Obaveštenje S.Brajkovića o podnetim krivičnim prijavama