Zaposlenima u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Ponovo smo svedoci sindikalnog nasilja, laži, obmana i jasno vidljive koordinacije Samostalnog “sindikata” i poslodavca u našoj ustanovi. Danas je na adrese svih vrtića, na način koji je već ustaljen, putem kojim sva saopštenja pomenutog “Sindikata” stižu i do vrtića gde njihovih članova nema, ponovo izrečen niz obmana, ali i formalnog neznanja.
Na početku dopisa govori se o “prvom sastanku” sa predstavnicima nadležnih ministarstava. Pa koliko je tih “prvih sastanaka” do sada bilo i kakve su rezultate proizveli? Nadalje, kako nas obaveštavaju predstavnici pomenutog “Sindikata”, shodno članu 52  Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (ne Zakona o predškolstvu kako su napisali, jer tako nešto ni  ne postoji) osnovica za obračun plata ne može biti niža od one definisane za osnovno i srednje obrazovanje, a svedoci smo da u našoj ustanovi to UPRAVO JESTE SLUČAJ. Licemerno je hvaliti se sedenjem na sastancima u ministarstvu, a pritom biti toliko nesposoban da se u tvojoj ustanovi zakon ekspilicitno krši! Umesto da im ustanova deli saopštenja, celishodnije bi bilo da su sa tom ustanovom utvrdili zašto se zakonska odredba u našoj ustanovi ne poštuje!
U nastavku spornog saopštenja koje ne rezultira nikakvim konkretnim odgovorima (čemu onda i služi?) kaže se da će se uskladiti osnovica (poštovati zakon??) pre donošenja NOVOG zakona o platama sa platnim razredima. Kolege bi morale znati da je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (tako se zove) usvojen još prošle godine, a da se od 1.1.2018. PRIMENJUJE. Morali bi razlikovati pomenuti zakon o platama sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama kojima se uređuje samo radno pravni status zaposlenih a ne plate zaposlenih, zakona na koji je njihov sindikat  DAO SAGLASNOST i koji će država silom nametnuti svima. Tim zakonom od svih zaposlenih prave se robovi bez bilo kakvih prava i ostavljaju se na milost i nemilost poslodavcu i političkim oligarsima. Bilo bi lepo čuti sa čim su se to predstavnici tog “sindikata” složili u momentu kada se svi drugi protiv istog bore štrajkovima i protestima? Šta će Vam reći kada u okviru radnih obaveza vaspitača bude i metla, krečenje… kada Vas budu menjali “viškovi” iz drugih javnih  službi, kada budete prinuđeni na podaništvo da bi ste sačuvali i ovaj bedno plaćen posao? Šta će Vam reći kada Vam se uskrati stečeno obrazovanje, kao da ste ga sticali na ulici,  a ne na redovnim i akreditovanim  visokoškolskim ustanovama? Treba li još neka prodaja poslovnog prostora, prostora koji su nasledili od radnika, a prisvojili, da se desi, pa da se o problemima ne priča? Za čiji groš oni rade? Za status zaposlenih sigurno ne!
Ponovo se ponavlja priča o prelasku na finansiranje sa budžeta Republike Srbije kao univerzalnog rešenja. Zašto? Pa zar ne rekoše da je pravo na jednaku osnovicu već definisano zakonom? Šta su veliki sindikalci uradili da se zakon poštuje?
Posebno licemerno je vraćanje onoga što je zaposlenima ukradeno nazivati povećanjem. Peru li tako sindikati političke grehove? Zaposleni u našoj ustanovi nisu dobili vraćanje u visini od 4%, koji su drugi zaposleni dobili još 1.1.2016. Samim tim ni vraćanje 6% od januara 2017.godine, koje su i drugi dobili kod nas nije jednako kao kod ostalih. Obzirom na visinu osnovice, vraćeno je tek 5% onoga što je ukradeno krajem 2014. godine dok je kod drugih ustanova taj procenat oko 9.6%. Treba li da budemo zahvalni lokalnim vlastima ili sposobnim sindikatima? Zar Grad Novi Sad ima manje novca od Ćićevca ili Batočine? Ili je to samo pitanje sindikalne sposobnosti?
Jedino u čemu su pomenuti sposobni jeste opstrukcija pravog sindikalnog organizovanja. NSPRV u našoj ustanovi postoji već skoro godinu dana, raste iz dana u dan, ali se našim predstavnicima onemogućava  da rade, a kamoli da im se putem ustanove saopštenja šeruju po svim vrtićima. Na svaki mogući način se sprečava utvrđivanje reprezentativnosti na nivou Ustanove jer  znaju da tog momenta prestaju da važe pravila laži i obmana i da će svako morati preuzeti odgovornost za ono što je učinio, ili nije učinio. Gospoda bi morala znati da se ne mogu svi ljudi lagati sve vreme. A Vi drage koleginice i kolege razmislite, ne verujte ni ovim redovima, zavirite u Vaše novčanike pa će Vam biti jasno kako Vas taj “sindikat” štiti i šta Vam je činiti da se to promeni!
U Novom Sadu
16.10. 2017.
Potpredsednik NSPRV
Dušan Kokot
Predsednica NSPRV “Radosno deinjstvo”
Sanela Lacik, s.r.

2017-10-16 dk Zaposlenima u Radosnom detinjstvu

 

About the Author

admin