GNA: Građani vam poručuju: Ispunite svoja obećanja u realizaciji Cilja 4!

Ovogodišnja Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) biće održana od 22. i 28. aprila. Posvećena je  odgovornosti za realizovanje četvrtog razvojnog cilja  (SDG4). Agenda za održivi razvoj iz 2015. godine je ambiciozna i univerzalna agenda za uklanjanje siromaštva kroz održivi razvoj do 2030. godine. Kada je usvojila novu agendu u septembru te godine, međunarodna zajednica je prepoznala da je obrazovanje ključno za uspeh svih 17 razvojnih ciljeva.
Inčoenskom deklaracijom UNESCO-u, kao specijalizovanoj agenciji za obrazovanje Ujedinjenih nacija, poverena je uloga da vodi i koordinira program “Obrazovanja 2030” sa svojim partnerima. Za  postizanje Cilja 4.  neophodno je ostvariti deset (pod)ciljeva Cilja. To je i Okvir za delovanje „Obrazovanja 2030“, koji je usvojen u novembru 2015. godine i  koji daje smernice vladama i partnerima o tome kako da obaveze pretvore u akciju i rezultat.
Privatni sektor bi trebalo da: transparentno plaća sve poreze u svim zemljama u kojima ostvaruje dobit i odbija da prima poreske olakšice/podsticaje, transferne cene, agresivno izbegavanje poreza i korišćenje zemalja poreskog raja, što može uskratiti nacionalne vlade za ulaganja u obrazovanje, i nastavi da finansijski doprinosi Globalnom partnerstvu za obrazovanje, a UN i međunarodna zajednica bi trebalo da: podrže inkluzivno i pravovremeno učešće civilnog društva u potpunoj implementaciji SDG4 na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, podrže države u gorenavedenim ciljevima da ispune viziju besplatnog, pravičnog, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, obezbede adekvatno finansiranje Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) kako bi podržalo sprovođenje programa Obrazovanja 2030, izgrade inkluzivniji sistem humanitarne pomoći koji prepoznaje potrebu za održivom aktivnošću za pružanje obrazovanja, čak i u hitnim okruženjima i pozivaju na povećanje troškova za promovisanje jednakosti, inkluzije i kvalitetnog obrazovanja za učenike iz marginalizovanih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, ruralne ili pastorističke zajednice i autohtoni narodi.
Naš sindikat će i ove godine podržati ovu akciju, a između ostalog i organizovati, sada već tradicionalne, konkurse za najbolji pisani i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine na temu ovogodišnje nedelje akcije. Radove možete slati na Sekretarijat NSPRVdo 19. maja. (→Saopštenja)

Imamo samo 12 godina da postignemo SDG4. Pridružite se!


Promotivne aktivnosti Ministarstva prosvete

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će preko Sektora za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje sprovesti promotivnu kampanju u cilju unapređenja dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Republici Srbiji. Promotivna kampanja će obuhvatiti aktivnosti kao što su snimanje video materijala, održavanje konferencija, tribina, okruglih stolova na temu realizacije karijernog vođenja i savetovanja, načina formiranja učeničkih zadruga, načina realizacije studentske prakse itd, a sve u cilju razvoja preduzetničkih kompetencija mladih.
U okviru učeničkih zadruga predviđeno je tumačenje Pravilnika o učeničkim zadrugama, koji u osnovi sadrži mogućnost da formirane učeničke zadruge mogu da imaju status samostalnog pravnog lica i da budu upisane u registar Agencije za privredne registre. Sredstva koja budu prihodovale, zadruge će najpre morati da iskoriste za pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina, a tek onda za kupovinu i prodaju udžbenika i pribora, finansiranje ekskurzija, ishrane i prevoza socijalno ugroženih kategorija učenika, kao i za unapređenje rada u školi kroz finansiranje projekata, razmenu učenika, kupovinu nastavnih sredstava itd. Planirani su razgovori sa svim zainteresovanim stranama o načinu osnivanja, mogućim članovima, kao i o svim benefitima koje donosi formiranje učeničkih zadruga.
U okviru kampanje razgovaraće se i o kreiranju Nacionalnog modela studentske prakse, kao dokumenta koji će omogućiti mladima da se njihovo praktično iskustvo koje realizuju u kompanijama za vreme studiranja vrednuje kao njihovo prvo dragoceno radno iskustvo. Planiran je dijalog sa mladima, odnosno studentima, asistentima, doktorandima, koji će ovog puta biti glavni kreatori jednog Nacionalnog modela, jer njihova iskustva u dosadašnjem obavljanju prakse činjenično govore o njihovim potrebama (načini opredeljivanja studenata za kompanije, uloga mentora u obrazovanju i sticanju praktičnih veština, način realizacije projekata u saradnji sa kompanijama, propisano vreme koje student provodi u kompaniji, broj ESPB bodova u dodatku diplome…). Poseban akcenat staviće se na snimanje video materijala sa težištem na upoznavanje široke populacije sa benefitima koje donosi naš Nacionalni model  dualnog i preduzetničkog obrazovanja, kao i mogućnost da se kroz ovakvu vrstu promocije mladi zainteresuju za ovakav vid realizacije nastave, kako u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja tako i u sistemu visokog obrazovanja, kada je reč o visokom strukovnim školama.
Jedna od tema biće značaj realizacija Karijernog vođenja i savetovanja u svim srednjim stručnim školama koje su se opredelile za dualni model realizacije nastave, gde škola formira tim u cilju jačanja veština upravljanja karijerom i donošenja promišljenih i odgovornih odluka o profesionalnoj budućnosti učenika.
Planirane su i diskusije kako o benefitima Zakona o dulanom obrazovanju tako i o pravilnicima koji se odnose na nastavne planove i programe, načinu obuke instruktora, načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad u kompanijama kao i karijernog vođenja i savetovanja, koji su u pripremi. Očekujemo da će ovi pravilnici na kvalitativan način bliže odrediti uslove za dalje uspešno sprovođenje dualnog obrazovanja, o čemu će biti reči na ovim skupovim. Planirani učesnici su predstavnici škola, roditelja, kompanija, PKS, JLS, NSZ, kao i ostalih zainteresovanih organizacija.

Novi Sad: U jeku prijave za upis prvaka

Upis budućih učenika prvih razreda u osnovne škole koji je počeo 2. aprila, u punom je jeku. Do sada su u OŠ Barnko Radičević već upisana dva, a do početka nove školske godine nadaju se da će formirati i treće odeljenje. OŠ Branko Radičević nalazi se na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Futoške ulice, te je, prema rečima direktora ove ustanove, na pogodnom mestu. U nju se upisuju đaci iz 17 predškolskih objekata, a pohađaju je i učenici iz okolnih mesta. “Za ovih 16 dana imamo upisano 2 odelenja. Obično smo proteklih godina upisivali tri i u nadi smo da ćemo ostvariti i ove godine taj bonus”, naveo je  Aleksandar Maletin, direktor OŠ Branko Radičević.
Ova škola svojim učenicima nudi tri vida nastave – klasičnu, nastavu sa produženim boravkom i celodnevnu nastavu. Pripreme za upis prvaka u ovoj školi su počele početkom marta obilaskom obližnjih vrtića i upoznavanjem sa roditeljima. “Onda tu decu pozivamo kod nas, tako da su ove godine, evo tri ili četiri vrtića iz okoline bili kod nas, gde su mogli da se upoznaju sa učenicima, učiteljicama nastavnicima, a imali smo i Dan otvorenih vrata, kada su svi zaposleni pripremili nešto iz svog domena za buduće prvake”, rekla je Lana Smiljanić, psiholog u OŠ Branko Radičević. Za upis prvaka od dokumenata su neophodni izvod iz matične knjige rođenih, kopija LK roditelja, potvrda od lekara i potvrda da su deca završila pripremni predškolski program. “Nakon toga ja vršim testiranje, a što se tiče samog testa pitanja su prilagođena njihovom uzrastu, deci nisu potrebne prethodne pripreme i to su pitanja koja deca od šest do sedma godina znaju”, kazala je Smiljanić. Nakon testiranja sledi savet roditeljima o tome šta bi još trebalo, eventualno obaciti do prijema prvaka u avgustu i početka školske godine, kada će njihovi mališani po prvi put sesti u školske klupe.

Na Univerzitetu u Beogradu mesta za 14.986 brucoša

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je 18. aprila sednici kvote za upis studenata u narednu školsku godinu, po kojima će na osnovne studije biti upisano 14.986 brucoša od toga 9.506 redovnih i 5.480 samofinansirajućih.  Korigovanje je usledilo nakon što je na FON-u akreditovan još jedan studijski program – Finansijski menadžment, te će na tom programu biti upisano još 35 studenata. “Nemamo još odluku vlade o broju studenata koji će se finansirati iz budžeta, ali predložili smo isti broj budžetskih studenata kao i prošle godine”, rekao je rektor UB prof. Vladimir Bumbaširević. Konkurs za upis studenata moći će da se koriguje do objavljivanja, koje se očekuju do 1. maja.
U narednoj školskoj godini studenti se mogu upisati na 353 studijska programa na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Na 19 studijskih programa nastava se odvija na engleskom jeziku. Na svim akademskim nivoima u narednoj školskoj godini biće upisano 27.454 studenta. Na osnovnim studijama 14.986 brucoša, na master studijama 9.255, na doktorskim 1.901 kandidat.
Predlog konkursa može da se dopunjava do konačnog objavljivanja ukoliko se novi studijski programi akredituju. Školarine na fakultetima UB ostaju uglavnom iste, jedino će na Matematičkom fakultetu biti povećanja u iznosu od 6.000 do 12.000 dinara u zavisnosti od studijskog programa.

Za međunarodna takmičenja mladih pet miliona dinara

Na Javnom konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za projekte podrške međunarodnim takmičenjima u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike dodeljeno je ukupno pet miliona dinara. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je u sredu  da je neophodno obezbediti mladim ljudima Srbije da učestvuju na međunarodnim takmičenjima na kojima mogu da pokažu i razviju svoj talenat i znanje, predstavljajući svoju zemlju u najboljem svetlu. Prilikom svečanog uručenja ugovora o realizaciji projekata za podršku međunarodnim takmičenjima predstavnicima nevladinih organizacija, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Matić je istakla da je podrška naročito važna u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike, koje predstavljaju bazu profesija budućnosti.
Ukupno pet miliona dinara dodeljeno je za četiri projekta: Kup Matematičke gimnazije – Fondacije “Almagi”, Međunarodno takmičenje iz fizike – Društva fizičara, Internacionalni turnir mladih fizičara – Društva za promociju i popularizaciju nauke i Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti “Dabar” – organizacije Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije. “Obaveza je države da ulaže u svoju najbolju decu. Ministarstvo nadležno za telekomunikacije u proteklih pet godina podržava njihove pripreme i nastupe na međunarodnim takmičenjima i uspesi koje oni ostvaruju su sjajni”, kaže Matić, navodi se u saopštenju Ministarstva. Naši predstavnici redovno osvajaju medalje i u ovim oblastima su u istom rangu sa najrazvijenijim zemljama sveta, dodala je ona.
Ministarstvo će nastaviti sa finansijskom i institucionalnom podrškom, ali važno je da i drugi resori budu uključeni u negovanje i podsticanje mladih talenata, kao i privatni sektor, ističe državna sekretarka. “Ovakva pokroviteljstva ne samo da podižu ugled državi i kompanijama, već mogu i da obezbede buduće kadrove među najsposobnijim i najpametnijim pripadnicima mladih generacija”, poručila je Matić.

Studije engleskog s nemačkim, ruskim ili francuskim po izboru

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu svoju ponudu od jeseni će obogatiti i 50. akreditovanim studijskim programom, koji je, mada već proveren i u svetu, u našoj zemlji potpuna novina. Biće to dvopredmetni engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom, a ovogodišnjim maturantima biće ponuđena kombinacija engleske sa nemačkom, ruskom ili francuskom filologijom. – Ovaj studijski program je naš odgovor na potrebe društva i uvođenje dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem-kaže dekanica Filozofskog fakulteta profesor dr Ivana Živančević Sekeruš. – Osmislili smo ga i akreditovali na osnovu istraživanja tržišta rada i konsultacija sa velikim komapanijama, tako da bi svršeni studenti ovog programa jednog dana trebalo da popune sadašnju prazninu i u našim i u stranim kompanijama, koje sve više traže stručnjake sa znanjem dva strana jezika. Pored toga, ovo je i način da studentima omogućimo da sami kreiraju svoju budućnost kombinovanjem više oblasti, ali i da privučemo strane studente.
Na Filozofskom fakultetu planiraju da u ovakvom smeru nastave osavremenjavanje nastavnih programa, u pravom redu uključivanjem i manjinskih jezika, pa u narednim godinama možemo očekivati akreditovanje  programa engleski sa mađarskim, rumuskim, rusinskim… ali i ostalih jezika koji se na njemu izučavaju, a zatim i kombinovanje drugih nastavnih programa iz palete društveno-humanističkih nauka zastupljenih na ovom fakultetu.

Smerovi namenjeni budućim filolozima i prevodiocima

Predviđeno je da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  za narednu školsku godinu raspiše konkurs za popunu 50 mesta na novom dvopredmetnom smeru engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom, pa ovogodišnjim maturantima biće ponuđena kombinacija engleske sa nemačkom, ruskom ili francuskom filologijom, a uslov za upis će biti polaganje testova znanja iz oba strana jezika na prijemnom ispitu, bez obzira na to da li ih je kandidat učio u školi ili van nje. Testovi iz oba jezika na ovom prijemnom biće identični sa testovima na prijemnim ispitima za upis na jednojezične grupe, tako da će oni kandidati koji, polože prijemni, ali ostanu ispod crte za dvopredmetni engleski, moći da konkurišu i za upis na grupe za svaki od dva jezika koji su polagali.
-U toku sve četiri godine studija, bez obzira na to koji drugi strani jezik izaberu, svi će imati zajedničke predmete sa studijske grupe Engleski jezik i književnost, a po grupama predmete sa druge izabrane strane filologije. Oba jezika i njihove književnosti biće jednako zastupljeni i očekujemo da svršeni studenti, u skladu sa evropskim standardima, engleskim ovladaju na nivou C2, a drugim stranim jezikom na nivou C1/C2-kaže koordinatorka ovog studijskog programa profesorka dr Maja Marković.
– Ovaj program prvenstveno je namenjen budućim filolozima i prevodiocima, ali pruža i kompetencije za bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblastima nauke o jeziku, književnosti i kulturi. Studenti imaju mogućnost da pohađaju velik broj izbornih kurseva i time se dalje usavršavaju u specifičnim oblastima. Student koji završi osnovne akademske dvopredmetne studije Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom biće osposobljen za samostalno pismeno, usmeno, stručno, književno prevođenje sa maternjeg jezika na dva strana jezika i sa dva strana jezika na maternji, ali i za naučno-istraživački rad u oblastima nauke o jeziku, književnosti i kulturi, rad u delatnostima u sferi privrede, ekonomije, kulture i medija koje zahtevaju temeljno poznavanje jezika, književnosti i kulture, a moći će i da nastavi i završi master akademske studije iz oblasti stranih filologija, lingvistike, studija prevođenja i da permanentno uči tokom života.

Svaka škola može da ima učeničku zadrugu

Škole u Srbiji mogu da osnivaju učeničke zadruge, koje će se baviti uslužnim delatnostima, proizvodnjom i prodajom predmeta, prikupljanjem sekundarnih sirovina, prodajom udžbenika, što je sve predviđeno reformskim zakonima koji su usvojeni krajem prošle godine. U međuvremenu, Ministarstvo prosvete izradilo je i poseban Pravilnik o školskim zadrugama koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, a koji reguliše osnivanje zadruga u osnovnim i srednjim školama. Osnivanje zadruga je predviđeno kako bi se kod učenika razvijale vannastavne aktivnosti i preduzetnički duh.
Škole koje budu imale zadruge mogu da nabavljaju udžbenike direktno od izdavača bez posrednika, te će tako roditelji jeftinije plaćati udžbeničke komplete. “Svaki izdavač daje rabat zadruzi, odnosno davao je ranije posrednicima. Zadruga će od tog rabata da pokrije troškove distribuiranja, štampanja uplatnica, deo zadržati za sebe za pokretanje proizvodnje, a jedan deo može da usmeri da ti udžbenici budu jeftiniji roditeljima”, kaže savetnik ministra prosvete Gordana Stepić. Ona je pojasnila da u učeničkim zadrugama mogu da rade učenici, roditelji učenika i nastavnici koji time mogu da ostvare određene prihode.
Pravilnikom je jasno definisano kako se raspoređuje dobit zadruge. Najpre se novac izdvaja za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda, ukoliko ih ima, a zatim se ulaže u unapređenje rada zadruge, za kupovinu udžbenika, finansiranje ekskurzija, prevoza socijalno ugrožene dece, kupovinu nastavnih sredstava. “Kada se podmire sve ove stavke najviše 25 odsto dobiti može da se koristi za nagrađivanje zadrugara. Roditelji i nastavnici koji su učestvovali u prihodovanju mogu da dobiju i novčanu nagradu, dok je za učenike predviđeno da to bude plaćanje ekskurzije, prevoza, udžbenika”, pojasnila je Stepić.
Ona je navela da u pojedinim školama već dobro funkcionišu učeničke zadruge. U Prvoj obrenovačkoj osnovnoj školi zadruga postoji od 1974. godine i bavi se izradom ukrasnih i upotrebnih predmeta koje zadrugari prodaju. Kako zadruga može dobro da funkcioniše primer je i Osnovna škola “Đorđe Jovanović” u Novom Miloševu, gde se zadrugari bave prikupljanjem sekundarnih sirovina, proizvode sapun na časovima hemije i prodaju, uzgajaju sobno cveće, a imaju i sekciju pčelarstva i prodaju med.
Đačke zadruge u obavezi su da vode poslovne knjige, a u obavezi su da podnose i finansijske izveštaje. Škola je s druge strane obavezna da uz finansijski izveštaj Ministarstvu prosvete dostavi i izveštaj o radu učeničke zadruge.

Novi Sad: Izložba fotografija u školi “Mileva Marić-Ajnštajn”

Povodom desetog jubilarnog izdanja Serbia Fashion Weeka, 20. aprila u 18 časova u Svečanoj sali škole “Mileva Marić-Ajnštajn” u Gagarinovoj ulici broj 1 u Novom Sadu biće održana izložba fotografija “The best moments of Serbia Fashion Week”. Na izložbi će biti predstavljene fotografije čiji je autor Vladimir Veličković, menadžer foto departmana Serbia Fashion Weeka.  Svojim budnim okom i objektivom Vladimir je propratio revije nekih od najznačajnijih domaćih i svetskih modnih dizajnera koji su prošli kroz Srpsku nedelju mode kao što su Eymeric Francois, Ludovic Winterstan, Erik Rosete, Dair, Bata Spasojević, Zvonko Marković, Boško Jakovljević, Mladen Milivojević Baron, Snežana Dakić, Marija Šabić i mnogi drugi. Na izložbi će biti predstavljen izbor najlepših modnih fotografija sa prethodnih izdanja Serbia Fashion Weeka, najavljuju organizatori. Vladimir je rođen 15.07.1993. godine. Smer fotografije u srednjoj Grafičkoj školi završio je 2012. godine, a ovim poslom bavi se 9 godina. Pored modne fotografije, uspešno se bavi i koncertnom i korporativnom fotografijom.
Serbia Fashion Week biće održan od 24. do 29. aprila na pet lokacija u Novom Sadu koje će modu predstaviti na nesvakidašnji način. Spektakularno otvaranje Serbia Fashion Weeka biće održano u Dunavskom parku, alternativna moda biće prikazana u Kineskoj četvrti – u SKC Fabrici, izložba u Galeriji Matice srpske, revijalni deo u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, dok će zatvaranje biti održano u Srpskom narodnom pozorištu, najavljuju organizatori.

U pružanju prve pomoći „Pčelice” i „Vendi” najbolje

Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći za učenike novosadskih osnovnih i srednjih škola održano je 15. aprila u SOS Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici. Na takmičenju je učestvovalo četiri ekipe podmlatka, odnosno učenika osnovnih škola i šest ekipa omladine koje su činili srednjoškolci. Najuspešniji tim u kategoriji podmladka bila je ekipa „Pčelice“, dok je u kategoriji omladinaca prvo mesto pripalo ekipi „Vendi“.
Pobedničke ekipe plasirali su se na pokrajinsko takmičenje koje će se održati u junu u Kovinu. Školarci, osim što su pokazali znanje i veštinu u pružanju prve pomoći imali su prilike i da se druže sa korisnicima Dečjeg sela, jer je jedan od ciljeva ovog programa i socijalizacija dece bez roditeljskog staranja. Sekretar Crvenog krsta Novog Sada Dragan Lazić rekao je da bi svaki građanin trebalo da poznaje osnove pružanja prve pomoći.
“Takmičenja se neprekidno održavaju od 1996. godine. Ovog puta učestvovalo je deset ekipa u kojima su bili predstavnici svih novosadskih osnovnih i srednjih škola. Imali smo čast ove godine da ugostimo ekipu Crvenog krsta sa Voždovca”, rekao je Lazić.
Takmičenju je prisustvovao i načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković koji je istakao da je pružanje pomoći jedan od najplemenitijih poslova i dodao da su svi učesnici pobednici, jer su spremni bezuslovno da pomažu i da se nađu u nevolji. Takmičenje je zvanično otvorio predsednik Crvenog krsta Novog Sada pukovnik dr Bratoljub Brkljača. On je poručio učenicima da nije bitan plasman, već da u svakodnevnom životu budu što humaniji i da nastoje da nastave da uče i pomažu sugrađanima. Ekipe su zbrinjavale „povređene“ na tri poligona na kojima su bila rekonstruisana stanja i povrede koje se dešavaju u realnom životu. Veštinu i snalažljivost pred sudijama imali su prilike da pokažu na poligonu koji je predstavljao saobraćajnu nesreću, povredu na fudbalskom terenu, a obavezan zadatak je bila reanimacija koja je izvođena na specijalnim lutkama.   

Humanost se pokazuje svaki dan

Vanja Marković učenik Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, koji se već tri godine takmiči u pružanju prve pomoći kaže: “zainteresovao sam se, jer sam shvatio koliko je human ovaj posao. Ljudi često kažu da ne razumeju zašto sam odlučio da šest ili sedam sati slobodnog vremena posvetim volontiranju. Ovim se bavim iz ljubavi, čak mi pruža i odmor, jer uživam u svakom trenutku. Dešavalo se i da znanje moram da primenim u praksi, pa neretko pomognem sugrađaninu u alkoholisanom stanju ili prilikom epileptičnog napada”, objasnio je Vanja.

Da li kupovina brendiranih stvari zaista donosi sreću?

Da li ste i vi nekada tugu i neraspoloženje pokušali da nadomestiti odlaskom u kupovinu? Da li takva vrsta zanimacije sem udara na kućni budžet donosi i nešto korisno? Psiholozi ističu da se iza kupovine često kriju osećaj tuge, depresija, anksioznost ili neki nedostaci koje želimo da nadomestimo upravo na taj način. Često kupovinom želimo da pokažemo i drugima koliko vredimo. “Potreba da imamo određeni brend je vezana za nizak nivo samopoštovanja. Što je niže samopoštovanje, to je veća naša potreba da imamo poznatiji brend”, kaže psiholog Aleksandar Šibul. Međutim, sve što kupujemo iz različitih razloga, učiniće nas srećnima samo na trenutak. Nakon toga se vraćamo u prvobitno stanje i već razmišljamo o narednoj kupovini. Tako zapadamo u začarani krug, koji može dovesti do zavisnosti od kupovine i skupljanja nepotrebnih stvari, jer rešenja problema tražimo na pogrešnom mestu. “Kada nešto kupimo iz razloga zato što se osećamo usamljeno i sa željom da budemo srećni, onda se luči količina dopamina koja nas čini zadovoljnima. Međutim, nakon toga taj nivo dopamina se spušta ispod normalnog nivoa i to nas čini tužnim. Smisao ne leži u stvarima, nego leži u odnosu, u ljubavi, jer čitava civilizacija bazira se na traženju sličnih bića i uspostavljanju zajednica ljubavi”, objašnjava Šibul.  Kako da ne tražimo utehu u kupovini? Rešenje je, kako ističe naš sagovornik, svesnost. Zato je važno da se stalno preispitujemo. Zašto se osećam tužno, neraspoloženo ili nezadovoljno? Šta mogu da uradim povodom toga? Da li će mi kese i etikete zaista doneti ljubav i sreću ili ću se osećati još usamljenije?        https://www.youtube.com/watch?v=Xcu0pvzq7js

Novosadski astronomi otkrili tri nova asteroida!

Astronomi iz Novog Sada otkrili su tri nova asteroida u okviru međunarodnog programa International Astronomical Search Collaboration koji se odvijao od 9. marta do 6. aprila ove godine. U kampanji potrage za asteroidima pod nazivom Astronomical Society Eureka Asteroid Search Campaign učestvovalo je 6 timova iz Srbije i to dva tima iz Novog Sada i po jedan iz Kruševca, Aleksandrovca, Beograda i Niša.
Tokom tog perioda članovi timova su dobijali snimke određenog dela neba i vršili analize u programu Astrometrica u cilju otkrivanja novih asteroida i potvrđivanja postojećih. Tom prilikom su četiri tima iz Srbije uspeli da otkriju 11 novih asteroida i to: 1. Astronomical Society Eureka iz Kruševca – 2 asteroida, 2. Astronomical Society Cosmos iz Novog Sada – 3 asteroida, 3. Fenix team iz Beograda – 3 asteroida i 4. Cerberus team iz Aleksandrovca – 3 asteroida
U narednom periodu očekuje se pokretanje nove kampanje gde će učešće uzeti još veći broj učesnika iz Srbije. Svi asteroidi koji su u ovoj kampanji otkriveni od strane timova iz Srbije se nalaze u glavnom polju asteroida i ne predstavljaju opasnost po našu planetu. Otkrića su navedena kao preliminarna i u narednom periodu očekuju se nova posmatranja navedenih objekata i potvrde njihovih otkrića.

Vremeplov: Rođen Vojislav Ilić

Na današnji dan 20. aprila 1860 godine rođen je srpski pisac Vojislav Ilić, osnivač moderne srpske lirike i tvorac verističkog izraza u srpskoj poeziji. Njegova lirika označila je raskid sa romantičarskom poezijom i obeležena je misaonim skepticizmom. Pisao je elegične, setne pesme u kojima preovlađuju motivi prošlosti i samoće (“Zimska idila”, “Jesen”, “Ja ništa više ne verujem”, “Tamara”, “Istok”). Radio je kao korektor Državne štamparije u Beogradu, pisar ministarstva unutrašnjih poslova, učitelj u Turn Severinu i diplomatski činovnik u Prištini i Solunu. Dela: dva izdanja “Pesama” objavljena za života i sabrana dela oblikovana i objavljena posthumno.

Vremeplov: Rođen Huan Miro

Katalonski  slikar i vajar Huan Miro, jedan od najvećih nadrealističkih umetnika rođen je
na današnji dan 20. aprila 1893. Studirao je u rodnoj Barseloni, a od 1919. živeo je u Parizu. Kratko je stvarao pod uticajem kubizma, ali je od 1924. izgradio lični stil.

Vremeplov: Kromvel raspustio Parlament

Vođa Engleske revolucije Oliver Kromvel raspustio je na današnji dan 20. aprila 1653. godine Parlament i uveo ličnu diktaturu kao lord-protektor Engleske. Tokom njegove vladavine uspostavljen je republikanski oblik vladavine, što je u istoriji Engleske ostalo zapamćeno kao period najgore strahovlade.

Vremeplov: Rođen Adolf Hitler

Na današnji dan 20. aprila 1889 godine rođen je vođa nemačkih nacista Adolf Hitler, tvorac najveće mašinerije masovnog zločina u istoriji. Uz podršku krupne buržoazije i revanšista željnih osvete zbog poraza Nemačke u Prvom svetskom ratu i zahvaljujući popustljivim zapadnim demokratijama, iskoristio je materijalnu bedu i nezadovoljstvo Nemaca, nametnuo im se kao vođa i poveo u katastrofu i njih i čovečanstvo. U Prvom svetskom ratu borio se kao dobrovoljac, 1921. postao je šef Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke, u junu 1923. pokušao je puč u Minhenu zbog čega je osuđen, ali je ubrzo pušten iz zatvora, a 1925. reorganizovao je stranku na vojničkoj osnovi. Ubrzo pošto je 1933. postao kancelar uveo je nacističku diktaturu, počeo nemilosrdno proganjanje Jevreja i političkih protivnika uopšte. Iskoristio je neodlučnost Zapada i Austriju je prisajedinio Nemačkoj, porobio je Čehoslovačku, a 1939. napao je Poljsku, čime je izazvao Drugi svetski rat. Pred nadiranjem sovjetskih trupa ubio se u bunkeru u Berlinu 30. aprila 1945.

Vremeplov: Umro Kanaleto

Italijanski slikar Kanaleto, jedan od najboljih pejzažista 18. veka, majstor dočaravanja atmosfere i vedrog prozračnog kolorita umro je na danšnji dan 20. aprila 1768. Najviše je slikao Veneciju, njene kanale i palate.

Jurić: Da se inicijativa nađe pred poslanicima

Igor Jurić, pokretač inicijative da se u krivični zakon uvede doživotni zator za ubice dece, uputio je otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i predsednici skupštine Maji Gojković sa molbom da svojim autoritetom učine da se ta inicijativa nađe pred poslanicima, piše današnji “Blic”. “Obraćam vam se lično, verujući da snagom autoriteta možete učiniti ono što je 158.560 ljudi svojim potpisom zatražilo pre šest meseci putem građanske inicijative – uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece”, navodi se u pismu. U pismu predsedniku, premijerki i predsednici skupštine, Jurić kaže da im se obraća lično, jer veruje da mogu učiniti sve da toliki broj potpisa “neko ko je za to nadležan shvati krajnje ozbiljno i učini da ne budu tek puki vapaji niz vetar dok novinske stupce pune vesti o stradanju dece”. “Zadnji je čas jer reč je o pošasti koja je uzela maha toliko da se već pretvorila u uobičajenu vest i statistiku. U nadi da ćete razumeti ovaj ljudski vapaj i učiniti sve da pokrenete ministre i poslanike, dok zaista ne bude prekasno”, navodi se u pismu koje prenosi “Blic”.
Igor Jurić, iz Subotice, čija 15-godišnja kćerka Tijana je ubijena u julu 2014. godine, osnovao je Fondaciju “Tijana Jurić” sa ciljem da se poboljša bezbednost dece i sačuva uspomena na Tijanu. Kao rezultat, u julu naredne godine izmenjen je Zakon o policiji, nazvan “Tijanin zakon”. On je, zatim, pokrenuo inicijativu za uvođenje kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene. “Ovo nije moja borba, već moja inicijativa za zajedničku borbu protiv pošasti koja je uzela maha i kojoj se mora stati na put najodlučnijom merom – kaznom doživotnog zatvora. Alternativa, verujte ne postoji”, naveo je Jurić u pismu.

Poznati antivakcinaši pod istragom

U istrazi protiv javnih ličnosti među antivakcinašima, tužilaštvo „češlja“ njihove zajedničke javne nastupe sa Slađanom Velkov, koji su, inače, navedeni u krivičnoj prijavi protiv 43 osobe za širenje panike, saznaje “Blic”. Kako je “Blic” ranije pisao, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je istragu protiv spisateljice Mirjane Bobić Mojsilović, pevačice Jelene Karleuše, dramaturga Maje Volk i nadrilekara Miroljuba Petrovića zbog prijave da su izazivali paniku svojim javnim istupima o navodnoj štetnosti MMR vakcine. “Blic” je imao uvid u krivičnu prijavu koju je grupa od oko 270 roditelja podnela protiv njih i još 39 osoba, a po kojoj tužilaštvo sada postupa. Ono što je očigledno već na prvi pogled je da su gotovo svi pomenuti javno istupali sa Slađanom Velkov, doktorkom bez licence, koja je u Srbiji bila na čelu antivakcinaške grupe.

Spisateljica na tribini nadrilekarke, Petrović decenijama širi paniku

Tako se u krivičnoj prijavi navodi da je Mirjana Bobić Mojsilović “više puta u javnosti istupala sa pričom koja ima elemente širenja panike”. Kao primer se navodi tribina na kojoj su spisateljica i Velkov govorile o vakcinama. Jedan od nastupa je dostupan na internetu, a održan je u aprilu prošle godine. Miroljub Petrović se u krivičnoj prijavi označava kao osoba koja je aktivna na širenju panike protiv vakcina već “deceniju unazad”. “Problem postaje utoliko veći jer mu je poslednjih godina poklonjena velika medijska pažnja, koju on koristi u svrhe širenja panike. Skoro da ne postoji nijedno televizijsko gostovanje ili predavanje na kom nije pričao o navodnim otrovima u vakcinama i pozivao roditelje na odbijanje vakcinacije”, navodi se u prijavi, uz koju je kao dokaz priloženo i njegovo gostovanje sa “doktorkom” Velkov u emisiji iz decembra 2014.
U krivičnoj prijavi roditelja navodi se i da je dramaturg Maja Volk “dugogodišnji borac protiv vakcina viđen na svakom antivakcinaškom protestu, obično u ulozi govornika”. Posebno se ističe njen razgovor sa Velkovom u emisiji “Žene” iz aprila 2014. godine i emisija “Sirovi život” iz istog meseca.
Pevačica Karleuša ne dovodi se u konkretnu vezu sa “doktorkom”, ali se skreće pažnja na njenu aktivnost na društvenim mrežama. “Karleuša duži niz godina objavljuje statuse na društvenim mrežama u kojima poziva narod da se ne vakciniše zbog navodnih otrova u vakcinama. Prvi put kad je to uradila, u leto 2015, nekoliko hiljada ljudi je potpisalo onlajn peticiju protiv vakcinacije. Kao popularna ličnost iz javne sfere očito je da ima velik uticaj na određene grupe ljudi, tako da smatramo da ona daje najveći doprinos širenju panike. Sva njena aktivnost je vidljiva na oficijalnoj Fejsbuk stranici i Tviter nalogu”, piše u prijavi po kojoj tužilaštvo postupa.

By admin