GLOBAL ACTION WEEK FOR EDUCATION 22-28 APRIL 2018
Odgovornost za Cilj 4 i učešće građana: Održite obećanja!
ZAHTEVI KAMPANJE

Vlade bi trebale da:
-razviju verodostojne putokaze za ispunjenje SDG4,
-uspostave jasne mehanizme za transparentnost, dopuštajući aktivno učešće civilnog društva koje će obezbediti Obrazovanje 2030 i Pravo na obrazovanje uopšteno. Ovo zahteva:
-obezbeđivanje formalnog i strukturnog prostora za smisleno aktivno učešće civilnog društva, uključujući sindikate i studentske organizacije, kao dela socijalnog dijaloga kroz donošenje politika, planova, budžeta i proces monitoringa.
-osiguraju da ovi mehanizmi transparentosti i odgovornosti imaju za prioritet uključivanje žena, osoba sa invalididtetom i predstavnike margionalizovanih zajednica.
-ponište bilo koje politike ili zakonodavstva koja kažnjavaju aktiviste civilnog društva i koja smanjuju prostor civilnog društva.
-„….obezbeđuju sprovođenje 12 –godišnjeg besplatnog, javnog, ravnopravnog osnovnog i srednjeg obrazovanja“ (Obrazovanje 2030. okvir za akciju)
-obezbede naknade u osnovnom i srednjem obrazovanju i ukinu podršku u bilo kom obliku privatnim školama sa „niskim školarinama“.
-stave kao priorite dosad ignorisane ciljeve u obrazovanju u ranom detinjstvu, mladima, odraslima i višem školskom/tehničkom i stručnom obrazovanju i obuci.
-uvedu sveobuhvatne i dugoročne nacionalne planove, kako bi se osiguralo da se ponuda kvalifikovanih nastavnika značajno povećava i da se osigura da su nastavnici i vaspitači ovlašćeni, dobro obučeni, dobro plaćeni, profesionalno kvalifikovani, motivisani i podržani.
-pregleda obrazovne planove, predloge budžeta i troškove za rešavanje obrazovnih nejednakosti, osigurati pozitivan uticaj na devojčice i žene, osobe sa invaliditetom, autohtone zajednice, izbeglice i raseljena lica i druge ugrožene grupe, kroz rodne i inkluzione revizije.
-se suprotstave snižavanju nivoa kvaliteta obrazovanja za postizanje usko definisanih ishoda učenja merenih standardizovanim testovima i osigurati da su nastavni planovi i programi, udžbenici i sistemi ocenjivanja u skladu s postojećim razumevanjem ljudskih prava o ciljevima obrazovanja.
-osnaže okvir upravljanja obrazovanjem i celokupnim javnim obrazovnim sistemom dodeljivanjem najmanje 6% BDP-a i 20% nacionalnih budžeta na obrazovanje, od čega najmanje 50% mora biti posvećeno osnovnom obrazovanju.
-povećaju sredstva koja su dostupna za ulaganje u obrazovanje i rešavanje nejednakosti, kroz izgradnju proaktivnih i proširenih domaćih sistema oporezivanja, pregledanje poreskih i autorskih ugovora u sektoru prirodnih resursa i zatvaranje rupa u zakonu koje omogućavaju izbegavanje poreza i izbegavanje plaćanja poreza od strane privatnog sektora.
-ukinu povećanje privatizacije obrazovanja kroz povećanje obima i kvaliteta javnih nabavki.
Zemlje donatori bi trebalo da:
-odigraju svoju ulogu u obezbeđivanju implementacije programa SDG na nacionalnom nivou:
-izraziti jasne nacionalne planove kroz obezbeđenje 0,7% BDP kao Pomoć u inostranstvu za razvoj (ODA) do 2020. godine i učini najmanje 15-20% ukupne ODA za obrazovanje, a osim toga, najmanje polovinu obrazovne pomoći mora biti dodeljeno osnovnom obrazovanju
-dodele najmanje 4% humanitarne pomoći obrazovanju – pročitajte više o preporuci UNESCO-a.
-dostave obećanja usaglašena tokom Konferencije globalno partnerstvo za obrazovanje i naprave obavezu prema „Obrazovanje ne može da čeka” i drugim obrazovnim agencijama, suprotstavljajući se nedavnom smanjenju troškova pomoći za obrazovanje.
Privatni sektor bi trebalo da:
-transparentno plaća sve poreze u svim zemljama u kojima ostvaruje dobit i odbija da prima poreske olakšice/podsticaje, transferne cene, agresivno izbegavanje poreza i korišćenje zemalja poreskog raja, što može uskratiti nacionalne vlade za ulaganja u obrazovanje.
-nastavi da finansijski doprinosi Globalnom partnerstvu za obrazovanje.
Sistem UN i međunarodna zajednica bi trebalo da:
-podrže inkluzivno i pravovremeno učešće civilnog društva u potpunoj implementaciji SDG4 na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,
-podrže države u gorenavedenim ciljevima da ispune viziju besplatnog, pravičnog, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja,
-obezbede adekvatno finansiranje Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) kako bi podržalo sprovođenje programa Obrazovanja 2030.
-izgrade inkluzivniji sistem humanitarne pomoći koji prepoznaje potrebu za održivom aktivnošću za pružanje obrazovanja, čak i u hitnim okruženjima,
-pozivaju na povećanje troškova za promovisanje jednakosti, inkluzije i kvalitetnog obrazovanja za učenike iz marginalizovanih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, ruralne ili pastorističke zajednice i autohtoni narodi.
Novi Sad, 18.04.2018.
priredila  Nives Kovač

2018-04-18 nk Zahtevi GNA 2018

 

By admin