Skupština NSJSV: Hrnjaz gensek, Kokot predsednik

U petak  je u Somboru održana je Redovna izborna Skupština NSJSV. Svečani deo Skupštine održan je pod motom “Za dostojanstven rad. Stop korporativnoj pohlepi – svetu je potrebno povećanje plata”. Nakon  uvodne prezentacije  prof. Hadži Zdravka M. Kovač, dosadašnjeg predsednika Sindikata i tematskog filma UNDP o Svetskim razvojnim ciljevima delegate su pozdravili predstavnici  policijskog  i vojnog sindikata. Izveštaj o radu podneo je prof. Hadži Zdravko M. Kovač predsednik u prethodnom mandatu, usvojene izmene i dopune Statuta i izabrano novo rukovodstvo – za predsednika prof Dušan Kokot iz Zrenjanina  i za generalnog sekretara prof. Ranko Hrnjaz iz Zrenjanina.  Izabran je i novi Izvršni odbor NSJSV, novo presedništvo Sindikata, kao i novi  Statutarni i Nadzorni odbor.

Završena rasprava o školskim zakonima, u utorak o amandmanima

Skupština Srbije završila je u četvrtak  načelnu raspravu o svih 12 tačaka dnevnog reda, a u nastavku rada, od 16 sati premijerka Ana Brnabić i članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika. Skupština će u utorak nastaviti sednicu raspravom o amandmanima na nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i Predlog zakona o dualnom obrazovanju.

Šarčević najavio novi novi set zakona

Na kraju rasprave, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Malden Šarčević rekao je da će usvajanjem nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja biti reformisan zakonodavni okvir za bolji kvalitet obrazovanja.  Očekivao je, kaže, da će Predlog zakona o dualnom obrazovanju da izazove polemike ali, dodaje, da su nažalost te polemike bile sa aspekta dnevne politike.  Brinućemo o bezbednosti dece. Nismo mi država bez korena i od juče, poručio je Šarčević i naveo da će biti još posla, te da će do kraja godine u parlament ući novi set zakona, među kojima i novi zakon o udžbenicima. Ministar je najavio da će od nove godine u pripremi biti novi zakoni o finansiranju nauke i visokog obrazovanja.

Zadržavanje i privlačenje talenata: Opet smo među poslednjima u svetu

Srbija je na 134. mestu po kapacitetu da zadrži kvalitetne kadrove i na 132. mestu da privuče talente, od 137 zemalja, ukazala je prekjuče profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Biljana Jovanović Gavrilović. Ona je istaka da se prema Indeksu ljudskog kapitala, koji je definisao Svetski ekonomski forum i koji ocenjuje rezultate zemlje na planu obrazovanja i zapošljavanja, Srbija u 2016. nalazila na 57. mestu, dok po kvalitetu obrazovnog sistema, zauzima tek 99. mesto. – Dobra stvar je da Srbija zauzima visoko 16. mesto po diversifikaciji znanja visokoobrazovanih, ali je na 134. mestu (od 137 zemalja) po kapacitetu da zadrži kvalitetne kadrove i 132. mestu da privuče talente – rekla je profesorka Jovanović Gavrilović na konferenciji o obrazovnim promenama u Srbiji, koju je organizovao Institut za pedagoška istraživanja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Učenici koji planiraju odlazak na studije nedovoljno poznaju visoko obrazovanje, što je zabrinjavajuće, a evropski sistem prenosa bodova, kao i prava i obaveze studenata potpuna nepoznanica budućim studentima, ukazala je profesorka Zorana Lužanin sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je bila pomoćnik ministra prosvete.

Zarada nastavnika utiče na rezultate PISA testiranja

Rezultati analize koju su uradili Nemanja Vuksanović i Dragan Aleksić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sugerišu da, što je u određenoj zemlji veća prosečna godišnja zarada nastavnika u osnovnom obrazovanju, to učenici ostvaruju bolje rezultate na PISA testiranju u sva 3 posmatrana domena pismenosti – matematičke, čitalačke i naučne pismenosti. Štaviše, analiza pokazuje da je uticaj zarade nastavnika na obrazovna postignuća učenika veći od uticaja bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika i ukupnih izdvajanja za obrazovanje po učeniku, što ukazuje na posebnu važnost zarade nastavnog osoblja kao faktora unapređivanja kvaliteta obrazovanja u određenoj zemlji.

Više od polovine zaposlenih ne koristi računar na poslu

Kad je reč o celoživotnom učenju istraživanja pokazuju da oko 59% zaposlenih u Srbiji na svom glavnom plaćenom poslu gotovo nikad ne koristi računar, kao i da  je procenat zaposlenih koji su učestvovali u obukama vezanim za osposobljavanje na poslu približno na polovini proseka EU (28), predstavili su profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Đorđe Mitrović i Maja Jandrić i Vesna Fabian iz Ministarstva prosvete. Rezultati istraživanja sprovedenog među nastavnicima osnovnih, srednjih škola i gimnazija pokazuju da se stručno usavršavanje može unaprediti, između ostalog, njegovim prilagođavanjem nastavnoj praksi, boljom organizacijom, obezbeđivanjem različitih vidova podrške i većom autonomijom škole i nastavnika u planiranju stručnog usavršavanja, navedeno je u radu Sonje Banjac sa Filozofskog fakulteta i Tanje Šijaković iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Razvoj kreativnosti

Ističući da je podrška kreativnosti jedan od najvažnijih ciljeva savremenog obrazovanja, Slavica Maksić i Jelena Pavlović iz Instituta za pedagoška istraživanja su predstavile rezultate primene razvojnog modela kreativnosti. Primena ovog modela pruža mogućnosti da se u vaspitnoobrazovnom procesu prepoznaju određeni aspekti kreativnosti i da se podrži razvoj onih aspekata koji su karakteristični za određeni uzrast. Na primer: uočavanje i podsticanje dečije radoznalosti i mašte u vrtiću, otkrivanje interesovanja učenika i povezivanje sa nastavnim sadržajima u osnovnoj školi, obezbeđivanje uslova za eksperimentisanje učenika i formiranje stavova o proučavanoj temi u srednjoj školi i stvaranje prilika za uviđanje problema u nauci koja se studira i podsticanje želje studenata za novim i drugačijim pristupom životu i radu.
 Spoljašnje vrednovanje škole doprinosi kvalitetu rada škole
Istraživanje Gordane Čaprić iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Ivane Cenerić iz Centra za obrazovne politike je pokazalo da spoljašnje vrednovanje škola daje efekte u ustanovi koja je vrednovana. Dve trećine zaposlenih smatra da je spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada škole doprinelo unapređivanju samovrednovanja škole što dodatno doprinosi kvalitetu rada same škole. Takođe, veliki broj učesnika smatra da je spoljašnje vrednovanje pomoglo u sagledavanju sopstvene prakse i u budućnosti je viđeno kao podsticaj profesionalnom razvoju obrazovnog kadra.
 U IT sektoru uglavnom muškarci
Kad je reč o srednjoškolcima koji žele da se bave različitim poslovima u okviru IT sektora, dominiraju učenici muškog pola, učenici iz gimnazija, đaci iz većih gradova, kao i učenici čiji roditelji imaju viši ili visok nivo obrazovanja, predočili su predstavnici Instituta za pedagoška istraživanja: Mladen Radulović, Dragana Gundogan i Dragan Vesić. Oni ne biraju IT sektor radi sticanja praktičnih znanja koja bi vodila boljem socijalnom statusu, već zbog potrebe za razvojem profesionalnih kompetencija. Može se pretpostaviti da ovi učenici već imaju visok socijalni status, te da izbor IT sektora za njih ne predstavlja kanal vertikalne pokretljivosti, pokazalo je istraživanje. Svetlana Kisić sa Ekonomskog instituta je ukazala da je, od ukupnog broja mladih koji su zaposleni, samo 7,8 odsto u preduzetničkim vodama i da se na osnovu istraživanja može zaključiti da neformalni oblici preduzetničkog obrazovanja daju bolje rezultate od učenja kroz formalnu nastavu.

Popović o uključivanju Srbije u EIT programe

Ministar za inovacije tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je 25. oktobra u Budimpešti, prilikom posete Institutu Evropske unije za inovacije i tehnologiju (EIT), da Vlada Srbije preduzima konkretne mere u cilju jačanja veza između nauke i industrije i unapređenja inovacione i tehnološke infrastrukture u zemlji. Tokom razgovora sa direktorom EIT-a Martinom Kernom, Popović je takođe naglasio da je razvoj inovacionog i start-ap ekosistema ključan za podizanje međunarodne kompetitivnosti Srbije.
Ova poseta ministra Popovića je prva poseta nekog zvaničnika iz Srbije Institutu EU za inovacije i tehnologiju, čije je sedište u Budimpešti, sa ograncima u 17 centara širom Evrope. Tokom sastanka sagovornici su diskutovali i o uključivanju preduzeća, start-ap kompanija i naučnih instituta iz Srbije u programe tog instituta, razvoju podsticajnog inovacionog ekosistema, iskustvima Evropske unije u implementaciji javnog i privatnog partnerstva i pametnoj specijalizaciji.
Kern je sa svoje strane izrazio spremnost svoje institucije da pomogne Srbiji u izgradnji njene inovacione i tehnološke infrastrukture.
EIT je nezavisno telo Evropske unije, osnovano 2008. godine, koje promoviše inovacije, održiv rast i povećanje konkurentnosti EU. Administrativno sedište EIT je u Budimpešti, a u 17 centara širom Evrope, među kojima su Berlin, Helsinki, London, Pariz, Madrid, timovi stručnjaka sprovode inovacione projekte u cilju eksploatacije i usvajanja novih tehnologija i istraživanja. Tokom prvih pet godina rada, EIT je obezbedio je 2.5 milijarde evra za inovativne projekte, a njegovi prioriteti za 2018. godinu su klimatske promene, digitalizacija, hrana, zdravlje, inovativna energija, sirovine i materijali.

Udovičić na skupu “Ujedinjene nacije za mlade”

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovao je 25. oktobra skupu “Ujedinjene nacije za mlade”, koji se održava povodom obeležavanja Dana UN i 65 godina postojanja i rada Udruženja za UN Srbije. Tom prilikom predstavljen je i projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama”, koji se realizuje saglasno programu UN „Svetski program akcije za mlade” uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, a čiji je cilj podsticanje uključivanja mladih u međunarodne forume, učešće u kreiranju državne omladinske politike i preuzimanje društvenih obaveza preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u zvaničnoj delegaciji u Ujedinjenim nacijama.
“Cilj nam je da doprinesemo da mladi iz Srbije budu predstavljeni i na globalnom nivou i da se njihov glas čuje”, rekao je Udovičić. Činjenica da je Srbija, među 39 država sveta koje su imale svog omladinskog predstavnika na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pokazatelj je delima da prepoznajemo značaj aktivizma mladih i njihovu punu participaciju, rekao je on. “Stvaranjem i obezbeđivanjem uslova za učešće u procesima donošenja odluka u oblasti omladinske politike kroz održiv institucionalni okvir stvorili smo preduslov da mladi budi aktivni partner u donošenju strateških odluka kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou”, istakao je ministar, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Omladinsku politiku Srbije na nedavnom održanom sastanku u Moskvi pohvalila je i Jajatma Vikramanajake, specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN za mlade. Događaju su prisustvovali i predsednik Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije Milorad Kondić, stalni koordinator UN u Srbiji Karla Herši, šef Kancelarije UN u Srbiji Simona Mikulesku i v.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju Katarina Lalić Smajević, Ministarstva spoljnih poslova, kao i dva izabrana omladinska delegata Srbije u UN, Teodora Pavković i Samedin Rovčanin.

Petnica: Otvoren konkurs za srednjoškolce u 2018.

Istraživačka stanica Petnica raspisala je konkurs za programe u 2018. godini na koji mogu da se prijave srednjoškolci iz svih krajeva naše zemlje. Zainteresovani srednjoškolci koji imaju interesovanje za prirodne, društvene ili tehničke nauke, bez obzira na tip škole, dobrodošli su da se prijave za učešće na programima te prestižne institucije za rad sa mladim talentima, saopštila je Petnica. “Zainteresovani srednjoškolci, kojima možda regularan sistem školovanja nije dovoljan, a vole astronomiju, fiziku, elektroniku, računarstvo, matematiku, biologiju, hemiju, geologiju, medicinu, sociologiju, antropologiju, psihologiju, istroiju, lingvistiku, arheologiju ili grafički dizajn dobro došli su da se prijave na konkurs Petnice”, poručuje programski direktor u Petnici Nikola Božić. Prema njegovim rečima cilj je da se identifikuju motivisani i zainteresovani srednjoškolce.
 “Oni ne moraju imati najbolje ocene ili biti takmičari, ali ako vole nauku i već sami pokušavaju naukom da se bave kod kuće, onda je Petnica za njih pravo mesto. Dovoljno je da nam svoja interesovanja i dosadašnje aktivnosti dobro predstave i istaknu se među svim ostalim prijavljenim kandidatima, i postaće polaznici naših programa”, naveo je Božić. Nakon izbora, polaznici će naredne godine imati priliku da u Petnici svoje prve korake u nauci prave na najmodernijoj opremi, a sa njima će raditi najbolji mladi naučnici iz skoro svih instituta i fakulteta u Srbiji. Petnica raspolaže sa vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama – za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju… ima svoj hotel kapaciteta 170 mesta u sobama sa 1, 2,3 i 4 ležaja. Petnička naučna biblioteka sadrži više od 50.000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacija. “Uslovi za rad su odlični”, objašnjava Božić.
Petničke obrazovne aktivnosti su oslonjene na široku mrežu od preko 800 stručnih saradnika koji u svojstvu gostujućih predavača, mentora ili savetnika učestvuju u kreiranju i izvođenju različitih kurseva i kampova. Oni dolaze iz više od stotinu fakulteta ili naučnih instituta i danas najveći deo njih su bivši polaznici petničkih programa. Sve to ukazuje na visok kvalitet programa, kao i na aktuelnost sadržaja, poručuju iz Petnice  Prijava za programe i može se skinuti sa sajta Petnice, gde je i objašnjenje o sledećim koracima. Svake godine više od 2.000 učenika iz Srbije i iz mnogih drugih zemalja učestvuje na oko 150 raznovrsnih programa u Petnici, navedeno je u saopštenju.

SM: Uklanjanje nebezbednih dečjih igrališta

 Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu Sremska Mitrovica i Komunalna inspekcija su izdale nalog da se uklone dva nebezbedna dečija igrališta, “drvengrada”, sa teritorije Mesne zajednice “Nikola Tesla”, odnosno u Matije Huđi. U planu je da ona u doglednom vremenu budu zamenjena Uklanjanje dva “drvengrada” je bilo neophodno, jer su bila nebezbedna za dečiju igru. Dotrajala su i devastirana ljudskim faktorom.
Cilj je u narednom periodu obnoviti, odnosno postaviti nova. Nadležni su osmislili plan da u narednom periodu obnove dečija igrališta kojih je oko 20 na teritoriji grada i okolnih sela. Pojedina su već uređena, kao što je slučaj u Orlovom naselju. Do sada su nadležni izradili Katastar dečijih igrališta koji će biti vodič kroz njihovo održavanje u budućnosti.       https://www.youtube.com/watch?v=3tFzVYIl5B8 

Novi Sad: “U susret humanom gradu”

Organizatori 6. Međunarodnog savetovanja “U susret humanom gradu” jesu Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj APV-a i Udruženje “Humani grad”. Predsednica Organizacionog odbora savetovanja prof. dr Valentina Basarić objasnila je da se skup bavi problemima urbanih okruženja, sa akcentom na saobraćaj u urbanim sredinama, koji je specifičan. “Pratimo savremene tendencije, a Novi Sad svakako ide u korak sa onim što se dešava u svetu. Savetovanje okuplja oko 150 učesnika različitih struktura, naučnika sa fakulteta iz okruženja, stručna domaća i inostrana javnost, ali i građanstvo koje je danas neophodan subjekat u kreiranju saobraćajnih politika”,  kazala je prof. dr Basarić.
Ovogodišnje savetovanje trajalo je dva dana i završeno je u petak, a cilj je bio  da se podstaknu nova suočavanja sa savremenim izazovima i pokrenu zajedničke inicijative koje će voditi ka novoj dimenziji planiranja i bržoj afirmaciji “pametne mobilnosti” u gradovima jugoistočne Evrope. Teme savetovanja bile su pre svega usmerene na primenu savremenih tehnoloških inovacija u oblasti saobraćaja.

Škole u Srbiji očekuje jedna velika promena

Školske kuhinje koje ispunjavaju HASAP standard dobiće sopstvene kuvare i servirke kako bi đaci imali zdrave obroke, najavilo je Ministarstvo prosvete. Ovo je samo jedna od promena kojom će se baviti tim za oblast ishrane učenika i đačkih kuhinja, koji je nedavno oformljen kako bi se deci ponudili i obezbedili kvalitetniji i ekonomičniji obroci. – Zadatak tima je da produkuje uputstvo školama za sprovođenje tendera, kao i izrada standarda kvaliteta koji obezbeđuju ispravnost hrane i odgovarajuću nutritivnu vrednost obroka. Tim bi trebalo da ponudi i zakonske mogućnosti i rešenja kako bi se u proces što više uključili lokalni proizvođači i ostali resursi sistema, poput studentskih i kuhinja predškolskih ustanova, đačkih zadruga srednjih stručnih škola… – objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.
Polaznu osnovu za rad tima predstavljaju rezultati ankete koja je poslata na adresu svih osnovnih škola u Srbiji, u okviru međunarodnog projekta „Horizont 2020“, o njihovoj opremljenosti, stanju školskih kuhinja… – Jedan od ciljeva je da se, koliko god je moguće, obezbedi pripremanje hrane za učenike u objektima koji su u sistemu obrazovanja. Ukoliko školske kuhinje zadovoljavaju HASAP standard i imaju dovoljan broj prijavljenih obroka, onda sistematizacijom planiraju radna mesta kuvarice i servirke, a Ministarstvo odobrava sredstva. Takođe, u saradnji sa ministarstvima zdravlja i poljoprivrede biće oformljen poseban tim koji će se baviti utvrđivanjem kriterijima koje kompanije mogu da učestvuju na tenderima na osnovu standarda hrane koje će morati da ispune – objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.

Šarčević: Školsko mleko i voće

Nakon faze redizajniranja školskih kuhinja, radiće se na projektu promocije zdrave hrane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, u okviru kojeg će se uvesti “školsko voće” i “školsko mleko”. Kako je ministar Šarčević najavio, ove voćne i mlečne užine pokušaće da za deo učenika obezbede besplatno, dok bi ostali đaci plaćali po najnižim cenama.

Međunarodna konferencija “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo”

Šesta međunarodna konferencija “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo” pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja nauke i tehnološkog razvoja i Privredne komore Srbije, a u organizaciji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo održana  je prošlog vikendau hotelu “Holiday Inn” u Beogradu. Gospođa Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, podsetila je da jedan od fokusa koji je Vlada Srbije postavila upravo razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha. Ona je najavila da će do kraja 2018. godine biti formiran parlament preduzetnika koji će moći da formuliše svoje zahteve i inicijative i predlaže izmene zakone koje bi rešavale probleme u poslovanju. – Današnje vreme je jako čudno. Nestaju mnoga radna mesta, pojavljuju se nova i mi treba da nađemo prave načine kako da nadoknadimo nedostajuća radna mesta. Hiljade radnih mesta brzo nestaju i moramo da reagujemo brzo – rekao je Dragan Satarić, u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Direktor VŠ PEP prof. dr Jovan Živadinović rekao je na konferenciji učestvuje više od 20 gostiju iz inostranstva, a da je prijavljeno više od 70 naučnih radova.
Akademik prof. dr Mirjana Radović-Marković dodala je da su postojećim, uobičajenim temama konferencije pridodate i nove, atraktivne teme. – Bavićemo se između ostalog i kriptovalutama. Ne znamo da li je reč o novoj prevari, ili je to nešto što je budućnost i što nas očekuje. Biće reči i o perspektivama visokotehnološkog preduzetništva kroz IT sektor u Republici Srbiji. Na ovogodišnjoj konferenciji je pristiglo 70 radova iz 13 zemalja sveta: Rusija, Nigerija, Pakistan, Turska, Iran, Bugarska, Rumunija, SAD, Velika Britanija, Indija, Malezija, Makedonija, Srbija.

Finansijska pismenost sprema decu za život

Na 17. Ekonomskom samitu u Beogradu 25. oktobra je predstavljen Pilot-projekat FinPis, koji podrazumeva uvođenje finansijske pismenosti u obrazovni sistem. U okviru samita na prvom    #SerbiaCashless  forumu u jugoistočnoj Evropi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu, svečano su pustili u rad interaktivnu platformu za finansijsko opismenjavanje mladih u Srbiji. Finansijska pismenost je važna za decu jer ih sprema za dalji život, treba da se uči kroz razne predmete i zato smo morali da smislimo „maštovite“ načine da je uvedemo u sistem obrazovanja, naglasio je tom prilikom ministar Šarčević. On je dodao da funkcionalno, pravovremeno i kontinuirano finansijsko opismenjavanje ima za cilj da postavi kvalitetnu osnovu za donošenje odluka, da omogući mladima da odgovore na izazove sa kojima se svakodnevno susreću i da bude u funkciji razvoja preduzetništva, važnog aspekta savremenog tržišta rada. Ministar je zahvalio kompaniji Visa što je prepoznala važnost finansijskog opismenjavanja dece i što je važan partner na ovom projektu. Šarčević je dodao da su partneri Ministarstva i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Narodna banka Srbije. Đorđević je istakao zadovoljstvo što je Visa deo projekta za koji se veruje da će imati dobar uticaj na mlade ljude, i naglasio da je reč o najvećem projektu koji ta kompanija podržava u ovom delu Evrope. Projekat će obuhvatiti 30 škola i 6 predškolskih ustanova, odnosno 12.000 učenika i 3.000 dece predškolskog uzrasta.

Ministar Popović razgovarao sa direktorom EIT Digital-a

Ministar za inovacije tehnološki razvoj Nenad Popović je 25. oktobra u Budimpešti  razgovarao i sa direktorom EIT Digital Lazlom Guliazom o aktivnostima i polju delovanja te organizacije znanja i inovacija, kao i o dostupnim opcijama EIT Digital-a uopšte, zatim u Mađarskoj, a naročito za entitete iz Srbije. Posebno je bilo reči o iskustvima Mađarske o periodu pridruženog članstva do punopravnog članstva EIT Digitalu, odnosno do ravnopravnog učešća u programima i projektima EIT Digitala, što je put koji mora da prođe i Srbija. EIT Digital je vodeća organizacija za digitalne inovacije i preduzetničko obrazovanje koja predvodi evropsku digitalnu transformaciju.
To se, kako kažu u toj organizaciji, postiže mobilizacijom panevropskog ekosistema od preko 130 vrhunskih evropskih korporacija, malih i srednjih preduzeća, start-ap kompanija, univerziteta i istraživačkih instituta. Ova organizacija ulaže u strateška područja u cilju omogućavanja bržeg pristupa tržišta digitalnim tehnologijama zasnovanim na istraživanju koja se fokusiraju na strateške i društvene izazove u Evropi, kao što je digitalna industrija, digitalni gradovi, digitalna dobrobit i digitalna infrastruktura.

Ruma: Edukacija o zdravoj ishrani za predškolce

Mesec oktobar je mesec zdrave hrane, a u cilju stavljanja akcenta na zdravu ishranu nutricionisti iz Predškolske ustanove “Poletarac” u Rumi organizovali su edukaciju za predškolce na tu temu.  Ova ustanova svake nedelje za decu od jaslene pa do predškolske grupe menja jelovnike kako bi hrana bila raznovrsna i dopadljiva svoj deci. Hrana koja je zastupljena sprema se u kuhinji ustanove, sadrži sve nutritivne i kalorijske vrednosti a svakodnevnpo se kontroliše od strane nutricioniste.
Mališani koji su svakog radnog dana u “Poletarcu” nemaju primedbe na hranu. Neki od njih su ljubitelji pasulja, neki voća, ali bilo je i onih koji su znali da je hrana u vrtiću zdrava. Jelovnik se menja na nedeljnom nivou kako bi hrana bila raznovrsna i po ukusu svakog deteta. Nutricionista kontroliše jelovnik kako bi bio po svim nutritivnim standardima. “U cilju pružanja što kvalitetnijeg boravka dece u PU “Poletarac” svakodnevno se radi na usavršavanju zaposlenih, na poboljšanju uslova u objektima, ali najveći akcenat je stavljen upravo na ishranu jer je ona najvažnija u razvoju dece”, rekla je Danijela Begović, nutricionista. “Od jaslene grupe pa do predškolske mališani imaju doručak, ručak i užinu. Svaki od tih obroka je strogo kontolisan, a jelovnih praćen i usavršavan”, saopštila je Dragana Stojšić, direktorka.

Vremeplov: Kralj Milutin

Na današnji dan  29. oktobra 1321. umro je srpski kralj Stefan Milutin Nemanjić. Tokom njegove vladavine od 1282. Srbija je proširila granice na severu i na jugu i doživela ekonomski i kulturni razvoj, postavljene su osnove zakonodavstva i državne uprave. Podigao je i obnovio više crkava i manastira (Gračanica, Nagoričino).

Vremeplov:  Evropski ustav

Lideri Evropske unije potpisali su 29. oktobra 2004. godineu Rimu evropski ustav, a 25 zemalja članica EU su imale rok od dve godine za njegovu ratifikaciju.

Vremeplov: Hrvatska pristupila  Kraljevini SHS

Hrvatski sabor je posle raspada Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu 29. oktobra 1918. godine   proglasio raskid državno-pravnog odnosa sa Habsburškom monarhijom i proglasio pristupanje Hrvatske Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Vremeplov:  Džozef Pulicer

Na današnji dan 29. oktobra 1911. godine umro je Džozef Pulicer, američki novinski magnat, jedan od začetnika “žute štampe”, iz čije se fondacije svake godine dodeljuje “Pulicerova nagrada” za novinarstvo, karikaturu, američku istoriju, poeziju, dramu, roman i muziku.

Vremeplov: Džuls Alfred Ejer

Na današnji dan 29. oktobra 1910. godine rođen je engleski filozof Džuls Alfred Ejer, čija se knjiga “Jezik, istina i logika” smatra manifestom logičkog pozitivizma (“Zasnivanje empirijskog znanja”, “Problem saznanja”, “Pojam osobe”).

Vremeplov: Kolumbo

Kristofer Kolumbo je na prvom putovanju preko Atlantika  28. oktobra 1492.  godine otkrio kopno, misleći da je stigao do Istočne Indije i proglasio je posedom Španije.

Vremeplov: Džon Lok

Na današnji dan 28. oktobra 1704. godine umro je engleski filozof Džon Lok, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije. Snažno je uticao na kasnije filozofe empiričare i teoretičare liberalnog društva i građanske države (“Ogled o ljudskom razumu”, “Pisma o toleranciji”, “Dve rasprave o vladi”, “Vaspitanje”.

Vremeplov: Miloje Milojević

Kompozitor, muzikolog, pedagog i kritičar Miloje Milojević, profesor Muzičke akademije u Beogradu, jedan od začetnika muzikologije u Srbiji rođen je  28. oktobra 1884. godine. Osnovao je beogradski orkestar “Collegium musicum” (“Četiri komada za klavir”, “Melodije i ritmovi sa Balkana”, “Pred veličanstvom prirode”).

Vremeplov: Osnovan Harvard

U Kembridžu, u američkoj državi Masačusets, 28. oktobra  1636. godine osnovan je Koledž Harvard, najstarija obrazovna ustanova u SAD.

Vremeplov: Džonas Edvard Salk

Američki mikrobiolog Džonas Edvard Salk koji je 1953. godine pronašao vakcinu protiv dečje paralize rođen je 28. oktobra 1914. godine.

Student zaražen malim boginjama pušten iz bolnice

U Zavodu za javno zdravlje u Vranju potvrdili su da je 24-godišnji student iz Končulja kod Bujanovca, koji se od 13. oktobra nalazio na infektivnom odeljenju Opšte bolnice, oboleo od malih boginja pušten iz bolnice u Vranju na  kućno lečenje. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje dr Slađan Stanković izjavio je za “Blic” da su analize krvi i brisa grla, koje su uradili i dostavili stručnjaci Instituta “Torlak” iz Beograda potvrdile da je student stomatologije u Prištini zaražen malim boginjama. – Pacijent je oboleo 8. oktobra, a u Domu zdavlja u Bujanovcu potvrdili su da nije vakcinisan. Na bolničkom lečenju u Zdravstvenom centru je od 13. oktobra. Kada je oboleo, mladi Albanac bio je u kontaktu sa porodicom u Končulju. Kontaktirao je i sa porodicom svoga strica u Prištini. Pacijent je ležao na infektivnom odeljenju, izolovan – rekao je dr Stanković.
– Mladić je danas pušten na kućno lečenje, u dobrom je stanju. Sve službe rade u cilju prevencije i sprečavanja epidemije i tu su da reaguju ako bude potrebno – rekao je direktor Zdravstvenog centra u Vranju dr Dragan Veličković. Prema njegovim rečima, osim tog slučaja sa morbilama nije bilo novih u tom mestu. Posle pojave malih boginja u opštini Bujanovac, Zavod za javno zdravlje prosledio je svim domovima zdravlja u sedam opština Pčinjskog okruga predlog mera za pooštreni epidemiološki nadzor. Stručnjaci higijenskog zavoda u Vranju nemaju saznanja o novim slučajevima obolelih od morbile u opštinama Preševo i Bujanovac. Epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje planirali su da obave medicinski nadzor nad porodicama obolelog studenta.

Registrovana dva nova slučaja malih boginja

Još dve osobe iz Kosovske Mitrovice obolele su od malih boginja, potvrđeno je  “Blicu” u Insititu “Torlak”. To znači da je sada u Srbiji, uključujući i srpske enklave na Kosovu i Metohiji, od izbijanja epidemije u toj pokrajini, kod ukupno devet osoba registrovan virus malih boginja. Od tog broja, dve osobe boravile su u unutrašnjosti Srbije gde su i lečene, jedna u bolnici u Vranju, a druga u Kragujevcu. Širenje epidemije sa KiM uplašilo je građane širom Srbije, gde takođe preti epidemija s obzirom na veoma nizak obuhvat imunizacije MMR vakcinom, koja štiti od rubeola, zauški i malih boginja.

Rođeni pre 1993. godine ne mogu da se vakcinišu kada oni hoće

Ono što je dodatno uplašilo građane to je i infomracija da su među najugroženijima, kako deca koja nisu uopšte primila vakcinu, tako i oni koji su je dobili ali pre 1993. godine. Međutim, ukolio bi oni sada želeli da se ponovo vakcinišu i tako se zaštite, to ne mogu da učine. Kako je nedavno za “Blic” objasino epidemiolog Predrag Kon, pored nevakcinisane dece, ugroženi su i svi građani rođeni pre 1993. godine, a koji su od tog virusa zaštićeni smo jednom dozom cepiva. Prema programu obavezne imunizacije, svake godine nabavlja se onoliko vakcina koliko je potrebno deci kojoj je vreme da se vakcinišu.

Ništa dok se ne proglasi vanredna imunizacija

To znači da odrasli koji su primili samo jednu dozu cepiva, ili uopšte nisu vakcinisani, neće moći naknadno da se vakcinišu ukoliko se ne proglasi vanredna imunizacija, kakva je upravo proglašena u Gračanici, objašnjavaju stručnjaci. Kako kažu u “Batutu”, još nema potrebe za proglašenjem vandredne imunizacije. Trenutno se, dodaju, sprovodi imunizacija sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece. – U skladu sa Pravilnikom o imunizaciji sprovodi se imunizacija sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece od navršenih godinu dana do navršenih 14 godina života sa jednom, odnosno dve doze MMR vakcine. Vanredna imunizacija, sa pomeranjem gornje uzrasne granice za sprovođenje imunizacije, moguća je tek ukoliko se epidemija morbila proglasi epidemijom od većeg epidemiološkog značaja. Tada nadležne instance u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, određuju na osnovu podataka o strukturi obolelih, kao i gornji uzrast do kojeg se sprovodi imunizacija – rečeno je “Blicu” u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

Ko nije ugrožen?

Epidemiolog Zoran Radovanović objašnjava da oni koji su preležali ovu bolest nisu u opasnosti. – Oko 90 odsto starije populacije koja nije vakcinisana preležalo je male boginje i oni ne mogu ponovo da se zaraze. Problem su oni koji nisu vakcinisani i nisu preležali bolest, ne zbog same bolesti već zbog ozbiljnih komplikacija koje mogu da nastupe – objašnjava on.

Polovina nevakcinisana

Ono što naročito zabrinjava je to da je obuhvat osoba koje su primile MMR, koji štiti od rubeola, morbila i zaušaka, veoma nizak u poslednjih osam godina, a prema poslednjim podacima epidemiologa, u Srbiji je vakcinisano oko 50 odsto dece. Ovaj podatak je naročito alrmantan kada se uzme u obzir da je za uspostavljanje kolektivnog imuniteta, neophodno da vakcinu dobije više od 95 odsto ljudi.

Posledice

Morbili su, upozorava, posebno opasne za malu decu. – Svaka hiljadita osoba zaražena ovim virusom dobije zapaljenje mozga, svako dvadeseto dete dobije zapaljenje pluća zbog kog završi u bolnici i na ozbiljnom lečenju, a jedan od 5.000 slučajeva završi kao biljka i izgubi život od komplikacija koje se manifestuju tek nakon nekoliko godina od prvih simptoma bolesti – upozorava Radovanović.

By admin