Daily Archives: 25/11/2017

Vesti – 25/26.11.2017.

Direktori se pripremaju za polaganje ispita za licencu “Uspešni direktori škola i vrtića uključeni su u program pripreme za polaganje ispita za licencu. Ukupno 250 direktora u toku dvodnevnog rada baviće se temama vođstva u ustanovi, unapređivanjem rada tela i timova,  vrednovanjem kvaliteta nastave i učenja, samovrednovanjem rada ustanova i razvijanjem odgovornosti za kvalitet i […]