GLOBAL ACTION WEEK FOR EDUCATION 22-28 APRIL 2018
Odgovornost za Cilj 4 održivog razvoja i učešće građana:
Održite obećanja!

Globalna nedelja akcije, Globalne kampanje za obrazovanje, ove godine se odvija od 22. do 28. aprila prateći prošlogodišnju temu odgovornosti SDG4 uz aktivno učešće građana. Ovogodišnja akcija, nazvana  „Odgovornost za održivost razvojnog cilja broj 4 kroz učešće građana“, će nastaviti da se fokusira na istrajnosti vlada i međunarodne zajednice da se u potpunosti implementira puni program SDG4 – tako što će tražiti od vlada da „održe obećanja“.
Nakon održane Svetske konferencije o finansiranju obrazovanja na početku 2018. godine, vlade zemalja u razvoju, zemlje donatori i različiti partneri obećali su da će povećati fondove za obrazovanje, jer je vreme da se dokaže nastojanje vlada da rade na poboljšanju finansiranja javnog, ravnopravnog, inkluzivnog i besplatnog obrazovanja. Zato smo pozvali vlade da „održe obećanje“ – poboljšanja koja su učinjena prema finansiranju razvojnih ciljeva moraju biti efikasnije primenjena, obezbeđujući da deca i odrasli u svetu mogu da dobiju kvalitetno javno obrazovanje.
Obrazovanje podupire mnoge razvojne ciljeve i osnov je za realizaciju drugih prava. Vlade treba da obezbede ovaj Cilj, a građani treba da daju svoj doprinos tako što će vlade moći da računaju na njih.
Zbog ovoga, učešće građana i civilnog društva mora biti institucionalizovano u procesu donošenja odluka. Danas je još uvek, u previše držav,a glas naroda zagušen, u mnogim oblastima u svetu vlade su preduzele agresivne mere da smanje obim delovanja civilnog društva, kroz smanjivanje fondova, represivnu političku aktivnost i čak direktno kriminališući aktivnosti civilnog društva.
Ove godine, Globalna kampanja za obrazovanje poziva vlade da:
– razviju verodostojne putokaze za ispunjenje SDG4, sa jasnim mehanizmima za transparentnost, dopuštajući aktivno učešće civilnog društva;
– zaustave kriminalizovanje i smanjivanje prostora delovanja civilnog društva, na nacionalnom i internacionalnom nivou;
– osnažuju javni sistem i državne kapaciteta da obezbede besplatno, kvalitetno i ravnopravno obrazovanje za sve, odbacujući predlog o niskim školarinama u privatnim školama, kao odgovor na obrazovnu krizu.
Pozivamo nastavnike, studente, učesnike kampanje i javnost da učestvuju u događajima širom sveta tokom Globalne nedelje akcije od 22-28. aprila.
Novi Sad, 17.04.2018.
riredila  Nives Kovač

2018-04-17 Odgovornost za Cilj 4

 

By admin