ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА
Ул. Трг Николе Пашића бр. 7/1
Београд,

ПРОСВЕТО, ПРОСВЕТЛИ СЕ Форум средњих стручних школа сматра да сви синдикати треба да наступају заједно и изражавају ставове  и интересе својих чланова. Нема могућности за бављење озбиљним синдикалним радом када не постоји јединство како у захтевима, тако и у иступањима синдикалних организација.
Тренутно уочавамо да је једном синдикату битно да се његови синдикални представници сликају за медије, промовишући тобожњу бригу и посвећеност повереном послу. Са друге стране, без медијске промоције, други синдикати остају у сенци, као организације које не чине ништа како би побољшали положај просветних радника.
Суштина је у томе да нам недостаје јединствен став и одлучна борба, а не пуко  оглашавање у средствима јавног информисања.

А КАКО ТО ДРУГИ РАДЕ?

–    Професори блокирали школе, траже веће плате.  У Словенији не ради због штрајка око 40.000 просветних радника који захтевају веће плате.
–    Преко 50% просветних радника у Хрватској учествује у протестима  на којима изражавају незадовољство због заустављања реформе образовања и забрињавајућег стања у образовном систему (јун, 2017. године).
Примера колико хоћете, а из анализе се види да преко 20.000 просветара  исказује незадовољство због ниских плата, реформи, закона и све већег броја технолошких вишкова.
Наведени подаци би требало да уједине, не само просветне раднике, већ све запослене и све грађане Републике Србије јер без реформи у области образовања, нема озбиљних друштвених и економских реформи.
Све супротно од онога како поступа синдикат који се зове Унија     синдиката просветних радника Србије. Дакле, немамо пара за рекламу, па зато хајде да организујемо протест са пар стотина људи, али доћи ће новинари, телевизија и бићемо  у жижи интересовања. Медији су важни.

Како су медији незаобилазан део наше свакодневице, Председништво УНИЈЕ обилато користи медијски простор, преузимајући на себе улогу оних који јавност информишу о питањима везаним за просвету и образовање.  На другој страни,  Форум средњих стручних школа, сматра да су овакви иступи УНИЈЕ штетни за већину запослених у просвети и предлаже јединствено иступање и то –  заједно, јединствено, посвећено проблемима просветних радника, ићи у сусрет запосленима, а не правити личну и промоцију свог синдиката.
Сматрамо да је дизање буке, без икаквих ефеката, из разлога што је буџет Републике Србије већ усвојен, а Влада неће дозволити промене и одступања од планираног, те да сва новчана потраживања из радног односа, а која тражи Унија синдиката,  застаревају у року од три године од дана настанка обавезе, сходно члану 196 Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-одлука УС и 113/2017.

Форум средњих стручних школа истиче да сликање ради сликања и маркетинг појединих синдикалних функционера, из било ког синдиката који представљају просветне раднике, никада неће подржати.

Сматрамо да свако може да организује протест и окупљање грађана, што је и регулисано чланом 54. устава Републике Србије /слобода окупљања/, али протест и окупљање са одређеним циљем, сврхом и резултатом, а не са циљем личне промоције и рекламе.

С поштовањем,
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Милорад Антић 0659442003

2018-04-25 ma Forum o Protestu Unije

 

By admin