MENJA SE OBRAČUN I ROK ZA OBJAVLJIVANJE  PROSEČNIH PLATA U SRBIJI

Nova metodologija izračunavanja plata, saopštio je nedavno Republički zavod za statistiku, za uzorak će uzimati sve poreske prijave, a prosečne plate će se izračunavati na osnovu obračunatih zarada za tekući mesec. Naime, RZS  je prosečne plate u Srbiji do sada računao na osnovu uzorka od 8.000 firmi, odnosno njihovih lokalnih jedinica, a od ove godine računaće na osnovu prijava Poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima.

Elem, prosek plata u Srbiji od 1963. godine računao se  na osnovu mesečnog istraživanja o zaposlenima i zaradama zaposlenih (RAD-1), tokom koga odabrane firme popunjavaju obrazac o broju zaposlenih i masi isplaćenih zarada u određenom mesecu.

Iz uzorka od 8.000 firmi isključeni zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, kao i zaposleni na privremenim i povremenim poslovima. Prema podacima RZS u Srbiji je aktivno 87.000 pravih lica, gde je zaposleno oko 1.500.000 ljudi, i 165.000 preduzetnika, gde je zaposleno oko 300.000 ljudi.

Javnost bi uskoro trebala biti informisana o novom izvoru i novoj metodologiji za obračun prosečnih zarada, kao i o uporednom prikazu prosečnih zarada za 2017. godinu na bazi istraživanja RAD 1 i na bazi podataka iz Poreske uprave.

Poreska uprava, prema rečima nadležnih iz RZS, ne raspolaže informacijom o tome da li je svaka zarada za koju je podneta poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (PPP-PD obrazac) zaista i isplaćena, pa će se novi podaci o prosečnim zaradama odnositi na obračunate, ne na isplaćene zarade.

RZS je obećao da će u februaru objaviti uporedne podatke po jednoj i drugoj metodologiji,  ali   i  da ne očekuje značajnija i veća odstupanja od jedan do dva odsto na opštem nivou, osim kod prosečnih plata u opštinama gde će se od sada računati prosek zarada onih koji u njoj žive, a ne onih koji rade u tim opštinama.

Nova metodologija izračunavanja plata za uzorak će uzimati sve poreske prijave, a prosečne plate će se izračunavati na osnovu obračunatih zarada za tekući mesec, što znači da u prosek neće ulaziti vanredne isplate zarada pred praznike koje se ne odnose na taj mesec, kao što je do sada bio slučaj.  

RZS je najavio da će se, zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama  ubuduće objavljivati 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. Tako će prosečne zarade za januar 2018.godine umesto da budu objavljene oko 25. februara po „staroj“ dinamici, biti objavljene mesec dana kasnije  - 26. marta 2018.
Beograd, 26.02.2018.god
Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik

2018-02-26 hzmk Menja se obračun zarada

 

By admin