“NS blok”: Besplatni časovi matematike i srpskog za osmake

Udruženje “NS blok” već treću sedmicu organizuje besplatne časove srpskog jezika i matematike, namenjene učenicima osmog razreda osnovnih škola da bi im omogućilo bolju pripremu za završni ispit i upis u srednju školu. Časovi će biti održavani do početka juna u prostorijama udruženja “NS blok“, na adresi Trg Marije Trandafil 4 u Novom Sadu. Ove sedmice časovi matematike biće održani u četvrtak, 17. maja, u 17 časova, a predavač je prof. dr Saša Igić.
Časovi srpskog jezika biće održani u petak, 18. maja, u 17.30 časova, predavač je prof. Dragana Letić. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti na brojeve telefona 021/661-5503 i 065/580-1366, putem imejl adrese grupagrađanansblok@gmail.com ili Fejsbuk stranice „Ns Blok Grupa Građana“.

Cucić: Deca migranti vakcinisana i idu u školu

Ne postoji opasnost za Srbiju od stvaranja “migrantskog čepa” ukoliko BiH i Hrvatska uvedu preventivne mere poput zatvaranja svojih granica u slučaju migrantskog talasa, izjavio je u sredu komesar za izbeglice Vladimir Cucić, napominjući da je u našoj zemlji zabeležen blagi pad broja izbeglica “sa nekih 4.200 smo sada spali na 3.500-3.600 u celoj zemlji. Prolaz je mnogo veći. U prva četiri meseca u naše centre je ušlo 3.200-3.300 ljudi, a napustilo ih je 4.300 tako da mi na taj način nismo ugroženi”, On je naglasio da možemo da budemo ponosni jer su sva deca izbeglice koja su ostala ovde vakcinisana i idu u školu sa našom decom.

PMF: Kompletno renoviran geoinformatički centar

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je svečano otvoren kompletno renoviran i opremljen geoinformatički centar GIS 1. Ovaj centar uspeli smo da renoviramo i opremimo zahvaljujući projektu „Unapređenje primene geoinformacionih tehnologija u studijskim programima prirodnih nauka i dualnom obrazovanju“, kojim smo za sredstva konkurisali na javnom pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – rekla je dekanica PMF-a profesorka dr Milica Pavkov Hrvojević. Kako je dodala, ovaj poziv bio je namenjen unapređenju visokog obrazovanja i, zahvaljujući tome, kupili su softver ArcGIS 10.5, koji je našem fakultetu neophodan za realizaciju studijskih programa.
Za projekat vredan 1.400.000 dinara 85 odsto sredstava obezbedilo je Ministarstvo, a ostatak Fakultet, a rezultat su i dve kompletno opremljene računarske učionice sa 20 računara i 40 mesta.

PMF UNS-a: Studentski sajam stručnog usavršavanja

Sajam stručnog usavršavanja, treći po redu, na kojem su i ove godine studenti Prirodno-matematičkog fakulteta mogli da prošire svoje vidike u pogledu ličnog rasta i usavršavanja, građenja karijernih pomaka i sticanja novih iskustvenih sadržaja i znanja, održan je 8. i 9. maja na PMF-u. Studentski sajam stručnog usavršavanja, projekat Saveza studenata i Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta, je prvi put organizovan 2016. godine, a ideja samog projekta je bila da se studenti pre svega informišu gde mogu da stečeno iskustvo tokom studiranja ulože nakon završetka studija. Prethodne dve godine na Sajmu su učestovale mnogobrojne firme, institucije, organizacije, udruženja građana i mnogi drugi koji su želeli da predstave svoj rad studentima i da na taj način promovišu sebe, ali i daju doprinos ovom projektu.
Studenti su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima organizacija, te da na taj način usavrše svoje komunikacione sposobnosti i veštine interpretacije, a obilaskom sajma i kroz razgovor sa gostima i predstavnicima organizacija, mogli su da vide kako njihova struka izgleda u ozbiljnim i popularnim firmama i organizacijama te da dobiju potrebne savete i usmerenja koja se odnose na njihovu karijeru i odgovor na pitanje „Šta nakon studija?”. S druge strane, kompanije, firme, organizacije, udruženja građana i društva mogle su da na adekvatan način predstave svoj rad velikom broju studenata, budućim kandidatima za posao i da na taj način osiguraju sopstvenu promociju ali i rast i reputaciju.

Upis u vrtiće težak za samohrane roditelje

Portal E-uprava otvoren je kako bi Srbiju na velika vrata uveo u digitalni svet onlajn dokumentacije, koja bi smanjila čekanje pred šalterima, nervoze i preopterećenost administrativnih službenika. Nažalost, digitalizacija dokumenata i povezivanje u zajednički sistem urađeni su površno i delimično, te sad imamo gomilu samostalnih, međusobno nepovezanih sistema, a interakciju i dalje obavljaju stranke umesto zaposlenih čiji je to posao.
Pravi primer za nedoslednost u onlajn državnim uslugama predstavlja trenutno aktuelna prijava deteta na konkurse za upis u predškolsku ustanovu. Prijavljivanje preko portala E-uprava moguće je za vrtiće u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Obrenovcu, Sremskoj Mitrovici i Lazarevcu. Ona se može podneti elektronskim putem klikom na dugme eUsluga, a za ovako podnete prijave sistem automatski pribavlja podatke iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da  roditelji ne pribavljaju ova dokumenta.
Međutim, prijava elektronskim putem nije moguća za samohrane roditelje, za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije, za decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i drugo, navodi se na portalu E-uprave. Kako kažu, predškolska ustanova nije u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem jer je neophodno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje navedeno.
Za one koji ne pripadaju “standardnoj” porodici i imaju decu koja “iskaču” iz  administraciji prihvatljivih kategorija, za upis deteta u vrtić potrebno je da pribave papirnu verziju potvrde Doma zdravlja da je dete teško obolelih roditelja, rešenje Centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo ili smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite. Takođe, potrebno je izvaditi i doneti i rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, rešenje Centra za socijalni rad o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, rešenje Uprave za dodatak na decu o pravu na dečiji dodatak, kao i preporuku Centra za socijalni rad za upis deteta u Predškolsku ustanovu, a koja se odnosi na decu iz socijalno nestimulativnih sredina kao i na decu predloženu od strane Centra za socijalni rad.
Takođe, predškolske ustanove traže i papirnu verziju s pečatom na rešenje Uprave za boračko- invalidsku zaštitu Odsek za izbegla, prognana ili raseljena lica o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi), potvrdu Uprave za boračko invalidsku zaštitu Odsek za izbegla, prognana ili raseljena lica da je roditelj raseljeno ili prognano lice. Samohrani roditelji ili oni u jednoroditeljskim porodicama takođe ne mogu da decu upišu u vrtić preko portala E-uprava. Njima se traži presuda nadležnog suda kojom se utvrđuje samostalno vršenje roditeljskog prava ili rešenje Centra za socijalni rad kojim se utvrđuje samostalno vršenje roditeljskog prava. Oni koji imaju decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju moraju da donesu mišljenje Interresorne komisije sa procenom potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu. Roditelji-studenti donose potvrdu fakulteta da je roditelj redovan student, a ostali potvrdu Fonda PIO da roditelj ima status zaposlenog, poljoprivrednika, penzionera ili osnivača privrednog društva/preduzetnika ili potvrda poslodavca o zaposlenju.
Takođe, potrebne su i prijave prebivališta za svako maloletno dete (porodica mora biti prijavljena na istoj adresi), fotokopija lične karte za roditelje i decu uzrasta 18-26 godina koja imaju status redovnog učenika ili redovnog studenta, potvrda srednje škole, ili fakulteta za decu uzrasta 18-26 godina da imaju status redovnog učenika ili redovnog studenta, a za sve to ipak se mora ići pred šaltere studentskih i ostalih službi.

Šta nema u zakonu, nema ni u praksi

Zas one koji iskaču iz standardnog formata porodičnog statusa nema olakšavanja, kaže Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa. Prema njenim rečima, samohrani roditelji nisu prepoznati u našem Porodičnom zakonu. Pošto nema definicije, nema ni kategorizacije, pa nema ni zaštite, zaključuje naša sagovornica.

Promocija knjige i tri radionice

Promocija knjige „Vaše kompetentno dete” Jaspera Jula održana je  14. maja u Gimnaziji „Svetozar Marković”. Tom prilikom govorila je nacionalna voditeljka „Familylaba Srbija”, sociolog i porodični psihoterapeut Ivana Muškinja, kao i pedagog Elvira Stefanović, član „Familylaba”. Nakon predstavljanja knjige  organizovane su tri radionice, koje su održane paralelno. Sociolog Sanja Stanković vodio je radionicu „Samosvest i samopouzdanje kod dece i roditelja”, a psiholog Svetlana Nešić Bajgo „Ne testiram granice, pitam se ’Ko si ti?’”, dok je radionicu pod nazivom „Porodice s tinejdžerima” vodila psiholog Dušanka Popov.

Karlovačka gimnazija: Preko hiljadu đaka na Književnoj olimpijadi

Više od hiljadu đaka iz cele Srbije, tačnije 410 učenika sedmih i osmih razreda, i 610 srednjoškolaca, tokom vikenda nadmetalo se u Karlovačkoj gimnaziji na Književnoj olimpijadi, takmičenju republičkog ranga koje već šest godina organizuje Društvo za srpski jezik i književnost Srbije. U subotu su test iz poznavanja književnosti polagali osnovci, a danas su na redu gimnazijalci i učenici svih razreda srednjih stručnih škola. U krug pobednika ulaze svi oni koji osvoje 90 odsto bodova od maksimalnih 20, a na raspolaganju imaju 90 minuta za rešavanje testova.
Ovo takmičenje, specifično po tome što u prvi plan stavlja književnost, naišlo je, prema rečima predsednice Društva za srpski jezik i književnost Srbije i profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Zone Mrkalj, na odličan odziv među učenicima i njihovim nastavnicima.

Šest godina Književne olimpijade

Književna olimpijada je takmičenje koje je Društvo za srpski jezik i književnost Srbije osnovalo pre šest godina, rekla je predsednica Društva Zona Mrkalj. Kako je dodala, prve godine je to bio pilot projekat u kom je učestvovao određen broj učenika osmog razreda i to na Filološkom fakultetu, ali “kako se i učenicima i nastvnicima dopala ta vrsta takmičenja, sugerisano nam je da sledeće godine ukuljučimo i đake sedmih razreda i sva četiri gimnazije“.
Druge godine takmičenje je dobilo podršku Ministarstva prosvete i organizovali smo opštinska  i okružna takmičenja, a za domaćina republičkog odabrali smo Karlovačku gimnaziju zbog njene reputacije, lepote i vrednosti. To je prvi put da se književnosti pridaje poseban značaj. Treće godine su srednje stručne škole digle glas optuživši nas da ih mi na neki način omalovažavamo što oni ne učestvuju, te smo i njih uključili, poručila je naša sagovornica.
Za pobednike su obezbeđene nagrade u vidu knjiga iz fonda Vukove zadužbine izdavačkih kuća „Klet“, „Novi logos“, „ Bigz“ i „Eduka“ iz Čigoja. Književna olimpijada događaj je koji osim velikog broja dece učesnika, u Karlovce dovodi i njihove nastavnike i roditelje, tako da poslednjih godina u vreme kada se održava, karlovački hotelijeri beleže znatan broj noćenja.

Dečja likovna kolonija „Novo naselje volim“

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je otvaranju dečje likovne kolonije „Novo naselje volim“, u sklopu programa manifestacije „Novo naselje fest“, koju je organizovalo Udruženje za pomoć zavisnicima „Restart“, u cilju promocije zdravih stilova života i prevencije bolesti zavisnosti i kriminaliteta. Ovaj događaj je potpuno u skladu sa jednim od osnovnih principa kojim se u Upravi rukovodimo, a to je decentralizacija kulture. Takođe, vrednost ove manifestacije je to što ima i edukativni, i kulturno-umetnički, ali i zabavni karakter, pa je usmerena na široku ciljnu grupu. Ovde se kroz brojne i raznovrsne programe promovišu prave vrednosti, a nema boljeg načina za preveniciju negativnih oblika ponašanja kod mladih. Grad će uvek pružiti podršku projektima sa takvom misijom, a posebno kada oni doprinose popularizaciji kulture i umetnosti, i animiraju građane da učestvuju u takvim sadržajima, istakao je Rožić.
U likovnoj koloniji učestvovalo je 45 dece s Novog naselja uzrasta od 3 do 13 godina koja su stvarala na zadatu temu, a uz podršku likovih umetnica Selene Tabaković i Olivere Popović koje su odrasle na Novom naselju.

Završene prijave za Letnju akademiju za mlade

Prijave za Letnju akademiju za mlade, koji će imati priliku da rade uz vodeće lokalne stručnjake za upravljanje istorijskim gradskim predelima širom Evrope, okončane su u utorak, 15. maja. Letnja akademija, koja će trajati od 5. do 12. avgusta u Petrovaradinu, šansa je za mlade stručnjake da u jedinstvenom ambijentu uče, upoređuju, zaključuju i druže se. Projekat „Slučaj Petrovaradin – Upravljanje istorijskim gradskim predelima” realizuju „Evropa Nostra Srbija”, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Fondacija „Novi Sad 2021” i Fakultet za sport i turizam, u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama.

Školarci „Urbani povrtari“

U sklopu projekta „Urbani povrtari”, da bi se među mladima probudila svest o potrebi očuvanja prirode i da bi naučili nešto o proizvodnji i pripremi zdrave hrane, Društvo „Raspustilište” posetilo je u ponedeljak, 14. maja, Osnovnu školu „Jožef Atila”. Budući da je projekat započet u martu i da su leje povrća, začinskog bilja i jestivog cveća zasađene, prvi rezultati se već mogu videti.
Osim u toj školi, projekat se do kraja 2020. godine realizuje i u OŠ „Kosta Trifković” i „Dušan Radović”, dok će se u naredne dve uključiti još po tri, što znači da će u njemu učestvovati gotovo 1.000 đaka iz devet obrazovnih ustanova. Tokom zime planirano je sađenje nekoliko stabala autohtonog drveća s Fruške gore.
„Urbani povrtari”, čiji su nosioci Omladinski savez udruženja „Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope OPENS”, označeni su kao projekat od značaja za grad i republiku. Aktivnosti sprovodi projektni tim Društva „Raspustilište” uz stručnu pomoć dr Željke Jeličić Marinković, saradnika iz struke, studenata-volontera, te zainteresovanih nastavnika i učenika.

Predavanje na Filozofskom: Koreja, Srbija i Frankofonija

„Koreja, Srbija i Frankofonija” naziv je predavanja koje je  održano u petak od 13.30 sati u Svečanoj sali Filozofskof fakulteta (Dr Zorana Đinđića 2). Predavač je bio Njegova ekselencija ambasador Koreje u Beogradu Ju Deđong, a moderator programa bio je prof. dr Pavle Sekeruš. Organizator je bio Frankofoni univerzitetski centar te je i predavanje bilo na francuskom, sa simultanim prevodom na srpski jezik. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 063/491-885.

Praznik školskog atletskog sporta na „Karađorđu”

Pokrajinsko takmičenje za osnovce i srednjoškolce održano je 10. maja na stadionu „Karađorđe”. Više od 520 učenika se takmičilo u šest disciplina: trčanje (60, 100, 300, 400, 600, 800 i 1.000 metara), skok uvis, skok udalj, bacanje kugle, bacanje vorteksa i štafeta (četiri puta 100 metara), a najbolji su izborili plasman na Republičko takmičenje. Sparno jutro nije omelo mlade atletičare da pokažu umeće, veštinu i takmičarski duh. Pošto stadion „Karađorđe” pruža idealne uslove za sportiste, školarci su na tartan-stazu izašli motivisani u želji da stanu na pobedničko postolje. Ulog je bio velik jer dobar plasman vodi na Republičko takmičenje u atletici koje se održava 15. maja u Novom Pazaru. Takođe se može smatrati „zagrevanjem” za Sportsku olimpijadu školske omladine Vojvodine (SOŠOV) koje đake čeka već za nedelju dana.
Predsednik Saveza za školski sport grada Novog Sada Goran Stevanović rekao je da tokom maja deca imaju gust takmičarski program. „Opštinsko i okružno takmičenje održano je pre nedelju dana, čeka ih Republičko takmičenje, a najznačajnije nadmetanje je svakako SOŠOV, koji se odžava od 17. do 20. maja pa đaci imaju malo vremena da se odmore“, kazao je Stevanović, i dodao da je Novi Sad domaćin Olimpijade što je velika čast i obaveza. On je istakao da Savez za školski sport grada može da ugosti učesnike i organizuje takmičenja na visokom nivou zahvaljujući Gradskoj upravi za sport i Gradu Novom Sadu koji je obezbedio novac.

Bel Art: Humanitarna izložba „Moji đaci“

Izložba fotografija profesorke italijanskog jezika Marije Jovanović Beljanski „Moji đaci (La dolce vita)” je otvorena 12. maja u Galeriji „Bel art”, Bulevar Mihajla Pupina 17. Predstavljene  su 24 crno-bele fotografije portreta đaka Karlovačke gimnazije, u kojoj Marija Jovanović Beljanski predaje. Sve fotografije su snimljene „ajfon 8” mobilnim telefonom, koji je poznat po vrhunskom kvalitetu fotografija i za čiju kameru stručnjaci kažu da se može uporediti s profesionalnim foto-aparatom. Autorka fotografija je zabeležila specifične trenutke svakodnevnog gimnazijskog života svojih učenika, odnosno, po njenim rečima, kako vidi ljubav u učionici. Izložba je otvorena do 17. maja, a sav prihod od kupovine fotografija namenjen je učenicima koji zbog finansijskih poteškoća nisu u mogućnosti da putuju na ekskurziju. Radno vreme galerije je dvokratno od utorka do petka od 10 do 14 sati i od 17 do 20, a subotom od 10 do 14.

Preko 1.500 mališana na Klisi trčalo za medalje

Atletska manifestacija “Od školske klupe do atletske staze”, druga po redu, organizovana je  u subotu na igralištu Fudbalskog kluba “Borac” s Klise, čiji je domaćin bio Atletski klub “Borac” koji ove godine slavi pet godina postojanja. Manifestacije je okupila preko 1.500 predškolske i školske dece, koja su se takmičila na stazi dužine od 100 do 800 metara. Podršku deci da se bave sportom dali su i njihovi treneri i roditelji, koji su trčali na 800 metara. Predsednica AK ”Borac” Danijela Špirić rekla je to da manifestacija ima za cilj da motiviše što više mališana da se bave sportom. Želimo deci da približimo kraljicu sportova i da osete šta znači pripadnost timu, da navijaju jedni za druge, ali i da nauče da budu istrajni, rekla je Špirić i dodala da osim zabave sport u ranom uzrastu značajno utiče na psiho-fizički razvoj dece. Direktor pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta dr Danijel Župić uputio je apel nadležnim institucijama i Gradu da sledeće godine FK “Borac” dobije tartan stazu i da se na taj način poboljšaju uslovi za bavljene sportom na Klisi.

U Muzeju Vojvodine igraonica o grnčarskom zanatu

Igraonica “Grnčari, grnčari vešti lončari” održana je u nedelju  od 11 časova u Muzeju Vojvodine. Igraonica je organizovana povodom izložbe “Sveti Spiridon – zaboravljeni čudotvorac: Kult svetog Spiridona u srpskoj tradicijskoj kulturi”. Tokom igraonice deca su slušala o životu svetog Spiridona koji je bio zaštitnik grnčara, saznala kakav je grnčarski zanat, te kako su kroz vekove nastale posude od gline i keramike. Igraonica je bila  namenjena deci od pet do 10 godina, a vodio ju eje muzejski pedagog Vladimira Stanisavljević.        

Pola veka od mature nekadašnjih učenika Mašinske škole

Generacija učenika Mašinske škole koja je maturirala 1968. godine, zajedno sa svojim profesorima, proslavila je jubilarnu pedesetogodišnjicu mature. Kako je za “Dnevnik” rekla Radojka Gligotić, to je odličan povod da se staro društvo malo okupi i da se vide i druže, a sa nekima i posle pola veka. I tada je Mašinska škola pretežno bila predodređena za muškarce, ali se, ipak, po hodnicima mogla sresti i poneka pletenica ili kikica. U to vreme, devojčice su trebale samo da se osmehnu, a mi smo im ugađali, imale su poseban tretman, s osmehom se priseća Miodrag Đukić. Školu su tada završila 172 maturanta, a 42 ih je nažalost u međuvremenu preminulo.

Manifestacija  „Muzeji za 10“

Desetodnevna manifestacija „Muzeji za 10“ počela je 14.  i trajaće do 20. maja. Različite sadržaje posetioci će moći da pogledaju u okviru tri ustanove kulture. U Centralnoj zgradi Muzeja grada Novog Sada, Tvrđava 4, je otvorena gostujuća izložba „Sjaj renesanse“, koju je, u vidu tkanine i predmeta, upotpunila scena „Vladareva gozba“. Pored toga, posetioci  imaju priliku da pogledaju postavku oružja i vojne oprema iz Prvog svetskog rata, kao i izložbu „Šta čini grad“, koju priređuju kustosi. Centralna zgrada Muzeja grada Novog Sada tokom trajanja manifestacije biće otvorena od devet do 17 časova, a za Evropsku noć muzeja, 19. maja, od devet do 20 časova.
U Zbirci strane umetnosti, Dunavska 29, je otvorena izložba „Novi Sad – Slobodan grad“. Razgovor na temu „Kako je živeti po novosadski“ biće upriličen 18. maja od 19 časova. Radno vreme Zbirke strane umetnosti tokom trajanja manifestacije je od 10 do 22 časa. U Zavičajnoj zbirci u Sremskim Karlovcima, Patrijarha Rajačića 16, izložba “Slatka priča iz karlovačke prošlosti – tacne za torte i kolače iz karlovačkih porodica” je otvorena 15. maja od 19 časova biće otvorena, a izložba i modna revija „Maštovite ženske ruke u Karlovcima – danas i nekada“ svečano će biti otvorena 19. maja od 19.30 časova. Radno vreme Zavičajne zbirke tokom trajanja manifestacije je od devet do 17 časova, a za Evropsku noć muzeja, 19. maja, od devet do 22 časa. Ulaz na sve programe i izložbe je besplatan.

Vremeplov: Rođen Josif Pančić

Na današnji dan 17. aprila 1814. godine rođen je srpski botaničar i prirodnjak Josif Pančić. Kralj Milan Obrenović, osnivač Srpske kraljevske akademije (1.11.1886.) postavio ga je za prvog predsednika SKA. Prvobitni naziv bio je Kraljevsko-srpska akademija. Medicinu je završio u Pešti, a u Beču je usavršavao botaničke studije i upoznao Vuka Karadžića prema čijem je savetu 1846. došao u Srbiju. Radio je kao lekar u Paraćinu, Jagodini i Kragujevcu, a 1856. je postao profesor Liceja, potom Velike škole u Beogradu, čiji je rektor bio šest puta. Proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluostrva, posebno Srbije. Opisao je oko 80 nepoznatih biljnih i životinjskih vrsta. Otkrio je endemsko-reliktni četinar poznat kao “Pančićeva omorika” (Picea omorika) i reliktne ramondije (Ramonda serbica, Ramonda nathaliae). Osnovao je 1874. i uredio Botaničku baštu u Beogradu. Od 1889. ona se nalazi na imanju koje je u tu svrhu darovao Kralj Milan (Jevremovac). Objavio je oko 30 radova iz botanike, zoologije, geologije, mineralogije, šumarstva, arheologije. Dela: “Flora Kraljevine Srbije”, “Ptice Srbije”, “Ribe Srbije”.

Vremeplov: Rođen Nikola Milošević

Nikola Milošević, akademik, književnik, filozof, kritičar, publicista rođen je na današnji dan 17. aprila 1929. Izvesno vreme bio je i narodni poslanik. Rođen je u Sarajevu, bio je profesor Teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1991. redovni je član SANU. Predvodio je Zadužbinu “Miloš Crnjanski”. Veoma plodan autor, uvek društveno aktivan. Glavna dela: “Antropološki eseji”, “Roman Miloša Crnjanskog”, “Negativan junak”, “Ideologija, psihologija i stvaralaštvo”, “Andrić i Krleža kao antipodi”, “Zidanica na pesku”,”Šta Lukač duguje Ničeu”, “Filozofija strukturalizma”, “Dostojevski kao mislilac”, “Marksizam i jezuitizam”, “Psihologija znanja”, “Antinomija marksističkih ideologija” i “Pravoslavlje i demokratija”. Dobitnik je nagrade Beograda (Oktobarske) i nagrade “Isidora Sekulić” 1982. (koju je odbio da primi).

Vremeplov: Poginuo Kraljević Marko

U bici na Rovinama poginuo je, na današnji dan 17. maja 1395. godine, Kraljević Marko, u sklopu turskih vazalnih jedinica u borbi protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i naslednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, posle očeve pogibije 1371. u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali ga je epska poezija idealizovala kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti i kao zaštitnika nejakih.

Vremeplov: Rođen Edvard Džener

Engleski lekar Edvard Džener  rođen je na današnji dan 17. maja 1749. Pronašao je vakcinu protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vreme epidemija i posle dve decenije rada u maju 1796. uspešno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dečaka. Njegova vakcina ubrzo je u celom svetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja.

Vremeplov: Umro Botičeli

Na današnji dan 17. maja 1510. godine umro je italijanski slikar Sandro Botičeli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a celokupno delo prožeto je melanholijom i lirskim raspoloženjem. Dela: “Poklonjenje kraljeva”, “Proleće”, “Rođenje Venere”, ilustracije za “Božanstvenu komediju” Dantea Aligijerija.

Vršac: Povećan broj osoba sa smetnjama u razvoju

Podaci govore da se 80-tih godina prošlog veka na 10 hiljada stanovnika rađalo jedno dete sa smetnjama u razvoju, a sada ih je više od 70.  Od 27 udruženja u Savezu za pomoć MNRO Vojvodine, tek nekoliko njih može da se pohvali da u svojoj sredini ima apsolutnu podršku i pomoć. Vršačko Udruženje “Otvoreno srce sveta” godinama radi na stvaranju tolerantne i inkluzivne sredine. Ovo Udruženje koje postoji od 70-tih godina prošlog veka, do sada nije imalo svoj prostor, a sada su dobili kuću na poklon, koja, kada bude uređena, biće centar svih aktivnosti ovog humanog Udruženja. Ipak, oni pozivaju sve ljude dobre volje da im pomognu kako bi što pre osposobili ovaj prostor i nabavili potrebnu opremu i ostvarili svoj san, da otvore dnevni boravak. https://www.youtube.com/watch?v=qzKay4hk6Bg

Kampanja “Zaštita za sve”

U Srbiji svake godine od melanoma oboli 650 ljudi, dok približno 300 osoba umre od tog najsmrtonosnijeg raka kože.  Kako bi se statistika promenila počela je kampanja “Zaštita za sve”, čiji je cilj da se deca školskog i predškolskog uzrasta nauče o štetnom uticaju preteranog izlaganja kože suncu i UV zračenju. U narednih nekoliko meseci u okviru kampanje biće instalirani UV indikatori u šest najvećih škola u Srbiji koje imaju oko 10.000 učenika, ali i sprovedene obuke za nastavnike koji rade sa decom o merama koje predstavljaju odgovorno ponašanje na suncu. UV indikatori su specijalni merači za trenutno očitavanje intenziteta sunčevog zračenja, a prikazivaće tri kategorije: Bezbedno je, Zaštiti se i Skloni se. Kampanju sprovode Eucerin Srbija i Fond B92 uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete.

Još nije izabran novi dekan Medicinskog fakulteta

Na funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pretenduju dva kandidata, aktuelni dekan prof. dr Snežana Brkić i upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, redovni profesor Medicinskog fakulteta Tihomir Vejnović. Ni nakon tri sednice Saveta te obrazovne ustanove novi dekan nije izabran. Izbor za novog dekana odvija se pod nizom nepravilnosti, tvrde redovni profesori tog fakulteta, Momir Mikov i Dušan Lalošević. Na poslednjoj sednici Saveta te visokoobrazovne ustanove gde je između ostalog trebalo da bude predstavljen program kandidata za dekane, većinom glasova odlučeno je da se pojedini članovi Saveta smene, a odluka je prosleđena nastavno-naučnom veću, što je prema rečima profesora doktora Mikova u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju i statuta Medicinskog fakulteta. https://www.youtube.com/watch?v=zw-IyX0c7i0

Rak sve više napada decu

Od različitih oblika raka u Srbiji su 2016. obolela 334 deteta. To je za čak 75 odsto više nego deceniju ranije, kada je za godinu dana rak dijagnostifikovan kod 200 dece. Iako za to, bar zasad, nemaju konkretne dokaze, mnogi lekari misle da je drastičan porast obolevanja dece od raka, koji zvanično registruje Institut za javno zdravlje Srbije, u nekoj meri svakako povezan sa osiromašenim uranijumom u municiji kojom nas je NATO bombardovao 1999. godine, pišu Večernje novosti.
U svetu obolevanje dece od raka čini jedan odsto u strukturi obolevanja od svih malignih bolesti, u Evropi 0,4 odsto, odnosno 165 dece godišnje, a u Srbiji – oko 0,7 odsto. To je podatak iz zvaničnog registra Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

Svetski Dan SOS telefona

Juče je bio svetski Dan SOS telefona. Takve telefonske linije mogu biti od pomoći nekome kome problemi preusmere život u negativnom pravcu. Centar “Srce” pruža emotivnu podršku osobama u krizi, a pomaže i u prevenciji samoubistva. Ovaj Centar je do sada pomogao hiljadama ljiudi koji su u nekom periodu svog života imali suicidne misli. Slavica Ranisavljev Kovačev iz ovog Centra kaže da je usamljenost jedan od najčešćih razloga zašto ih ljudi zovu. Pored toga, problemi koji su sve češći je i nasilje u porodici, a sve više žena ovaj Centar zove iz ovog razloga.  Oni koji zovu bolje se osećaju kada podele svoj problem sa nekim. Oni koji se osećaju beznadežno, kada zovu i podele problem, dobiju podršku i zatim se bolje osećaju, kažu volonetri ovog Centra, koji ljubazno odgovaraju na svaki poziv.
Inače u Srbiji postoji 26 SOS telefona u 18 gradova, ali to ipak nije dovoljno, jer je sve više onih koji zovu liniju za podršku. https://www.youtube.com/watch?v=1c5qx-PbYNs

By admin