Brajković 4  godine nestatutarno na čelu SRPS-a, Hrnjaz jedini legalni predstavnik

             Predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV)  i Nezavisnog sindikata javnih službi  Vojvodine (NSJSV) obratili su se Nezavisnom sindikatu javnih službi  Srbije (NSJSS)  i ukazali na višemesečno,  nelegalno i nestatutarno stanje u Sindikatu radnika u prosveti Srbije (SRPS) – jednom od osnivača NSJSS. U ovom sindikatu na čelu je i dalje Slobodan Brajković, predsednik RO, koji je izabran 16. marta  2013. na konstitutivnoj sednici RO  za lice koje (uz generalnog sekretara)  zastupa i predstavlja ovaj sindikat.

Iako su i Slobodan Brajković i drugi članovi organa SRPS-a upozoravani više puta, prvenstveno od prestavnika NSPRV da je pomenutom prestalo članstvo u sindikatu još pre 4. godine, zbog odlaska u starosnu  penziju, a njemu i članovima u organima istekli mandati (četverogodišnji) 16.03.2017. godine, oni su i dalje nastavili da se kršeći sopstveni Statut i Statut NSJSS u javnosti predstavljaju  kao legitimni predstavnici SRPS-a.

Nakon toga NSJSS je doneo odluku da se Slobodan Brajković isključi iz članstva  i da više ne može da zastupa i predstavlja SRPS. U narednom periodu (do III Kongresa) jedini legalni predstavnik SRPS-a biće Ranko Hrnjaz, generalni sekretar SRPS-a i jedino on može u javnosti da predstavlja i zastupa ovaj Sindikat, kaže se u rešenju NSJSS. O istom su obavešteni imenovani Brajković, kao i resorna ministarstva za rad i prosvetu.

Poslednji skandal i pravno nasilje izvršeno je  subotu 18. novembra u u Beogradu  gde je i bez kvoruma održana nelegalna i statute suprotna, sednica “Republičkog odbora” Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) na kojoj je promenjen Statut(!!!)  sindikata i de facto i de jure  izvršen puč u ovoj organizaciji pošto  je ukinut status osnivača sindikata NSPRV i SOB, izjednačeni  kolektivni i pojedinačni članovi SRPS-a, promenjene i brisane brojne statusne odredbe, ukinuta funkcija generalnog sekretara, kao i druge  brojne izmene konstitutivnog akta ovog sindikata.

Na taj način originalni SRPS je ugašen, pridruženi članovi zasad “kolo vode”, osnivači sindikata su brisani, generalni sekretar nezakonito ugašen, Kongres koji je trebao biti 16.03.2017. prolongiran na proleće 2018. godine, …  a  sve  da bi u sindikalnim krugovima  i u javnosti  po zlu pominjani penzioner Slobodan Brajković i sa 70. godine i dalje bio lider sindikata. Otvoreni su brojni sporovi od upravnog do ustavnog, o svemu pismeno obaveštena monistarstva rada i prosvete,  a uskoro će i nadležne inspekcije da posete Brajkovića koji je godinama zaobilazio i statutarni i nadzorni odbor SRPS-a i nesazivajući 4. (slovima “četiri” godine) RO nije usvajao završne račune sindikata i time činio niz krivičnih i poreskih dela.

Beograd, 21.11.2017. godine
Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik

2017-11-21 hzmk Brajković nelegano na čelu SRPS-a

 

By admin