Brnabić mladima: Nasilje se neće tolerisati

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je u petak  da se mora pronaći način da se pokaže mladima da se vršnjačko nasilje neće tolerisati. Ona je povodom formiranja Tima za prevenciju vršnjačkog nasilja naglasila da je danas održan prvi sastanak i da se radi na planu aktivnosti ali da će probati da “repliciraju ono što je urađeno sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici”. “On je za ovo kratko vreme dao dobre rezultate i daje dobre rezultate zato što smo vezali nekoliko resora i nekoliko organizacija i lokalnih samouprava”, rekla je Brnabić novinarima u Petnici. Ona je dodala da je prevencija vršnjačkog nasilja važna ali da je važno imati i plan i pokazati da se takvo ponašanje ne isplati i da će biti sankcionisano, a ne da će biti zaboravljeno. “Moramo da nađemo načina da pokažemo da se takvo nasilje neće tolerisati. Danas je bio prvi sastanak Tima za prevenciju vršnjačkog nasilja a još uvek radimo na planu aktivnosti”. Zamolila je, kako je rekla, ljude iz Vlade, da više govore o rezultatima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici jer su to primeri koji mladim ljudima kažu “da se nasilje ne isplati i da će biti sankcionisano”.

U borbi protiv vršnjačkog nasilja sedam ministarstava

Nakon sednice Vlade održane 24. novembra formirana je Ministarska grupa za prevenciju vršnjačkog nasilja među mladima u Srbiji, koju će činiti predstavnici sedam ministarstava i čije je cilj da se propisi iz raznih ministarstava ujednače, te da se pojasne procedure u smislu gde prestaje nadležnost jednih, počinju ingerencije drugih. U Timu za prevenciju nasilja osim predsednice Vlade su ministar prosvete Mladen Šarčević, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ministar trgovine Rasim Ljajić a biće uključen i ministar kulture Vladan Vukosavljević.

Popović sa ambasadorom Koreje

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je  24. novembra 2017. na sastanku sa ambasadorom Republike Koreje Ju Depongom, da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje dve zemlje, posebno u oblastima inovacija i digitalne ekonomije. On je objasnio da je strateško opredeljenje Srbije da razvija ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju, saopštilo je Ministarstvo. “Razvoj inovacija i ostvarivanje jače veze između nauke, istraživanja i privrede, danas čine osnovu konkurentnosti jedne zemlje”, rekao je Popović. On je naglasio da je Srbija otvorena za ulaganja iz Koreje, a posebno za privlačenje visokotehnoloških investicija. “Srbija ima talentovane mlade inženjere i može da pruži povoljan ambijent za dolazak “haj-tek” kompanija”, naveo je Popović.
Derong je naglasio da su korejske kompanije već prisutne u Srbiji, ali da je interes obe zemlje da se poveća obim ulaganja upravo u oblasti inovacija i novih tehnologija. On je izrazio zadovoljstvo time što je Vlada Srbije okrenuta razvoju inovacija, što pokazuje činjenica da Srbija prvi put ima ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Ostavke članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Ostavke petoro članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje epilog su višemesečnog neslaganja predstavnika akademske zajednice i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o novom zakonu o visokom obrazovanju, piše Politika i dodaje da je predsednik tog tela Dejan Popović u četvrtak podneo ostavku. Pored Popovića, to su učinila i četvorica akademika – predsednik SANU Vladimir Kostić, Vladica Cvetković, Đorđe Šijački i Slobodan Grubačić. Popović je za Politiku rekao da su razlozi za njegov čin “sadržani u pismima koje su Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Konferencije univerziteta Srbije i SANU slali ministru Mladenu Šarčeviću”, kojima su pokušali da iniciraju promene nedavno usvojenog zakona.

DJB: Zakonom učvrstiti autonomiju univerziteta

Pokret Dosta je bilo podneo je Skupštini Srbije zakon o izmenama zakona o visokom obrazovanju, kojim se učvršćuje autonomija univerziteta narušena novim zakonom o visokom obrazovanju usvojenom u septembru 2017. godine. Tim predlogom ukidaju se odredbe kojima ministar prosvete i vlada imaju presudan uticaj na sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao i njegova ovlašćenja u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova. “Novim Zakonom o visokom obrazovanju, usvojenom u nelegalnom skupštinskom postupku u septembru 2017. god. smanjena je autonomija univerziteta, jer je smanjen broj članova Nacionalnog saveta koje autonomno bira univerzitet”, ističe DJB.
Osim toga, Savet je pod većim uticajem ministra prosvete, koji faktički sada ima dominantnu ulogu kako u postavljanju članova Saveta, tako i u sistemu akreditacije visokoškolskih ustanova. Ovo će omogućiti, kako ocenjuje DJB, politički karakter akreditacije visokoškolskih ustanova, što će sniziti kvalitet visokog školstva u Srbiji. U svojoj verziji zakona DJB predlaže povratak na stanje koje je postojalo pre septembra 2017. godine, odnosno ponovno uspostavljanje obrazovnih institucija iz zakona iz 2005. godine. “Našim predlogom, menjaju se ili brišu članovi 11-23, koji se odnose na Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalno akreditaciono telo, njegov upravni odbor i direktora. Umesto toga, predlažemo da većinu članova Nacionalnog saveta bira univerzitet, te da on, kao i pre, imenuje komisiju za akreditaciju visokoškolskih ustanova”, objašnjava se u saopštenju.

Vlada Vojvodine: U ovoj godini nekoliko novih projekata 

Pokrajinska vlada u ovoj godini uspostavila nekoliko novih projekata – jedan se odnosi na razvojno- istraživačke projektevisokih škola, drugi se tiče umetničko istraživačke prakse, tusu projekti nacionalnih manjina, kao i subvencija privrednihdruštava za saradnju s naučnim institucijama. Naučni institut za prehrambene tehnologije za svoj projekat “Mikrobiološki rizici s povrća na teritoriji Pokrajine Vojvodine” dobio je 810.000 dinara. – U okviru našeg projekta ispitivaćemo da li postoji mikrobiološki rizik kod zelenog povrća s pijaca iz tržnih centra, proizvoda iz organske proizvodnje. Prioritet će biti eneterobakterija, salmonela i ešerihija koli. Planirano je da se ispita i njihovo preživljavanje u zemljištu u kontrolisanim uslovima, na različitim temperaturama – sposobnost formiranja biofilma koji predstasvlja najveći problem kada je u pitanju povrće – kaže rukovodilac projekta dr Ivana Čabarkapa i objašnjava da će dobijeni novac omogućiti da se zaokruži veliko istraživanje koje realizuje tim u kojm su tri doktora nauka, dok su ostali istraživači saradnici.
Jedan od projekata došao je s Fakulteta za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu, a za njega je odobreno oko 900.000 dinara. – Projekat se bavi ispitivanjem proaktivne orijentacije mladih. Reč je o psihološkom aspektu od koga sve počinje. Ako pričamo o održivom razvoju jednog društva, to kreće od razvoja pojedinaca i mlade generacije i vrednosnih sistema za to potrebnih. Tema je izuzetno značajna, jer je pristup razumavanju psihologije kao osnove razvoja društva, zanemaren i predstavlja novinu u našem društvu – kaže dugogdišnji profesor i istraživač dr Mirjana Franceško i objašnjava da istraživanje treba da ukaže na pravce socijalizacije mladih, jer bez tog aspekta sve ostale priče, i ekonomske i pravne i političke, neće biti funkcionalne.
Projekat u kojem sarađuju Fakultet tehničkih nauka i Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dobio je 810.000 dinara. – Radimo zajedno na primeni veštačke inteligencije u obradi medicinskih podataka, konkretno, u internoj medicini. Do sada smo objavili impozantan broj naučnih radova na ovu temu u međunarodnim časopisima i rodila se ideja da konkurišemo za projekat u kojem se bavimo prediktivnim modelima kardiometaboličkog rizika u Vojvodini. Naš cilj je da, zahavljujući algoritamskim dijagnozama, rano možemo da detektujemo osobe s povećanim kardiometaboličkim rizikom, čime bismo značajno uticali na zdravlje populacije u našoj Pokrajini – kaže rukovodilac projekta prof. dr Aleksandar Kupusinac s FTN-a.

Produžen poziv za promociju nauke i tehnike do 1. decembra

Rok za prijavljivanje na Javni poziv za realizaciju projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike u opštinama u Srbiji produžen je do 1. decembra, saopštio je Centar za promociju nauke. Centar za promociju nauke pozvao je sva naučno-stručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije da podnesu svoje prijave za finansiranje izrade eksponata koji će se nalaziti u lokalnim parkovima nauke. Ukupna sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 2,2 miliona dinara, odnosno okvirno 200.000 dinara za svaki od gradova u kojima se već nalazi, ili će se nalaziti Park nauke. Cilj javnog poziva je, navodi se u saopštenju, podizanje nivoa naučne pismenosti i širenje naučne kulture, te kako navode, dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata.

Informatičke obuke za nastavnike

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, izjavila je da je to ministarstvo pokrenulo projekat odobren u okviru programa UNESKO – “Podizanje digitalnih kapaciteta nastavnika za nastavne sadržaje iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija”. “Resorno Ministarstvo nastoji da pruži podršku procesu modernizacije obrazovanja koji je započet sa uvođenjem informatike kao obaveznog predmeta. Smatramo da je razvijanje i unapređivanje digitalnih veština nastavnika neophodno, i da će princip po kojem se ove obuke sprovode, po kojem polaznici primarne obuke kasnije drže sekundarnu obuku, doprineti brzom podizanju kvaliteta nastave iz oblasti IKT”, rekla je Matić.  Ona je podsetila da je u cilju podrške izučavanju i primeni IKT-a u obrazovanju Ministarstvo podržalo projekte za izradu multimedijalnih priručnika iz programiranja, kao i da je realizovalo projekte povezivanja škola na Akademsku mrežu Srbije i uvođenja vaj-faja u školama u nerazvijenim opštinama, saopštilo je resorno ministarstvo.
Obuke u okviru projekta “Podizanje digitalnih kapaciteta nastavnika za nastavne sadržaje iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija” biće realizovane u četiri ciklusa za po 15 nastavnika, odnosno za ukupno 60 nastavnika koji će dobiti sertifikat “Treneri u oblasti informatike”. Prvi ciklus obuka počinje danas u Beogradu, u OŠ “Veselin Masleša”, i to za nastavnike iz 15 škola iz Beograda, Kovina, Aranđelovca, Pančeva i Smedereva. Naredni ciklusi biće održani regionalno.

Otpad – potencijalna industrija

Industrija narušava životnu sredinu, radi se zaostalim, prljavim tehnologijama, koje su stare više od 40 godina, a zbog intenzivne gradnje, pri kojoj se nije vodilo dovoljno računa o očuvanju prirodnih resursa i o uticaju objekata na životnu sredinu, otpad je postao jedan od najvećih ekoloških problema u većini zemalja sveta, čulo se na današnjoj konferenciji “Industrija rušenja”.
Predsednik Saveta univerziteta profesor Branko Kovačević smatra da je to veoma važna tema, možda danas najaktuelnija u svetu, jer je, zarad profita i materijalnih interesa, ugrožena sama egzistencija i opstanak ljudskih bića na zemaljskoj kugli.
Šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević kaže da reciklaža “ima apsolutnu logiku” i da otvara pitanje zašto se time do sada na organizovan način nismo bavili, te da, ako moramo početi, neka ovo bude momenat kada ćemo ozbiljnije razgovarati. “Poenta je da je reč o industriji i da treba da je posmatramo kao potencijal, a ne kao otpad. Mislim da najzad ulazimo u fazu koja je nauci u Srbiji nedostajala, a to je da pokažemo vezu između nauke i privrede”, rekla je Miščević.
Potrebno je promeniti svest ljudi, ističe ona i kaže da na taj način, menjajući je, menjamo i funkcionisanje i aktivnosti države, jer, bez promene svesti, nema napretka i to je, kako kaže, jedna od stvari koju je, naravno, najteže postići. “To kreće od škole, od obrazovanja, naših porodica, koje će nam usaditi osećanja da zapravo smo mi ti koji smo vlasnici svojih sudbina i da mi zapravo moramo tražiti napredak. Suštinska stvar, posao kojim se bavim naterao me ja da “uđem” u svako poglavlje, a jedno od onih za koje govorim da ćemo imati najozbiljnijih problema tokom pregovora, ali i tokom sprovođenja obaveza jeste upravo poglavlje 27, koje govori o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama”, rekla je Miščević.

Najbolji na bilbordima: Jana

Učenica Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada” i Muzičke škole „Josip Slavenski” Jana Vasić osvojila je prva mesta na međunarodnom takmičenju u Hrvatskoj i na državnom takmičenju s instrumentom flauta. „Prvo sam svirala klavir, a potom sam se predomislila i odlučila za flautu“, rekla je Jana Vasić.“San mi je da sviram u nekoj filharmoniji, a volela bih da sviram sa svojom porodicom u Parizu.“
Projekat „Učim + Znam = Vredim”, koje realizuje Udruženje za promociju društvene odgovornosti, nastavljen je i ove godine. Na 37 lokacija u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima postavljeni su novi bilbordi. Na njima je predstavljeno oko 170 učenika osnovnih i srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili najznačajnije uspehe na takmičenjima iz oblasti nauke i umetnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Generalni sponzor pomenutog projekta je i ove godine Erste banka. U saradnji s Udruženjem za promociju društvene odgovornosti, „Dnevnik” će u narednim danima predstavljati laureate projekta „Učim + Znam = Vredim”, uz njihove kratke izjave.

Sabor pravoslavne omladine u Sr.Kamenici

Eparhija sremska organizovala je Sabor pravoslavne omladine, koji je održan u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Predavanja, pre svega o značaju porodice u srpskom narodu, održali su episkop sremski gospodin Vasilije i demografkinja Biljana Spasić. Porodica predstavlja stub i budućnost naroda, poruka je sa Sabora pravoslavne omladine. Budući policajci, ali i brojna omladina, imali su priliku da čuju koliko je i zbog čega porodica značajna za srpski narod. “Govoreći iz prve stranice Biblije: Rađajte se, množite se, napunite Zemlju i vladajte njome. Koji to narod ne shvata – doći će neki drugi i uzeti ono što ima”, rekao je episkop sremski gospodin Vasilije.
Značaj ovakvih skupova je u tome što promovišu prave vrednosti među omladinom, zbog čega imaju podršku i Pokrajinske vlade, istakao je pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez. “Sigurno da imamo mnogo zajedničkih tačaka, gde treba da radimo na okupljanju omladine, na promovisanju pravih vrednosti u etičkom, moralnom i u duhovnom smislu”, rekao je Batez. Ovaj Sabor, koji organizuje Eparhija spremska, nije prvi skup namenjen omladini. Prethodni je održan krajem septembra u Sremskim Karlovcima. https://www.youtube.com/watch?v=K0jxSxCSReY

Emisija “Ja biram”: Hemijski laborant

Na prvom programu Radio-televizije Vojvodine u subotu u 09.25 časova je emitovana nova emisija iz serijala “Ja biram” u kojoj je tema bila hemijski laborant. Beli mantil, laboratorija, preciznost, ali pre svega mnogo formula i znanja iz hemije, ovo su osnovne odlike jednog od najzanimljivijih smerova u Tehničkoj školi “Pavle Savić” u Novom Sadu. Šta je posao hemijskog laboranta, da li može da se nađe posao i nakon završene srednje škole, za koje se fakultete opredeljuju maturanti ovog smera, jedna je od tema novog izdanja emisije “Ja biram”.
Maturantkinja Mila, rešavajući zadatke sa male mature, pokušava u emisiji  da sazna šta je to euglena i može li “to” uopšte da diše. Profesor istorije Zoran Horvatov podsetio je gledaoce i male maturante na posledicu nasilja dahija u Beogradskom pašaluku, dok ih je  profesor Branislav Minčić podsetio na osnove u vezi sa pravopisom i onim čuvenim nepostojanim “A”. A da vreme provedeno na ulici može biti i korisno, uverili su nas pred kraj emisije četiri sjajna momka i jedna Danica. U ulozi maturantkinje bila je Mila Pajić.

Novaković: Za sitne popravke teško naći majstore

“U Novom Sadu je nekada bilo više od 100 krojača, danas ih je svega pet, a slično je sa svim zanatima. Za male, sitne popravke biće teško naći majstore”, tvrdi predsednik Udruženja zanatlija Novog Sada Slavko Novaković. Prema njegovim rečima nedostatak kvalifikovanih zanatskih radnika ne utiče direktno na cenu njihovog rada i usluga, već je diktira životni standard građana. On ukazuje i na problem “odliva majstora” iz Srbije zbog, kako kaže, neadekvatnog poslovnog ambijenta. “Kada su mladi majstori u moje vreme otvarali radnje, tri godine su bili oslobođeni svih poreskih davanja da bi mogli da razviju posao. Ne bi odlazili iz zemlje da je ambijent drugačiji”, smatra Novaković.

Osnovci se upoznali sa znamenitim ženama

Koliko su žene doprinosile svojoj okolini pre 150 godina, a koliko danas, bilo je 22.11.2017 tema radionice „007 Sovinih mudrolija” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koja se organizuje u okviru manifestacije K.A.T. (Kultura, aktivizam, teorija). Radionica Dečjeg kulturnog centra Novog Sada namenjena je osnovnoškolcima. Arhitektkinja Marijana Veliki Majstorović upoznala je đake o biografijama i postignućima od Milice Tomić, Mileve Marić, pa sve do savremenica poput Tijane Bugarski i Tijane Prodanović. – Nama je cilj da se baziramo na snagu tih žena i ono što su učinile za naš grad – objasnila je Marijana Veliki Majstorović. – Sve te žene mogu se povezati s arhitekturom i urbanizmom Novog Sada, budući da su one na neki način doprinosile izgledu našeg grada, neke čak i ne znajući to. Ona se u svom izlaganju usmerila na kritiku savremenog društva da bi podstakla đake na kritičko razmišljanje makar u malim crtama. Učenici trećeg razreda Osnovne škole „Đura Daničić”, kroz primere sedam žena mogli su da uvide koje su to važne vrednosti koje su zapostavljene. Na predavanju im je predočeno šta su značajno postigle pripadnice nežnijeg pola, a kako je to danas. – Edukaciju treba početi u ranom osnovnoškolskom uzrastu jer je posle kasno. I to pitanje se tiče pođednako i dečaka i devojčica – rekla je Mirjana Veliki Majstorović. – Žene su danas aktivne na svim poljima, s tim što su na čelnim pozicijama i dalje muškarci, što nam smeta i mnogo nas sputava.
Kako je rekla direktorka DKCNS-a Severina Prostran Miletić, deca treba da se upoznaju s problemima koji su postojali, kao i onima koji postoje danas, a odnose se na žene. Iako su žene ranije više bile podrška muškarcima, danas su u procepu između emancipacije i tradicionalne majčinske uloge. Projekat podržava i sufinansira Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.

“Gaming opeNS” od 1. do 3. decembra

Prvi “Gaming opeNS” u Novom Sadu održava se od 1. do 3. decembra na pet lokacija u širem centru grada. Čitav koncept Gaming OpeNS-a zamišljen je tako da Udruženja i igrački klubovi tokom dana Otvorenih vrata organizuju turnire, tribine i ture sa vodičima za sve Novosađane. Glavni događaji će se održavati drugog i trećeg dana i podrazumevaju turnire, edukativna predavanja i prezentacije igara na različitim lokacijama, od kojih se izdvajaju – klub društvenih igara “Gaming centar”, odnosno e-sports klub “LvLUp”. U klubu društvenih igara “Gaming centar” realizovaće se deo projekta koji se tiče društvenih igara. Klub će “otvoriti vrata” svim zainteresovanim gostima da se oprobaju u nekoj od brojnih igara, ali će biti organizovani i turniri profesionalaca u najatraktivnijim igrama, koji po pravilu izazivaju veliko interesovanje. Sličan koncept zamišljen je i na drugoj lokaciji, e-sports klubu “LvLUp”, gde će biti organizovan i turnir sa primamljivim nagradnim fondom, koji obezbeđuje dolazak profesionalnih igrača iz drugih gradova. One koji obiđu sve lokacije, osim igre i zabave, čekaju i nagrade, najavljuju organizatori.
Osnovna ideja Gaming OpeNS-a jeste da se u jednom vikendu, čitava “gaming” industrija i sve što je prati, otvori ka široj javnosti. Stoga je Festival i okupio grupu mladih ljudi koji se najprofesionalnije bave različitim podžanrovima gejminga u gradu – od board igara, preko elektronskih do samih kreatora igara. O tome šta nas čeka kada zakoračimo u taj svet, u jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine govorili su Boris Vuković i Viktor Knežević. 
https://www.youtube.com/watch?v=MEA_f7JTD7s

Podstiču srednjoškolce da svoje veštine upotrebe na inovativan način

Na regionalnom takmičenju u preduzetničkim veštinama “Poslovni izazov” 22. 11. 2017.  je u Novom Sadu 120 srednjoškolaca iz 29 vojvođanskih škola smišljalo novi koncept restorana brze hrane s ponudama i trikovima koji će privući gladnu publiku. Takmičenje u sredu, jedno od četiri kvalifikaciona za republičko, okupilo je đake iz Bačke Palanke, Bačke Topole, Novog Bečeja, Futoga, Novog Sada, Pećinaca, Rume, Sente, Sombora, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Subotice, Sremskih Karlovaca, Vršca, Kikinde, Inđije, Šida i Zrenjanina.
Ana Radić, maturantkinja Hemijsko tehnološke škole iz Subotice, na ovom takmičenju je već treći put. – S obzirom na to da sam već dva puta učestvovala, ove godine sam se u svojoj školi direktno plasirala na regionalno i bila mentor na školskom takmičenju, koje smo organizovali jer se za takmičenje u Novom Sadu prijavilo osam učenika, a imamo pravo da pošaljemo samo četvoro -kaže Ana. – Meni se ova takmičenja sviđaju jer na njima učimo da budemo poslovni ljudi, a ta znanja će nam u životu itekako trebati.
Luka Stanišić, ove godine kao brucoš Fakulteta tehničkih nauka, korak je dalje od Ane. Njegov zadatak je bio da kao volonter pomaže timovima. – Završio sam Srednju mašinsku školu “Nikola Tesla” u Vršcu i od drugog razreda sam se takmičio u preduzetništvu, prvo u takmičenju učeničkih kompanija, a zatim u Poslovnom izazovu – kaže Luka. – U trećem razredu bio sam u timu koji je osvojio prvo mesto na takmičenju u Novom Sadu, a u četvrtom je moj tim bio treći na republičkom takmičenju. Pored toga što je na ovaj način naučio mnogo o preduzetništvu, Luka kaže da je stekao i puno prijatelja, od kojih mnogi, kao i on, studiraju u Novom Sadu, tako da od prvih brucoških dana nije sam. Takođe, upoznao je i puno ljudi iz poslovnog sveta, što će mu sigurno dobro doći u budućnosti.

Vremeplov: Rođen Jovan Grčić Milenko

Na današnji dan 27. novembra  1846. rođen je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, sledbenik Branka Radičevića, romantičarski pesnik poznat kao “fruškogorski slavuj”. Sebi je dodao ime Milenko, po devojci Mileni u koju je bio zaljubljen. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, Segedinu i Požunu (sadašnja Bratislava). Kao stipendista Matice srpske studirao je medicinu u Beču, ali se razboleo od tuberkuloze, vratio u rodni Čerević u Sremu, i u 29. godini umro u manastiru Beočin. U lirskim pesmama, lakih melodičnih stihova, izrazio je neposredan doživljaj prirode. U osećanjima je romantičarski čedan i sentimentalan, ali je napisao i više tzv. “prostih pesama”, po kojima se smatra pretečom realizma u srpskoj poeziji. U Beču je 1869. objavio “Pesme”. Pisao je i pripovetke i prevodio je Šilera, Getea, Hajnea.

Vremeplov:  Akademik  Radivoje Berović

Srpski  internista Radivoje Berović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti rođen je 27. novembra 1900. godine. Bio je glavni urednik časopisa “Acta medica jugoslavica”. Objavio je više naučnih radova na srpskom i stranim jezicima, uključujući delo “Klinička hematologija”.

Vremeplov: Rođen Džimi Hendriks

Američki rok pevač, gitarista i pisac pesama afroameričkog porekla Džimi Hendriks, jedan od najpopularnijih muzičara u svetu šezdesetih godina 20. veka rođen je 27. novembra 1942. . Umro je 1970. od prekomerne doze droge.

Vremeplov: Rođen Anders Celzijus

Na današnji dan 27. novembra 1701. rođen je švedski fizičar i astronom Anders Celzijus, tvorac skale za merenje toplote koja je po njemu dobila ime. Osmatrao je severnu svetlost i efekte njenih magnetnih smetnji, obavljao svetlosna merenja i ispitivao meteorološke pojave i Jupiterove satelite, ali je pažnju naučne javnosti pobudio tek izumom skale za merenje toplote. Na njoj je tačka ključanja vode označena sa 100, a tačka otapanja leda s nula stepeni. Sopstvenim sredstvima podigao je opservatoriju u rodnoj Upsali. Osim Celzijusove postoji i Farenhajtova skala za merenje toplote podeljena na 180 i Reomirova podeljena na 80 stepeni.

Vremeplov: Testament Alfreda Nobela

Švedski fabrikant i pronalazač dinamita Alfred Nobel napisao je na današnji dan 27. novembra 1895. u Parizu testament kojim je veliko bogatstvo zaveštao za razvoj nauke i literature kao i borcima za mir. Predvideo je pet jednakih delova za nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. Umro je 1896. a nagrade su prvi put dodeljene 1901. Od 1969. dodeljuje se i Nobelova nagrada za ekonomiju.

Vremeplov: Umro Aleksandar Dima Sin

Francuski pisac Aleksandar Dima Sin, koji je udario temelje pozorišne društvene drame umro je 27. novembra  1895.. Napisao je 16 pozorišnih komada, uključujući dramatizaciju romana “Dama s kamelijama”. Ostala dela: drame “Nezakoniti sin”, “Deniza”, “Gospodin Alfons”, “Polusvet”.

Vremeplov: Umro Horacije  

Na današnji dan 27. novembra 8. p. n. e. umro je rimski literata Horacije, najveći rimski lirski pesnik, koji se više od ijednog grčkog ili rimskog pesnika odlikovao raznovrsnošću pesničkog izraza. Tokom boravka u Atini podrobno je upoznao grčku kulturu, filozofiju i umetnost. Njegov trezveni izraz, hladne ironične opservacije, strogi moralni zahtevi, usklađeni sa estetskom savršenošću pesme, izvršili su ogroman uticaj na rimsko, ranohrišćansko i evropsko pesništvo. Dela: “Epode”, “Satire”, “Pesme” ili “Ode”, “Pisma”.

Održan prvi webinar o bezbednosti dece

Prvi od ukupno 10 webinara – predavanja putem interneta na temu bezbednosti dece u okviru projekta „Gledaj webinar – budi bezbedan” u isto vreme je, uživo, 21. novembra 2017.  pratilo više od 50 škola, saopštila je Fondacija Tijana Jurić. Reč je o pionirskom poduhvatu ove fondacije koja se prva u Srbiji, uz podršku Telenor fondacije, ohrabrila da edukacije sprovodi putem interneta. Webinar su pratili učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola, i učenici prvih i drugih razreda srednjih škola. Uzbuđenja je bilo sa obe strane monitora – učenici su prvi put imali priliku da prisustvuju ovakvom načinu predavanja, dok je i za predavače ovo bilo jedno novo i veliko iskustvo. “Nikada ranije nismo radili ovako nešto i svi smo imali pozitivnu tremu pred početak prvog predavanja. Kada je sve počelo i kada smo videli koliko škola u isto vreme prati webinar, shvatili smo koliku smo važnu stvar danas uradili. Pokrenuli smo nešto novo u Srbiji, učinili smo da umesto jedne škole, u jednom danu predavanje odsluša preko 50 škola”, rekaoje jedan od predavača na webinarima i osnivač Fondacije. To je, kazao je, nešto što mi kao Fondacija u nekom trenutku više nismo mogli da postignemo, da lično posetimo sve veći broj škola koji nam je upućivao pozive, i zato je ovo idealno rešenje za edukovanje dece u budućnosti. Izrazivši zadovoljstvo, Jurić je rekao da je posebno zadovoljan kvalitetom projekta koji je postignut.
Prvi predavač, načelnik Odeljenja za visokotehnološi kriminal MUP Srbije Saša Živanović, tokom jednočasovnog izlaganja na temu „Digitalno nasilje – cyberbullying”, izneo je niz korisnih informacija koje će učenicima pomoći da ubuduće pažljivije i sa više znanja pristupaju internetu, prevashodno društvenim mrežama. On je posavetovao učenike da upamte ključnu rečenicu, da se u sajber prostoru ponašaju tako da nikada ne čine drugima ono što ne bi želeli da se njima lično desi. Živanović je, kako se navodi, govorio o merama zaštite na društvenim mrežama, raspoznavanju različitih oblika nasilja, prepoznavanju žrtava nasilja, posledicama izloženosti digitalnom nasilju, a poseban deo predavanja je posvetio odnosu sa porodicom.

Čak 17 odsto učenika žrtava vršnjačkog nasilja

Čak 17 odsto učenika u školama bilo je jednom ili više puta žrtva vršnjačkog nasilja, a 15 odsto njih je zlostavljalo drugog učenika, pokazala su najnovija istraživanja Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”. Svaki deseti učenik bio je izložen nekoj vrsti digitalnog nasilja, a 12 odsto njih je reklo da su njihove neprikladne fotografije objavljene na internetu”, rekla je Jelena Gudelj Rakić, glavni istraživač za Srbiju. Reč je o pilot istraživanju o zdravstvenom ponašanju školske dece po jedinstvenoj metodologiji Svetske zdravstvene organizacije, a u kojoj je učestvovali učenici petog, sedmog razreda i prve godine u 86 škola.
Što se tiče gojaznosti, najviše prekomerno uhranjenih je među dečacima sedmog razreda oko 26 odsto, dok je gojaznih u petom razredu 19 odsto. Istraživanje je pokazalo da se čak 38,4 odsto učenika izjasnilo da ne voli školu, a pozitivnije mišljenje o školi imaju generalno devojčice, kao i učenici petog razreda. Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović istakla je da su ovakva istražicvanja važna za planiranje preventivnih aktivnosti. Ona je dodala da je reč o pilot istraživanju, da se Srbija priključila međunarodnoj mreži zemalja koje to istraživanje sprovode svake četiri godine i da će naredno istraživanje biti na proleće.

Svaki treći puši, marihuanu probao svaki osmi učenik I razreda SŠ

Što se tiče upotrebe cigareta, skoro svaki treći učenik (31,5 odsto) u prvom razredu srednje škole je bar jednom tokom života pušio.Skoro svaki drugi ucenik petog, sedmog razreda osnovne škole i prve godine srednje škole je probao alkohol, a četvrtina učenika se opila bar jednom u životu. 
“Marihuanu je tokom života bar jednom probalo 12,5 odsto učenika prvog razreda srednje škole, dok dva odsto srednjoškolaca svakodnevno upotrebljava marihuanu”, rekla je Gudelj Rakić.Oko 23 odsto učenika prvog razreda srednje škole, skoro svaki četvrti, imao je seksualne odnose i to osam odsto devojčica i 36 odsto dečaka. Skoro polovina njih izjasnila se da su prvo seksualno iskustvo imali sa 15 godina.

Mahmutović: Decu učiti zdravim stilovima života

Državni sekretar ministarstva zdravlja Meho Mahmutović naglasio je da Ministarstvo zdravlja akcenat stavlja na prevenciju, i da je potrebno decu učiti zdravim stilovima života. “Nama je važno da sagledamo trenutno stanje, da bi mogli da delujemo i da planiramo aktivnosti”, naglasio je Mahmutović.On je dodao da je važan uzrast u kom je urađeno istraživanje, jer peti i sedmi razred i prva godina srednje škole je uzrast kada počinju nezdravi stilovi života koji mogu biti opasni. Institut Batut istraživanje je sproveo u saradnji sa Ministrastvom zdravlja i Ministarsttvom prosvete.

Lajović: Prioritet ministarstva zaštita dece od nasilja

Kooordinator Jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete Biljana Lajović naglasila je da je prioritet ministarstva zaštita dece od nasilja, da su procedure važne, ali da se deca moraju učiti i zdravim stilovima života. Ona je naglasila da svi očekuju brza rešenja i rešenja preko noći, što je nemoguće, ali da je važno biti uporan.”Ministarstvo prosvete je usvojilo Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja gde se insistira na odgovornosti. Sistem pokazuje odgovornost, ali moramo da jačamo i kapacitete porodice”, naglasila je ona.

SZO: Lakše raditi na prevenciji, nego na posledicama

Predstavnica Svetske zdravstvene organizacije zu Srbiju Žofija Pustai rekla je da je lakše raditi na prevenciji, nego na posledicama, te da istraživanja tome i služe kako bi se definisale preventivne aktivnosti.Ona je prenela pozitivna iskustva zemalja u kojima se istraživanje godinama radi, te je tako Nemačka čim je primetila da raste upotreba gaziranih pića sa alkoholom kod učenika, uvela poseban porez i za zabranila prodaju mladima. Takve mere, kako je rekla, u poslednjih deset godina dale su pozitivne rezultate.

Ministarska grupa za prevenciju vršnjačkog nasilja

Nakon sednice Vlade održane  24. novembra formirana je Ministarska grupa za prevenciju vršnjačkog nasilja među mladima u Srbiji, koju će činiti predstavnici sedam ministarstava i čije je cilj da se propisi iz raznih ministarstava ujednače, te da se pojasne procedure u smislu gde prestaje nadležnost jednih, počinju ingerencije drugih. “Cilj je da se deci ponudi više sadržaja, jer ovo je pitanje ne samo lečenja posledica nego i pitanje prevencije”, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. On je objasnio da će se raditi na tri polja, na kaznenoj politici, prevenciji i sprečavanja nasilja nad maloletnicima na internetu. “Jedno polje je kaznena politika koja je u sistemskom zakonu o obrazovanju već krenula, što podrazumeva da svi učesnici tokom nastave ali i boravka u ustanovama imaju veliku odgovornost – da li je to učenik, da li je to nastavnik ili čak roditelj… I tu već imamo početne dobre rezultate”, naveo je ministar. Kada je u pitanju preventiva, kaže da škole moraju da budu otvorenije za decu, da treba da u školama provode više vremena te da im se ponudi kvalitetniji sadržaj. “Na duge staze to znači da moramo razmisliti o konceptu celodnevnog boravka dece u školi tamo gde je to moguće”, kaže on i objašnjava da se u svetu već primenjuje takozvana Strategija 20-30, a da njena “prethodnica”, Strategija 20-20, polako odlazi u prošlost. Koncept celodnevnog boravka, smatra ministar, omogućiće da deca imaju obezbeđenu sigurnost i kvalitetniji sadržaji dok su njihovi roditelji na poslu.
Posebna tema sastanka je bilo “digitalno nasilje” koje, kako kaže, izaziva sva druga nasilja.
“Mi smo naterali sve ustanove da prijavljuju ovakve slučajeve. Do sada smo imali stanje da se malo toga prijavljuje, ‘nije se desilo, nije ga bilo”, primetio je Šarčević. Ovom temom, kako je rekao, baviće se pola vlade, a zaključak je da se formira i operativni tim na nivou pomoćnika državnih sekretara koji će se baviti procedurama koje su bitne za ovu temu.

Registrovane male boginje u Bojniku

Leskovački Zavod za javno zdravlje (ŽJZ) saopštio je u petak uveče da je klinički i laboratorijski potvrđen prvi slučaj malih boginja na teritoriji Jablaničkog okruga kod žene sa teritorije opštine Bojnik, staroj 41. godinu. Obolela je hospitalizovana na Infektivnoj klinici u Nišu, navodi se u saopštenju ŽJZ. Nakon utvrđivanja dijagnoze malih boginja kod obolele iz Bojnika i dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilima, dodaje se u saopštenju. ŽJZ navodi da nema novih slučajeva obolevanja .

By admin