Daily Archives: 20/02/2018

Vesti – 20.02.2018.

Novi akt samovolje lažnog predsednika SRPS-a: Brajković izbacio potpredsednika SRPS-a iz Radne podgrupe za Beograd Milorad Antić, potpredsednik SRPS-a i predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda uputio je otvoreno  pismo članovima predsedništva SRPS-a u kojem naglašava da “rešavanje tehonoških viškova mora biti uskađeno sa zakonskim propisima Republike Srbije“ i obaveštava ih da ga  kao  „kao […]