Daily Archives: 25/01/2018

Vesti – 25.01.2018.

Opet sami “na crtu” Ministarstvu NSPRV se još 9. januara pisanim putem obratio svim  relevantnim prosvetnim sindikatima sa željom da se svi zajedno obrate Inspektoratu za rad, a vezano za “cenu rada” (osnovica za obračun i isplatu zarada, prim. ured.) koja za zaposlene u prosveti sa nižim koeficijentom proizvodi osnovnu platu ispod  zakonm utvrđene minimalne […]