Vesti – 20.11.2017.

Puč u SRPS-u: Hrnjaz ukinut!

U subotu 18. novembra u “kamenoj sali”  Saveza samostalnih sindikata Srbije u Beogradu  održana je nezakonita i nelegalna, sednica “Republičkog odbora” Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) na kojoj je promenjen Statut  sindikata i de facto i de jure  izvršen puč u ovoj organizaciji pošto  je ukinut status osnivača sindikata NSPRV i SOB, izjednačeni  kolektivni i pojedinačni članovi SRPS-a, promenjene i brisane brojne statusne odredbe,  ukinuta funkcija generalnog sekretara, kao i druge  brojne izmene konstitutivnog akta ovog sindikata.
Iako su  pre početka sednice predstavnici NSPRV u RO upozorili kolege iz SPRV i SOB-a i druge prisutne u sali, da ne postoji kvorum, kao i da je svim legalnim predstavnicima osnivača i kolektivnih članova u RO istekao mandat još 16. marta 2017. godine, te da su  i ovakav RO i drugi organi SRPS-a u tehničkom mandatu i da se kriza jedino može rešiti III Kongresom, pučisti su nakon odlaska predstavnika NSPRV nastavili ranije izrežiranu predstavu i preuzeli sindikat.
Sednici je presedavao Slobodan Brajković kome je pre gotovo  4 godine  prestao i mandat u organu i članstvo u sindikatu,  ali to nije smetalo pučistima od koji su mnogi u svojstvu članova RO  iako im niko i nikad nije verifikovao taj status (poslednji kongres je održan 16. marta 2013. godine, a poslednja od samo 3. (i slovima “tri”) sednice RO održana je 3. oktobra 2013. godine) da donose odluke kakve su i doneli iako su prethodno upozoreni da je to suprotno važećem Stututu SRPS-a. U tome im je valjda pomoglo i obezbeđenje koje su doveli da bi isterali ono što su naumili.

NSJSS: Brajković isključen – ne može da zastupa i predstavlja SRPS

Predstavnici NSPRV i NSJSV obratili su se svojoj centrali – NSJSS i ukazali na višemesečno,  tačnije i višegodišnje  nelegalno i nestatutarno stanje u Sindikatu radnika u prosveti Srbije (SRPS) – jednom od osnivača NSJSS. U ovom sindikatu  na čelu je Slobodan Brajković, predsednik RO, izabran 16. marta  2013. na konstitutivnoj sednici RO za lice koje zastupa i predstavlja ovaj sindikat. Iako su i Brajković i drugi članovi organa SRPS-a upozoravani više puta, od prestavnika NSPRV da je pomenutom prestalo članstvo u sindikatu još pre 4. godine, a njemu i članovima u organima istekao mandat 16. 03.2017. godine, oni su i dalje nastavili da se kršeći sopstveni Statut i Statut NSJSS u javnosti predstavljaju  kao legitimni predstavnici SRPS-a. Uvidom u stvarno stanje NSJSS je doneo odluku da se Slobodan Brajković isključi iz članstva (iako mu je de jure mandat i članstvo prestalo zbog neposredne primene Statuta – zbog odlaska u penziju) i da više ne može da zastupa i predstavlja SRPS. U narednom preiodu do III Kongresa jedini legalni predstavnik SRPS-a biće Ranko Hrnjaz, generalni sekretar SRPS-a i jedino on može u javnosti da predstavlja i zastupa ovaj Sindikat, kaže se u rešenju NSJSS. O istom su obavešteni imenovani Brajković, kao i resorna ministarstva za rad i prosvetu.

Reforma gimnazije

Radna grupa za izradu smernica razvoja opšteg srednjeg obrazovanja usaglasila je  redefinisani nastavni plan za sva tri tipa (opšti, društveno-jezički i prirodno-matematički) gimnazija. Radna grupa je imala zadatak da u skladu sa pravcima iz Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine i akcijama iz Akcionog plana  pripremi smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja. Principi za izradu smernica bili su: postupnost u uvođenju novina, postupna priprema škola, nastavnika i učenika za novine koje su usmerene na ostvarivanje dugoročnih ciljeva obrazovanja definisanih u Strategiji (kvalitet, obuhvat, relevantnost, efikasnost); izbornost, veća ponuda izbornih programa u cilju bolje pripreme učenika za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i većeg zadovoljstva učenika obrazovanjem i interdisciplinarnost, prevazilaženje predmetnih granica putem uvezivanja različitih disciplina u smislene celine a radi razvijanja funkcionalnih znanja i kompetencija učenika.  Redefinisani nastavni plan uvodi vežbe kod jednog broja obaveznih nastavnih predmeta (strani jezik, biologija, hemija i dr.) i nove izborne programe, pored postojećih (Građansko vaspitanje/ Verska nastava i Drugi strani jezik).
Novi izborni programi su: Jezik, mediji i kultura; Pojedinac, grupa i društvo; Zdravlje i sport; Obrazovanje za održivi razvoj; Umetnost i dizajn; Primenjene nauke (u trećem i četvrtom razredu ovaj predmet se deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i nauke koje usmeravaju ka tehničkim naukama), Umetnost i dizajn;  Osnovi geopolitike; Ekonomija i biznis; Religije i civilizacije; Metodologija naučnog istraživanja; Savremene tehnologije.
Redefinisani nastavni programi zasnovani su na ishodima učenja. Novine imaju za cilj povećanje kvaliteta, relevantnosti i efikasnosti opšteg srednjeg obrazovanja, povećanje obuhvata učenika opštim srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, razvijanje kompetencija učenika i pripremu za život u 21. veku, život u svetu čestih i brzih promena.
U narednom periodu Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja će na osnovu usaglašenog nastavnog plana izraditi nastavne programe za prvi razred gimnazije.

Delegacija Ministarstva u Torinu

Državni sekretar Vladimir Džamić i pomoćnica ministra Gabrijela Grujić sastali su se 17. novembra u Torinu sa predstavnicima Evropske komisije i specijalizovane agencije Evropske unije ETF koja se između ostalog bavi unapređenjem dualnog obrazovanja u evropskim državama. Državni sekretar Džamić istakao je da je Republika Srbija ostvarila značajan napredak u celokupnoj reformi sistema obrazovanja zahvaljujući velikoj podršci predsednika Republike i predsednice Vlade Republike Srbije. Nastavićemo da brzim koracima povezujemo obrazovni sistem sa privredom i na nivou visokoškolskih ustanova, kako kroz Nacionalni model studentske prakse, tako i kroz intenzivniju saradnju privrednih subjekata sa obrazovnim institucijama, rekao je Džamić. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije prepoznato je kao lider u reformama u obrazovanju u regionu i dobilo je snažnu podršku da nastavi sa unapređivanjem dualnog i preduzetničkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima.
Pomoćnica ministra za strateško planiranje Gabrijela Grujić predstavila je benefite novousvojenog Zakona o dualnom obrazovanju koji se pre svega odnose na mogućnost sticanja savremenih kvaliteta kompetencija, koje se stiču kako u obrazovnom sistemu, tako i u privredi. Grujić je istakla važnost novog načina kreiranja dualnih profila, koji će mladima omogućiti da se odmah nakon formalnog obrazovanja i zaposle. Verujemo da će ovaj zakon koji je u primeni od 2019. godine biti primer za ostale države u regionu, kojima želimo da prenesemo svoja iskustva, rekla je Grujić. Na sastanku je tom prilikom istaknuto da je Srbija napravila veliki napredak usvajanjem zakona o dualnom obrazovanju i da je od izuzetnog značaja uključivanje socijalnih partnera u procesu implementacije zakona.

“High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science“

Prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učestvovao je na sastanku “High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science“, koji je održan 14. novembra u Direktoratu za nauku i inovacije Evropske komisije u Briselu. Sastankom je predsedavao Robert-Jan Smits, generalni direktor ovog direktorata, a istom su prisustvovali uglavnom rektori i prorektori vodećih evropskih univerziteta. Bili su prisutni i visoki zvaničnici nekoliko velikih međunarodnih kompanija, i to kao predstavnici industrije. Teme koje su obrađene obuhvatale su širok spektar pitanja vezanih za Otvorenu nauku. Ova tema je sada posebno aktuelna kod nas, jer je naše Ministarstvo formiralo Radnu grupu za otvorenu nauku, kojom predsedava prof. Popović. Na sastanku u Briselu državni sekretar je izneo dokle je Republika Srbija stigla sa razvojem platforme Otvorene nauke, kao i o našim planovima u narednom periodu. Mogla su se čuti i veoma interesantna izlaganja o modelima vrednovanja u nauci, pritisku na istraživače oko publikovanja, inflaciji autorstva, odnosu društvenih i prirodnih nauka, očekivanjima od poziva H2020 i FP9, odnosno o svim onim temama koje opterećuju i našu naučnu zajednicu.

Podrška romskoj deci u sektoru obrazovanja

Pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala je 16. novembra 2017.  uvodnoj konferenciji projekta “Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”. Nosilac projekta je Centar za proizvodnju znanja i veština, a partneri su Centar za socijalni rad i Gradska uprava za obrazovanje. Opšti cilj projekta jeste smanjenje nejednakosti i unapređenje obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Cilj uvodne konferencije jeste da se uspostavi povoljan lokalni kontekst u smislu intersektorske saradnje, da se uključe relevantne zainteresovane grupe iz sektora obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, civilnog sektora, lokalnih vlasti kao i da se definišu prioriteti u oblasti podrške ranom razvoju romske dece u Novom Sadu i u oblasti prevencije osipanja romske dece iz obrazovnog sistema. “Sva deca treba da imaju jednaka prava i jednake šanse za rast i razvoj. Šanse su veoma uslovljene neposrednim životnim okruženjem deteta i svi znamo da su uslovi u kojima deca odrastaju, u tom smislu veoma različiti. Društvo ima odgovornost i obavezu da učini sve što je u njegovoj moći putem specijalizovanih ustanova i organizacija da u što većoj meri nadomesti nedostajuću podršku deci iz ugroženih i marginalnih slojeva stanovništva. Ovaj projekat je jedan od načina za to jer podrazumeva sistemsku institucionalnu podršku romskoj deci kako bi njih i njihove porodice motivisali da ostanu u sistemu obrazovanja i obezbedili sebi bolji društveni i socijalni položaj. Obrazovanje je ključ socijalizacije, u ovom slučaju socijalne inkluzije, i jako je važno da deca osveste njegov direktan uticaj na kvalitet života”,  rekla je Ljiljana Koković i dodala da Grad Novi Sad konstantno unapređuje sistem mera u oblasti socijalne zaštite i podržava organizacije koje su posvećene humanističkim ciljevima i koje preduzimaju konkretne korake na poboljšanju položaja ugroženih grupa, a posebno dece.
V.d. načelnica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Vera Grkavac je rekla da na nivou Grada postoji niz usluga koje se pružaju socijalno ugroženim porodicama, pre svega romskim porodicama sa troje i više dece koje primaju socijalnu pomoć i dečiji dodatak. “Odlukama o financijskoj podršci i o socijalanoj zaštiti oni imaju besplatan boravak u predškolskoj ustanovi i besplatnu užinu u školama. Obezbeđujemo i dodatna sredstva za materijalnu pomoć dece pred polazak u školu za decu osnovnoškolskog uzrasta, a takođe i decu odlične učenike nagrađujemo i odlaskom na letovanje u Baošiće”, rekla je Vera Grkavac. “Zahvaljujući činjenici da je Grad Novi Sad na više načina podržao ovaj projekat i uključio se u njegovu realizaciju, u narednom periodu biće razvijen sistematski, planirani i organizovani pristup u podršci obrazovnoj inkluziji dece romske nacionalnosti koji će biti primer dobre prakse drugim lokalnim zajednicama”, rekla je Milenka Matić iz Centra za proizvodnju znanja i veština i dodala da je ovim projektom obuhvaćeno devet osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada u kojima nastavu pohađa veći broj romske dece.

Održan čas tolerancije u školi “Milan Petrović”

U okviru Nedelje tolerancije, 16. novembra održan je čas tolerancije, koji se godinama održava u prostorijama Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”. Pokretač i nosilac aktivnosti je Udruženje građana “Vitezovi osmeha” pod pokroviteljstvom Gradske uprave za dečju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada. Manifestacija je utemeljena na promociji i afirmaciji socijalnih, kulturnih i religijskih vrednosti u našem društvu. Njen poseban zadatak je ukazivanje na različitosti među pripadnicima društvene zajednice i zalaganje za njihova prava. “Ovde u ovoj školi, zaposleni i deca svakog dana kreiraju toleranciju, doživljavaju je i oplemenjuju je na neke svoje inventivne načine, tako da su oni s jedne strane i tvorci i promoteri vrednosti tolerancije”, kaže Nebojša Nikolić, predsednik Udruženja građana “Vitezovi osmeha”. Tolerancija kao jedna od univerzalnih vrednosti, neophodna je savremenom čovečanstvu i obrazovnoj zajednici. U Gimnaziji “Svetozar Marković”, neguje se tolerancija, kao jedan vid odnosa prema različitosti, istakla je direktorka te gimnazije Tatjana Vukadinović.  “Festival, koji je organizovan u školi “Milan Petrović”, zaista je jedna lepa prilika da, uključujući se u različite aktivnosti, udahnemo smisao toj vrednosti i pokažemo da je vredno biti dobar partner sa svakim ko je različit, ko je sličan i na taj način negovati skladnost u obrazovnoj zajednici”, ističe Tatjana Vukadinović, direktorka Gimnazije “Svetozar Marković”.
Čas tolerancije je samo primer kako se zapravo radi u školi “Milan Petrović” tokom cele godine, rekla je direktorka te škole, Slavica Marković. “Kada živimo svakodnevno, kada to zapravo jedni od drugih učimo, a mi se trudimo da na svim našim aktivnostima u toku nastave i vannastavnih aktivnosti u susretima sa društvenom sredinom živimo tolerantno, onda svakako usvajamo to i mi odrasli, a i deca”, smatra Slavica Marković, direktorka škole “Milan Petrović”.
U okviru časa tolerancije, izvedeni su kratki dramski nastupi učenika Srednje škole “Milan Petrović” i maturanata Gimnazije “Svetozar Marković” i uručena su priznanja “Vitez tolerancije” pojedincima i ustanovama koje duže vreme podržavaju socijalnu inkluziju mladih sa smetnjama u razvoju. https://www.youtube.com/watch?v=lJ7D5Xd43fw

U kvizu “Koliko se poznajemo” đaci iz Žablja osvojili 1.mesto

Ako je neka regija sinonim za toleranciju, onda je to Vojvodina. Sa šest jezika u zvaničnoj upotrebi, naša pokrajina je multinacionalna i multikulturalna sredina, što je bio i povod da se pre 12 godina, u saradnji sa Pokrajinskom vladom, pokrene kviz “Koliko se poznajemo”, koji promoviše važnost upoznavanja mladih sa različitostima koje nas okružuju, a koje bi trebalo da ih spajaju. “Dobar dan” ili “Dobri dzeen”u opštini Žabalj, koja broji oko 25.000 stanovnika, meštani će vas pozdraviti na srpskom ili rusinskom, koji je drugi zvanični jezik te opštine. Zbog takvog, multinacionalnog nasleđa, učenici Srednje škole “22. oktobar” iz Žablja često učestvuju u kvizu iz istorije nacionalnih zajednica Vojvodine pod nazivom “Koliko se poznajemo”, a ove godine osvojili su i prvo mesto.
Nikolina Trtić kaže: “Taj kviz doprinosi mnogo toleranciji, prvenstveno što se mi preko njega upoznajemo sa nacionalnim manjinama koje nas okružuju.” “Bilo mi je veoma zanimljivo što smo učili o ovim našim prpostorima, na primer ja sam učio ličnosti i o istoriji Vojvodine još da vreme Rimljanja.”, dodaje Nikola Arsić. Jovana Hornjak kaže: “Tolerancija je važna kako bi poštovali tuđe običaje, tuđe navike, opredeljenja.” “Dosta stvari naučili smo, ja sam učila gradove, učila sam 15 i 16. vek, doseljavanja.” objašnjava Aleksandra Milić. Učenike je za takmičenje pripremao direktor škole koji je prepoznao potrebu za edukaciijom mladih ljudi u ovoj oblasti, naročito zbog toga što je opština Žabalj multikulturalna sredina. “Poznavajući drugoga oni na neki način upoznaju sebe, to je veličina… da ga poznajete i da ga tolerišete.”, kaže Miodrag Janjoš, direktor škole.
Kviz znanja za učenike srednjih škola poslednjih jedanaest godina realizuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Za jedanaest godina, koliko kviz postoji, ideja o približavanju mladih kroz ovakve sadržaje je oživela. Bojan Gregurić, samostalni savetnik za ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica navodi: “Ove godine imali smo novinu koja se ogleda u činjenici da su učenici …..nadamo se da će se sledeće godine broj jezika povećati.”  Učenici su, za pokazan trud i znanje iz oblasti tolerancije, nagrađeni osmodnevnim putovanjem u Sloveniju, gde su posetili brojne kulturno-istorijske znamenitosti. Deklaraciju o principima tolerancije potpisale su zemlje članice Ujedinjenih nacija 16. novembra 1995. godine. To je dan koji podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.           https://www.youtube.com/watch?v=S4FJzP6qewY

Stipendije za subotičke učenike

Pet učenika Hemijsko-tehnološke škole u Subotici potpisalo je nedavno ugovore o stipendiranju sa tri subotička preduzeća. Radi se o učenicima na smerovima prehrambeni tehničar i pekar. https://www.youtube.com/watch?v=aHOuHKJLgGY

Održana Prva studentska konferencija u Vršcu

Na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” održana je 16. novembra 2017. prva studentska koferencija, na kojoj je svaki student mogao da prezentuju svoj istraživački rad. Učestvovalo je skoro 50 učesnika iz više zemalja i univerziteta, čak i onih koji nisu bili u organizaciji, a studentski radovi će biti objavljeni u zajedničkom zborniku. Studentska koferencija održana je po prvi put, ali je stara ideja, kaže profesor Eudjen Činč. Cilj je da se studenti pre svega oni koji se pripremaju za nastavnički poziv, a to su budući vaspitači i učitelji, pored osnovnog znanja koje usvajaju na redovnoj nastavi, usmere i na istraživački i stručni rad. “Bez obzira koliko ste vi dobar student i koliko ste dobri u poslu, ako nemate želju da se usavršavate i da svoje znanje uskladite sa onim što se dogadja oko vas, što se dogadja u svetu i što je aktuelno, tu ne može biti velikog uspeha na dugačke staze. I to je i cilj – da studenti dobiju taj crv motivacije kako bi se stalno usavršavali i istaživali, i kako bi i širili svoje znanje iz raznih oblasti”, objašnjava Euđen Činč, kordinator „Studentske koferencije” i profesor visoke škole „Mihailo Palov” iz Vršca.
Svaki student imao je pravo da samostalno izabere oblast koju želi da istraži, a profesori su bili na raspolaganju svakom od njih kako bi im olakšali samo istraživanje, i usmerili ih na koji način bi im bilo najlakše i najbolje da to urade. “Tema je bila korišćenje tehnologije na nastavi i kakve koristi ima od digitalnih pomaganja softvera i slično. Prilično sam zadovoljna svojim izlaganjem, bilo je lepo, jasno i kratko. Trajalo je desetak minuta i nisam prekoračila vreme. Najbitnije informacije sam prenela”, rekla je Ljiljana Belokapovska, student 4. godine pedagoškog fakulteta iz Makedonije
“Pošto se nastava u ovoj školi odvija na tri jezika, ja sam izabrala temu na rumunskom jeziku, a to je predstavljanje nekih didaktičkih metoda i strategija pri korišćenju književnih tekstova koji se koriste u predškolskim ustanovama uglavnom u vrtićima gde se obrazovni procesi odvijaju na rumunskom jeziku. Temu sam izabrala zajedno sa svojim mentorom profesorkom B. Žujkom i zadovoljna sam kako je sve to proteklo”, istakla je studentkinja 3. godine Visoke škole Mihailo Palov iz Vršca Mariana Stratulat.
Studentsku koferenciju podržao je i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost, a održana je u saradnji sa univerzitetom iz Arada i univerzitetom Sveti Kliment Ohridski iz Bitolja.

Održano studentsko šahovsko prvenstvo u N. Sadu

I ove godine, Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu i Studenstka asocijacija Univerziteta u Novom Sadu uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada, Kancelarije za mlade, Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 – OPENS 2019 i Univerziteta u Novom Sadu, okupiće brojne studente Novosadskog univerziteta koji žele da se takmiče u napopularnijoj misaonoj igri na svetu, šahu. Iako je po sredi takmičenje, koje već godinama okuplja najbolje šahiste među studentima, cilj ovog projekta je istovremeno promocija šaha kao i umrežavanje ljudi koji dele ljubav prema ovoj igri. Svako ko voli da igra bio je dobrodošao  da upriliči ovaj događaj koji je održan u subotu 18. novembra u prostorijama OPENS-a sa početkom u 11 časova. Turnir je održan u švajcarskom formatu: 9 kola, igraće se ubrzani tempo : 15 minuta po igraču. Prijave su ove godine bile besplatne.

Konkurs na temu “Šta je to muzej?”

U subotu, 18. novembra 2017 . godine, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog obeležila je 60 godina od osnivanja. Tim povodom Spomen-zbirka raspisala je konkurs za najzanimljiviju dečju izjavu na temu “Šta je to muzej?”. Tog dana od 13 do 14.30 sati, u okviru organizovane dečje radionice, mali učesnici su mogli će da iskažu svoja razmišljanja, kao i da urade originalne umetničke radove na temu „Moj muzej iz mašte”. Najuspeliji rad kao i izabrana razmišljanja imaće svoje „javno prikazivanje” u okviru elektronske i štampane Novogodišnje muzejske čestitke. Pored radionice posvećene jubileju, od 10 do 18 časova ulaz je bio slobodan za sve posetioce, a pored dela stalne postavke i kustoskog tumačenja kolekcije Pavla Beljanskog, mogli da pogledaju izložbu Ignjat Job: Vatra Mediterana i deo taktilne postavke Dodirni i oseti. Povoljne cene muzejskih izdanja biće snižene za dodatnih 20 odsto, a uz svaku kupljenu, posetioci su dobijali  poklon publikaciju Sudbina umetnina: zbirke, sakupljači i darodavci u Vojvodini. Ulaz na sva dešavanja  bio je slobodan.

Vremeplov:   Bogdan Popović

Srpski pisac, estetičar i književni kritičar Bogdan Popović, član Srpske kraljevske akademije, jedan od osnivača “Srpskog književnog glasnika”rođen je 20. novembra 1863. Znatno je uticao na evropeizaciju srpske književnosti uoči Prvog svetskog rata. Objavio je “Antologiju novije srpske lirike” i veći broj studija iz književnosti i umetnosti.

Vremeplov: Umro Joakim Vujić

Na današnji dan 20. novembra  1847 umro je srpski pisac, prevodilac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta, osnivač i direktor “Knjaževsko-serbskog teatra” u Kragujevcu (1833).

Vremeplov: Poginuo Dimitrije Tucović

Na Vrapčem brdu kod Lazarevca u Prvom svetskom ratu u Kolubarskoj bici poginuo je na današnji dan 20. novembra 1914, kao oficir, Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji.

Vremeplov: Umro Tolstoj

Na današnji dan 20. novembra 1910 godine umro je ruski pisac i mislilac Lav Nikolajevič Tolstoj, jedan od velikana ruske i svetske književnosti. Romanom “Rat i mir” stvorio je tip romana “vremena i prostora” (roman-epopeja). Umetnik analitičar zaokupljen je moralno-etičkim i socijlnim problemima, a kao književni estetičar zalaže se za didaktičku umetnost za narod (“Ana Karenjina”, “Sevastopoljske priče”, “Narodne priče”, “Šta je umetnost”).

Vremeplov: Počelo suđenje u Nirnbergu

U Nirnbergu je pred Međunarodnim vojnim sudom 20. novembra  1945. godine je počelo suđenje nacističkim ratnim zločincima u Drugom svetskom ratu, na kojem je prvi put u istoriji jedan međunarodni forum osudio agresiju kao zločin protiv čovečanstva i kaznio vinovnike. Posle deset meseci, 12 optuženih osuđeno je na smrt, trojica na doživotnu robiju, četvorica na zatvor od 10 do 20 godina, a petorica su oslobođena.

Vremeplov: U Turskoj emitovana emisija na kurdskom jeziku

Na današnji dan 20. novembra 2002 godine Savet za radiodifuziju Turske predložio je državnom radiju i televiziji da počnu sa emitovanjem emisija na, ranije zabranjenom, kurdskom jeziku, što je korak napred ka članstvu u EU. Podsećamo da je na taj dan  20. novembra 1924 u  Turskoj je ugušena pobuna Kurda, čija je teritorija ugovorom u Lozani posle Prvog svetskog rata, podeljena između nekoliko država.

Pozitivan preokret: Mučili druga, a sada ga čuvaju

Vesna J, majka dečaka koji je pretrpeo vršnjačko nasilje pre dve godine u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Aranđelovcu kaže da je cela porodica “mnogo potrešena posle pojave snimka koji je objavljen na društvenim mrežama”, kao i zbog toga što je “ceo slučaj dobio takve dimenzije da će se njime baviti tužilaštvo”. – Moje je dete tada došlo u novu sredinu, iz sela Rajkovca kod Topole. Nije se odmah uklopilo. Za snimak kada se dogodila čarka nismo ni znali. Sve je oko toga rešeno u krugu škole, sa pedagogom, roditeljima dece, školom. Otac od I. T. je rekao da takav sukob nikada neće da se ponovi, a i majka od M. O. je bila ljubazna, izašli su nam u susret – priča majka Vesna J. Prema njenim rečima, oni su već tri godine u istom razredu i druže se. – Da je imao nekih nesuglasica moj sin Đorđe mi se požalio tek u trećoj godini. Tada sam otišla do direktorke škole, 14. septembra, porazgovarala sa svima i problem je rešen na najbolji način. Sada, kada je posle dva dana pušten snimak u javnost, kada smo ga prvi put videli, ponovo smo se potresli svi, a najviše dete – priča majka Vesna J. Šokantni snimak koji je posle dve godine dospeo u javnost snimao je učenik, njihov drugar iz Mladenovca. Video zapis nije imao ni Đorđe J, niti iko od vinovnika incidenta.

Majka nije htela da ih tereti

Komandir policije u Aranđelovcu je zvao Vesnu J. da da izjavu u policiji, tek nakon objave snimka, u sredu. – Rekla sam u policiji da neću da gonim dečake koji su imali problema sa mojim sinom. Pitala sam da li može to da prođe bez javnog tužioca, ali su oni rekli da ne može. Ja nisam htela da ih teretim, ali sada to ide po automatizmu, a mi ne želimo da se to radi – objašnjava majka maloletnog Đ. J.

Sada ga čak i brane

Razlog za svađu između tri učenika je bio, kako kađe majka, “sukob oko neke društvene mreže”. – Neko je nešto izbacio verovatno na Fejsbuku, pa se moj sin na to nasmejao, i onda su ga napali jer ga nisu ni poznavali. Bio je nov, iz druge sredine. Moj sin je najmanji u razredu, i od tada kada su se pomirili i bolje upoznali, ti drugari koji su ga ranije tukli, sada ga brane od druge dece ako zatreba – kaže Vesna J.

Pokrenut krivični postupak

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu se oglasilo povodom slučaja maloletničkog vršnjačkog nasilja, koji se dogodio u oktobru 2015. godine u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi “Slobodan Minić” u Aranđelovcu, a koji je, kako se navodi u saopštenju, “tek sada objavljen u medijima”. To se dogodilo u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi “Slobodan Minić” u Aranđelovcu, kada su “maloletni izvršioci T. I. (17) i M. O.(17) verbalno i fizički zlostavljali vršnjaka, maloletnog Đ. J. Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu je dana 09. 11. 2017. godine, od strane Policijske stanice u Aranđelovcu dostavljen izveštaj u vezi navedenog događaja, a nakon čega će tužilaštvo prema maloletnim izvršiocima pokrenuti krivični postupak zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. Krivičnog zakonika”.

Centar za socijalni rad: Škola nam ništa nije prijavila

Nada Tanasijević direktorka centra za socijalni rad u Aranđelovcu, kaže za “Blic” da iz Ekomomske škole ništa nije stiglo od prijava za slučaj nasilja”. – Policija je nas obavestila pre dve večeri, tek kada su objavljeni snimci i iz te i iz Tehničke škole. Policija je već obavljala razgovore sa tom decom ranije, ali mi nismo obavešteni. Razlog je to što majka oštećenog dečaka nije htela da se to nasilje nad njenim sinom procesuira. Posle objavljivanja snimaka reagovalo je tužilaštvo, i sada će to doći do nas. Naš posao je da uspostavimo kontakt sa roditeljima i decom, da procenimo porodične prilike, bezbednosne rizike. Škola više nije bitna u tom procesu. Mi ćemo napisati izveštaje koje će nam tražiti sud i tužilaštvo. Radi se protokolu o zaštiti žrtava porodičnog nasilja – kaže Nada Timotijević. Isto je i sa prethodnim slučajem, iz Tehničke škole, takođe iz Aranđelovca. Centar za socijalni rad je obavešten 31. oktobra, a za dva dana je tražio da se dopune informacije o porodicama i imena roditelja.

Sve manje stručnjaka za vršnjačko nasilje

Dok je pre dve godine smanjivalo, Ministarstvo prosvete bi sada htelo da povećava broj pedagoga i psihologa po školama. Dok to vaganje traje, vršnjačko nasilje raste, a njegove žrtve doživljavaju strašne torture, poput one koja se desila devojčici iz Srednje tehničke škole u Aranđelovcu. Da li su psiholozi i pedagozi mogli da preduprede ili spreče ovaj događaj, ne samo u ovoj, već i u drugim školama u Srbiji? Za ministra prosvete Mladena Šarčevića vrlo moguće da jesu jer, kako kaže, ne može da se štedi na psihološko-pedagoškim službama u školama. – U školi u Aranđelovcu, u kojoj se dogodio poslednji slučaj vršnjačkog nasilja, psiholog je radio samo 20 odsto radnog vremena, a prethodni saziv Ministarstva prosvete neopravdano je smanjio broj pedagoga i psihologa u školama – rekao je on.
Tako je, praktično, prebacio loptu u dvorište bivšeg ministra prosvete Srđana Verbića, za čijeg mandata je smanjen broj i ovih stručnih saradnika, ali i svih ostalih.

Verbić: Ako Šarčević kaže, onda je tako!

– Ako ministar Šarčević tako kaže, onda mora da je tako – rekao je Verbić za “Blic”. Kako je objasnio, Ministarstvo je za njegovog mandata primenjivalo postojeći pravilnik koji je postojao godinama unazad, i koji propisuje kog kadra i koliko može da ima u školama, a koji se određuje prema broju đaka, odnosno odeljenja. – Broj đaka i odeljenja se menja, pa se menja i broj nastavnog kadra, ali i svih ostalih. Bilo je situacija gde smo imali, recimo, po šest bibliotekara u jednoj školi – naveo je on.
Da je tačno to što govori Verbić, potvrđuje i Nataša Stojanović, predsednica Pedagoškog društva Srbije, ali i ističe da su “stručni saradnici po školama pre dve godine desetkovani”. – Taj pravilnik je takav da su, recimo, u nekim školama zbog broja odeljenja bili prinuđeni da biraju da li će imati psihologa ili pedagoga. Ili, ako su manje škole, praktično je takva osoba radila samo 50 odsto radnog vremena, dok je drugih 50 odsto dopunjavala u drugoj školi. Zato je bilo situacija da su u nekim školama bili samo jedni, a negde samo drugi, iako njihov posao nije isti – priča ona. Veći broj stručnih saradnika, kako kaže Stojanovićeva, ipak ne može da reši problem nasilja u školama, ali može da poboljša situaciju. – U to mora da bude uključena cela škola. Zbog pravilnika su pojedini stručni saradnici bili prinuđeni da “trče od škole do škole”. Postoje učenici sa ozbiljnim problemima, pa je neophodno da nekada sa njim radite svakog dana. U ovakvim situacijama to nije moguće – navodi ona, dodajući da je izjava ministra Šarčevića za povećanje psihologa i pedagoga dobar signal.

Model iz kuće kao uzrok nasilja

Koliko psiholog i pedagog uopšte mogu da spreče eskalaciju nasilja ako se uzme u obzir da je, recimo, jedan od dečaka koji je maltretirao školsku drugaricu u Aranđelovcu, zapravo model preneo iz kuće, gde je otac maltretirao majku. Kako za “Blic” kaže predsednica Saveza učitelja Republike Srbije Nataša Nikolić Gajić, sasvim je sigurno da je u školama potreban i veći broj pedagoga i psihologa, i svih onih koji učestvuju u radu škola, jer svako ima svoj posao i deo odgovornosti. – Međutim, nisam sigurna da bi se samo većim brojem stručnih saradnika nasilje smanjilo. Moj lični stav je da sa decom treba raditi mnogo ranije na uspostavljanju vaspitnih normi jer kada oni u sedam godina dođu u školu, već imaju usvojene obrasce ponašanja, tako da mi kroz njihovo školovanje praktično gasimo požar – navodi ona. Pored stručnih saradnika, kaže ona, učitelji i nastavnici su ti koji se svakodnevno, i mnogo češće, u situaciji da ove probleme rešavaju.

Angažovanje saradnika – trenutno rešenje

Pojedine škole su tražile i angažovanje stručnih saradnika, što im je to odobravano, ali da nije trajno rešenje jer “svake godine zavisite od toga da li će neko imati sluha ili ne”, ističe Stojanovićeva. O svojim kolegama kaže da su dragoceni kada je reč o prevenciji nasilja. – U svakoj školi postoje timovi za zaštitu od nasilja, i u svakom od njih je pedagog ili psiholog. Osim sa decom, oni rade sa svojim kolegama, kako bi sa ovim problemima mogli da se suoče na bolji način i da bi znali kako da reaguju. To, međutim, nije jedina oblast kojom se bave – navodi ona. Međutim, pravo je pitanje da li veći broj pedagoga i psihologa zaista može i da doprinese smanjenju ovog problema? Ilustracije radi, u ispovesti za “Blic” majka devojčice iz jedne osnovne škole u Beogradu govori da problem koji je njena ćerka imala sa vršnjačkim šikaniranjem i omalovažavanjem u školi, nije ni direktora, ali ni pedagoga ni psihologa, previše zanimalo, iako su znali da postoji.

SANU: ”Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja”

Predsednik Akademijskog odbora za biomedicinska istraživanja Ljubisav Rakić rekao je 13. novembra na forumu o mentalnom zdravlju ”Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja” da ideja skupa nije da to bude simpozijum ili konferencija o zadatom problemu nego, kako je istakao, da se prilagode osnovnih znanja o psihijatriji zahtevima javnog zdravlja i predlozima za bolju organizaciju u zdravstvenoj službi. – Položaj nauke u veku koji je počeo ima za cilj da menja metodologiju. Umesto da izučavamo zašto se nešto dogodilo, treba da se krećemo u pravcu predikcije i izučavanja onog šta bi se moglo dogoditi – rekao je Rakić.
Sekretar Odeljenja medicinskih nauka SANU Dragan Micić naglasio je da je  taj skup posvećen mentalnom zdravlju potrebniji društvu više nego ikada s obzirom na vreme u kojem živimo. – Osnovna ideja je bila da ponudimo ekspertsko znanje SANU širem krugu učesnika s jedne strane kroz organizovanje ovakvih foruma, a s druge strane kroz publikovanje monografije. Pokrenuta je edicija u kojoj će biti publikovani svi skupovi i ostaće kao trajno svedočanstvo – naveo je Micić.

Piton se krio iza vrtića, a pojeo – divlje prase !

Meštani okoline Bangkoka nisu mogli da veruju kakav su prizor zatekli. Piton je pojeo divlje prase i tri dana je držao u sebi. Frapirani ljudi su ga naterali da je izbaci, a kako je to izgledalo, najbolje objašnjava sam video.

About the Author

admin