Vesti – 22.11.2017.

Brajković 4  godine nestatutarno na čelu SRPS-a

Predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV)  i Nezavisnog sindikata javnih službi  Vojvodine (NSJSV) obratili su se Nezavisnom sindikatu javnih službi  Srbije (NSJSS)  i ukazali na višemesečno,  nelegalno i nestatutarno stanje u Sindikatu radnika u prosveti Srbije (SRPS) – jednom od osnivača NSJSS. U ovom sindikatu na čelu je i dalje Slobodan Brajković, predsednik RO, koji je izabran 16. marta  2013. na konstitutivnoj sednici RO  za lice koje (uz generalnog sekretara)  zastupa i predstavlja ovaj sindikat.
Iako su i Slobodan Brajković i drugi članovi organa SRPS-a upozoravani više puta, prvenstveno od prestavnika NSPRV da je pomenutom prestalo članstvo u sindikatu još pre 4. godine, zbog odlaska u starosnu  penziju, a njemu i članovima u organima istekli mandati (četverogodišnji)  16. 03.2017. g odine, oni su i dalje nastavili da se kršeći sopstveni Statut i Statut NSJSS u javnosti predstavljaju  kao legitimni predstavnici SRPS-a.
Nakon toga NSJSS je doneo odluku da se Slobodan Brajković isključi iz članstva  i da više ne može da zastupa i predstavlja SRPS. U narednom periodu (do III Kongresa) jedini legalni predstavnik SRPS-a biće Ranko Hrnjaz, generalni sekretar SRPS-a i jedino on može u javnosti da predstavlja i zastupa ovaj Sindikat, kaže se u rešenju NSJSS. O istom su obavešteni imenovani Brajković, kao i resorna ministarstva za rad i prosvetu.
Poslednji skandal i pravno nasilje izvršeno je  subotu 18. novembra u u Beogradu  gde je i bez kvoruma održana nelegalna i statute suprotna, sednica “Republičkog odbora” Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) na kojoj je promenjen Statut(!!!)  sindikata i de facto i de jure  izvršen puč u ovoj organizaciji pošto  je ukinut status osnivača sindikata NSPRV i SOB, izjednačeni  kolektivni i pojedinačni članovi SRPS-a, promenjene i brisane brojne statusne odredbe, ukinuta funkcija generalnog sekretara, kao i druge  brojne izmene konstitutivnog akta ovog sindikata.
Na taj način originalni SRPS je ugašen, pridruženi članovi zasad “kolo vode”, osnivači sindikata su brisani, generalni sekretar nezakonito ugašen, Kongres koji je trebao biti 16.03.2017. prolongiran na proleće 2018. godine, …  a  sve  da bi u sindikalnim krugovima  i u javnosti  po zlu pominjani penzioner Slobodan Brajković i sa 70. godine i dalje bio lider sindikata. Otvoreni su brojni sporovi od upravnog do ustavnog, o svemu pismeno obaveštena monistarstva rada i prosvete,  a uskoro će i nadležne inspekcije da posete Brajkovića koji je godinama zaobilazio i statutarni i nadzorni odbor SRPS-a i nesazivajući 4. (slovima “četiri” godine) RO nije usvajao završne račune sindikata i time činio niz krivičnih i poreskih dela.

Reforma gimnazija dobija obrise

I kada budu reformisane, gimnazije u Srbiji imaće opšti, društveno-jezički i prirodno-matematički smer, bar sudeći prema redefinisanom nastavnom planu i programu koji je, za ovaj tip srednjih škola, usaglasila Radna grupa za izradu smernica razvoja opšteg srednjeg obrazovanja. Novina je da će u budućnosti gimnazijalci pored predavanja iz nekih obaveznih predmeta, kao što su strani jezik, biologija, hemija, imati i vežbe, a predsviđeni su i novi izborni predmeti. Tako će, pored sadašnjih obaveznih izbornih predmeta, drugog stranog jezika i opciono građanskog vaspitanja ili verske nastave, gimnazijalci moći da izaberu i jezik, medije i kulturu, te predmete pojedinac, grupa i društvo, zdravlje i sport, obrazovanje za održivi razvoj, umetnost i dizajn, osnovi geopolitike, ekonomija i biznis, religije i civilizacije, metodologija naučnog istraživanja, savremene tehnologije i primenjene nauke. Predviđeno je i da se za one koji izaberu predmet primenjene nauke, on u trećem i četvrtom razredu deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i one koje ga usmeravaju ka tehničkim naukama.
U skladu sa pravcima iz Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine, koja ima za cilj obezbeđivanje kvalitetnijeg, obuhvatnijeg, relevantnijeg i efikasnijeg obrazovanja i akcijama iz Akcionog plana ova radna grupa  priprema smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja koje će se naš školski sistem uvoditi postupno, uz postupnu pripremu škola, nastavnika i učenika. Ove promene trebalo bi da obezbede i veću ponudu izbornih programa, kako bi se učenici bolje pripremili za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i kako bi oni školovanjem bili zadovoljniji. Cilj ovih promena je i prevazilaženje predmetnih granica putem uvezivanja različitih disciplina u smislene celine a radi razvijanja funkcionalnih znanja i kompetencija učenika.   

Novine u gimnazijama: Obavezne vežbe i više izbornih programa

Vežbe iz pojedinih obaveznih predmeta – strani jezik, biologija, hemija, kao i novi izborni programi, novine su koje predviđa nastavni plan za gimnazije koji je uradila Radna grupa Ministarstva prosvete. Nastavni plan urađen je za sva tri tipa gimnazija – opšti, društveno-jezički i prirodno-matematički smer, a Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja će na osnovu njega izraditi nastavne programe za prvi razred gimnazije.  Redefinisani nastavni plan uvodi vežbe kod jednog broja obaveznih nastavnih predmeta – strani jezik, biologija, hemija i nove izborne programe, pored postojećih građansko vaspitanje ili verska nastava i drugi strani jezik.
Novi izborni programi su: Jezik, mediji i kultura; Pojedinac, grupa i društvo; Zdravlje i sport; Obrazovanje za održivi razvoj; Umetnost i dizajn; Primenjene nauke (u trećem i četvrtom razredu ovaj predmet se deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i nauke koje usmeravaju ka tehničkim naukama). Zatim, Umetnost i dizajn; Osnovi geopolitike; Ekonomija i biznis; Religije i civilizacije; Metodologija naučnog istraživanja; Savremene tehnologije.
Redefinisani nastavni programi zasnovani su na ishodima učenja. Novine imaju za cilj povećanje kvaliteta, relevantnosti i efikasnosti opšteg srednjeg obrazovanja, povećanje obuhvata učenika opštim srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja

Radna grupa Ministarstva prosvete je imala zadatak da u skladu sa pravcima iz Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i akcijama iz Akcionog plana pripremi smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja.  Principi za izradu smernica bili su: postupnost u uvođenju novina, postupna priprema škola, nastavnika i učenika za novine koje su usmerene na ostvarivanje dugoročnih ciljeva obrazovanja definisanih u Strategiji (kvalitet, obuhvat, relevantnost, efikasnost). Zatim, izbornost, veća ponuda izbornih programa u cilju bolje pripreme učenika za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i većeg zadovoljstva učenika obrazovanjem i interdisciplinarnost, razvijanje funkcionalnog znanja i kompetencija učenika.

U toku je nacionalna kampanja „Svaki trenutak je važan“ podrške ranom razvoju deteta

U saradnji s Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Unicef jepolovinom septembra pokrenuo nacionalnu kampanja pod nazivom „Svaki trenutak je važan“. Cilj kampanje, koja će trajat još par meseci, jeste da se podigne svest o važnosti prvih 1.000 dana života i značaju ranih iskustava za razvoj deteta. “Prve godine života predstavljaju kritičan period prilagođavanja i reagovanja na intervencije. Kada su deci uskraćeni adekvatna ishrana, podsticaj i zaštita, štetni efekti mogu dovesti do dugoročnih posledica za dete, porodicu i zajednicu uopšte”, kaže se u uvodu u kampanju. To je sadržaj aksioma je čiji sadražaj u konkretnim uslovima konkretne zajednice nije lako ispuniti. U zavisnosti je od ekonomskog potenicijala šire društvene zajednice i porodice, kao i od niza kulturoloških i običajnih prilika. – Unicef, zajedno s Vladom Srbije, radi na tome da obezbedi da sva deca u Srbiji imaju najbolji početak života. Svako dete, bez obzira na teškoće s kojima se suočava, može dostići puni potencijal uz ljubav, pravilnu negu, odgovarajuću ishranu, uključujući i dojenje, i zaštitu koju im pružaju roditelji ili staratelji, i uz pravovremenu i adekvatnu stručnu pomoć kroz usluge u zajednici – rekao je direktor Unicefa u Srbiji Mišel Sen Lo i istakao da najefikasnije intervencije podrazumevaju saradnju između više resora i da da će ova kampanja probuditi svest kod roditelja i staratelja o tome zašto je svaki trenutak u podizanju deteta važan.
Tako se i posle kamapanje očekuje kontunutet u radu službi koje pružaju podršku porodicama. Stručnjaci su složni u tome da deca, da bi ostvarila pune potencijale za rast i razvoj, treba da imaju toplu i podsticajnu vezu s roditeljima. Takođe treba da se kvalitetno hrane, da budu zaštićena od bolesti, da imaju prilike za rano učenje i da rastu i razvijaju se u bezbednom i stimulativnom okruženju.
Naučna je činjenica da se ljudski mozak u periodu od začeća do treće godine razvija brže nego ikada kasnije u životu. Do treće godine razvije se oko 90 odsto moždane mase. Tokom prvih godina života neuroni u ljudskom mozgu formiraju veze neverovatnom brzinom  od 700 do1000 veza u sekundi i takva brzina se kasnije nikada više ne dostiže. Treba znati i da je s tri godine života mozak deteta dvostruko aktivniji od mozga odraslog čoveka i da se oko 50 do 75 odsto energije, tokom prvih nekoliko godina života, troši na razvoj mozga.
Sve što dete vidi, dodirne, okusi, pomiriše ili čuje u prvim godinama pomaže da se mozak oblikuje za razmišljanje, osećanja i učenje. Događaji u najranijem detinjstvu utiču na čitav život. Da bismo pozitivno uticali na budućnost dece, moramo prepoznati probleme i reagovati na vreme – moto je multidisciplanarnog pristupa razvoju deteta u prve tri godine života. Kako se ističe, neželjeni događaji i uticaji, kao što su ekstremno siromaštvo, zlostavljanje ili zanemarivanje, mogu da oslabe moždanu strukturu i da dovedu do toga da sistem za odgovor na stres stalno dobija stimuluse. Sigurno i stabilno okruženje, kao i brižni i podsticajni odnosi u najranijim godinama, sprečavaju ili poništavaju štetne efekte stresa i daju dugotrajne pozitivne efekte na učenje, ponašanje i zdravlje.

Najbolji na bilbordima: Učenici TŠ “Pavle Savić”

Četvoro učenika Tehničke škole “Pavle Savić” ostvarilo je na takmičenjima iz različitih oblasti zapažene rezultate. Željana Ilić osvojila je nagradu na takmičenju iz prerade hrane. „Mene je profesorica motivisala da se posvetim preradi hrane i svemu što se tiče toga. Mnogo sam naučila baveći se tim predmetom i na mnoge stvari drugačije gledam. U budućnosti sebe vidim u nekoj labaratoriji kao tehnologa.“ Ivana Medić zauzela je prvo mesto na republičkom takmičenju iz crtanja na noktima,
„Crtanje mi je oduvek dobro išlo, imam talenat za to. U budućnosti bih volela da taj talenat razvijam, a sebe vidim u kozmetologiji. “
Kristijan Đulinac treći je na republičkom takmičenju iz mesarstva. „Završio sam školu i trenutno sam zaposlen u mesari. Planiram da nastavim sa obrazovanjem da dođem do petog stepena, onda bih se bavio nekim drugim oblastima.“ Dejan Borbelj ovojio je prvo mesto na republičkom takmičenju u pekarstvu. „Trenutno sam buregdžija u jednoj novosadskoj pekari. Mogu da kažem da sam svoj san već ostvario, jer imam posao i uspeo sam da se odvojim od mojih i osamostalim. “
Projekat „Učim + Znam = Vredim”, koje realizuje Udruženje za promociju društvene odgovornosti, nastavljen je i ove godine. Na 37 lokacija u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima postavljeni su novi bilbordi. Na njima je predstavljeno oko 170 učenika osnovnih i srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili najznačajnije uspehe na takmičenjima iz oblasti nauke i umetnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Generalni sponzor pomenutog projekta je i ove godine Erste banka.

Bački Brestovac: Kroz  školu prošli mnogi velikani

Osnovna škola “Nikola Tesla” u Bačkom Brestovcu obeležila je 280 godina postojanja. Brestovčani su na ovaj jubilej ponosni, jer kažu da su tu prva slova naučili mnogi znameniti Srbi. Bez obzira u kojoj zgradi su učena prva slova, ostalo je zapisano da su u Bačkom Brestovcu prvi đaci učili osnove srpskog jezika još 1737. godine. Brestovčani danas sa ponosom ističu da su u njihovoj školi azbuku naučili Atanasije Nikolić, prvi rektor Liceja u Kragujevcu, Jovan Berić, pisac i prevodilac, akademik Dragan Škorić, Pavle Berić i mnogi drugi. Ovi ljudi ostavili su neizbrisiv trag u srpskoj književnosti i nauci. “Atanasije Nikolić je uveo školsku slavu 1840. godine. Čovek koji je pisao knjige o algebri i geometriji, čovek koji je utemeljivač pozorišta, Narodne biblioteke”, podseća Milica Staničkov, direktorica OŠ “Nikola Tesla”.
Među talentovanim osnovcima danas je i Vuk Kangrga. Da li će jednog dana dostići domete poznatih Brestovčana zavisi samo od njega. Ako je suditi po tome kako je uvežbao Baha, verovatno hoće. “Uvek sam voleo da sviram gitaru i klavijature. Tata je rekao da izaberem i ja sam izabrao klavijature, i danas idem u prvi razred Muzičke škole “Petar Konjović” u Somboru”, kaže Vuk. Za Luku Orlića, ovo je poslednja školska godina u Brestovcu. Ne zna šta će mu biti poziv, ali zavoleo je dramsku sekciju “Mi smo u dramskoj sekciji još od prvog drugog razreda od učiteljice. Svake godine smo angažovani. Jednostavno, trebao je neko da glumi i mi smo se prijavili. Videli su u nama glumački potencijal i od tada glumimo svake godine”, kaže Luka. Osim znamenitih Srba, koji su obeležili istoriju škole u Bačkom Brestovcu, tu su i brojni učenici koji su se po završetku fakulteta vratili i danas predaju u svojoj školi. Ono što najviše brine Brestovčane, kada je reč o budućnosti škole, jeste činjenica da je nekada imala oko 400 đaka, a danas samo 160.

Održan prvi Festival obrazovanja: O sticanju znanja iz prve ruke

Na prvom Festivalu obrazovanja, održanom u SPC Vojvodina, na Međunarodni dan studenata, 17.11.2017 godine  u organizaciji Studentske unije Srbije predstavile su se obrazovne institucije državne i privatne, kao i one koje nude formalno, ali i neformalno obrazovanje. Prema rečima PR festvala Isidore Bokan, na festivalu je učestvovalo četrdsetak izlagača koji su na postavljenim štandovima nudili štampane materijale, ali i živu reč o svojoj ponudi. Ovde imamo najviše državnih fakulteta uz koje su prisutni i privatni, imamo i predstavnike fakulteta iz Rusije, kao i predstavnike neformalnog obrazovanje kao što su auto škole, škole jezika i kulturni centri, kaže Isidora Bokan, istakavši da je cilj manifestacije da se srednjoškolci četvrte godine, kao i studenti, što bolje upoznaju s mogućnostima studiranja u Srbiji, ali i u inostranstvu, kao i o načinima sticanja dodatnih, a neophodnih znanja za dalju karijeru.
Između ostalih, na Festivalu su svoje štandove imali Filozofski, Poljoprivredni, Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, zatim Ruski dom, Kultrni centar Lab, nekoliko organizacija “vork i travel” tipa, Društvo za promociju prirode Srbije, “Skul of skils”… Osnovni cilj je da mladima približimo što kvalitetnije informacije u pravo vreme, a to je kada se odlučuju šta će dalje u svom životu i obrazovanju, bilo da se opredle za nastavak studija u okvirima formalnog obrazovanja, bilo da se opredele da studiraju u inostranstvu ili ako žele da sačekaju s odlukom šta će da rade posle srednje škole. Da im pomognemo u donošenju jedne od najvećih odluka u životu, kaže koordinator Kancelarije za projekte Studentske unije Srbije Nikola Srdić. Kao što se vidi, kazao je dalje, informacija ima dosta, kao i mogućnosti i važno je u njima se ne izgubiti. S druge strane, mladi bi trebalo da se više angažuju na polju ostvarivanja i građenja karijere, da se malo više raspituju, da izađu iz kuće ili studentskog doma i posete i ovakvu manifestaciju, kaže Srdić.

Za bolji stanadard i kvalitet studija romskih studenata

Branislav Nikolić iz Romskog centra za demokratiju kaže da je to studentska organizacija koja se trudi da poboljša stanadard i kvalitete studija romskih studenata. Veliki problem za romske studente je sticanje kompetencija i veština, s obzirom na to da su lošijeg materijalnog statusa. Tako, nemaju sertifikate o znanjima stranog jezika, vozačke dozvole, nemaju IT obuku, a sve je to danas neophodno. I sve to utiče i na njihovo studiranje i samopouzdanje. Mi se trudimo da im u tim oblastima što više pomognemo, kaže Nikolić.

Festival obrazovanja doprinosi “vidljivosti fakulteta”

U šetnji kroz štandove Festivala, o studiranju na Poljoprivrednom fakultetu UNS i onom što nudi čuli smo od docenta na Departmanu za veterinarsku medicinu Mihajla Erdljana, koji kaže da ovakve manifestacije svakako doprinose vidljivosti fakulteta. Od Marine Sekulić iz Studentske unije Srbije saznajemo da ova organizacija nudi besplatno razne kurseve, među kojima su i kursevi jezika, a sve ih drže studenti ili diplomci. Volontiraju i oni koji trenutno nemaju posao, drže kureseve o tome kao se piše CV, projekti za EU fondove… Zainteresovani sve informacijue mogu naći na našoj Fejsbuk stranici i mogu nam se pridružiti u Braće Joavndić 6 u Novom Sadu, njih upravo uređuju studenti skoro sa svih fakulteta, kaže Marina Sekulić.
Studentkinja psihologije Vanja Ostojić s koleginicama predstavljala je Filozofski fakultet i Klub studenata psihologije “Transfer”. Tu smo da približimo zainteresovanima našu struku i studentima ukažemo na važnost psiholoških zananja i problema kada je reč o sticanju znanja tokom školovanja. Inače, na psihologiju se svake godine upisuje 80 brucoša, a često se javi i tri puta više zainteresovanih, što je veliki kompliment za našu struku i fakultet, kaže Vanja Ostojić.

Zavod: Vukovaca sve više, znanja sve manje

Ni prošlogodišnji osmaci rezultatima na završnom ispitu na kraju osnovnog školovanja nisu baš osvetlali obraz svojoj generaciji, s obzirom na to da je u skoro polovini okruga ukupan rezultat bio ispod republičkog proseka. A prema nedavno objavljenoj analizi ovog ispita,koju je uradio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, od maksimalnih 20 bodova po testu, osmaci u Srbiji lane su u proseku osvojili 10,70 bodova iz matematiike, 11,19 iz kombinovanog testa, u kojem su bila pitanja iz biologije, hemije, fizike, geografije i istorije i 13,47 iz srpskog jezika.
S ovakvim rezultatima završnog ispita nije baš u saglasju ni činjenica da je prošle godine skoro polovina od 63.111 osmaka iz 1.144 škole, koji su se školovali na srpskom jeziku, osmi razred završila s odličnim uspehom, a svaki peti je u knjižici imao čak sve petice, dok je svaki sedmi, to jest njih 9.056, iz osnovne škole izašao sa diplomom “Vuk Karadžić” I mada su , prema analizi, postignuća ovih đaka i na maloj maturi uglavnom bila iznad proseka, svaki četvrti “vukovac” na završnom ispitu ipak nije uspeo da dobaci do republičkog proseka.
Podaci kažu i da su se “vukovci”najlošije pokazali na kombinovanom testu. Najviše “vukovaca” prošle godine bilo je u Leskovcu, svaki peti, a najmanje u Užicu, svaki deseti osmak. Po okruzima, na republičkom nivou, najviše nosilaca diplome “Vuk Karadžić” bilo je u Jablaničkom,okrugu, a u Vojvodini u Severnobačkom. Interesantno je i da su mahom u svim okruzima “Vukovci” najbolje rezultate imali iz matematike, a najlošije iz kombinovanog testa. Po ukupnim rezultatima na maloj maturi nabolji su “vukovci” iz Pčinjskog okruga i Raškog 2 – Novi Pazar, a u Vojvodini oni iz Južnobačkog okruga, dok su u najvećoj koliziji đačke knjižice i rezultati male mature onih iz Kosovskog i Kosovskopomoravskog okruga.
I mada je prema prosečnom broju postignutih poena prošlogodišnjim đacima najteži bio test iz matematike, iapk je na ovom testu bilo i najviše đaka koji su tačno rešili sve zadatke – njih 2.487, to jest nešto manje od četiri odsto malih maturanata. Maksimalan broj bodova na testu iz srpskog uspelo je da sakupi upola manje đaka, njih 1.138, što je 1,8 odsto đaka koji su polagali malu maturu, dok je na kombinovanom testu sve zadatke tačno rešilo samo njih 389, to jest tek nešto preko pola procenta. Na onom drugom kraju lestvice prošle godine našlo se 66 učenika, koji nisu ni pokušali da reše neki od testova. Krajnje neuspešnih u pokušaju, to jest bez ijednog tačno rešenog zadatka i osvojenog boda, bilo je na testu iz matematike 126, na kombinovanom 82, a testu iz srpskog 78 malih maturanata.

APV: Najbolji mali maturanti iz  Južnobačkog okruga

Od vojvođanskih okruga, najpotkovaniji znanjem u srednju školu otišli su mali maturanti iz  Južnobačkog okruga, čiji je prosek iznad republičkog, ali ipak ispod rezultata osmaka iz Pčinjskog okruga, Grada Beograda i Nišavskog  okruga. Namanje znanja iz osnovne škole, to jest manje od republičkog proseka, poneli su oni iz Srednjebanatskog okruga, od kojih su lošije malu mature uradili samo osmaci u Braničevskom okrugu

Devojčice bolje od dečaka

Interesantno je i da su i prole godine na maloj maturi  devojčice bile bolje od dečaka. najveća razlika u korist devojčica je iz srpskog jezika i to i na nivou čitave republike i po svim okruzima. 

Biblioteka u Irigu najstarije čitalište kod Srba

Jedna od najstarijih biblioteka u Vojvodini je srpska čitaonica u Irigu. Ove godine obeležila je 175 godina postojanja. Poseti je oko 800 čitalaca godišnje, a u svojim fondovima ima preko 140 hiljada knjiga. O situaciji u ostalim vojvođanskim bibliotekama, naročito u seoskim sredinama, za RTV je govorio i pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturno nasleđe, Milan Micić. https://www.youtube.com/watch?v=H_FgO0j3LlQ https://www.youtube.com/watch?v=xhMWSayWAE4

“Noć pozorišta” ove godine ima humanitarni karakter

U subotu 25. novembra, po sedmi put će se održati međunarodna manifestacija “Noć pozorišta” u Republici Srbiji, u okviru međunarodne mreže European theatre night, uz podršku lokalnih samouprava, ustanova kulture i obrazovnih institucija.  Preko 50 različitih programskih sadržaja biće održano u sledećim gradovima: Bačka Palanka, Beograd, Čukarica, Vrbas, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Futog, Mladenovac, Prokuplje i Novi Bečej. Ove godine “Noć pozorišta” ima humanitarni karakter i u vezi sa tim, program se odvija pod temom “Deca za decu” a sve sa ciljem da se pomogne istraživanje i iznalaženje adekvatne terapije i leka za bolest – DDX3X genetske mutacije.

Obuka iz prve pomoći za novosadske predškolce

U okviru projekat “I male ruke mogu mnogo da pomognu” ekipa Hitne pomoći posetila je vrtić “Zvončica” gde su pokušali da na jedan zabavan način mališanima približe kako da nekome ko je u nevolji ukažu prvu pomoć. Deca predškolskog uzrasta stajala su u redu sa svojim omiljenim plišanim igračkama i čekala da im lekari ukažu Prvu pomoć. U pitanju je naravno igra. Lekari Hitne pomoći potrudili su se da na što jednostavniji način deci objasne kako da postupaju u ovakvim situacijama. Pored toga što su se zabavili, po nešto su i naučili. Projekat “I male ruke mogu mnogo da pomognu” je nastavak saradnje Hitne pomoći i novosadskih vrtića i Grada Novog Sada, koji traje tri godine.
 “Dešava se da dečica ostaju sama sa recimo bakama, dekama, kojima u nekim situacijama pozli i oni mogu mnogo da pomognu u smislu od poziva Hitne pomoći do recimo, kao što smo im i pokazali kako i na koji način mogu da masiraju srce, a to nama mnogo znači,” kaže doktorka Gordana Ćulum iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. “Za našu decu je veoma značajno, jer se kroz različite aktivnosti u sklopu predviđene saradnje naprosto proširuje dečije iskustvo i dečije kompetencije, odnosno znanje i veštine”, smatra Mina Palić, pedagog vrtića “Zvončica” Edukacija se nastavlja u preostalim vrtićima Novog Sada. Mališani će imati priliku da nauče masažu srca, kako da previjaju, ali i na koji broj da pozovu Hitnu pomoć. https://www.youtube.com/watch?v=et9CwqrL_hs

U Beogradu četvrti put održan “Dan američkih koledža”

U beogradskom Domu omladine 19.11.2017. godine  četvrti je put održan “Dan američkih koledža”, u okviru koga su više od 50 američkih visokoobrazovnih institucija i studijskih programa predstavili Srbi i Amerikanci koji su na njima stekli akademska zvanja. Oni su mladima koji žele da studiranju u Americi preneli svoja iskustva o tome kako izgledaju radni dani, ispiti, obaveze pre ispita, ali i generalno život u toj zemlji.
Posetioci su mogli da saznaju više o neophodnim uslovima za upis na koledže, studentskim vizama, mogućnostima za ostvarivanje stipendija, programima razmene za srednjoškolce i studente koje finansira vlada SAD, kao i o resursima koji su im na raspolaganju u Srbiji kao pomoć pri izboru opcija za studiranje u inostranstvu. Imali su priliku da razgovaraju sa savetnicima za više i visoko obrazovanje u SAD, kao i predstavnicima i bivšim učesnicima brojnih programa obrazovnih razmena koje podržava Vlada SAD.
Dan američkih koledža organizovao je Međunarodni akademski centar u saradnji sa Ambasadom SAD. Međunarodni akademski centar je domaća organizacija koja, kao deo mreže savetodavnih i obrazovnih centara EducationUSA, predstavlja zvanično mesto u Srbiji za informisanje o obrazovanju u Sjedinjenim Državama.

Henderson: SAD ulažu milijarde $ godišnje u visoko obrazovanje

Savetnik za odnose s javnošću u ambasadi SAD u Beogradu Vilijam Henderson rekao je Tanjugu da SAD ulažu milijarde dolara godišnje u visoko obrazovanje. “Veoma smo ponosni na činjenicu da imamo najbolje univerzitete i znam da mnogi srpski studenti znaju imena naših univerziteta. Odlična stvar je da SAD nudi stotine, bukvalno stotine univerziteta koji pružaju prvoklasno obrazovanje tako da je odlična stvar kod ovakvih događaja što srpskim studentima pružaju priliku da se informišu o univerzitetima u SAD koji im mogu pružiti obrazovanje u oblastima koje ih zanimaju”, rekao je Henderson. On je mladima u Srbiji, koji žele da studiraju u SAD, poručio da kontaktiraju Međunarodni akademski centar u Beogradu. “Oni su naš partner i pomogli su hiljadama srpskih studenata da izaberu univerzitete koji im odgovaraju i da se informišu o školarinama”, istakao je američki diplomata.

Vremeplov: Rođen Andre Žid

Na današnji dan 22. novembra  1869. godine u Parizu je rođen Andre Žid, jedna od najkontroverznijih i najuticajnijih ličnosti francuske književnosti 20. veka. Romanopisac, esejist, kritičar, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1947. (“Kovači lažnog novca”, “Podrumi Vatikana”, “Pastoralna simfonija”).

Vremeplov:  Oldos Haksli

Engleski književnik Oldos Haksli, jedan od najistaknutijih evropskih esejista 20. veka, kosmopolita i aktivista pacifističkog pokreta (Peace Pledge Movement, 1935) umro je 22. novembra 1963.. Njegovi “romani ideja” zasnovani su na esejističkim modelima rasprava i sukoba načela (“Kontrapunkt života”, “Vrli novi svet”, “Slepi u Gazi”). 

Vremeplov: Umro Višinski

Na današnji dan 22. novembra 1954. godine umro je ruski pravnik i diplomata Andrej Višinski, državni tužilac (od 1935) u vreme velikih čistki koje je u drugoj polovini tridesetih godina 20. veka sproveo sovjetski lider Staljin. Bio je šef sovjetske diplomatije 1949, a potom stalni predstavnik SSSR-a u UN.

Vremeplov: Zatopek

Emil Zatopek, legendarni češki trkač i jedini atletičar koji je osvojio tri zlatne medalje u trkama na duge staze na jednoj olimpijadi, umro je na današnji dan 22. novembra 2000.  u Pragu u 78. godini. Prvo olimpijsko zlato osvojio je u Londonu 1948, a tri olimpijske zlatne medalje u Helsinkiju 1952. Zatopek je 1. decembra proglašen za češkog sportistu stoleća.

Vremeplov: Ubijen Džon Kenedi

U Dalasu, u Teksasu, 22. novembra  1963.  godine ubijen je predsednik SAD Džon Ficdžerald Kenedi. Za izvršenje atentata osumnjičen je Li Harvi Osvald, kojeg je dva dana kasnije u policijskoj stanici ubio Džek Rubi.

Vremeplov: Džek London

Na današnji dan 22. novembra 1916. godine umro je američki pisac Džek London, jedan od najčitanijih autora u prvoj polovini 20. veka (“Zov divljine”, “Beli očnjak”, “Mesečeva dolina”, “Ljudi s dna”).

Vremeplov: Vasko da Gama oplovio Rt Dobre Nade

Tražeći morski put u Indiju, Portugalac Vasko da Gama postao je 22. novembra  1497.  prvi moreplovac koji je oplovio Rt Dobre Nade, na krajnjem jugu Afrike.

Epidemija malih boginja pod kontrolom

U Klinici za infektivne i tropske bolesti KCS smešteno je osam pacijenata obolelih od malih boginja kod kojih su se javile komplikacije – zapaljenje pluća, kaže direktor Klinike Goran Stevanović. On je naglasio da male boginje spadaju u kategoriju izuzetno zaraznih bolesti, da se može očekivati veći broj obolelih, ali ističe da je epidemija u ovom trenutku pod kontrolom. Jedna pacijentkinja je, kako kaže Stevanović, smeštena u intenzivnoj nezi iz preventivnih razloga, dok su ostali oboleli smešteni na odeljenjima.
“Radi se samo o težoj formi upale pluća kod pacijentkinje koja već ima neke ranije faktore rizika. Smeštena je više iz preventivnih razloga u jedinici intezivne nege da bi moglo da se na vreme odreaguje ako bi nastavile stvari da se komplikuju, ali za sada je njeno stanje sasvim stabilno”, objasnio je Stevanović. On je ukazao da među pacijentima ima medicinskih radnika, da se može očekivati povećan broj obolelih, ali da je epidemija u ovom trenutku pod kontrolom. “U slučaju da bude veći broj obolelih sistem je u potpunosti spreman, imali smo takvu situaciju i sa malim boginjama i sa nekim drugima agensima kao što je bio pandemijski grip. Sistem se prilagođava, sve službe koje su uključene u ovu priču su spremne i mogu da reaguju”, zaključio je Stevanović. Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Batut, u Srbiji je registrovano 165 obolelih od malih boginja, najmlađi pacijent ima tri meseca, a najstariji 48 godina.

Last News: Novih 29 slučajeva malih boginja u Srbiji

Od početka oktobra do utorka 20. novembra registrovano je 194 slučajeva malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje “Batut”. Prema njihovim podacima, u srpskim enklavama na Kosovu obolelo je 139 osoba, u Beogradu 25, u Kraljevu 27, u Bujanovcu dvoje, a u Subotici jedna osoba. U poslednja tri dana od morbila u Srbiji obolelo je 29 osoba, dok je 11 novoobolelih u Beogradu. Od težih komplikacija malih boginja utvrđena je upala pluća kod 13 obolelih osoba, a od ukupnog broja obolelih, 36 odsto je bilo hospitalizovano ili je hospitalizacija u toku. Najmlađa obolela osoba je uzrasta tri meseca, a najstarija 48 godina, dok je najveći broj obolelih u uzrasnim grupama mlađim od pet i starijim od 20 godina.
Prema podacima “Batuta”, većina obolelih osoba, njih 89 odsto, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Na snazi su pooštrene mere epidemološkog nadzora nad malim boginjama i u skladu sa predloženim merama intenzivno se sprovodi vakcinacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece od 12 meseci do navršenih 14 godina.

Fondacija Jurić:  “Gledaj vebinar – budi bezbedan”

Fondacija Tijana Jurić će uskoro edukaciju o bezbednosti dece raditi i putem interneta, odnosno putem prenosa uživo kroz projekat “Gledaj vebinar – budi bezbedan”. Projekat se realizuje u saradnji sa Telenor fondacijom a istovremeno će moći da prati više od 150 škola, odnosno 7.500 učenika. Projekat je pokrenut nakon što se broj zahteva škola koje žele da se njihovi učenici edukuju o bezbednoj upotrebi interneta, upućenih Fondaciji Tijana Jurić, drastično povećao. “Znamo svi koliko se na internetu sve brzo menja, i iz tog razloga želimo da budemo brzi u prenosu informacija. Oni koji su spremni da zloupotrebe dečije neznanje na internetu, veoma brzo napreduju i traže nove načine kako da dođu do dece, a mi moramo biti brži od njih i obučiti decu na vreme”, kažu u Fondaciji Tijana Jurić.
Vebinari su namenjeni učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, i učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola, navodi se u saopštenju Fondacije Jurić. Cilj realizacije projekta je prevencija nasilja kroz informisanje učenika, roditelja i nastavnika o opasnostima koje vrebaju u onlajn svetu, na ulici i u školi. Putem ukupno osam vebinara, u periodu od 20. novembra do 2. decembra, učenici će prisustvovati predavanjima na nekoliko aktuelnih tema – zaštita privatnosti ili kako bezbedno koristiti internet, digitalno nasilje, ko su onlajn predatori i kako ih izbeći, vršnjačko nasilje na društvenim mrežama, pojam trgovine ljudima i uslovi u kojima žrtve žive, lažni oglasi i vrbovanje, prevencija trgovine ljudima, vrbovanje putem interneta.
Predavanja će trajati 45 minuta koliko i jedan školski čas, a učenici će predavačima moći da postavljaju pitanja i da odmah dobiju odgovore. Paralelno će se sprovoditi i kviz koji će pokazati u kojoj meri su učenici usvojili znanja. Učenici iz škole sa najvećim procentom tačnih odgovora osvojiće nagradu u vidu internet kutka, bežičnog interneta za svoju školu i jednog laptop računara. Pored vebinara za učenike, tim predavača održaće i dodatno dva predavanja za 1.700 roditelja i nastavnika na temu pedofilije i dečije pornografije, kao i nestanaka dece i brze potrage za njima. Predavači na vebinarima biće Igor Jurić, Vlada Arsić, Tomislav Ramljak, Boris Radanović, Vanja Gorjanac i Saša Živanović.

About the Author

admin