Šarčević: Sindikati govore jedno na sastanku, drugo medijima

Jako zanimljivo da kad nešto pričamo svi zajedno, svi to drugačije dožive tada, a drugačije u mikrofon kasnije, rekao je u perak ministar prosvete Mladen Šarčević. Šarčević je to rekao povodom demanta kojim su sindikati, a posebno iz USPRS  odgovorili na saopštenje ministarstva da je na sastanku o Zakonu o zaposlenima u javnim službama, na kome su bili ministar Šarčević i ministar Ružić, “70 odsto primedbi i sugestija koje su uputili sindikati zaposlenih u prosveti usvojeno”. “Ja ću citirati premijerku Anu Brnabić, koja je jednom predložila da imamo sastanke pred novinarima. Jako zanimljivo da kad nešto pričamo svi zajedno, svi to drugačije dožive u mikrofon. Isti ti sindikati su sa nama radili te zakone dva meseca. Ja kad sam bio u Skupštini odricali su se zakona ko Sveti Petar od Hrista, tri puta, a juče su hvalili ZOS i rekli da je to krovni zakon”, rekao je Šarčević novinarima na manifestaciji “Đaci vas mole, usporite pored škole”.
Ističe, da Zakon o zaposlenima u javnim službama u mnogo čemu nije shvaćen kako treba, kao i da je sve ono što “najviše tišti” Uniju sindikata- otpremnine, nagrade itd. u okviru ZOS-a. “Ovaj zakon od početka ima dve dobre strane, da se ljudi po katalogu zanimanja ujednače i da počneno novu strukturu. Ja sam sindikate pozvao da radimo zajedno i mislim da smo se približili. Ovaj sastanak to nije trebao da reši, već da napravi metodologiju da na sastanku sa premijerkom i vidimo da li će neke teme otići u kolektivan ugovor, da li nešto rešava Zakon sistema obrazovanja i Zakon o radu”, rekao je Šarčević.
Dodaje, da je “ispalo da ovaj zakon nema veliku ulogu, da se ponavlja svašta”, ali, ističe, da su dve novine koje ima dovoljne, jer ih nema u drugim zakonima. “Nije istina da nema naknade za starešinstvo i prevoz. Ja sam to zaštitio i juče i uvek ću, jer ako imate mali fond časova morate da putujete u više gradova i sela, i to mora da se plati. Juče sam i lično objasnio da je razredni starešina jako bitna kategorija i da tu ulogu mora obavljati onaj ko ima prvu kategoriju plate”, rekao je Šarčević.

Konkurs za neprofitne organizacije značajne za obrazovanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je 12. oktobra javni konkurs svim zainteresovanim udruženjima da predlože programe, radi finansijske podrške, kojima će kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružati podršku učenicima osnovnih i srednjih škola u periodu trajanja projekta, odnosno od 1. decembra 2017. godine do 31. maja 2018. godine
Cilj javnog konkursa je unapređivanje sistema obrazovanja i vaspitanja na osnovu iskazanih programa i projekata udruženja koja pružaju podršku učenicima osnovnih i srednjih škola. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška je prosveta – obrazovno-vaspitne aktivnosti koje realizuju udruženja.
Polazeći od sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 99/17 ), glava 24.0, funkcija 980, program 2001-Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, projekat 4011 – Podrška projektima od značaja za obrazovanje – Dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 481, u raspoloživom iznosu od 8.800.000,00  dinara, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je donelo Odluku o izboru programa od nacionalnog značaja za obrazovanje i vaspitanje za 2017. godinu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa. Odluka o izboru programa za 2017. godinu se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva  i na portalu e-uprave.
Učesnici konkursa mogu biti udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi  ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).(→Press Clipping)

“Dr”: Štancovanje doktorata

Zvanični podaci o broju doktora nauka u Srbiji stvaraju utisak da se u deceniji za nama doktorati štancuju.  – Po glavi stanovnika imamo manje studenata na milion recimo stanovnika, nego što ima EU. Ali imamo više doktoranada. Taj paradoks ne može biti normalan – rekao je u dokumentarnom filmu N1 “Doktori” Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.  Pre deset godina, 2007. univerziteti u Srbiji su dodelili 206 doktorskih titula. Samo pet godina kasnije, 2012. godine broj onih kojih mogu da se potpisuju sa “dr” porastao je za 270 odsto. Te godine Srbija je dobila čak 770 doktora nauka. Vrhunac donosi 2016. kada srpski univerziteti aminuju čak 2.012 doktorata. Te godine samo u jednoj sedmici odbranjeno je 187 disertacija – verovatno najviše u istoriji obrazovanja Srbije. – Mislim da su državni univerziteti bolji od privatnih i neka se ljute kolege s privatnih. Ali sa druge strane, ne mogu, pravo da kažem, da prihvatim u potpunosti tu mantru da je sve to što vidimo posledica postojanja privatnih, jer privatni naši univerziteti i fakulteti su učestovali u ovom broju sa 190 disertacija, što će reći ispod 10 posto. Neće biti da je tu grupisan sav kal ili sva greška – ističe Vladimir Kostić. Naime, broju od 2.012 novih doktora nauka 2016. najviše je doprineo Univerzitet u Beogradu. Titulu “dr” u toj godini najstarija visokoškolska ustanova u Srbiji dodelila je čak 1.133 puta. (→Press Clipping)

Za 10 godina broj doktora nauka porastao za 880 odsto

Poredeći 2007. godinu kada je bilo izdato 206 doktorskih diploma i 2016. dolazi se do podatka da je broja doktora nauka porastao za skoro 880 odsto. Naime, sve više se i u akademskim krugovima govori da sa štamparske trake univerziteta izađe i po koja diploma koja je nezaslužena. Tj. instant – diseratcije se pripremaju lako, a diplome doktora stiču nečasno. Takva titula u žižu javnosti dođe kada je vlasnik iste 2 u 1 – doktor nauka i javna ličnost, prenosi N1. – Instant doktori nauka ne znaju da pravi doktor nauka ne završava svoje obrazovanje sticanjem doktorske diplome. Naprotiv, njegov pravi naučni život tada tek počinje. Diploma doktora nauka obavezuje na kontinuirani naučni rad. Ta diploma je kamen odgovornosti oko vrata i treba moći i znati nositi ga. Ko nema talenta za nauku možda bi trebalo da razmisli o drugačijem životnom putu, a ne o životu doktora nauka – kaže dr Rajna Dragićević, profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Elektronska evidencija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je Dopis školskim upravama i školama koje su deo Pilot-projekta esDnevnik i obavestilo ih da se  u skladu sa članom 174. stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja evidencija o učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, vodi elektronski.

Škole za 21. vek

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i British Council u petak. 12. oktobra su potpisali aneks sporazuma o trogodišnjem programu podrške za razvoj kapaciteta škola u Srbiji kroz projekat “ Škole za 21. vek na Zapadnom Balkanu“. Program „Škole za 21. vek na Zapadnom Balkanu“ ima za cilj pružanje podrške školama iz regiona Zapadnog Balkana koje učestvuju u programu kroz obuku i podršku školskim liderima, obuku i podršku za nastavnike kao i kroz dostupnost resursa za razvoj digitalnih veština učenika  i umrežavanje škola. Ovaj program će se sprovoditi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilju razvoja veština kao što su digitalne veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog razmišljanja, koje su učenicima neophodne za uspešnu karijeru na radnom mestu ili za nastavak obrazovanja. Osim Srbije, u projekat British Council je uključio sve zemlje Zapadnog Balkana. Škole kroz ovaj program svojim učenicima će dati mogućnost za sticanjem veštine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. veka.

Đukić Dejanović: Svaka peta siromašna osoba u Srbiji dete

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović navela je da je Srbija kao društvo nalazi pred velikim izazovom jer nas Agenda 20/30 Ujedinjenih nacija obavezuje da iskorenimo siromaštvo, a pojedina istraživanja pokazuju svaka peta siromašna osoba u Srbiji jeste dete. “Sva deca imaju ista prava i jednaku šansu na bolju budućnost, imaju pravo na dobro zdravlje i kvalitetno obrazovanje. Najisplativiji društveni cilj jeste ulaganje u dete, a mi kao vlada želimo da postignemo da nijedno dete ne bude siromašno”, rekla je Đukić Dejanović. Ministarka je iznela i podatke koji pokazuju svako treće dete nije obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem jer, kako je rekla, čak 44 odsto dece čuvaju babe i dede, oko 21 odsto nezaposleni roditelji, a da 27 odsto dece ide u obdanište. “Ulaganje u taj period dece prvi korak ka boljoj budućnosti za sve nas. Moram da podsetim da Agenda 20/30 UN i cilj 42 obavezuje sve zemlje da do 2030. obezbede jednak pristup predškolsko obrazovanje za svu decu”, ukazala je Đukić Dejanović.

170 godina Galerije Matice srpske

U subotu, 14. oktobra u Tekelijanumu u Budimpešti, te četiri dana kasnije u Novom Sadu, biće priređena svečanost povodom obeležavanja 170 godina trajanja Galerije Matice srpske. Tim povodom biće predstavljen i projekat “Arsenije Teodorović i srpska crkva u Budimu”.
U godini u kojoj obeležava 170 godina trajanja, Galerija Matice srpske pripremila je bogat program, kako bi ukazala na kontinuitet ideja i vrednosti postignutih ostvarenja u svom dosadašnjem radu. Narednih dana tim povodom biće priređene i dve svečanosti – u budimpeštanskom Tekelijanumu 14. oktobra, koju Galerija priređuje zajedno sa Srpskom pravoslavnom eparhijom budimskom, kao i tradicionalni Dan Galerije 18. oktobra.
“Galerija Matice srpske ove godine obeležava 170 godina trajanja, kako smo namerno istakli, želeći da ukažemo na kontinuitet, baš zato je i prva svečanost, koja će se održati 14. oktobra jeste svečanost koja se održava u zgradi Tekelijanuma, mestu gde je začeta ‚ideja o osnivanju Muzeuma, odnosno, Srpske narodne zbirke pri Matici srpskoj, Mi smo, nekako, mislili smo da je divan povod da tu svečanost ove godine priredimo u Tekelijanumu, pokažemo da te ideje na kojima je zasnovan Muzej Matice srpske i današnja Galerija Matice srpske još uvek traju”, rekla je dr Tatjana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske.
Svečanost u galeriji Matice srpske u Novom Sadu 18. oktobra biće prilika i za predstavljanje projekta “Arsenije Teodorović i srpska crkva u Budimu”, koja je, navela je Palkovljević Bugarski, dokaz da se galerija još uvek bavi zaštitom, promocijom i prezentacijom srpskog kulturnog nasleđa i kada se ono nalazi van granica naše države.

“Dani Evropske baštine” u SŠ Novi Bečej

Srednja škola Novi Bečej pridružila se prošle nedelje obeležavanju manifestacije “Dani Evropske baštine” u okviru koje se svake godine tokom septembra širom Evrope obrađuje zajednička tema, a tiče se kulturnog nasleđa Jelena Pauljev, profesorka likovne kulture u Srednjoj školi Novi Bečej kaže da se manifestacija obeležava nešto kasnije nego što je to uobičajeno, ali da nikad nije kasno. Prof. Pauljev, po struci istoričarka umetnosti, smatra da je od izuzetne važnosti biti upućen u kulturno nasleđe koje nas okružuje i zato se trudi da to prenese na svoje učenike. “Trudim se da učenicima skrenem pažnju na značaj nasleđa, da budu svesni koliko toga zapravo ima u našoj opštini, koliko je važno da neguju nasleđe i da, kada se kasnije u svojim životima budu pitali i uticali na status spomenika, njihovo očuvanje, promociju i generalno nasleđe, kako ono pokretno, tako i nepokretno, imaju svest koliko je to važno. Takođe, da ne smeju dopustiti da ti spomenici propadaju, pošto znamo da u turbulentnim vremenima u kojima živimo nažalost dolazi do toga. Dakle, to je ideja, da mladi budu svesni da nasleđe postoji u njihovoj okolini i da je ono od izuzetne važnosti za očuvanje našeg identiteta”, dodala je Pauljev.

Edukacija za mališane u Spomen zbirci Pavla Beljanskog     

Nova serija edukativnih aktivnosti za mališane u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog započela je potpisivanjem sporazuma između te galerije i Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo”. Saradnja dveju ustanova traje bezmalo četiri decenije, a ovogodišnji program je posvećen slikaru Jeftu Periću, povodom obeležavanja pola veka od njegove smrti. Kroz kreativne radionice mališani će se upoznavati sa specifičnim stilom svestranog Perića, a nakon početne radionice „Kustos u vrtiću” i obilaska stalne postavke, deci će biti omogućeno da se, u potrazi za sopstvenim stilom, oprobaju u različitim likovnim tehnikama.
Direktorka Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo” Mirjana Đurđev naglasila je da je dugogodišnja saradnja sa Spomen-zbirkom, kao i s Galerijom Matice srpske, dala odlične rezultate, kao i da se pokazalo da je edukacija na polju umetosti veoma značajna u predškolskom dobu. – Time, u stvari, postavljate osnovne temelje opšte kulture kod najmlađih – kaže Đurđev, objašnjavajući da je svake godine program posvećen jednom umetniku od izuzetnog značaja. – Kada nakon nekog vremena deca uđu u galeriju, prepoznaju izvesnog umetnika i mogu da imenuju delo, nema veće radosti od toga. Naročito je značajno što preko dece i roditelje uvodimo u galeriju. Šta ćete lepše od toga da dete uhvati mamu za ruku i dovede je u galeriju da zajedno uživaju!
Program „Svestrani umetnik Jefto Perić” trajaće do marta, a kao i prethodnih godina, izložba završnih dečjih radova biće otvorena u januaru 2018. U okviru obeležavanja Osmog marta, planiran je program „Mami na dar”, kada će deca, u ulozi kustosa, majke voditi kroz stalnu postavku i izložbu svojih dela. U tom periodu biće organizovana i edukacija vaspitača i likovnih pedagoga.

Počela izgradnja jaslica u Apatinu

U dvorištu predškolske ustanove „Pčelica“ u petak  svečano je položen kamen temeljac koji označava početak izgradnje dugo čekanih jaslica u Apatinu. Na svečanosti je bio prisutan veliki broj roditelja i dece kojima se obratila direktorica ustanove Biljana Mandić. Ona se zahvalila ministarsvu i lokalnoj samoupravi na investiciji i naglasila da je jedan od načina da se mladi zadrže u našem gradu pored radnih mesta, povoljniji uslovi za njihovu decu, a to će im jaslice koje su nedostajale opštini Apatin obezbediti.
Zamenica predsednika opštine Apatin Dubravka Korać koja je rekla da lokalna vlast „malo teže daje obećanja, ali kada nešto obeća, onda to i ispuni“. Ona je istakla i vrednost celog projekta koji iznosi 37 miliona dinara, te da će radovi trajati pet meseci.

Odžaci: Đoković fondacija otvorila jedanaestu Školicu života     

Novak Đoković fondacija u četvrtak  je, u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave, otvorila jedanaestu po redu Školicu života u selu Deronje, nadomak Odžaka. U adaptaciju objekta „Čarolija“ predškolske ustanove „Poletarac“, u kojoj će programe pohađati 50 mališana uzrasta od tri do pet godina, uloženo je 4,6 miliona dinara. U okviru projekta renovirani su i opremljeni objekat i dvorište u vlasništvu Opštine Odžaci. Pored toga, za vaspitače i stručne saradnike predškolske ustanove „Poletarac“, u saradnji sa CIP – Centrom za interaktivnu pedagogiju, održane su obuke za unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Gorana Džudža Jakovljević, rukovodilac odeljenja za implementaciju programa i projekata Novak Đoković fondacije se zahvalila partnerima na projektu – timu PU „Poletarac“ i saradnicima iz Opštine Odžaci, na izuzetnoj posvećenosti i ažurnosti, zbog kojih su planirani radovi završeni u rekordnom roku.
Milena Mihajlović, izvršna direktorka CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju navela je da je CIP pomogao predškolskoj ustanovi da unapredi svoju inkluzivnu politiku i praksu, kao i da „razvija programe i usluge koji odgovaraju na različite potrebe dece i porodica, zajedno sa roditeljima, stručnjacima i drugim institucijama“. Latinka Vasiljković, predsednica Opštine Odžaci istakla je da je, zajedničkim naporima fondacije, lokalne samouprave Odžaci, Mesne zajednice i Predškolske ustanove „Poletarac“, selo Deronje dobilo prostor za boravak ne samo predškolaca, već i dece mlađih uzrasta.  Jelena Selak, direktorka PU „Poletarac“ navela je da projekat Školica života fondacije kroz akreditovane seminare pomogao jačanju kompetencija vaspitača i njihovom osnaživanju za dalji rad.
Pored Školice života u Deronjama, fondacija je do sada otvorila i objekte u Jaloviku, Donjem Tovarniku, Ljigu, Raškoj, Kniću, Merošini, Kraljevu, Vladičinom Hanu, Lučanima, i Šidu. U toku je Konkurs za projekte za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja, koje će Fondacija realizovati u 2018. godini.

Osnovcima u Klenku bolje grejanje; gas zamenio lož-ulje     

Od 11. oktobra osnovci u školi „ 23.oktobar” u Klenku imaju bolje i konfornije uslove za rad. Opština Ruma finansirala je radove na sistemu centralnog grejanja, pa će škola ubuduće kao energent koristiti prirodni gas, a do sada je za grejanje korišćeno lož ulje. Na novi sistem grejanja priključena su sva tri školska objekta, pa će grejanje u ovoj školskoj godini biti daleko kvalitetnije, ekološki prihvatljivije i energetski efikasnije.
Direktorka OŠ „23.oktobar” Jasmina Popović objašnjava da je novi kotao postavljen, da je obavljena proba sistema i da je grejanje već počelo. Imaćemo tokom zime tople učionice i to je najbitnije. Takođe, planiramo i renoviranje toaleta, a na proleće želimo da se posvetimo uređenju školskog dvorišta, rekla je Jasmina Popović.
Inače, opština Ruma ove godine izdvojila je za ovu školu oko 2,5 miliona dinara. Škola ima 242 osnovca raspoređenih u 13 odeljenja, dok vrtić pohađa tridesetak predškolaca.

Održan sajam knjiga u Frankfurtu, učestvovala i Srbija

U Frankfurtu je u sredu 11. oktobra počeo najveći sajam knjiga na svetu, a kome  do 15. oktobra učestvovuje i Srbija. Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je da je predstavljanje  Srbije, koje organizuje Ministarstvo, inspirisano jubilejima – 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. Tim povodom biće održan razgovor na temu “Koliko su dela klasika danas živa; da li savremeni pisci prepoznaju njihov uticaj u sopstvenom stvaralaštvu?”, u kojem će učestovati pesnik Vojislav Karanović i pisac Uglješa Šajtinac. Posebna pažnja biće posvećena književnosti za decu, pa će na panelu “Roman za decu u savremenoj srpskoj književnosti” govoriti Jasminka Petrović i Šajtinac. U saradnji sa izdavačkom kućom “Agora” i prevodilačkom mrežom “Traduki” biće organizovana diskusija “Dokument i imaginacija u savremenoj srpskoj prozi” povodom romana Vladimira Pištala “Tesla, portret među maskama” i “Sunce ovog dana. Pismo Andriću” na kojem će učestovati autor i pisac Nenad Šaponja.
Na štandu Srbije biće izložene knjige srpskih pisaca prevedene na nemački jezik, izbor iz savremene književne i teorijske produkcije, novi tomovi sabranih dela srpskih klasika i monografska literatura. Za Sajam knjiga u Frankfurtu pripremljene su dvojezične publikacije – katalog “Srbija čita/Čitaj Srbiju” u kom se za prevođenje preporučuju knjige svih žanrova koje su u poslednje dve godine dobile najuglednije nagrade, elektronski adresar izdavača, promotivni video i programska brošura “Dijalozi”. Programsko predstavljanje srpske književnosti i izdavaštva realizuje Biblioteka grada Beograda, a tehničku Privredna komora Srbije, navedeno je u saopštenju.

Decenija uspešne akcije „Đaci vas mole usporite pored škole“

Edukativno- zabavnom predstavom o pravilnom ponašanju u saobraćaju za đake prvake u OŠ „ Vuk Karadžić“ nastavio se 11. ciklus akcije „ Đaci vas mole, usporite pored škole“. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izrazio je zahvalnost autorima akcije kojom je spojeno lepo i korisno. Od drugog polugodišta mogli bismo da inteziviramo akciju i podsetimo vozače kako bi trebalo da se ponašaju u  blizini škola i vrtića, rekao je ministar.
Menadžer Grada Beograda Goran Vesić je naglasio da je do sada kroz akciju prošlo 140 000 dece i da to govori koliko je akcija uspešna. Ovogodišnji ciklus akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, započet je interaktivnim predavanjem u kome su predstavnici preduzeća „ Parking servis“ i Saobraćajne policije objasnili đacima prvacima kako da pravilno prelaze ulicu, koriste semafor i tumače saobraćajne znakove.
Osnovne škole sa područja opština Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara, Novi Beograd i Zemun, dobile su  od ovog preduzeća na poklon 13 interaktivnih tabli, 17 projektora, 4 računara, 4 razglasa, 2 video bima i 2 multifunkcionalna štampača, što je oprema, koju su škole same odabrale, kao najneophodniju za izvođenje nastave.

Šarčević: “Uvešćemo zdravu hranu u škole”

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je u četvrtak  sistematsko rešavanje pitanje ishrane dece u Srbiji. “To je velika tema, moramo da vidimo ko tu šta radi, zašto se hrana nabavlja kroz javne nabavke, šta tu mora da se izuzme. Sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem sam dogovorio da nam daju stručnjake za pitanje zaštite hrane, a takođe radimo projekat u koji će se država uključiti, a to je besplatno đačko voće i mleko”, rekao je Šarčević.
Na pitanje da li to namerava da izbaci čips i slatkiše škola , Šarčević je novinarima na manifestaciji “Đaci vas mole, usporite pored škole”, rekao da je namera uvođenje zdrave ishrane za decu, ali da je to dvosmerna priča, jer treba naterati roditelje da im ne kupuju čips i slatkiše.
“Mi smo počeli sistematski da rešavamo pitanje ishrane dece, ja mogu za medije da napravim mnogo trik akcija da to bude šareno, ali to neće rešiti problem koji je veoma složen”, rekao je Šarčević novinarima na manifestaciji “Đaci vas mole, usporite pored škole”. Navodi, da je kroz projekat “Horizont 2020” započet program evidencije koliko je škola spremno da priprema hranu za svoje đake i da je već obuhvatio 737 škola,a da će ih biti još oš 25 škola u okviru ovog pilot projekta.

Obeležen svetski dan čistih ruku     

Povodom obeležavanja 15. oktobra, Svetskog dana čistih ruku, Savetovalište Doma zdravlja „Novi Sad” za mlade održalo je u petak od 10 do 10.45 časova javni čas učenicima prvog razreda OŠ „Branko Radičević”, Futoška 2. Tema časa je „Čiste ruke”, a obuhvata podelu zdravstvenopromotivnog materijala, zatim demonstraciju tehnike pravilnog pranja ruku, a organizovana je i zdravstveno-vaspitna izložba u holu škole. Cilj održavanja javnog časa usmeren je na upoznavanje učenika s principima pravilnog pranja ruku i s posledicama ako se to ne radi, ali i podizanje nivoa svesti o važnosti održavanja lične higijene najšire populacije, a posebno dece.

Zijah Sokolović čitao bajke bolesnoj deci

Poznati glumac Zijah Sokolović uneo je u kragujevačku pedijatrijsku kliniku vedrinu, smeh i pozitivnu energiju.On je to učinio tako što je deci koja se leče na ovoj klinici  u četvrtak čitao bajke, pošto je u Kragujevcu, u okviru “Joakim interfesta”, promovisao knjigu “Glumac je glumac je glumac“ i izrazio želju da poseti mališane. – Ovo su deca koja bi možda želela a ne mogu, a u stvarnosti imamo puno dece i ljudi koji ne znaju ili neće. Ovo je pokušaj da jedan deo svog vremena utrošim da naučim nešto novo, da bolje razumem stvarnost u kojoj živim i da deo svoje bajke prenesem na decu koja su ovde – rekao je Sokolović. Sokolović se družio sa decom, a bajke koje im je čitao bile su samo deo velikog i nenadanog poklona koje je umetnik uneo među mališane – Deca kroz bajke uče mnogo. Šta su dobri, a šta zli ljudi, šta je prirodno, a šta je neprirodno, i kroz njih grade svoj svet – kaže Zijah Sokolović. Deca koja se leče u Kliničkom centru i glumac su se rastali u zagrljaju punom ljubavi. Bolnica je, zahvaljujući umetnosti, makar na nekoliko sati bila lepša nego što jeste.

Vremeplov: Mihailo Petrov

Na današnji dan 16. oktobra 1983. godine umro je srpski slikar i likovni kritičar Mihailo Petrov, jedna od vodećih ličnosti sveta umetnosti u Kraljevini Jugoslaviji između dva svetska rata. Bio je profesor Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu. Ilustrovao je mnogobrojne knjige.

Vremeplov: Jovan Pavle II

Poljski kardinal Karol Vojtila izabran je 16. oktobra 1978. za 264. poglavara rimokatoličke crkve kao prvi neitalijanski papa posle 456 godina, pod imenom Jovan Pavle II.

Vremeplov: Noa Vebster

Na današnji dan 16. oktobra 1758. rođen je američki filolog i leksikograf Noa Vebster, simbol leksikografske tradicije u Sjedinjenim Američkim Državama. Objavio je 1806. svoj prvi rečnik engleskog jezika “Compendious Dictionary of the English Language”, a 1828. Rečnik koji i sada nosi njegovo ime. Izuzetno obimni “potomci” Vebsterovih rečnika smatraju se najboljim rečnicima engleskog jezika.

Vremeplov: Ukinut  kuluk

Srpski knjaz Miloš Obrenović na današnji dan 16. oktobra 1837.  ukinuo je kuluk – besplatan rad seljaka koji su koristili seoski kmetovi, nahijske starešine i sveštenstvo. U tome se preterivalo, što je bilo povod za odmetanje seljaka u hajduke. Kuluk je više puta zabranjivan, ali su ukazom Knjaza Miloša ukinuti svi njegovi vidovi, osim kuluka za održavanje puteva i mostova.

Vremeplov: Ginter Gras

Nemački pisac Ginter Gras rođen je 16. oktobra 1927. Svetski uspeh postigao je već prvim romanom “Limeni doboš”. Na ciničan i brutalan način prikazao je nemačko građanstvo u vreme nacizma. Izrazito je aktivan u javnom životu savremene Nemačke. Iako je sve vreme javno ispoljavao naglašeno levičarske stavove, ispostavilo se da je bio pripadnik SS formacija tokom Drugog svetskog rata. Ostala dela: romani “Limbur”, “Pseće godine”, “Lokalna anestezija”, “Susret u Telgteu”, “Široko polje”, novela “Mačka i miš”, drame “Poplava”, “Plebejci uvežbavaju ustanak”, zbirke pesama “Čvorište pruga”, “Ispitan”.

Vremeplov: Le Duk Tou odbio Nobelovu nagradu

Nobelova nagrada za mir dodeljena je 16. oktobra 1973. državnom sekretaru SAD Henriju Kisindžeru i njegovom partneru u pregovorima Le Duk Tou, ali je političar Severnog Vijetnama odbio nagradu.

Vremeplov: Judžin Gledston O’Nil

Američki pisac Judžin Gledston O’Nil, tvorac moderne američke drame, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1936 rođen je 16. oktobra  1888.. Njegove drame odlikuju realizam i žestina koja katkad prerasta u brutalnost. Drame i trilogija “Elektri priliči crnina”, u kojoj je klasičnu grčku temu o Edipu primenio na moderan svet, odnosno američko društvo u vreme građanskog rata, doneli su mu svetsku slavu. Ostala dela: drame “Iza horizonta”, “Ana Kristi”, “Sva božja deca imaju krila”, “Veliki bog Braun”, “Car Džons”, “Dugo putovanje u Evropu”, “Žudnja pod brestovima”.

Fejsbuk okršaj profesorki u Pančevu, pa suspenzija

V.d. direktor Poljoprivredne škole “Josif Pančić” u Pančevu pokrenuo je disciplinski postupak protiv nastavnice Dragane Veselinović-Crnomarković zbog toga što je na svom Fejsbuk profilu objavila “neistine” o koleginici i video snimak sa školskog časa. Sa druge strane, nastavnica Dragana tvrdi da je u ovoj priči zapravo ona žrtva dugugodišnjeg mobinga od strane te koleginice i v.d. direktora.  U dokumentu kojim je u junu pokrenut disciplinski postupak v.d. direktor Goran Bibmbašić je naveo da je ona “osumnjičena da je počinila ‘oblik psihičkog nasilja’ nad koleginicom i to tako što je ‘na svom Fejsbuk nalogu postavljala natpise ‘laži i neistine’ o koleginici”, piše portal “013 info”. Kako se dalje navodi, on je krajem juna doneo dodatno rešenje kojim profesorku veterinarske grupe predmeta Draganu Veselinović – Crnomarković privremeno udaljava sa rada, do okončanja disciplinskog postupka.
“Suspenzija je okačena na oglasnu tablu i kada sam pitala direktora šta je to, on je rekao da to ne važi, da bi je kasnije ponovo aktivirao. Imam papire i dokaze da sam u tom periodu dolazila na posao, koristila godišnji odmor, to je pravni “nonses””,  počinje svoju priču profesorka Veselinović-Crnomarković, koja je od 2012. zaposlena u ovoj školi. Ona demantuje obe tačke zbog kojih je suspendovana. “Nikakve objave koje vređaju koleginicu nisam postavljala na svoj profil, kao ni snimak sa časa, to su neistine. Kružio je preko Vibera snimak sa časa na kojem merimo krvni pritisak, to su đaci meni slali, a čak i da je objavljen, imam saglasnost roditelja da mogu da objavljujem materijal u svrhu promocije smera” – kaže Veselinović-Crnomarković i dodaje da je svoj posao radila časno, pošteno i savesno. Prema njenoj priči, nesuglasice sa v.d. direktorom i pomenutom profesorkom traju godinama. Profesorka ističe da ne ispašta samo ona, već i njeni đaci.
– Ja sam tu ženu tužila i imam tri sudska spora protiv nje, prijavljivala sam je i prosvetnoj inspekciji. Ona je mojim đacima namerno davala jedinice, upisivala ih u napomene, roditelji su potpisali peticiju da ona ne predaje njihovoj deci. Prosvetni savetnici su pravili anketu o njenom radu i sva deca su bila protiv nje. Zvali smo je da prisustvuje našem roditeljskom sastanku ali ona je odbila – priča Veselinović-Crnomarković. Posednja u nizu nepravdi koje su joj priredili, kako ona tvrdi, dogodila se pre nekoliko dana. – Tražila sam od škole dokumentaciju kako bih mogla da konkurišem za drugi posao, ali oni su odbijali da mi je dostave. Dobila sam je tek kada je konkurs istekao. Šta sada da radim, da čekam sledeću godinu – pita se ona i dodaje da je sve ovo uticalo i na njeno zdravlje. Stoga, kako kaže, planira da se ponovo obrati nadležnima. – Tužiću školu za mobing, a ukoliko mi daju otkaz, tužiću ih i zbog toga. Ja samo želim da radim svoj posao – tvrdi suspendovana profesorka.

Direktor: Platili su vam da pišete o tome

U vezi sa svim navodima nastavnice Veselinović-Crnomarković, kontaktirali smo i pomenutu koleginicu i v.d. direktora Bimbašića, ali su nam oboje rekli da ne žele da komentarišu ništa dok traje disciplinski postupak. – Znači i vama su platili da pišete o tome – bila je prva reakcija Bimbašića, koji je potom prokomentarisao da će materijal koji bude objavljen poslužiti za “nove tužbe”. V.d. direktor Bimbašić je u vreme kada je zaposlena nastavnica Crnomarković imao svoj prvi mandat direktora, a u međuvremenu je škola imala još dva direktora. On je na funkciji v.d. direktora od juna, a uskoro se očekuje zvanični konkurs za direktora.

Radne subote do januara u OŠ „Svetozar Miletić”

Đaci i nastavnici Osnovne škole „Svetozar Miletić” u Zemunu zbog jednomesečnog protesta u znak podrške bivšem direktoru Miroljubu – Ljubi Mosuroviću i obustave nastave, ovog i naredna tri meseca nadoknađivaće časove koje su propustili. Oni će odrađivati nastavu subotom, a neki časovi biće održavani kao šesti čas ili pretčas. Ovakvu dinamiku nadoknade propuštenog gradiva odobrilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ističe Gordana Srećković, novoimenovana v. d. direktora. Nauštrb likovnog, muzičkog i fizičkog, biće održani dvočasi matematike i srpskog koji će biti najpotrebniji osmacima i njihovoj pripremi za upis u srednje škole.

Ni kriva, ni dužna postala direktorka: Nije bilo spasa direktoru Ljubi

“Nismo mogli da zadržimo Ljubu, a bilo je potrebno da se normalizuje situacija u školi i trudimo se da se vratimo redovnom radu. Bilo nam je teško, ali nismo izgubili motivaciju – kaže Srećkovićeva, doskorašnja nastavnica engleskog jezika koja je spletom okolnosti izabrana za rukovodioca zemunske osmoletke.  Na sastanku u resornom ministarstvu 27. septembra dogovoreno je da kolektiv predloži tri kandidata, ali da će ministar Mladen Šarčević dati poslednji sud. Kako su novi direktor i školski odbor bili uslov za prekid bojkota nastave i povlačenje Mosurovića, nadležni su prihvatili predlog kako bi se đaci vratili u klupe. – Ministarstvo je ispoštovalo datu reč, a ja sam igrom slučaja saznala da sam jedan od tri potencijalna kandidata za vršioca dužnosti direktora. Pozvali su me iz učionice i saopštili mi vest. Kolektiv se dogovorio da isturi jednog kandidata. To je bio kolega Zdenko Tošić, nastavnik istorije. Pored mene, bila je i učiteljica Tanja Šipka – objašnjava v. d. direktora koja u kući znanja u Nemanjinoj ulici u Zemunu radi od 1989. godine i dodaje da su njihova imena pored Tošićevog bila na papiru samo zbog zakonske forme. Srećkovićeva kaže da Tošić ima iskustvo jer se već susretao sa poslom rukovodioca škole, pa je predlog bio i većinski prihvaćen. Ali, iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu saopšteno im je da i ako on bude imao najviše glasova članova kolektiva ne znači da će i „pobediti”. Kako nezvanično saznajemo, Tošić je dobio 40 nastavničkih glasova, a Srećkovićeva četiri.
Razgovor u ministarstvu sa Vesnom Nedeljković, pomoćnikom ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, obavljen je prvo pojedinačno sa svakim od predstavnika, a zatim i zajedno. – Ni tada nam nije rečeno ko će biti rukovodilac škole, samo da će biti detaljno razmatrane sposobnosti svakog od nas. Odluka mi je saopštena 3. septembra. Nas troje smo se dogovorili posle sastanka, da ko god od nas bude izabran, prihvati taj poziv i radi u cilju normalizacije odnosa i rada u školi – ističe Srećkovićeva i priznaje da ju je ova situacija zatekla, ali je odlučila da u ime kolektiva pruži svoj maksimum i pokuša da izvuče osmoletku iz stanja u kom se trenutno nalazi.

Normalizacija u Miletićevoj: ŠO u četvrtak, stigle plate za avgust,

Organizovan je i savet roditelja koji je pružio podršku novoj direktorki. Formiran je i privremeni školski odbor sastavljen od ljudi koje su predložili nastavnici i roditelji. Za sada ovaj sastav čine tri zaposlena u osmoletki i četiri člana lokalne samouprave. On još nije potpun jer nedostaje tri predstavnika roditelja. Na sastanku zakazanom za sutra trebalo bi da bude konstituisan konačan školski odbor. Nastavnici su primili i platu koja je izostala u septembru. Neki zaposleni minulog meseca susretali su se i sa neprijatnostima u gradskom prevozu jer nisu imali uplaćene mesečne dopune.

By admin