Dopis Društvu sudija Srbije

Друштво судија Србије,
E-mail : jaserbia@sbb.rs

drustvosudija@gmail.com

Поштовани,

Сматрали смо да када је, после правоснажних пресуда пред неколико Основних судова, државапризнала грешку у начину обрачуна накнаде за годишњи одмор просветних радника за 2015. годину, и која је исправљена накнадним рачуном заснованом на просечној сатнини поможеном са бројем сати годишњег одмора у месецу, како и Министарство рада и социјалне заштите и тумачи да треба радити (прилог број 1 и 2 ) да ће по истој методологији и на исти начин се то урадити и за 2014. Поготову што је Министар просвете и технолошког развоја и јавно и у разговорима са представницима синдиката и сам прихватио да је обрачун наопак. По његовим речима, грешка је настала у Минстатрству финансија и Трезору, па сходно томе је и наложио да се израчуна и износ, за који су просветни радници закинути. На састанку са представницима репрезентативнох синдиката, јула 2017. године, обавестио нас је да је по обрачуну Трезора закинута сума у висини од непуних 400 милиона динара. На крају постоје и првостепене пресуде код којих је валидним вештачењем утврђен износ умањења при обрачуну накнаде. Како је поступак застаревао 21.8. 2017. држава је обећавајући решење довела до застарења у свим случајевима који по приватним тужбама нису предати на време. И поред свих опструкција и обећања, известан број колега се определио да правду, на време, потражи на суду.

И сада се наједном све побија позивајући се на закључак Владе (прилог број 3), и невероватну пресуду Апелационог суда у Новом Саду (прилог број 4), пресуду којом се, супротно Закону о раду, тумачењу надлежних министарстава, али и супротно методологији коју је сама држава користила обрачунавајући накнаду за 2016. и 2017. годину (мањи број сати у јулу па јој је обрачун ишао у корист), врши притисак на све школе у Србији против којих је, због пропуста надлежних министарстава, покренут појединачни судски поступак од великог броја наших колега. Ту пресуду, без заштите било ког податка, министар Шарчевић упутио је на адресе преко 1700 основних и средњих школа у Србији.

Од вас као лица и Друштва судија, који се као и ми залажу за владавину права како стоји у мисији вашег друштва, очекујемо да нам помогнете и дате одговоре на следећа питања, па и упутите нас на могућа даља поступања.

1.   Да ли је уопште било какав закључак Владе законски акт на коме се може и пресуда да заснива па иако је у супростности са законом на који се односи?

2.   Да ли се на овај начин Влада меша у независност судства иако није законодавни већ извршни орган власти?

3.   Да ли је у реду, можда и противзаконито, то што је Министар директорима школа проследио пресуду Апелационог суда а да није странка у спору? Поступак је водио један просветни радник против свог послодавца (школе).

Очекујући да ће нам ваш одговор врло брзо стићи, захваљујемо се и надамо се наставку сарадње. С поштовањем,

У Новом Саду 
31.октобар 2017. године
Председник ИО НСПРВ
Ранко Хрнјаз

2017-10-31 Dopis Društvu sudija Srbije

 

About the Author

admin