Bez prekonormnog rada za vreme raspusta?!

БЕЗ ПРЕКОНОРМНОГ РАДА ЗА ВРЕМЕ РАСПУСТА?!

Након исплате другог дела децембарске зараде, овом синдикату обратило се више наших чланова који су указали на то да им је приликом исплате тог дела зараде укинут део зараде, односно додатка на плату који се тиче преконормног рада, са образложењем да је то захтевано из школских управа – од стране лица надлежних за школске финансије и то усмено, а под уценом да у противном неће бити исплаћене плате и за остале запослене који немају преконормни рад.

Иако је изостао било какав писмени траг по том налогу и тумачење, људи задужени за исплате листом су се позивали на члан 22. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, као и на усмене налоге виших органа просветних власти који, наводно, тумаче поменути члан 22., односно његов став 3.: „У случајевима рада преко пуне норме, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, плата се увећава по часу, а вредност часа се израчунава тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе“ да се плата увећава само по одржаном часу, а како ни редовни, ни преконормни часови се не држе у време распуста, онда ови други не могу бити ни плаћени.

Напомињемо да се очигледно ради о произвољном тумачењу ПКУ, јер, колико знамо, све оно што није написано, ни не подразумева се, па тако подвлачимо да се плата запосленом и у случају преконормног рада мора исплатити у складу са уговором о раду, односно утврђеном годишњом и месечном нормом и није могуће, бар у овом случају, плаћати преконормни рад само за време редовне наставе, јер ако би применили исти принцип и на часове редовне наставе, као и на часове преконормне наставе, тек онда би се нашли у великом проблему – запослени би у сваком месецу имали различиту плату, а у неким месецима пола или мање од пола плате, јер једноставно у последњим месецима наставне године одлазе и мали и велики матуранти и потпуно се мења структура радног времена. У том случају било би неопходно сваки месец обрачунавати реализацију и једних и других часова, водити паралелне листе одржаних часова редовне наставе и одржаних часова преконормне наставе за запослене, а то би урушило постојећи систем који је и уведен зато да би се људима у недељну и месечну норму „на мала врата“ угурао понеки час више, који je „поједен“ годишњом нормом, а да не причамо колико би то нарушило фамозне квоте за зараде које су, наводно, пробијенe и због којих је и упућен налог директорима, односно обрачунским радницима да скину додатак на преконормни рад, што су неки урадили, други делимично, а трећи нису, при чему су им плате прошле, јер те школе нису изашле из планираних квота. Као да су квоте за просветне власти оно што су краве у Индији и као да су само преконормни часови узрок тога, а не права, али и лажна боловања, све више присутна, која онда поскупљују радно место, као уосталом и неке друге непланиране околности, које могу условити пробијање фамозних квота.

На тај начин кажњени су људи који обављају понекад и натурен им посао из одређеног предмета, јер школа није могла обезбедити стручну наставу из истог и, иако су им преконормни часови распоређени до краја школске године (Закон о основама система образовања и васпитања, чл. 160., став 8), а не и наставне, што другим речима значи и за време распуста. Другим речима, тумачење да се плата запосленом увећава само по одржаном преконормном часу не стоји и не може се тако ни тумачити, већ му мора бити исплаћен сав преконормни рад у складу са недељном, месечном и годишњом нормом за ту школску годину. Оног момента ако дође до измене ПКУ или неког члана Закона, ствар може и да се промени. Али како сада ствари стоје, по нашем мишљењу, школе су оштетиле своје запослене којима су увеле и који су пристали на рад преко пуне норме часова.

Не можемо ни овом приликом да прескочимо ни чињеницу да би све промене у висини плате, накнаде плате и других примања запослених у школи требало да прати и писмено образложење због чега им је и зашто плата умањена, што је и овом приликом изостало. У очекивању да ће се исправити учињено и колегама са преконормним радом исплатити оно што им припада, Синдикат обећава да ће им пружити сву помоћ да то право и остваре уколико то не исправе саме школе које су и донеле одлуке о умањењу зараде за време распуста. Тим пре што би умањење јануарске зараде могло бити и веће, пошто је, ничим изазван, покрајински секретар продужио распуст за још 7 дана у јануару од првобитно утврђеног календара рада.

Нови Сад, 26.01.2018.год.
проф. Хаџи Здравко М. Ковач,
саветник НСПРВ

2018-01-26 Bez prekonormnog rada za vreme raspusta

 

About the Author

admin