Poziv na KONKURS GNA 2018

GLOBALNA NEDELJA AKCIJE ZA OBRAZOVANJE 2018. ОD 22. DО 28. APRILA

Odgovornost za Cilj 4 i učešće građana: Ispunite svoje obaveze!  

Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) ove godine biće održana između 22. i 28. aprila. Kreirana i vođena od Globalne kampanje za obrazovanje  (GCE) jedan od glavnih mehanizama Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) kako bi se ostvario jedan od najvažnijih Globalnih razvojnih ciljeva (SDG) – Cilj 4 (SDG 4): „Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti doživotnog učenja za sve“. O značaju Cilja 4 koji uključuje i 10 podciljeva (tačnije 7 ishoda Cilja +3 sredstva za realizovanje Cilja) i potrebi da se on ispuni u predviđenom roku (do 2030.g), izlišno je govoriti jer od realizacije ovog Cilja sasvim izvesno zavisi i realizacija više od polovine ostalih 16 Globalnih ciljeva razvoja. Tim pre što nisu ostvareni Milenijumski ciljevi razvoja iz 2000-te godine (u ciklusu 2000. do 2015.) i iako je vidljiv napredak, još više vidljivi su i problemi u obrazovnim sistemima u celom svetu (kad se radi o broju dece koja su isključena iz mogućnosti osnovnoškolskog obrazovanja, ovaj broj je 2000. godine iznosio oko 100 miliona dece, a za 15 godina, do 2015. godine smanjen je na oko 60 miliona). Dakle, plan je da gotovo polovina populacije iz 2000-te godine bude u narednih 15 godina u mogućnosti da završi, ne samo osnovno, već i srednje obrazovanje. Pri tome se misli na besplatno i kvalitetno državno obrazovanje, što svakako neće biti lako ostvariv cilj jer uz hroničnu nestašicu novca u zemljama gde je to problem, postoji i hroničan nedostatak stručnih nastavnika (trebaće obezbediti čak 69 miliona nastavnika da bi se ostvario Cilj 4), prostora i opreme koji je nemoguće rešiti ukoliko međunarodna zajednica i bogate zemlje ne pomognu one siromašne, čak ni u slučaju ako se prihvate osnovne smernice, a to je da te zemlje povećaju učešće budžeta za obrazovanje u državnom budžetu, jer je poznato da su budžeti tih zemalja više nego skromni iz razloga niskog Bruto društvenog proizvoda (GDP).
Ovogodišnja Globalna nedelja akcije (za obrazovanje) zahteva odgovornost za realizaciju Globalnog cilja 4 i  učešće građana, kao i zahtev da vlade (iznadpolovična većina svetskih vlada prihvatila je Inčeonsku deklaraciju, kao i Globalne ciljeve razvoja) održe data obećanja. I naša zemlja je učesnica ovih foruma, pa samim time postoji obaveza da aktivno učestvuje u sufinansiranju obrazovanja u zemlji i stremljenja Cilju 4. – da sva deca budu uključena u obrazovni sistem i da se sistemski ide prema sveobuhvatu najmlađe generacije predškolskim, osnovnoškolskim i, naravno, srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem, tim pre što je svima jasno da u dva od ova tri dela obrazovnog sistema postoje ogromni problemi. Svi dosadašnji zahtevi da se poveća obuhvat predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i da svi stariji omladinci budu uključeni u srednjoškolsko obrazovanje nisu ostvareni, iako su prosvetne i druge vlasti deklarativno za to, pravdajući se, u prvom slučaju slabom materijalnom osnovom, a u drugom nedostajućom legislativom. Na taj način je više od polovine dece najnižeg uzrasta isključeno iz sistema, a srednjoškolci i dalje uče znanja koja su već zastarela i neprimenjiva. Ne verujemo ni da će najnoviji pokušaji oko uvođenja dualnog obrazovanja, na način kako se to kod nas radi, pomoći bržoj uključenosti svršenih srednjoškolaca u svet rada i kvalitetnijem obrazovnom nivou nacije, jer se uglavnom radi o parolaškom pristupu problemu, bez neke velike sistematičnosti i podrške prosvetnih i drugih vlasti, jer uz problematičan pristup izostaje materijalna podrška, a svima je dobro znano da bez novca nema dobre reforme. Tu neće ništa pomoći ni promena „školskih“ zakona koja se dešava svake godine od 2000-te na ovamo, sa najnovijom tendencijom da se osnovni princip 3D (demokratizacija, depolitizacija i decentralizacija) potpuno ignoriše i zameni izrazito centralističkim sistemom i modelom obrazovnog sistema (što je slučaj, ne samo u obrazovanju, već i u drugim oblastima).
I tako, dok je na jednoj strani država prema Ujedinjenim nacijama, odnosno UNESCO-u prihvatila da aktivno učestvuje u procesu, a u Upravnom odboru koji nadzire implementaciju ideja iz Inčeona, bivši ministar prosvete Verbić, oficijelna srpska vlast kao da čini sve da to ne uspe, zaboravljajući pri tom da za ovakva siromašna društva obrazovanje cele nacije je prioritet nad prioritetima, što čudi jer bi, da su iskreno ušli u sam proces, mogli očekivati podršku, čak i finansijsku, za realizaciju svih ciljeva, uključujući i Cilj 4.
Globalna kampanja za obrazovanje i Globalno partnerstvo za obrazovanje koje je nedavno u Senegalu održalo Međunarodnu konferenciju na najvišem nivou, uoči ovogodišnje GNA poziva vlade da razvijaju programe za implementaciju SDG4 agende sa jasnim mehanizmima za transparentnost i da omoguće aktivno učešće civilnog sektora. Osim toga, GPE poziva vlade da zaustave kriminalizaciju i smanjivanje prostora delovanja civilnog društva, bilo na nacionalnom ili nadnacionalnom nivou, te da ojačaju u svakom pogledu javne sisteme i državne kapacitete kako bi se osiguralo da obrazovanje bude besplatno i kvalitetno, a deca ravnopravna, te da odbace opšteprisutan trend ka „pristupačnom“ privatnom obrazovanju, kako bi se ostvarili i ciljevi iz opštepriznate strategije „Obrazovanje 2030.“
GCE poziva nastavnike, studente, obrazovne aktiviste i javnost da se pridruže događajima koji se planiraju širom sveta tokom GNA u cilju obezbeđivanja kvalitetnog besplatnog obrazovanja za svu decu sveta i stvaranje mogućnosti da se po završenom srednjem obrazovanju mogu aktivno uključiti u svet rada.
NSPRV i ove godine podržava ovu akciju, time što svakodnevno na svom sajtu objavljuje novine i vesti vezane za samu akciju, ali i time što će organizovati konkurse za najbolji literarni i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine na ovu temu. Najbolji radovi učenika i trud njihovih mentora biće nagrađeni na svečanosti koja je planirana za 12. jun – Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Svoje radove Vaši učenici mogu slati do 19. maja na sekretarijat NSPRV sa oznakom „za konkurs“ na adresu: NSPRV, Trg Svetog trojstva 1/16, 25000 Sombor.
Imamo samo 12 godina da dostignemo Cilj 4. Pridružite se!
Novi Sad, 16.04.2018.god.
Prof. Hadži Zdravko M. Kovač,
savetnik NSPRV

2018-04-16 poziv na konkurs GNA

 

 

About the Author

admin