WTD 2017: Podučavati slobodno, osnaživati nastavnike!

Svake godine od 5. oktobra 1994. godine se održava, Dan nastavnika kojim nastavnici svog svsta obeležavaju i godišnjicu potpisivanja Preporuke UNESCO / ILO o statusu nastavnika iz 1966.  godine – jubilej  koji je obeležen i prošle godine na  50. godišnjicu ovog za nastavnike istorijskog događaja. Preporuka iz 1966. godine predstavlja glavni referentni okvir za prepoznavanje prava i odgovornosti nastavnika na globalnom nivou.
Ove godine na  Svetski dan učitelja obeležava se i 20. godišnjica Preporuke UNESCO-a (iz 1997. godine) o statusu nastavnog osoblja visokog obrazovanja. Status nastavnika u visokom obrazovanju često se zanemaruje u diskusijama o status (svih)  nastavnika. Kao i kod nastavnika na predškolskom, osnovnom i srednjem nivou nastavu u visokom obrazovanju mogu da realizuju samo  profesori sa stručnim znanjem, specijalizovanim veštinama i pedagoškim kompetencijama.
Svetski dan nastavnika 2017. obeležiće se pod motom “Podučavanje na slobodi, osnaživanje nastavnika”, delom ponavljajući temu koja je postala aktuelna nakon usvajanja novih Ciljeva održivog razvoja (SDG) u septembru 2015. godine, kada je osnaživanje nastavnika bilo ponovo potvrđeno kao prioritet u svim obrazovnim i razvojnim strategijama.
Svetski dan nastavnika okuplja: vlade, multilateralne i bileteralne organizacije, nevladine organizacije, privatni sektore, nastavnike i stručnjake iz oblasti nastave. Usvajanjem SDG Cilja.4 o obrazovanju sa ciljanim podciljem 4.c.  prepoznajući nastavnike kao ključne u postizanje programa Obrazovanja 2030. godine, stvorena je prilika da se obeleže dostignuća i razmišlja o načinima za postizanje preostalih izazova za promociju nastavničkih profesija, kao  rešavanje problema akutnog nedostatak nastavnika. Naime, prema UNESCO Institutu za statistiku, svetu je potrebno 69 miliona nastavnika ako želimo postići univerzalno osnovno i srednje obrazovanje do 2030. godine. (→Saopštenja)

Dečja nedelja: Mališani u prvom planu

Bogat program i niz različitih aktivnosti pripremljen je za ovu sedmicu, kada tradicionalno traje Dečja nedelja, koja će se obeležavati sve do nedelje, 8. oktobra. Manifestacija će se ove godine  u Novom Sadu realizovati pod sloganom “Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta”, u organizaciji Udruženja “Život kao inspiracija”. Koordinatorka manifestacije Ljiljana Maširović kazala je juče na pres konferenciji povodom najave Dečje nedelje da je i ovogodišnji program izuzetno bogat i sveobuhvatan i pripremljen u saradnji s dugogodišnjim partnerima. “Na svečanom otvaranju koje je održano  u ponedeljak, 2. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada (KCNS) nastupila je Muzička škola “Isidor Bajić” i hor “Bajićevi slavuji”, hor penzionera ali i ovogodišnja promoterka mlada violinistkinja Lana Zorjan“, rekla je Maširevićeva. Dodaje da je pripremljen i program za roditelje, ali i aktivnosti usmerene ka borbi protiv vršnjačkog nasilja. “Dramska sekcija Elektro-tehničke škole “Mihajlo Pupin” izvešće u utorak u 12 časova predstavu u toj školi za učenike starijih razreda kojima moramo skrenuti pažnju na rešenje problema i to nenasilnom komunikacijom”, kaže Maširevićeva.
Ovogodišnja promoterka Dečje nedelje Lana Zorjan nije krila uzbuđenje zbog toga što će svojim nastupom otvoriti manifestaciju. “To je prelepa manifestacija jer deca imaju mogućnost da prikažu svoje talente na različite načine i igraju se”, kazala je mlada violinistkinja. Osim u KCNS, program će se odvijati i u tržnom centru “Big”,  Gradskoj biblioteci, Raspustilištu, osnovnim školama i mnogim drugim  ustanovama u gradu. Program je finansijski podržala Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu.(→Press Clipping)

Savić: Plate u javnom sektoru neće biti smanjene?

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić izjavio je 28. septembra da su u tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnom sektoru uvrštene primedbe i predlozi ovog sindikata. Članovi sindikata u četvrtak (dok su tri sindikata prosvetara i Novi sindikat zdravstva protestovali ispred Vlade Srbije, prim. ured.) su s predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave razgovarali o zakonu koji treba da uredi položaj i vrednovanje zaposlenih u javnim službama i izneli svoje sugestije koje treba da poboljšaju položaj zaposlene. Savić je rekao da je u tekst zakona ugrađeno čak 40 od 60 njihovih primedbi.  “Mislim da je suština i ono što najviše pogađa zaposlene sada uvršteno u zakon. Potvrđeno je da kolektivni ugovori ostaju na snazi i da se njime mogu uređivati određena prava. Suština je da zaposleni neće imati manju platu nego sada i da neće izgubiti nijedno pravo zagarantovano kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu”, rekao je Savić.
Predsednik Sindikata je ocenio neutemeljenim pojedine tvrdnje i kritike o tome da će zaposleni u javnom sektoru biti u nesigurnijem položaju nakon usvajanja tog zakona. Za Sindikat je, kako je naveo, jedina nepoznanica u vezi sa zakonom vrednovanje rezultata rada.  “Ali u zakonu stoji da pri izradi kriterijuma za vrednovanje resorno ministarstvo dužno da sarađuje sa reprezentativnim sindikatima, tako da imamo mogućnost da utičemo i na to”, naveo je predsednik Sindikata.

Unicef podrška Srbiji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i direktor Kancelarije Unicefa u Srbiji Mišel Sen Lo otvorili su 1. oktobra izložbu fotografija povodom obeležavanja 70-godišnjice rada Unicefa u Srbiji.Dačić je rekao da veruje da nema stanovnika Srbije koji nije upoznat sa radom Unicefa i istakao da je Srbija partner ove organizacije gotovo od samog osnivanja. “Jugoslavija je druga u svetu 1948. posle Australije osnovala Nacionalni komitet za Unicef. Ova organizacija je imala značajnu ulogu u najgorim trenucima za našu zemlju i nakon Drugog svetskog rata, a od 1979. do 1991. Jugoslavija nije bila korisnik pomoći Unicefa već je u bila jedina zemlja u razvoju koja je bila dobrovoljni donator Unicefa”, rekao je Dačić. On je naveo da je ova organizacija tokom devedesetih pružala pomoć deci izbeglicama, zatim tokom poplava 2014, kao i pomoć majkama i deci migranata u Srbiji. “Na međunarodnom planu Srbija je aktivna na unapređenju prava dece kroz usvajanje deklaracija, rezolucija i strategija. Ova izložba govori o kontinuitetu i značaju naše saradnje. Unicef pruža podršku vladi Srbije za razvoj i rast dece po svim najvišim standardima”, istakao je Dačić. On je najavio da će izložba biti dostupna u Beogradu do kraja godine, ali i u drugim gradovima, Pirotu, Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Kragujevcu.
Direktor kancelarije Unicefa u Srbiji Mišel Sen Lo podsetio je da je ova organizacija osnovana 1946. uz reči da “nada sveta leži u budućim generacijama” i da 70 godina kasnije Unicef donosi nadu decu čiji su životi uzdrmani ratom i nedaćama. “Uvek smo bili deo istorije ove zemlje i Jugoslavija je prva u svetu dobila naše pakete pomoći za decu. Sa vladom Srbije radimo u istom cilju, da unapredimo uslove za decu”, rekao je Sen Lo. On je dodao da izložene fotografije pričaju priču o radu za najugroženiju decu koja svojom snagom i izdržljivošću predstavljaju inspiraciju. “Nade ovog sveta i dalje leže u deci i mi radimo da omogućimo tu nadu za svu decu”, zaključio je Sen Lo.

Šarčević otvorio Info centar Fondacije Tempus

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević otvorio je  28. septembra Informativni centar Fondacije Tempus u kojem učenici, studenti i prosvetni radnici mogu da pronađu sve informacije o obrazovanju u Srbiji i Evropi. Šarčević je naveo da je Fondacija Tempus napravila ogroman iskorak da priđe đacima, nastavnicima, studentima i svima koji žele da se napreduju, obrazuju i imaju evropsku mobilnost u smislu učenja, rada i razmene iskustava. “Drago mi je što svi koji se bave obrazovanjem u Srbiji mogu da dođu i vide sve ovo, ali što je Info centar prisutan na sajmovima obrazovanja po gradovima Srbije”, rekao je ministar.Ministar je naglasio da je veoma značajno što su od ove godine i srednjoškolci uključeni u ove procese. “Na taj način učenici i škole otkrivaju koje im se mogućnosti nude, đaci imaju priliku da razmenjuju znanja sa svojim vršnjacima, a naše približavanje EU je sve kvalitetnije”, rekao je Šarčević.(→Press Clipping)

Akademsko zajedništvo za oblikovanje budućnosti

Univerzitet u Novom Sadu prošle nedelje bio je domaćin dva velika i za obrazovanje u našoj zemlji izuzetno važna međunarodna skupa u okviru Mehanizma 16+1, a pod okriljem Inicijative „Jedan pojas, jedan put“ – Petog dijaloga o politikama u obrazovanju i Četvrtog konzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Po rečima rektora UNS-a profesora dr Dušana Nikolića ova dva skupa bila su tematski povezana, i dok su na prvom učestvovali visoki predstavnici resornih ministarstava država koje sarađuju u okviru Mehanizma 16+1, na drugom su bili predstavnici osamdeset univerziteta iz zemalja centralne i istočne Evrope i Kine. Na inicijativu UNS-a glavna tema oba skupa bila je zajedničko jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, s  ciljem da se definišu politički, pravni i organizacioni okviri za saradnju u toj oblasti.
Na rektorskom skupu usvojena je Platforma s osnovnim načelima kojima će se rukovoditi učesnici skupa ubuduće.

Platforma s osnovnim načelima

Koje su ključne tačke ove platfome? „Dogovoreno je da će se saradnja na zajedničkom jačanju kapaciteta u okviru Mehanizma 16+1 zasnivati na uzajamnom uvažavanju svih univerziteta zemalja centralne i istočne Evrope i Kine, ravnopravnosti svih institucija i nepostojanju bilo kog oblika akademskog kolonijalizma, dobrovoljnom uključivanju u saradnju, interesu svih da se kroz saradnju omogući racionalnija upotreba resursa kojima univerziteti već raspolažu i potrebi da se planski i koordinisano stvaraju novi resursi koji mogu služiti svim univerzitetima. Takođe, utvrđeno je da su osnovni, zajednički  ciljevi napredak svake akademske zajednice koja učestvuje u ovom obliku saradnje, jačanje ukupnog potencijala u oblasti visokog obrazovanja, nauke i inovacija, povećanje atraktivnosti u akademskom svetu i motivisanje što većeg broja univerziteta da koriste njegove potencijale, kao i mogućnosti koje pruža Inicijativa pojas i put, i opšti prosperitet zemalja koje sarađuju u okviru Mehanizma 16+1 i Inicijative pojas i put.
Platformom je predviđeno da će univerziteti koji su članovi Konzorcijuma, u skladu sa načelom dobrovoljnosti, razmenjivati podatke o resursima kojima raspolažu i naročito o slobodnim, nedovoljno iskorišćenim resursima koje mogu staviti na raspolaganje drugim institucijama, kao i o studijskim programima koje realizuju i onima koje žele da pokrenu, a za čije akreditovanje i realizaciju im je potrebna saradnja sa drugim institucijama u okviru Konzorcijuma. Ovi univerziteti razmenjivaće i podatke o razvojnim i naučnim projektima čiji su nosioci, kao i o projektima koje bi želeli da pokrenu u saradnji sa drugim institucijama u okviru Konzorcijuma, o aktuelnim i planiranim programima mobilnosti u okviru Konzorcijuma i van njega i o međunarodnim konferencijama i drugim skupovima koje organizuju. Podaci od značaja za saradnju u okviru Konzorcijuma biće objedinjeni i ažurirani u okviru posebne, javne elektronske baze podataka i biće dostupni na posebnom veb sajtu.“

Zapadnobalkanska platforma za obrazovanje i obuke

Platforma Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku i Platforma Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije su godišnji sastanci na visokom nivou u organizaciji Evropske komisije. Ovogodišnji dvodnevni sastanak prvi put je održan proteklog vikenda u Beogradu. Ministri obrazovanja i nauke Zapadnog Balkana će razgovarati o merama za dalje unapređenje regionalne saradnje u obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama.
Evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič rekao je da je ministarska platforma Zapadnog Balkana, od nastanka 2012. godine, postala dragocena tradicija jer pruža jedinstvenu priliku za razmenu mišljenja o obrazovnim sistemima u regionu i njihovim glavnim prioritetima i izazovima. “Danas kada proslavljamo 30. godišnjicu programa Erazmus, istakao bih da 33 zemlje učestvuju u programu Erazmus + koji omogućava saradnju sa stotinama zemalja širom sveta, uključujući sve zemlje Zapadnog Balkana”, rekao je Navračić.
Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da EU pomaže zemljama regiona da sprovedu reforme u cilju stvaranja boljeg obrazovnog okruženja, koje može odgovoriti na izazove socijalnog i ekonomskog rasta i podsticati društveni razvoj, socijalno uključivanje i izglede za pristupanje EU. Naveo je da je EU, samo u Srbiji, od 2003. godine bespovratno uložila 80 miliona evra za podršku reformi obrazovanja i više od 100 miliona evra za podsticanje inovacija, konkurentnosti, istraživanja i razvoja.  Pored toga, dodaje, kroz program Erazmus + podržava srpske studente i profesore pružajući stipendije i mogućnosti za programe razmene na univerzitetima u Evropi i šire. Erazmus+ je program EU za pružanje podrške projektima saradnje u oblasti obrazovanja i obuke, omladine i sporta u kome Srbija uspešno učestvuje.
Za projekte u okviru ovog programa, visokoškolskim ustanovama u Srbiji od 2014. do sada je odobreno više od 26 miliona evra, više nego bilo kojoj drugoj zemlji u regionu Zapadnog Balkana. Osim toga, više od 5.000 profesora i studenata iz ustanova visokog obrazovanja u Srbiji je učestvovalo u kratkoročnim programima razmene na univerzitetima u celoj Evropi i šire. (→Press Clipping)

Rektor Nikolić: Niko ne može imati sve

Na pitanje “Koliko je saradnja o kojoj se razgovaralo ova dva dana i sa Kinom, ali i s ostalim zemljama učesnicama, važna za budućnost UNS-a?” Dušan Nikolić rektor UNS-a  odgovara:  „Univerzitet u Novom Sadu ima aktivnu i vrlo značajnu ulogu na međunarodnom planu. Veoma je važno što je od strane mnogih visokobrazovnih i naučnih institucija prepoznat i priznat za mesto na kom se mogu voditi konstruktivni dijalozi. Ove dve konferencije visokog ranga, ali i mnoge druge aktivnosti, svedoče o tome da nismo pasivni posmatrači, već aktivni učesnici u oblikovanju sopstvene i zajedničke budućnosti. Iskreno verujemo da saradnja u okviru Mehanizma 16+1 predstavlja pogodan okvir i dobru priliku za jačanje kapaciteta u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija. Mi ćemo je iskoristiti u interesu naše akademske zajednice, ali ćemo pomoći da i drugi univerziteti ostvare svoje interese. Logika je vrlo jednostavna: niko ne mora i ne može imati sve, ali je činjenica da zajedno možemo stvoriti komplementarnu obrazovnu i naučnu infrastrukturu koja će u značajnoj meri zadovoljiti potrebe svih koji učestvuju u njenom oblikovanju.“ rekao je rektor Nikolić.

Čuvari ravnice – ekološki časopis za osnovce

Mnogi stručnjaci upozoravaju na to da je više nego ikada potrebno da se okrenemo prirodi i očuvanju životne sredine, s posebnim naglaskom na razvoju ekološke svesti kod najmlađih. Upravo tim pozivom bavi se redakcija dečjeg ekološkog časopisa „Čuvari ravnice”, koji o svetu životinja, prirodi i „zelenim” navikama uči osnovce iz Novog Sada, ali i šire. Kroz zanimljive tekstove i interaktivnu komunikaciju, mališani razvijaju ljubav prema prirodi, skreću pažnju na značaj očuvanja prirode u svom okruženju i šire.  „Čuvari ravnice” izlaze od 2013. godine, četiri puta godišnje. Detaljnije informacije o časopisu dostupne su na adresi http://cuvariravnice.blogspot.rs/.

Sport u škole i u Petrovaradinu

Besplatna akcija Grada Novog Sada „Sport u škole” u potpunosti je zaživela u OŠ „Jovan Dučić” u Petrovaradinu. U to se uverio i član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin, koji je prisustvovao prezentaciji džudoa, kao i korektivne gimnastike za đeke nižih razreda. “Prijatno sam iznenađen kako je akcija besplatnog bavljenja sportom implementirana u školi u Petrovaradinu i koliko se dece uključilo, kako u džudo, tako i na korektivnu gimnastiku“, rekao je Ognjen Cvjetićanin. Dodao je da su za to su zaslužni članovi uprave OŠ „Jovan Dučić”, Džudo i sambo kluba „Borac”, kao i MZ Petrovaradin. “Još jednom smo pokazali da Grad poklanja veliku pažnju najmlađima, da stimuliše sportske klubove da se uključe u takav vid programa – besplatan školski sport. Zadovoljstvo je tim veće što su mali džyudisti nakon godine bavljenja tim sportom postigli zapažene rezultate, kako na školskom prvenstvu, tako i na regionalnim i državnim. Naš cilj je da deca imaju fizičku aktivnost. Bavljenje sportom, nebitno kojim, jednako je važno kao i matematika, srpski, istorija…”, rekao je Cvjetićanin.
Direktorka OŠ „Jovan Dučić” Ružica Pavlović istakla je da je ta škola među prvima u gradu koja je realizovala sekcije besplatnog sporta za sve učenike, i to mini-rukometa, odbojke, šaha, ritmičke sekcije i džudoa. “Već treću godinu, na zadovoljstvo učenika, roditelja i nas, nastavnika, deo smo tog programa. Cilj je da se deci omogući da se bave besplatnim sportom da bi se sklonila od negativnih uticaja ulice i preteranog korišćenja kompjutera, a sve to bez opterećivanja buyeta roditelja”, rekla je direktorka Pavlović.

Saradnja Matice srpske i PU „Radosno detinjstvo”

“Sve što je edukativno i što se tiče naše baštine i kulture važno je za razvoj naše dece, oplemenjuje dušu i otvara vidike”, rekla je direktorka PU „Radosno detinjstvo” Mirjana Đurđev. Ona dodaje da se svakako Galerija nije zaustavila na proširenju vidika kod mališana, nego su to uradili i s našim vaspitačima, koje su kustosi edukovali da bi na odgovarajući način mogi da učestvuju u projektu „Umetnički vremeplov”. Sve ono vreme koje smo nekada imali da se posvetimo deci, da ih vodimo na izložbe i u pozorišta, deo toga je Galerija uzela na sebe, to su uradili zaista profesionalno i hvala im na tome! Edukativni program „Umetnički vremeplov. Ličnosti i događaji na umetničkim delima Galerije Matice srpske” trajaće od oktobra do maja naredne godine. Mališani koji budu učestvovali u tome posmatraće umetnička dela i s kustosima razgovarati o prikazanim ličnostima i događajima. Uz pomoć mašte, otputovaće „vremenskom mašinom” u prošlost i sresti se s herojima i heroinama naše istorije. Program prati istoimena specijalna dečja publikacija, a za kraj, po uzoru na prethodne godine, u maju će biti priređena izložba dečjih radova nastalih u tom periodu. Tokom trajanja programa, svake subote od 11 do 12.30 sati u Galeriji će se održavati kreativne radionice za decu u kojima će se obrađivati različiti sadržaji inspirisani temama i odabranim umetničkim delima koja se nalaze u Galeriji Matice srpske, kao i delima nacionalne i svetske kulturne baštine. Radionice su otvorenog tipa i namewene su deci uzrasta od pet do 11 godina, a realizuju ih kustosi Galerije uz pomoć studenata Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Noć istraživača pobudila znatiželju i interesovanje

Jedna od najvećih i najzabavnijih promocija nauke i naučnika širom sveta svakako je „Noć istraživača”, a tu evropsku ideju Novi Sad uspešno baštini od 2010. godine. Noć istraživača u Novom Sadu je svečano otvorio Nikola Tanić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a goste su podzravili i prof. dr Dušica Rakić iz Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, direktor centra za promociju nauke dr Jovan Trifunovi, programska koordinatorka manifestacije prof. dr Tijana Prodanović i koordinator novosadskog projekta Vladimir Todorović.
Tim povodom  je tržni centar „Big” vrveo od demonstracije nauke na poučan, ali i zabavan način, u čemu su, prevashodno, uživali mladi iz osnovnih i srednjih škola. Već na samom parkingu, tik pored autobuskog stajališta pred „Big” centrom, posetiocima nije mogao da promakne naučni kamion. Studenti Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dočarali su radoznalim pogledima efekte gama zračenja, čari radio-telegrafije ili zanimljivu infracrvenu špijunku. Studentkinja treće godine Ana Đelić strpljivo je odgovarala na radoznala dečja pitanja. Na ulazu u centar, Natalija, Luka i Emilija iz „Lavirinta znanja”, upoznavali su posetioce s mogućnošću da uz pet sakupljenih zvezdica od „čarobnjaka”, dođu na njihov štand po zanimljive poklone. Nedugo zatim, naša ekipa nabasala je na čarobnicu Jucu, oko koje su se tiskali mališani, a spram njihovog uzrasta i pitanja su bila adekvatno „teška”.
Profesor Ivan Beker i asistent Nebojša Brkljač s Departmana PMF-a za industrijsko inženjerstvo i menayment, strpljivo su objašnjavali brojnoj publici efekte termovizijske kamere. Na ekranu je slika tamnela srazmerno tome kako je temperatura opadala, odnosno postajala svetlija ako je temperatura rasla, što je prisutnima bilo veoma zanimljivo.
Cika, graja i ushićenje bili su dovoljna potvrda da su takve manifestacije uvek dobrodošle i da nauka ima svoje čari i za one najmlađe, koji upravo u tom uzrastu mogu primiti „pelcer radoznalosti” te možda jednog dana postati značajna imena naučnog stvaralaštva, priznata širom sveta.

Lutkarska predstava u Bačkoj Palanci

Lutkarska predstava pod nazivom ”Kvarna farma”, u izvođenju Pozorišta mladih iz Novog Sada, je odigrana sinoć od 19 časova u Gradskom bioskopu u Bačkoj Palanci. “Radnja se dešava na kvarnoj farmi, gde su uvedene mere štednje i ukinuti redovni obroci za njene stanovnike. To je duhovita i zabavna predstava, poučna priča o drugarstvu, značaju zdrave ishrane. Nasmejaće decu. Predstava je puna divne muzike”, rekli su u Kulturnom centru Bačka Palanka. Predstava ”Kvarna farma”, poklon je bačkopalanačkim mališanima, povodom obeležavanja Dečje nedelje. Ulaz je besplatan.

I mališani iz “Radosnog detinjstva na festivalu “Ukusi Vojvodine”

Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević prisustvovao je u subotu otvaranju dvodnevnog festivala gastronomije “Ukusi Vojvodine” koji  je organizovalo udruženje „Interfest” u Limanskom parku. Radojević je rekao da Novi Sad i Vojvodina imaju mnogo toga da ponude kada je reč o gastronomiji. “Drago mi je što se ovaj festival održava u Novom Sadu i što je Grad Novi Sad stao iza njega, kako finansijski, tako i organizaciono, ali i iza čitavog projekta brendiranja gastronomske ponude Vojvodine. Festival „Ukusi Vojvodine” može da bude značajan kao gastronomski turistički proizvod, a Novi Sad i Vojvodina svakako imaju šta da ponude. Takođe, ovaj festival je jedan od koraka ka utvrđivanju toga koja su to tradicionalna vojvođanska jela. Svim učesnicima želim uspešan festival, a posetiocima da iskoriste priliku da upoznaju tradicionalna vojvođanska jela i da se lepo provedu u Novom Sadu”, kazao je Radojević.
Program festivala počeo je u jutarnjim satima kada je upriličeno takmičenje u kuvanju „Tradicionalno vojvođansko jelo na moderan način”, degustacijom i prodajom domaćih proizvoda, kao i kulturno-umetničkim programom KUD-a “Sonja Marinković” i mališana iz PU “Radosno detinjstvo”. Nakon svečanog otvaranja posetioci i učesnici festivala imali su priliku da uživaju uz zvuke Velikog tamburaškog orkestra Radio televizije Vojvodine, kao i sastava “Hat matters Quintet”. U naredna dva dana, u Limanskom parku predstavljaće se svi proizvođači domaćih proizvoda – sireva, kulena, povrća, ajvara i svih onih koji mogu da se nađu širom Vojvodine u malim proizvodnjama na poljoprivrednim gazdinstvima. Pored proizvođača domaćih proizvoda na Festivalu će biti predstavljeni i restorani iz Vojvodine koji imaju u ponudi vojvođanska jela. Tokom oba dana festivala, od 10 do 22 časa, biće održano i takmičenje kuvara, zatim bogat zabavni program, kao i edukativne radionice za najmlađe. https://www.youtube.com/watch?v=_K0agyRQuNE

Vučević na otvaranju ”Dunavske letnje škole” u Ulmu

„Srbija pridaje veliki značaj Strategiji Evropske Unije za dunavski region, i sinergiji između regionalnih inicijativa EU, i postojećih mehanizama saradnje u regionu“, poručio je na otvaranju ”Dunavske letnje škole” u Ulmu gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. On je naglasio da očekuje dalje unapređivanje svih komparativnih prednosti koje imamo kao dunavski region. Govoreći o razvoju gradova dunavskog regiona, gradonačelnik Novog Sada istakao je da je izuzetno značajno da se on, u svim segmentima, bazira na ulaganjima u pametna tehnološka rešenja, da se projekat „Smart city“ i slične inicijative implementiraju u našim gradovima, ali i podigne opšta svest građana o važnosti razvoja novih tehnoloških, organizacionih i logističkih rešenja usmerenih na poboljšanje života građana. On je naglasio da je Novi Sad, kao univerzitetski centar, snažna baza mladih stručnjaka, koji svojim znanjem upravo doprinose razvoju i implementiranju najnovijih tehnologija.

OŠ „Branko Radičević”: Sav posao završe u školi

Novosadska OŠ „Branko Radičević” svojim učenicima nudi mogućnost celodnevne nastave, od 8 do 16 časova, koja predstavlja značajnu pogodnost za decu, ali i roditelje, te je i veoma popularna opcija u toj osmoletki. U tom slučaju, kako kaže direktor škole Aleksandar Maletin, sa đacima rade dve učiteljce, a deca za to vreme sve domaće zadatke rade u školi, gde i uče, ponavljaju novo gradivo, imaju vannastavne aktivnosti… Sveske i knjige nose kući samo vikendom. Ta opcija je dostupna u prvom i drugom razredu, dok od trećeg deca prelaze u klasičnu nastavu s jednom učiteljicom.

Mladi dobili inspiraciju i podršku za projekte u oblasti kulture

U novosadskom StartIt centru u petak  je održana besplatna edukativna konferencija “Šta radi kulturu”, koja je okupila mlade zainteresovane za pokretanje projekata od društvenog značaja u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Više od stotinu učesnika imali su priliku da čuju inspirativne priče autora uspešnih inicijativa i steknu uvid u kulturne projekte koji su obeležili ovu godinu u našoj zemlji.  Posetioci konferencije su imali priliku da upoznaju zanimljive, već prepoznate projekte i saznaju lekcije koje su njihovi inicijatori naučili na putu od ideje do realizacije. Kako je korišćenje digitalnih medija veoma bitan aspekt u implementaciji projekata u vremenu modernih tehnologija, jedan deo konferencije bio je posvećen upravo ovoj temi.
U okviru programa Superste.net, podržano je ukupno 45 projekta u protekle dve godine, u čiji razvoj je uloženo 120.000 evra i preko 1.000 sati mentorskog rada. U ovogodišnjem ciklusu programa, ukupan fond za realizaciju ideja je 7,2 miliona dinara.

Vremeplov: Velibor Gligorić

Na današnji dan 3. oktobra 1977. umro je srpski književni i pozorišni kritičar i istoričar književnosti Velibor Gligorić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1965. do 1971, profesor Beogradskog univerziteta. Dela: “Kritike”, “Lica i maske”, “Matoš – Dis – Ujević”, “Pozorišne kritike”, “Srpski realisti”, “Ogledi i kritike”, “U vihoru”, “Branislav Nušić”, “Portreti”, “Senke i snovi”, “Knjiga života”, “Kuća smrti”, “Hronika jednog doba”.

Vremeplov: Branko Pešić

Srpski arhitekta Branko Pešić, autor velikog broja arhitektonskih projekata, crkava, javnih i administrativnih zgrada, nekoliko knjiga o arhitekturi, profesor Univerziteta u Beogradu umro je na današnji dan 2006. godine. Patrijarh German 1984. poverio mu je mesto protoneimara Hrama Svetog Save u Beogradu. Tokom gradnje izveo je redak građevinski poduhvat – glavnu kupolu tešku više od 4.000 tona (s pozlaćenim glavnim krstom visokim 12 metara) napravljenu na zemlji, u unutrašnjosti Hrama, podigao je na visinu od 40 metara. Ostavio je iza sebe više od 130 projekata, poput Palate Beograd (“Beograđanka”), poslovne zgrade “Agroopreme” u Novom Beogradu, zgrade Građevinskog fakulteta u Subotici i brojnih crkvenih objekata.

Vremeplov: Franja Asiški

Franja Asiški, italijanski monah, osnivač rimokatoličkog monaškog reda nazvanog po njemu – Franjevci (Franciskanci) umro je na današnji dan 3. oktobra 1226. Poreklom iz imućne trgovačke porodice, od 1205. odlučuje se za život u krajnjoj askezi i potpunu posvećenost monaškim hrišćanskim idealima. Još za života je bio veoma poštovan. Monaški red koji sledi njegovo monaško pravilo jedan je od najbrojnijih katoličkih redova.

Vremeplov: Ujedinjene dve nemačke države

Na današnji dan 3. oktobra 1990. ujedinjene su dve nemačke države nastale posle Drugog svetskog rata, i to tako što je Nemačka Demokratska Republika (Istočna) postala sastavni deo Savezne Republike Nemačke.

Vremeplov: Karl fon Osjecki

Nemački novinar Karl fon Osjecki, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1935. rođen je na današnji dan 3. oktobra 1888. Zbog pacifističkog delovanja nacisti ga 1933. zatvorili u koncentracioni logor, a 1938. umro od posledica mučenja.

Vremeplov: Luj Aragon

Na današnji dan 3. oktobra 1897 godine rođen je francuski pisac Luj Aragon, najpre dadaista, potom jedan od prvih nadrealista, ali se posle kongresa revolucionarnih pisaca u Harkovu 1930. opredelio za socrealizam. Komunističkoj partiji Francuske pristupio je 1927. učestvovao je u građanskom ratu u Španiji i u francuskom Pokretu otpora u Drugom svetskom ratu. Dela: zbirke pesama “Vatra radosti”, “Ura Ural”, “Elzine oči”, “Oči sećanja”, “Elza”, “Jad”, “Večni pokret”, romani “Seljak iz Pariza”, “Bazelska zvona”, “Gospodske četvrti”, “Orelijen”, “Sveta nedelja”, “Komunisti”, “Blanša ili zaborav”, eseji “Komunistički čovek”, “Sovjetska književnost”, “Za socijalistički realizam”, “Rasprava o stilu”, “O Stendalu”.

Ozakonjen drugi sprat Gimnazije „S. Marković”

Povodom završetka procesa legalizacije, odnosno ozakonjenja drugog sprata zgrade Gimnazije „Svetozar Marković”, direktorka te ustanove Dijana Vukadinović uručila je zahvalnice institucijama i pojedincima koji su doprineli da se taj proces konačno završi. Po njenim rečima, to je za školu veoma značajan događaj jer takve institucije treba da budu model i primer zakonitog rada i delovanja. Podsećamo na to da je još 1992. godine zgrada Gimnazije rekonstruisana i nadgrađen je još jedan sprat, a ozakonjenjem je praktično završen proces koji je započet pre 25 godina.  Zgrada u kojoj je Gimnazija služi kao školski objekat od 1895. godine. Na tom mestu najpre je izgrađena prizemna zgrada Ženske građanske škole, a deceniju kasnije, 1905. godine, austrougarski graditelj Bela Peklo izradio je projekat novog dela zgrade i izgrađen je još jedan sprat, kao i dvorišno krilo. Gimnazija „Svetozar Marković” 1972. godine premeštena je u Njegoševu 22, gde se i danas nalazi. Današnja Gimnazija, među Novosađanima poznata kao „Svetina” ili „Tozina”, od 1993. godine je gimnazija opšteg tipa, a nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

Terapije za maloletne počinioce krivičnog dela

Od pre nekoliko meseci Psihološko savetovalište za mlade i Centar za socijalni rad uspostavili su svojevrsnu saradnju, u okviru koje se radi s maloletnim počiniocima krivičnog dela, a kojima je izrečena kazna vaspitnog naloga. „Radi se o deci kojoj je to prvo krivično delo manje težine, onda im se određuje vaspitna mera“, kaže koordinatorka Dobrila Marković. „Za sad imamo troje maloletnika. Dolaze i sviđa im se, a i CSR je zadovoljan kako to sve teče.“

Gošeova bolest: Među 36 pacijenata i petoro dece obolelo

Međunarodni Goše dan – Dan Gošeove bolesti dan 1. oktobar obeležen je u Srbiji sa ciljem skretanja pažnje na život, status i potrebe pacijnata obolelih od ove bolesti, saopštilo je Udruženje građana za pomoć u lečenju obolelih od te bolesti (UGOS). Gošeova bolest je redak genetski poremećaj, koji se javlja otprilike kod jedne od 100.000 osoba, a u Srbiji ima ukupno 36 pacijenata, među kojima je petoro dece. Gošeova bolest je zapravo urođena bolest metabolizma, genetski određena, to znači da postoji zapis u genetičkom materijalu koji određuje da će osoba imati ovu bolest, objašnjava doc. dr Maja Đorđević, načelnica odeljenja za ispitivanje i lečenje bolesti metabolizma sa kliničkom genetikom iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “dr Vukan Čupić”.  Prema njenim rečima, u pitanju je veoma ozbiljna bolest, a što se ranije javi, to je teže. Kod dece su oblici bolesti komplikovaniji, a kod odraslih nešto lakši. Ako bolest zahvati centralni nervni sistem, onda je izuzetno teška. Ukoliko se kao takva ne bi lečila, bolest bi vremenom napredovala i bivala sve ozbiljnija, a kod jednog broja bolesnika završila i najgore – smrtnim ishodom. Na svu sreću, to se danas ne dešava zato što postoji veoma uspešan lek za ovu bolest. Terapija kod pacijenata sa Gošeovom bolesti je izuzetno efikasna i uspešna, pacijenti je dobijaju svake nedelje venskim putem, celog života, navodi Đorđević.

Šta je Gošeova bolest?

Gošeova bolest je zapravo urođena bolest metabolizma, genetski određena, to znači da postoji zapis u genetičkom materijalu koji određuje da će osoba imati ovu bolest. Predsednica UGOS-a Biljana Jovanović ističe da ljudi sa Gošeovom bolešću žive bolje nego ranijih godina navodeći da se od 2012. godine deca leče o trošku RFZO, a da je od 2016. i deo odraslih prešao na lečenje o trošku države. Međutim, i dalje imamo pacijente koji se leče iz humanitarnih programa ili nakon završenih kliničkih studija gde imaju još neko vreme pravo da primaju besplatno lek. Ali i tu se očekuje da država preuzme lečenje pacijenata. Ono za šta se mi borimo je da svi oboleli pređu na državno lečenje i da se doze usklade sa svetskim standardima, objašnjava Jovanović. Ona kaže da je trenutno u Srbiji “jedna paradoksalna situacija” u kojoj ljudi koji se leče o trošku Fonda primaju minimalnu dozu, a lečeni iz humanitarnih fondova imaju punu dozu i ističe da je cilj borbe udruženja da “pacijenti primaju dozu koju je propisao lekar, a ne da se štedi na račun zdravlja pacijenata”. Jovanović ukazuje da terapija jeste skupa, ali da se osoba ne može lečiti sa manjom dozom od one koju prepiše lekar kao i da je pacijentima koji su tek započeli lečenje neophodna veća doza kako bi im se stanje stabilizovalo. Takođe nam je vrlo važno da nam se odobri kućna primena leka. Za to smo se obučili još 2015. godine i očekujemo da u ovoj godini to stvarno i zaživi. Imamo podršku naših lekara, navodi Jovanović.
Međunarodni Goše dan obeležava se u preko 40 zemalja, različitim aktivnostima koje će ukazati na potrebu što ranijeg dijagnostikovanja i lečenja bolesti. U Srbiji se međunarodni Goše dan obeležava okupljanjem pacijenata, članova njihovih porodica, lekara i farmaceuta na zajedničkom druzenju u Beogradu. Cilj okupljanja je da se pošalju poruke nadležnima i svetu koliko je jaka i povezana Goše zajednica u Srbiji i da se napravi plan daljih aktivnosti u trajnom rešavanju pitanja lečenja.

By admin

Leave a Reply