dođu ovde i da se uključe u sam rad udruženja. Mogu da dođu kod nas u Ćirpanovu 25 kako bi stvorili sve veći i bolji tim jer akcija raste i svi ljudi su nam svakodnevno dobrodošli”, izjavila je Vanja Petković, predsednica Udruženja “Čepom do osmeha”. Malo slobodnog vremena i truda potrebno je za učešće u ovoj akciji, a primer za to je i današnji najmlađi učesnik Ognjen Petković. “Mi želimo da pomognemo deci koja ne mogu da hodaju”, rekao je on.

Vremeplov: Maraton

Na današnji dan 12. septembra 490. p.n.e.  Atinjani su na istočnoj obali Atike, kod Maratona pobedili deset puta brojniju vojsku persijskog cara Darija (9.000 prema 100.000). U bici su poginula 192 grčka vojnika i 6.000 persijskih. Vest o pobedi u Atinu je doneo glasnik Fidipidis, pošto je pretrčao 40 kilometara i potom umro od premora. Po tom događaju se u modernom vremenu zove najduža trka u atletici.

Vremeplov: Pećina Lesko

Tražeći izgubljenog psa, grupa tinejdžera otkrila je na današnji dan 1940 godine pećinu Lesko, kod mesta Montinjak u Dordonji (Francuska), čuveni arheološki lokalitet s crtežima iz paleolita.

Vremeplov: Milan Grol

Srpski političar, pozorišni i književni kritičar Milan Grol, dugogodišnji dramaturg i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, od 1940. šef Demokratske stranke rođen je na današnji dan 1876. U Drugom svetskom ratu bio je član vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji, a od marta do avgusta 1945. potpredsednik Vlade Demokratske Federativne Jugoslavije.

Vremeplov: Batut

Na jučerašnji dan 11. septembra 1940. godine umro je Milan Jovanović Batut, srpski lekar i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima a medicinu u Beču. Bavio se zdravstvenim prosvećivanjem i veliki deo života je posvetio modernizovanju srpskog saniteta. Uporno se borio i za osnivanje Medicinskog fakulteta, što mu je uspelo 1919, posle više decenija polemika i priprema. Objavio je veliki broj radova, posebno iz oblasti zdravstvenog prosvećivanja. Izdavao je i uređivao časopise: “Zdravlje” (Sombor i docnije Beograd) i “Narodno zdravlje” (dodatak lista “Srpski arhiv”).

Vremeplov: Uspenski

U nedelju je obeležen dan na koji je 10. septembra 1928 godine umro  ruski vizantolog i slavista Fjodor Ivanovič Uspenski, profesor univerziteta u Odesi i Petrogradu, dopisni član Srpske kraljevske akademije, član ruske carske Akademije, kao i docnije sovjetske. Od 1894. do 1914. rukovodio je Ruskim arheološkim institutom u Carigradu. Bio je plodan naučnik i autor je najobimnije i najsadržajnije Istorije Vizantijskog carstva.

Ministarstvo: Nismo destabilizovali rad zemunske škole!

Ministarstvo prosvete saopštilo je 6. septembra da “ni na koji način” nije destabilizovalo rad u zemunskoj Osnovnoj školi “Svetozar Miletić” već da je donelo “jedinu, zakonom predvidjenu odluku” kada je na osnovu izveštaja Republičke prosvetne inspekcije smenilo direktora te škole Ljubomira Musurovića. “Na delu je očigledna opstrukcija rada koja ima za cilj poništavanje legitimnih i na zakonu zasnovanih odluka. Nakon što su uz razrešenog direktora stale opozicione stranke svima je jasno da se iza protesta roditelja krije politički motivisan pokušaj Ljubomira Musurovića da sačuva funkciju direktora”, piše u saopštenju.
Navodeći da je poslednjih dana “pod mnogo većim pritiskom” roditelja koji žele da njihova deca pohadjaju nastavu, ali im je to “onemogućeno opstrukcijom u školi”, Ministarstvo prosvete je pozvalo roditelje da “prevashodno misle na svoju decu i da se sete da je osnovno obrazovanje obavezno zakonom”.  “Ukazujemo i na član 6. Zakona o javnom okupljanju u kome se jasno kaže da ispred škole nije dozvoljeno okupljanje. Ukoliko razrešeni direktor smatra da odluka ministarstva nije u skladu sa zakonom, na raspolaganju mu je zakonom predvidjena procedura”, navelo je ministarstvo i takodje podsetilo zaposlene koji bojkotuju rad, da “njihovo postupanje nije u skladu sa zakonom”.
Đaci Osnovne škole “Svetozar Miletić” i njihovi roditelji od 1. septembra protestuju jer je ministar prosvete Mladen Šarčević 28. avgusta doneo rešenje o smenjivanju direktora te škole Ljubomira Musurovića. (→Press Clipping)

By admin

Leave a Reply