GNA 2018: Odgovornost za cilj 4 održivog razvoja i učešće građana