Završava ovogodišnja GNA, obaveze ostaju

Ovogodišnja Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAW(E))  održava se od 22. i 28. aprila. Posvećena je odgovornosti za realizovanje četvrtog razvojnog cilja  (SDG4). Agenda za održivi razvoj iz 2015. godine je ambiciozna i univerzalna agenda za uklanjanje siromaštva kroz   održivi razvoj do 2030. godine. Kada je usvojila novu agendu međunarodna zajednica je prepoznala i da je obrazovanje ključno za uspeh svih 17 razvojnih ciljeva.  Za  postizanje Cilja 4.  neophodno je ostvariti deset (pod)ciljeva Cilja. To je i Okvir za delovanje „Obrazovanja 2030“, koji je usvojen u novembru 2015. godine i  koji daje smernice vladama i partnerima o tome kako da obaveze pretvore u akciju i rezultat. Cilj 4  održivog razvoja  je obezbediti i da svi ljudi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i priliku za celoživotno učenje. 
Naš sindikat je i ove godine podržao Akciju, a između ostalog je raspisao  tradicionalne, konkurse za najbolji pisani i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine na temu ovogodišnje nedelje akcije. Radove možete slati na Sekretarijat NSPRV, 25 000 Sombor, Trg Sv. Trojstva 1/15,  do 19. maja. (→Saopštenja)
Poštovane koleginice i  kolege, zahvaljujemo svima koji su  uzeli  aktivno učešće u realizaciji Globalne nedelje akcije za obrazovanje!
Sva deca imaju pravo na kvalitetno i besplatno obrazovanje! Obrazovanje je ključ za uspeh održivog razvoja! Deci je mesto u školi! Obrazovanje za sve sada! Inkluzija – pobeda obrazovne zajednice! Budućnosti zavisi od  obrazovanja! “ Građani vam poručuju: Ispunite svoja obećanja u realizaciji Cilja 4! „Obrazovanje ne može da čeka”. Povećati budžete za obrazovanje. Podrži obrazovanje. Vreme je!
Obrazovanje kvalitetno i besplatno, a
finansiranje javno!
Imamo samo 12 godina da postignemo SDG4! 
Pridruži se pokretu za Obrazovanje za sve!

Obrazovanje: I dalje tražite Utopiju

“Učiti živeti zajedno, razvijanjem razumevanja za druge i njihove istorije, tradicije i duhovnih vrednosti i, na osnovu toga, stvarajući novi duh koji bi  pobudio  ljude da sprovedu zajedničke projekte ili da upravljaju neizbežnim konfliktima na inteligentan i miran način. Utopija, neki bi možda pomislili, ali to je neophodna Utopija, zaista važna da bi izašli iz  opasnih situacija koji je često  pod uticajem cinizma moćnih i jakih”, rečeno  je ranije, između ostalog  u preporuci UNESCO-ve Međunarodne komisije za obrazovanje za dvadeset prvi vek.  Danas, dve decenije kasnije, još uvek se traga za ovom Utopijom – kreativnim oblicima obrazovanja koji čine osnovu za stvaranje novog svetskog duha. Ali kako da stignemo tamo? Modeli su  proizvedeni tokom radionice od strane Kreacionog mirovnog projekta.

Može li obrazovanje stvarno promeniti život?

Odgovor je “da”, ako želimo da slušamo Kailasha Satiarthija (Indija), dobitnika Nobelove nagrade za mir za 2014. koja je izvukla preko 85.000 indijskih dece iz ropstva, kroz obrazovanje i zapošljavanje. A kako da sprečimo da škole postanu mete u ratnim vremenima? Na osnovu svog iskustva na terenu, novinar Brendan O’Mallei (Ujedinjeno Kraljevstvo) nudi nekoliko potencijala. Može li se naučiti mir? Metodi Nobelovog mirovnog centra u Oslu (Norveška) pružaju obrazovni primer.
Obuka za globalno državljanstvo? Inovativni kurikulumi Univerziteta Harvard, dizajnirani od strane venecuelanskog stručnjaka Fernando M. Reimersa, dokazuju da je to moguće. Da li je odliv mozgova neizbežan? Prema kamerunskim specijalistima Luc Ngve-u, moguće je okrenuti situaciju tako da svi imaju koristi. Zato je neophodno da  u fokus vratimo društvene i humanističke nauke?

Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu: Mladi radnici su u riziku

Međunarodna organizacija rada (ILO) obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28. aprila radi promovisanja sprečavanja nesreća na radu i bolesti izazvanim radom na  globalnom nivou. To je kampanja za podizanje svesti koja je namenjena fokusiranju međunarodne pažnje na nastale trendove u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu i na obimu povreda na radu, bolesti i smrtnih slučajeva. U mnogim delovima sveta, nacionalne vlasti, sindikati, organizacije poslodavaca i stručnjaci za sigurnost i zdravlje organizuju aktivnosti na obeležavanju ovog datuma.
Pozivamo i vas da se pridružite u proslavi ovog značajnog dana i podelite sa nama aktivnosti koje organizujete. Tema Svetskog dana 2018. godine  bezbednosti i zdravlja na radu je: “Bezbednost i zdravlje na radu i za mlade radnike”.

I Svetski dan bezbednosti i zdravlja protiv dečijeg rada

Ove godine, Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu (SafeDai) i Svetski dan borbe protiv dečijeg rada (WDACL) vode zajedničku kampanju za unapređenje bezbednosti i zdravlja mladih radnika i dečijeg rada.Kampanja ima za cilj da ubrza aktivnosti u cilju postizanja Cilja održivog razvoja (SDG) 8.8 sigurnog  rada i sigurnog radnog okruženja za sve radnike do 2030. godine i SDG cilj 8.7 eliminaciju svih oblika dečijeg rada do 2025. godine. Ostvarivanje ovih ciljeva u korist sljedeće generisanje globalne radne snage zahteva usaglašen i integrisan pristup eliminisanju dečijeg rada i promovisanju kulture prevencije zdravlja na radu.
U 541 miliona mladih radnika (15-24 godina) uračunat je i broj od 37 miliona dece u opasnom dečijem radu. Mladi radnici čine više od 15 odsto svetske radne snage. Na globalnom nivou, u 2014. godini, 374 miliona radnika je imalo nefatalne povrede na radu,  a zabeleženo je da su i do 40 odsto veće stope  nefatalnih povreda kod mladih radnika u odnosu na  “odrasle” radnike (starije od 25 godina).                 
Mnogi faktori povećavaju ugroženost mladih.  Rizici vezani za zaštitu na radu su  njihova fizička i psihološka faza razvoja, nedostatak radnog iskustva, nedostatak obuke, ograničena svest o rizicima vezanim za rad i nedostatak moći za pregovore koji  dovode  mlade radnike u situaciju da prihvate opasne zadatke ili poslove sa lošim uslovima rada.          
Kampanja SafeDai iz 2018 naglašava kritički značaj rešavanja ovih izazova i poboljšanja sigurnosti i zdravlja mladih radnika. Dakle,  ne samo promocije pristojnog zapošljavanja mladih, već i povezivanja svih napora u borbi protiv opasnih  i svih drugih oblika  dečijeg rada.

Još jedan antisindikalni protest: Za Uniju mala korist, za sve šteta

Stotinak članova Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) protestovalo je  u sredu  25. aprila  ispred Vlade Srbije, sa zahtevom za uvođenje jedinstvenih platnih razreda i povećanje plata u ovoj godini dva puta po deset odsto, kao i isplatu novogodišnjih nagrada za poslednjih više godina.  U školama članicama tog sindikata nije  bilo prekida nastave ni skraćenih časova. Nakon ovog protesta, šta misli o istom oglasio se saopštenjem  i potpredsednik NSPRV Dušan Kokot koji kaže: “ne mogu sada da ćutim jer šteta koju pojedinci (ne kolege koji su danas bile u Bg) nanose svima zabranjuje da se o tome ćuti. Te štete svi živimo. Da bi neki protest bio uspešan, on mora biti deo šire priče. Sam protest, ma koliko masovan bio (naročito ako se okupi par stotina ljudi kao što je bilo danas) ne može ništa rešiti u jednom danu. Mora da postoji i glava i rep. Mora da se zna kako se priprema i kako će dalje borba teći. Toga nije bilo. Najgore je što toga nema odavno! Da bi se protest uspešno pripremio prvo svi zainteresovani (svi sindikati u prosveti u ovom slučaju) moraju prvo sesti i sve dogovoriti. Zatim treba utvrditi dostižan cilj (to svakako nije ovo što smo danas videli jer nema utemeljenje ni u trenutnoj situaciji (budžet odavno usvojen), ali ni u nekoj matematici koja ukazuje da to postoji)”.
“Zahtev  da država, po hitnom postupku, donosi podzakonska akta je idiotski! Pa valjda se traži da ih donosi zajedno i u dogovoru sa sindikatima! Toga nije bilo ni u tragovima. Sreća pa neće ništa ispuniti inače bi morali protestovati zbog toga. Mada, država i gradovi to već rade kroz pripreme akta o mreži škola. Dakle stvari su jednostavne, ostaviti se sujeta i sesti i videti kako dalje. Svi zajedno! U suprotnom matrica će i sa naše strane ostati ista, previše protesta i štrajkova a rezultata ni u tragovima” kaže potpredsednik Kokot.
I Forum srednjih stručnih škola, smatra da su ovakvi istupi UNIJE štetni za većinu zaposlenih u prosveti i predlaže jedinstveno istupanje i to –  zajedno, jedinstveno, posvećeno problemima prosvetnih radnika, ići u susret zaposlenima, a ne praviti ličnu i promociju svog sindikata.    „Smatramo da je dizanje buke, bez ikakvih efekata, iz razloga što je budžet Republike Srbije već usvojen, a Vlada neće dozvoliti promene i odstupanja od planiranog, te da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa, a koja traži Unija sindikata,  zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze, shodno članu 196 Zakona o radu /Službeni glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-odluka US i 113/2017.  Forum srednjih stručnih škola ističe da slikanje radi slikanja i marketing pojedinih sindikalnih funkcionera, iz bilo kog sindikata koji predstavljaju prosvetne radnike, nikada neće podržati. Smatramo da svako može da organizuje protest i okupljanje građana, što je i regulisano članom 54. ustava Republike Srbije /sloboda okupljanja/, ali protest i okupljanje sa određenim ciljem, svrhom i rezultatom, a ne sa ciljem lične promocije i reklame“, kažu iz Foruma. 

Filipovski o inkluziji i obrazovanju dece migranata

Srbija na pitanje migracija gleda kao na pitanje poštovanja međunarodnih normi, solidarnosti i humanosti, izjavila je u petak članica stalne delegacije Narodne skupštine u PS Saveta Evrope Dubravka Filipovski koja je u okviru rasprave o izveštaju o integraciji, osnaživanju i zaštiti dece migranata putem obaveznog obrazovanja predstavila konkretne korake koje je Srbija preduzela. Filipovski je ukazala na važnost prelaska sa humanitarnog na institucionalno delovanje i da je potrebno zakonske odredbe konkretizovati za potrebe uključivanja dece migranata u formalno obrazovanje, i u sklopu toga obezbediti mehanizme i podići kapacitete u obrazovnim sistemima zemalja članica PS Saveta Evrope.
Kao pozitivan primer, Filipovski je navela primer Srbije, gde je Skupština nedavno usvojila Zakon o azilu i Zakon o strancima koji su inkluzivni i deci migrantima garantuju pravo na obrazovanje. Navela je i da je ove školske godine u osnovne škole u Srbiji krenulo oko 700 dece migranata, a 500 nastavnika je obučeno za rad sa ovom decom. Filipovski je naglasila da Srbija na pitanje migracija gleda kao na pitanje poštovanja međunarodnih normi, solidarnosti i humanosti, i ponovila je da će Srbija pružiti punu podršku sveobuhvatnoj i održivoj politici rešenja ovog globalnog izazova, navodi se u saopštenju Narodne skupštine.

Obeležen Svetski dan intelektualne svojine

Svetski dan intelektualne svojine, u čast ljudske kreativnosti i doprinosa koji autori i pronalazači daju razvoju društva širom planete, obeležen je u četvratk 26. aprila 2018.  u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Ovogodišnja kampanja bila je posvećena brilijantnosti, talentu, radoznalosti i hrabrosti žena koje predvode promene u svetu.
Prisutnima se obratila i vlasnica privrednog društva Agrounik Snežana Đorđević, koja je prezentovala primenu naučnih istraživanja u privredi i korišćenje prava intelektualne svojine u sopstvenom poslovanju. Svečanosti su prisustvovali ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić. Srbija se pridružila Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu i brojnim drugim zemljama u nastojanju da se naglasi kako sistem intelektualne svojine može da podrži inovativne i kreativne žene, kao i sve ljude u njihovom poduhvatu da na tržištu primene svoje ideje, ističe se u saopštenju.

Premijerka na predstavljanju projekta “Pustinjska kuća”

Predsednica Vlade Ana Brnabić i ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, prisustvovali su  u petak  predstavljanju projekta Pustinjska kuća na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Projekat Pustinjska kuća osmislio je tim studenata i profesora sa različitih fakulteta Beogradskog univerziteta. Tim ima zadatak da izgradi kuću po svom projektu, koristeći najsavremenija rešenja i materijale u oblasti zelene gradnje, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Bez kvota za upis Roma na fakultete

Inicijativa za ukidanje kvota za upis pripadnika romske zajednice na visoke škole i fakultete jednoglasno je usvojena na sednici Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koja predsedava  potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.
Tefik Ramadanović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, zahvalio je potpredsednici Vlade na dosadašnjem zalaganju i trudu da se položaj Roma i Romkinja u Srbiji popravi, uz poruku da Nacionalni savet prepoznaje Vladu Srbije kao najznačajnijeg partnera u nastojanjima da se smanje diskriminacija i stereotipi koji postoje prema Romima. “Daćemo pun doprinos da se položaj naše manjine popravi. Inicijativa za ukidanje kvota za upis na visoke škole predstavlja veliki korak napred, da sva naša deca koja žele da uče imaju mogućnost za to”, rekao je Ramadanović.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i šefica Pregovaračkog tima za pristupanje EU Tanja Miščević složile su se da je današnja sednica veoma važna za dalji proces unapređenja položaja romske zajednice u Srbiji, ali i naredne korake u pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Inače, tema današnje sednice Koordinacionog tela bio je položaj romske nacionalne zajednice u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, a Mihajlovićeva je ocenila da je do sada dosta učinjeno, navodeći između ostalog da je država prvi put potpisala sporazum o saradnji s romskim nacionalnim savetom. Sve to, međutim, nije dovoljno, ocenila je, ali i podsetila da je Vlada Srbije istinski posvećena unapređenju položaja Roma i Romkinja u našem društvu.
Sednici Koordinacionog tela prisustvovali su i predstavnici ministarstava finansija, zdravlja, državne uprave i lokalne samouprave, pravde, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tima UN za ljudska prava, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice.

Nezaustavljiv trend: Opada broj đaka prvak u Somboru

Tvrdoglave brojke kažu da broj đaka u Somboru i okolini  prvaka stalno pada, a da je u pitanju nezaustavljiv trend govori primer da je pre samo devet godina po prvi put u školske klupe selo 749 mališana, da bi 2013. godine taj broj pao na 721 novopečenog školarca. Opšta depopulacija je uzela svoj danak i u organizaciji ovdašnjeg školstva, koje se dugo godina smatralo uzorom u srpskom obrazovnom sistemu, pa je jedna od najstarijih gradskih osnovki, OŠ „21 oktobar“, zbog malog broja đaka zatvorena a u njenu zgradu se uselilo Tužilaštvo.
Isturena odeljenja, takozvane „salašarske škole“ su preživela samo u varoškim hronikama, a na rubu sudbine da postanu tek avetinjski prazne zgrade su i škole u manjim somborskim selima, pa je već nekoliko godina unazad ustaljena praksa da deca iz, na primer, omalene Rastine u osnovnu školu idu u Gakovo, a čak ni tamo neće imati puno odeljenje prvačića, pošto će uz troje prvaka iz susednog sela, po prvi put u školske klupe sesti samo sedmoro malih Gakovčana.

Sportski tereni svakoj školi koja nema fiskulturnu salu

Lokalna samouprava ima uspešnu saradnju sa osnovnim i srednjim školama u Bačkoj Topoli. Član Opštinskog veća za obrazovanje u Bačkoj Topoli Marina Popović napominje da je u pripremi projekat za OŠ „Nikola Tesla” prema kojem će se raditi adaptacija unutrašnjosti škole. – Nakon toga renoviraće se unutrašnjost OŠ „Čaki Lajoš”, odnosno kompletna adaptacija od krovnog pokrivača, prozora, renoviranje male fiskulturne sale, kuhinje, trpezarije, podnih obloga, toaleta… U planu je rad u Gimnaziji i Ekonomskoj školi „Dositej Obradović”, ali i Centru za socijalni rad u Bačkoj Topoli i Domu za lica ometena u mentalnom razvoju u Staroj Moravici – ističe Popović.
U OŠ „Nikola Tesla” ističu da svaki deo rekonstrukcije škole znači učenicima, ali i zaposlenima. Pokrajinska vlada je kao cilj konkursa odredila da se srede sportski tereni na otvorenom u svakoj školi koja nema fiskulturnu salu za fizičko obrazovanje. Procena je da je takvih škola stotinak, od 500 koliko ih ima u Vojvodini. Bačka Topola jedna je od retkih opština koja nema sportsku dvoranu, pa su to neki planovi za budućnost, a do tada sportski klubovi održavaju treninge u OŠ „Čaki Lajoš”.

Ekolozi dodelili “Zeleni” i “Crni list” za 2017.

U akciji “Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine”, koju organizuju Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine, u Karlovačkoj gimnaziji u utorak dodeljena su priznanja “Zeleni list” i “Crni list” za 2017. godinu. Nagradu za najvećeg zaštitnika životne sredine dobilo je devet organizacija i udruženja iz Srbije, a specijalna priznanja dobili su ministar ekologije Goran Trivan i Miroslav Mihajlović iz Pokreta Gorana Srbije. Držati opasan otpad u nekoliko desetina puta većim količinama od dozvoljenih, razlog je zbog kojeg je novosadska kompanija “Step trans” proglašena za najvećeg zagađivača životne sredine u prošloj godini. Oni se nisu pojavili na dodeli nagrada. Ovo je najstarije ekološko priznanje u Srbiji, osmišljeno 1983.
Ne damo nijednu kap naših reka, tako kažu predstavnici dvadesetak sela Stare planine. Oni su osnovali savez i rešili da se izbore protiv izgradnje pedeset minihidroelektrana na najosetljivijim tokovima reka. “Budući da su minihidroelektrane zamisao vlasti i interesnih grupa, vlasti i interesne grupe reaguju samo na nezadovoljstvo velikog broja ljudi, tako da mislimo da je to dobitna kombinacija”, rekao je Aleksandar Panić, Savez mesne zajednice “Stara planina”. A dobitna kombinacija u borbi za zaštitu životne sredine jeste kada se u nju uključe i mediji. Emisija “Znanje – imanje” to radi godinama. “Mi se zaista trudimo da obilazeći Srbiju radimo na tome da sa našim proizvođačima dostignemo tu zelenu notu naših proizvoda jer ono što nam je priroda dala ne može da stvori nikakva hemija”, rekla je Jelena Vukobratović, novinarka emisije “Znanje – imanje”.
Priznanje za najveće zaštitnike životne sredine dobilo je još sedam organizacija i udruženja iz Srbije, a specijalna nagrada stigla je i za resornog ministra Gorana Trivana. “Nisam siguran da funkcioneri treba da dobijaju ove nagrade jer nam je to posao, sa druge strane meni ovo nije posao ovo je moj život”, rekao je Trivan.   https://www.youtube.com/watch?v=HiAABlYTOQA

U čenejskim mališanima sportski duh

Prema rečima pomoćnice direktora Gordane Damjanac svi nastavnici u školi se trude da čenejskim mališanima usade sportski duh. “Pre nekoliko godina dobili smo novu sportsku salu, a do tada su deca fizičko radila na otvorenom terenu ispred škole kada je lepo vreme. Kada je nevreme, imali smo sto za stoni tenis i to je bilo sve. Svi smo se obradovali novoj sali, posebno nastavnik fizičkog. Naše učenike vodimo i na klizanje, čak ih je jednom prilikom bilo 74 na ledu u Spensu. Deca nižih razreda učestvuju i na Novosadskom krosu u Kameničkom parku, gde su stigli do prvih medalja i njihovoj sreći nije bilo kraja. Stariji razredi idu na Fruškogorski maraton na stazu od 10 kilometara, a mlađi na stazu zadovoljstva od četiri kilometra – naglašava Damjanac. Napominje da se na primeru mališana iz Čeneja, koji je svega 15 kilometara udaljen od Novog Sada, najbolje vidi značenje narodne izreke “Tako blizu, a tako daleko”. “Deci u gradu je sport na izvolite, a naši moraju da se izuzetno potrude da bi nešto trenirali. Zbog toga su naša deca zahvalna za sve što im ponudimo, kulturna su, vaspitana, znaju kako da se ponašaju“, zaključuje Gordana Damjanac.

Vukosavljević: “Urna Nikole Tesle treba biti u Hramu Sv. Save”

Urna Nikole Tesle treba da bude u Hramu Svetog Save, jer se posmrtni ostaci većine velikih svetskih i domaćih naučnika, književnika i umetnika nalaze u verskim objektima zbog ideje nacionalnog i duhovnog jedinstva, rekao je  ministar kulture Vladan Vukosavljević. Ministar smata da odluku o tome ne treba donositi u “tišini i iza zavese”, već o tome najpre treba razgovarati. “Da se posmrtni ostaci nekog čoveka bilo da je on naučnik, književnik, umetnik bilo koje vrste ili običan čovek nalazi u ustanovi koja se zove muzej je potpuno neprimerena civilizacijskim okvirima. Od Egipta, Vavilona, Sumera, pa i u neolitskim i starijim društvima ljudi se sahranjuju na grobljima, u verskim objektima ili u mauzolejima”, rekao je Vukosavljević na TV Prva. Gostujući u duelu “za” i “protiv” premeštanja urne, kao najveći argument ministar je izneo to što su Galileo Galilej, Rene Dekart, Nikola Kopernik sahranjeni pod okriljem verskih objekata, kao i da će nedavno preminuli naučnik Stiven Hoking, takođe, biti sahranjen u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.

Zašto urna Tesle  u Hramu Svetog Save?

Upitan zašto urna Nikole Tesle treba biti u Hramu Svetog Save, ako srpski naučnik nije “praktikovao” veru iako je bio sin sveštenika, ministar kulture Vladan Vukosavljević odgovara da su i naučnici Isak Njutn i Čarls Darvin svojim naučnim radom u poslednjih 500 godina najviše uzdrmali temelje vere i sa crkvom bili na “pragu neprijateljskog odnosa”, a da su ipak sahranjeni pod okriljem Vestminsterske opatije u Londonu. Kaže da je protok vremena uticao na tu odluku zbog ideje nacionalnog i duhovnog jedinstva.
Ministar je naveo primere da se i posmrtni ostaci Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića nalaze u Sabornoj crkvi u Beogradu, iako su u svoje vreme zbog svojih dela bili na “najudaljenijoj tački od crkve i crkvenih interesa”. “Zbog toga primer da se posmrtni ostaci nekog naučnika nalaze u urni u nekakvom muzeju je jedinstven, neobičan i loš primer. To znači da bi se urne književnika trebalo nalaziti u narodnim bibliotekama, ili posmrtni ostaci muzičara narodne muzike u nekoj kafani…”, primetio je Vukosavljević.  Navodi da Ministarstvo kulture i te kako ima veze sa tom temom, jer, kako kaže, kultura shvaćena u širem smislu obuhvata tradiciju, duhovnost i nauku, te da to ministarstvo nema nameru da pokreće nikakve korake “za svoje ime i za svoj račun”, već ima nameru da pokrene javni dijalog u kojem bi se čula mišljenja svih strana. “Jednostavno takve odluke koje su od temeljnog značaja za identitet i kulturu naroda ne treba donositi u tišini i iza neke zavese”, ističe ministar

Jedini potomak Tesle saglasan!

Vilijem Terbo je jedini potomak Nikole Tesle, podseća Vukosavljević, koji mu je, naglašava ministar, u nekoliko susreta rekao da će dati saglasnost ako procedura premeštanja urne iz Muzeja u hram na Vračaru bude pokrenuta. Ministar zato upozorava da nikakve nevladine organizacije neće moći na društvenim mrežama i na bilo koji javni način širiti dezinformacije o tome da naslednici Nikole Tesle žele da urna ostane u Muzeju.
Urna je iz Amerike u Muzej Nikole Tesle premeštena 1957. godine, a odluku da urna bude smeštena baš tu, ukazuje Vukosavljević, doneo je Tito iako o tome ne postoji zvaničan podatak, ali postoje dokumenti koji govore u prilog toj činjenici. To osporava mnoge koji tvrde, navodi ministar, da je odluku doneo Teslin naslednik Sava Kosanović, koji je preminuo godinu dana ranije nego što je urna doneta u tadašnju SFRJ. “Ja ću vam reći zašto je Tito to odlučio. Zato što nisu hteli da dozvole on i njegova antisrpska komunistička nomenklatura da Nikola Tesla bude sahranjen na pravoslavnom groblju, na Novom groblju u Beogradu. Tu je koren toga”, zaključio je Vukosavljević.

Vremeplov: Umro Gavrilo Princip

Na današnji dan  28. aprila 1918. godine u  zatvoru u Terezinu (Češka) umro je Gavrilo Princip. Na dvadesetogodišnji zatvor osudile su ga austrougarske vlasti nakon atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914, čime je počeo Prvi svetski rat.

Vremeplov: Pakt o osnivanju Lige naroda

Na Versajskoj mirovnoj konferenciji u Parizu na današnji dan  28. aprila 1919. godine  32 države, uključujući Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, prihvatile su pakt o osnivanju Lige naroda.

Vremeplov: Japanu vraćen suverenitet

Japanu je na današnji dan 28. aprila 1952. godine  vraćen suverenitet koji mu je, nakon poraza u Drugom svetskom ratu, bio oduzet mirovnim ugovorom iz San Franciska 1951. godine.

Vremeplov: Srpska književna zadruga

U Beogradu su srpski pisci i naučnici 29. aprila 1892. godine osnovali Srpsku književnu zadrugu, čiji je prvi predsednik bio Stojan Novaković, a potpredsednik Jovan Jovanović Zmaj, koji je izradio i njen amblem. Prva objavljena knjiga bila je “Život i priključenija” Dositeja Obradovića. Zadruga je osnovana u zgradi Srpske kraljevske akademije, tada Brankova 15.

Vremeplov: Umro Borivoje Karapandžić

Borivoje Karapandžić, publicista, literata, istoriograf. Karapandžić koji je, uz Lazu Kostića, bio verovatno najplodnije pero srpske emigracije preminuo je 29. aprila 2011. godine. Kao politički emigrant napustio je Srbiju 1944. i od 1950. živeo je u Klivlendu, SAD. Osim pisanja, bio je aktivan i u crkvenom životu srpske emigracije, i kao poverenik manastira Hilandar, manastira Ravanica i drugih. Objavio je više od 30 knjiga, i redovno je objavljivao u nizu srpskih emigrantskih listova, poput “Amerikanskog Srbobrana”, “Glasa kanadskih Srba”, “Iskre”. Nosilac je priznanja za životno delo grada Klivlenda, bio je počasni član Udruženja književnika Srbije, nosilac ordena Svetog vladike Nikolaja.

Vremeplov: Rođen Poenkare

Francuski matematičar, fizičar i filozof  Žil Anri Poenkare, koji je pre Alberta Ajnštajna zasnovao specijalnu teoriju relativiteta rođen je 29. aprila  1854. godine. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, hidrodinamiku, astronomiju, geodeziju, teorijsku i matematičku fiziku. Stvorio je teoriju automorfnih funkcija, jedan je od osnivača topologije, razvio je elektromagnetsku teoriju svetlosti, elektriciteta i optike Džejmsa Maksvela, matematičke metode u nebeskoj mehanici i astronomiji, dao kritičku analizu kosmogonijskih hipoteza. U filozofiji se bavio teorijom nauke, teorijom saznanja i opštom metodologijom. Objavio je 32 knjige. Dela: “Nauka i hipoteza”, “Vrednost nauke”, “Nauka i metoda”, “Nove metode nebeske mehanike”.

Vremeplov: Oslobođen Dahau

Na današnji dan  29. aprila 1945. godine američke trupe su u Drugom svetskom ratu oslobodile najstariji nemački koncentracioni logor Dahau, koji su nacisti osnovali 1933. U njemu je ubijeno oko 70.000 ljudi, uključujući 6.000 Srba (i drugih Jugoslovena).

Vremeplov: Rođen Takamoto

Ivao Takamoto, kreator simpatične doge Skubidu kao i likova porodice Kremenko rođen je na današnji dan  29. aprila 1925. godine. Takamoto je autor ili koautor crtanih filmova “Pepeljuga”, “Petar Pan”, “Lunja i Maza”, “101 dalmatinac” i “Porodica Kremenko”. Ime Skubidu inspirisano je improvizacijom kojom je Frenk Sinatra završavao svoju čuvenu pesmu “Strangers in the Night”. Za pedeset godina producentskog rada Takamoto je stvorio 260 filmova.

Kako zaštititi decu od – medija?

U organizaciji pokrajinskog ombudsmana održan je stručni skup “Deca i mediji”, kao podrška izradi nacionalne strategije, koja bi regulisala zaštitu prava deteta u oblasti javnog informisanja. https://www.youtube.com/watch?v=ExdpthhuJnE

Poznati hirurg poginuo par sati pošto je imenovan za profesora fakulteta

Lekar Kliničkog centra u Nišu Aleksandar Zlatić (48) poginuo je u utorak uveče u selu Moravac kod Niša. On je smrtno stradao oko 21.50 časova kada je motorom „honda“ sleteo sa kolovoza pa udario u znak pa u banderu. Od sliline udaraca preminuo je na licu mesta. Domaći mediji prenose da se Aleksandar motorom uputio u Moravac, kako bi sa rodbinom proslavio napredak u karijeri. On je, prema nezvaničnim informacijama, u utorak postavljen na novu funkciju na Medicinskom fakultetu.

“Obrazovanjem da do nasilja ne dođe”

Država je napravila zakonodavni okvir kada je borba protiv nasilja u porodici u pitanju, ali ono što nam svima treba je da se više obrazujemo da do nasilja ne dođe, izjavila je u sredu ministarka i predsednica Koordinatnog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Gostujući na TV Hepi, Mihajlović je rekla da to važi bez obzira na to da li je reč o partnerskom ili porodičnom nasilju. Potpuno je nevažno, smatra, ko je ko i kojom se profesijom bavi, kada je rodno zasnovano nasilje u pitanju. “Žene su te koje većinom trpe nasilje, i kod nas i u svetu. Bez obzira na to o kome se radi, da li je to javna ličnost ili ne – niko nema pravo nikoga da bije. I u borbi protiv nasilja potrebna je i pomoć medija, da podstaknu da se nasilje prijavljuje, a da o njemu manje tabloidno izveštavaju. Važno je i da se svi više obrazujemo kako da do nasilja ne dođe”, rekla je Mihajlovićeva.
Potpredsednica vlade je kao dobro istakla to da žene više nije sramota da kažu da trpe nasilje, ali i pozvala sve ostale da prijave nasilnike. “Na prvom mestu su nam životi. Da sprečimo brutalna ubistva žena. Treba da razmišljamo i o deci koja svedoče nasilničkom ponašanju. Država je postavila okvire, ali važno je da svi zajedno uradimo više kako bismo sprečili nasilje. Nasilje u porodici nije ničija privatna stvar, to se može dogoditi svakome. Prijavite nasilnika, to je najbolji lek”, rekla je Mihajlović.

By admin