Antić izbačen iz Podgrupe

Члановима председништва СРПС-а

Решавање техоношких вишкова мора бити ускађено са законским прописима Закона Републике Србије.

Ви сте ми дали поверење да вас заступам и због тога сам указао на кршење Закона и  гашење друпштвено-моралних вредности. Једна од најбитнијих таквих вредности је поштовање законских прописа, као поштовање ониих који су вас изабрали. Систем вредности и вредностих орјентација – друштвних и моралних – одржава идеологију и културу друштва.

Само ради поштовања Закона и Колективног уговора, моји циљеви су били правда и истина, али у скупини где власт сматра синдикат као икебану која полако трули, а мене као јединку као трн којег треба избацити, то је изгледа неизводљиво. Стога су господа директори, представници синдиката и министарства донели одлуку да ме разреше, а уколико се то не деси они ће тражити од Миснистра да разреши чланство у Радној подргурпи..

А шта је урадио тај мали трн? Он је само указивао на Закон и ПКУ и ваљда је због тогао морао бити насилно ућуткан. Они су решили да узму Закон у своје руке и шта их брига ко га је поставио, именовао и коме је одговоран. Њима смета човек који не жели да буде икебана и који жели и може да погледа у очи оне које представља.

На састанку подгрупе 8. 9. 2017. колегиница Станислава Јовићевић, наставник географије из Бујановца, добија допуну норме од 50% у Обреновцу. Бојана Јоксимовић, технолошки вишак из Аранђеловца, добија у школи Миљан Милићевић, много већи проценат од траженог, као и у школи Веселин Маслеш, док колегинице и колеге из Београда и даље на листи технолошких вишкова.

А шта кажа Закон о основхом образовању члан 131 од 2015. године.

Запослени који је у установи у радном односу на ноедређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непотпуним радним временом на основу члана 137. ст.2 и 3. овог Закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се вврши преузимање.
Листа из става 1. Овог члана утврђује се до 15. 8. за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријаве установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.
Запослени који су преузима мора да испуњава услове за послоеве за које се преузима и да има проверену психо-физичку способност, у складу са чланом 130. став 3. овог Закона.

(Службени гласник, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015 и 62/2016)

Захтевамо поштовање ПКУ бр. 21/2015 од 25.2.2015. године, а ступио је на снагу 5.3.2015, чланови 5 и 6.

Оно што брине мене, као вашег легитимног и легалног представника, јесте то што сам опозван, а уместо мене је био онај који је сам себе изабрао – господин Слободан Брајковић. Сада, зашто самопозван, а мене заменио господин Бајковић, у то не желим да залазим, нити у то који су мотиви оваквог потеза.

Зашто ја нисам добио позив за састанак подгрупе за решавање технолошких вишкова, а он јесте? Као и зашто је господин Брајковић желео да понизи и деградира како председништво, тако и човека којег сте изабрали да вас представаља и то само из њему познатих разлога?

Одговор на ово питање не знам.

Можда је моја грешка то што сам само тражио смену неодговорних и поштовање Закона.

Због овог кршења је господин Кићовић напредовао и руководилац Школсе управе Београда. Вероватно се напредовање одређених кадрова овде неће зауставити. Можда ће и аванозовати још неко ко је кршио Закон, као и представници појединих синдикати.

МОЈА МАЛЕНКОСТ И СКРОМНО ЗНАЊЕ, САМО ИСТИНА И ПРАВДА ДА БУДУ ЈЕДНАКИ ЗА СВЕ!!!

МИЛОРАД АНТИЋ 065 9442003


2018-02-19 ma Saopštenje Antić izbačen iz Podgrupe

 

About the Author

admin