Ministar rusofil u SAD: Želimo sličan američkom!

Ministar za inovacijе i tеhnološki razvoj Popović dr Nеnad sastao sе za vikend u Vašingtonu sa glavnim zamеnikom pomoćnika državnog sеkrеtara SAD Džudit Garbеr i tom prilikom istakao da Srbija žеli da gradi svoj inovacioni еkosistеm uglеdajući sе na Amеriku, koja jе, prеma njеgovim rеčima, tеhnološki i inovacioni lidеr u svеtu. Popović jе naglasio da inovacionе i tеhnološkе vеzе Srbijе i SAD imaju dugu istoriju i da traju još od 1884. godinе, kada jе Nikola Tеsla došao u Amеriku. Ministar jе izrazio zahvalnost Sjеdinjеnim Amеričkim Državama na pomoći kojе pružaju institucijama i građanima Srbijе, posеbno u oblasti inovacija, istakavši da jе SAD značajan partnеr inovacionе i tеhnološkе zajеdnicе u Srbiji. On jе prеdstavio programе Vladе Rеpublikе Srbijе za razvoj inovacionih startap cеntara u rеgionima Srbijе, naglasivši da Vlada na ovaj način žеli da obеzbеdi mladima jеdnakе šansе za razvoj i da ih motivišе da ostanu u Srbiji.
Zamеnica Garbеr, koja jе ujеdno i šеf Biroa nadlеžnog za područjе inovacija u Stеjt Dеpartmеntu, pozdravila jе rеalizaciju ovog programa i izrazila zadovoljstvo zbog dobrе saradnjе koju dvе zеmljе ostvaruju u oblasti inovacija.
Na sastanku jе razmatrana mogućnost sprovođеnja zajеdničkih programa u cilju razvoja inovacionog prеduzеtništva u rеgionu Balkana. Popović jе ukazao na značaj razvoja rеgionalnе saradnjе, ocеnivši da bi rеalizacija ovih programa doprinеla čvršćoj еkonomskoj intеgraciji zеmalja u rеgionu. Ministar jе ukazao da jе intеrеs Srbijе da radi na čvršćеm povеzivanju srpskih startap i tеhnoloških kompanija sa amеričkim invеstitorima, kao i da ćе on lično učiniti svе da što višе amеričkih invеstitora dođе u Srbiju.

Srbi iz regiona u Matici srpskoj

Predstavnici Srba iz regiona održali su 18. maja 2018. konferenciju u Matici srpskoj.  Tom prilikom, istaknute su posledice razdvajanja republika u kojima Srbi imaju status manjinske nacionalne zajednice. https://www.youtube.com/watch?v=KVOMAZQOYQQ

Objavljen spisak 130 korisnika sredstava iz oportuniteta

Ministarstvo pravde objavilo je na svom sajtu spisak od 130 korisnika sredstava prikupljenih na osnovu oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja, u iznosu od ukupno 445 miliona dinara. Novčana sredstva su dobili korisnici koji su prijavili projekte čijom realizacijom će biti obnovljena infrastruktura škola i vrtića, nabavljena školska oprema, kao i nedostajuća sanitetska vozila i medicinska oprema, poboljšani kapaciteti ustanova kulture i ustanova socijalne zaštite i pružena podrška osobama sa invaliditetom, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
Nakon detaljnog razmatranja svih pristiglih projekata, Predlog za raspodelu sredstava donela je Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde, a njega je u četvrtak  usvojila Vlada Srbije. Na ovom, trećem po redu, konkursu za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta, bilo je prijavljeno 1.336 projekata.
U prethodna dva konkursa, Ministarstvo pravde ukupno je dodelilo 703.018.000 dinara za 165 korisnika, među kojima su mahom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, gerontološki centri, sigurne kuće, ustanove kulture, manastiri…

Šta je oportunitet?

Oportunitet – koji je propisan Zakonom o krivičnom postupku, predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za određena krivična dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Do 2014. godine tužioci su imali diskreciono pravo da sredstva od oportuniteta usmeravaju u dobrotvorne svrhe po ličnog proceni, ali kako je to otvaralo prostor mogućoj korupciji, a nije postojala ni zakonom propisana kontrola trošenja tih sredstava, Ministarstvo pravde je 2014. godine iniciralo izmene ZKP-a po kojima se sva sredstva od oportuniteta “slivaju” na jedan račun. Zatim raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava, a prijavljeni projekti moraju biti od javnog interesa. Ova izmena ZKP predstavlja jednu od ispunjenih mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, navodi se u saopštenju i napominje da se takođe sprovodi stroga kontrolu trošenja dodeljenih sredstava.

Saradnja Ministarstva kulturе i Fakultеta organizacionih nauka

Državni sеkrеtar u Ministarstvu kulturе i informisanja Alеksandar Gajović i dеkan Fakultеta organizacionih nauka prof. dr Milija Suknović potpisali su u petak 18. maja Sporazuma o saradnji izmеđu dvе institucijе. Potpisivanjеm Sporazuma stvaraju sе uslovi za rеalizaciju zajеdničkih aktivnosti na istraživačko–razvojnim projеktima i razvoju informacionog sistеma kulturе, što ćе značajno doprinеti procеsu digitalizacijе u ustanovama kulturе, a samim tim i boljoj dostupnosti i vidljivosti kulturnog naslеđa i savrеmеnog stvaralaštva.
Državni sеkrеtar Alеksanadar Gajović izrazio jе zadovoljstvo zbog Sporazuma koji jе potpisan naglasivši da jе to Sporazum stratеgijе, vizijе i budućnosti. On smatra da jе dobro to što su partnеri dvе instutucijе i da jе njihovo povеzivanjе na obostranu korist.
Dеkan Fakultеta organizacionih nauka prof. dr Milija Suknović smatra da jе potpisivanjе Sporazuma dobar okvir za uključivanjе nastavnika i saradnika Fakultеta organizacionih nauka u projеktе kojе budе radilo Ministarstvo kulturе i informisanja, kao i dobra polazna osnova da studеnti rеalizuju stručnu praksu koja jе obavеzni dеo studija.
Nakon potpisivanja Sporazuma prеdstavnici Ministarstva zajеdno sa domaćinima obišli su istraživačko- razvojni cеntar Fakultеta organizacionih nauka u komе ćе sе sprovoditi zajеdnički projеkti.

Novi smerovi u Srednjoj stručnoj vojnoj školi

Konkurs za prijem učenika u Srednju stručnu vojnu školu, prvi put za vojne smerove mehaničar za vozila guseničare i elektromehaničar za vozila guseničare, otvoren je od 15. maja i trajaće do 15. juna. U školu se prima 20 kandidata, odnosno po 10 za svaki novi smer, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Školovanje traje četiri godine, a nakon toga učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu civilnog lica – vojnog nameštenika.
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Srbije. Potrebno je da mladići i devojke, koji žele da konkurišu, na vreme podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Detaljna obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Srednjoj stručnoj vojnoj školi (Petra Čajkovskog 2, Beograd), na telefone: 011/3603-966, 011/3603-972 i 011/3603-655.

Novi Sad: U vrtiće prijavljeno tri puta više dece nego što ima mesta

Na konkurs za upis u vrtiće Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo”, u kojoj ima 1.561 mesto, pristiglo je čak 4.419 prijava. Konkurs je trajao od 23. aprila do 9. maja, a odnosi se na radnu 2018/2019. godinu koja počinje od 1. septembra. Kako kažu iz PU, rezultati konkursa biće poznati 2. jula.
Podsetimo, u jaslicama, odnosno za decu od šest meseci do tri godine, bilo je raspisano 724 mesta, dok je za mališane od treće do sedme godine na raspolaganju bilo 254 mesta u celodnevnom boravku i 583 u poludnevnom. Kao i do sada, upis funkconiše po principu bodovanja i rangiranja, po pravilima istaknutim u tekstu konkursa.
Situacija s prijavama je slična kao i prethodne godine. Lane je u neki od gradskih vrtića primljeno više od 1.000 dece, dok je „ispod crte” ostalo nešto više od 3.000, od kojih je 1.040 odbijeno jer su konkurisali za mesta koja nisu raspisana konkursom. Tada je „Radosnom detinjstvu” naknadno odobreno i proširenje kapaciteta za 20 odsto, a od naredne godine, kao mera kojom bi trebalo da se smanji broj dece „ispod crte”, Novi Sad bi trebalo da dobije još jedan vrtić na Klisi. Prošlog meseca gradonačelnik Novog Sad Miloš Vučević rekao je da se nada da će sledeće godine Novi Sad dobiti novo obdanište u Orahovoj ulici na Klisi, kao i da će nekadašnja policijska ispostava na uglu ulica Miše Dimitrijevića i Kola srpskih sestara, takođe biti pretvorena u obdanište.

Od ove godine prijave i elektronskim putem

Od ove godine, roditelji su mogli da konkurišu i putem elektronskih prijava, odnosno „e-vrtića”, koje su bile dostupne na sajtu „Radosnog detinjstva”. Kako kaže koordinatorka Službe za upis, ispis i premeštaj u PU Ružica Svorcan, 1.561 dete je prijavljeno koristeći tu novu opciju, koja je uvedena kao mera da bi se roditeljima olakšala procedura, da bude s manje papirologije i bez čekanja u redovima.

Upis u privatne vrtiće diktiraju subvencije

Za razliku od državne predškolske ustanove, upis u privatne traje čitavu godinu. Po rečima Gorana Urukala iz privatne predškolske ustanove „Meda” u Futogu, očekivano je da će najviše zahteva za upis u privatne vrtiće biti uoči septembra, kada kreće novi ciklus isplate pomoći od Grada, ali da roditelji, u saradnji s vrtićima, imaju načine da i pre toga „bezecuju” mesto u privatnom vrtiću koji im se dopada.

Turistički vodič Vršca viđen očima deteta

Blizu 300 učenika Osnovne škole “Mladost” iz Vršca bilo je angažovano na projektu “Preduzetnik” koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja. Kao rezultat projekta nastali su Turistički vodič, razglednice Vršca i obeleživači knjiga, a sve je predstavljeno đacima i roditeljima uz prigodan program u holu škole. Turistički vodič nastao je kao rezultat želje učenika Osnovne škole “Mladost” da kroz projekat naprave Vodič drugačiji od svih postojećih i da pri tom steknu veštine da afirmišu svoje potencijale, da razviju svoje afinitete i na kraju od toga imaju i dobit.
“Poenta je bila da se iz Vodiča vidi Vršac viđen očima deteta, znači iz potpuno drugačije vizure tako da je Vodič namenjen porodici sa decom i deci koja u okviru ekskurzije dođu u Vršac da bi videli šta im Vrščani preporučuju. Oni su izdvojili 10 najznačajnijih mesta u gradu koje bi svako ko dođe u Vršac trebalo da poseti”, rekla je profesorka Danijela Radosav Nikolić, koordinator tima za preduzetništvo. “Po našem Vodiču top destinacija je vršačko jezero na kojem turisti mogu da se okupaju, a neki kažu i da je lekovita voda. Postoje i ostala atraktivna mesta koje treba posetiti”, dodaje Leontina Božanović, učenica škole i član tima za preduzetništvo.
To su po mišljenju učenika koji su sproveli ankete među vršnjacima i Vršačka kula, Vršački Breg. Manastir Mesić, vršačke crkve… Sastavni deo vodiča je i ponuda tradicionalne banatske hrane, deo je za prezentaciju pripremljen i izložen, a da bi saznali koja je to hrana, đaci su anketirali vrščane starije od 65 godina. U okviru projekta urađene su i atraktivne razglednice Vršca, kao i obeleživači knjiga. “To je bilo mnoštvo divnih radova, prvenstveno razglednica, tako da je bilo teško odabrati one koje ćemo pustiti u štampu. Ono sledeće što planiramo je da Vodič prevedemo na rumusnki i engleski jezik i da vidimo kako ćemo proći sa njima”, kazala je Tatjana Jašin Mijske, direktorka škole.
U međuvremenu Vrščanima će svoje radove đaci predstaviti na gradskim manifestacijama poput skorašnjeg Vršačkog venca. A da bi ovo prvo pojavljivanje Vodiča u javnosti bilo što lepše pomogli su im đaci Muzičke škole “Josif Marinković” iz Vršca koji su izveli prigodan program.

Somborski pedagoški fakultet u godini velikog jubileja

Kao nekadašnji centar srpske, ali i ukupne južnoslovenske novoveke pismenosti i obrazovanja, Sombor i njegov Pedagoški fakultet će ove godine obeležiti, na ovim prostorima sigurno jedinstven jubilej, 240 godina od pokretanja rada „Normalnih tečajeva za narodne učitelje“.
Dragocen je doprinos somborskog učilišta u izgradnji profesionalnog habitusa, ugleda i dostojanstva srpskih učitelja, a 240 godina njihovog školovanja je tradicija koju Pedagoški fakultet sa ponosom nastavlja. Ako se uzme u obzir da su Norma i Preparandija u jasnom modernizacijskom ključu školovale učitelje od 1778. godine do danas i da su kontinuitet i samosvest nešto što određuje identitet pojedinca i nacije, može se reći da je Norma u temelju Novosadskog univerziteta, rekao dekan prof. dr Željko Vučković, dok je njegov kolega, prof. dr Saša Marković dao i kratak istorijski prikaz konteksta u okviru kog je nastala Norma.
– Reč je o periodu sredine 18 veka, vremenu geopolitičkog i duhovnog previranja, kada su se nove ideje pod snažnim uticajem humanizma i renesanse pretvorile u prosvetiteljski pravac, pa je stvaranje sistema obrazovanja značajan iskorak u sticanju identiteta jednog naroda – rekao je Marković, koji je naglasio da je oslanjajući se na tradicionalne vrednosti prosvetiteljstvo dovelo do modernizacije obrazovanja u Srba, te da su nastojanja Avrama Mrazovića i Teodora Jankovića bila usmerena ka uvođenju obaveznog osnovnoškolskog obrazovanja, čemu je preduslov bio osnivanje tri tipa škola, trivijalnih, normalnih i glavne škole.  Mrazović je započeo primenu Felbigerovih upustava u škole kao i novu didaktiku koja podrazumeva frontalni rad sa decom sa akcentom na lični primer. Učitelji su bili istaknuti intelektualci, a veliki uzor za školovanje dece tog doba bio je Dositej Obradović. Život Norme, usled geopolitičkih previranja prestaje 1811. godine, da bi već iduće bila otvorena njena naslednica – Preparandija u Sent Andreji.

Obrazovanje učitelja duboko ukorenjeno u istoriju Sombora

Koliko je obrazovanje učitelja duboko ukorenjeno u život i istoriju Sombora, ne svedoči samo postojanje današnjeg Pedagoškog fakulteta, već i to što su pravi urbani znaci prepoznavanja ovog grada upravo zdanja u kojima su se srpski učitelji gotovo četvrt milenijuma pripremali za svoje uzvišeno zvanje. Tako na zgradi sadašnje Crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve i danas stoji ploča koja upućuje na to da je upravo tu nastala u bivstovala Norma, dok je zgrada Preparandije, legat patrijarha Georgija Brankovića, i danas nezaobilazna istorijsko-turistička tačka Sombora.

Kulska „Plava ptica“ izlazi iz lokalnih okvira

Osnovana kao Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, „Plava ptica” je prvo primala samo korisnike sa teritorije kulske opštine, međutim, sada je to prošireno, jer okolne lokalne samouprave nemaju ustanove tog tipa. Opština Vrbas nema nijednu ustanovu koja pruža usluge socijalne zaštite, Opština Odžaci ima samo dnevni boravak, kao i Apatin, dok Srbobran ima dnevni boravak i ranu intervenciju. „Nama sve češće dolaze na smeštaj korisnici iz drugih opština, kao i na programe rehabilitacije“, ističe Marko Košutić, direktor „Plave ptice” i dodaje da dolaze korisnici iz cele Vojvodine i gde postoji, a naročito gde ne postoji usluga, jer roditelji traže mesto koje im odgovara.
Iako nije predviđeno da Plava ptica pruža usluge van lokala, to ipak čini, mada, prema Košutićevim rečima, mnogo je lakše kada porodica živi u mestu u kom dobija uslugu, i ne mora da putuje 50 kilometara da bi dobila dnevni boravak. Po nekim parametrima „Plava ptica” je najveća ustanova ovog tipa u Vojvodini. „Za stanovanje uz podršku za koje Ministarstvo daje licencu  primamo deset korisnika, drugi smo po veličini u Srbiji, jer takva usluga postoji još samo u Beogradu i Pančevu“, kaže direktor Košutić i dodaje da je dnevni boravak najveći u Vojvodini, ako se ne računa škola „Dr Milan Petrović” u Novom Sadu, jer je to školska ustanova, a ne ustanova socijalne zaštite.

Novi Sad: Noć muzeja na 15 lokacija, više mladih posetilaca

Manifestacija Noć muzeja u Novom Sadu obeležena  je na 15 lokacija, a privukla je mnogo više mladih u odnosu na prethodne godine, kažu u Muzeju Vojvodine i u drugim muzejima. Najviše posetilaca bilo je upravo u večernjim časovima, iako su u mnogim muzejima i drugim destinacijama koje u ovom gradu obeležavaju Noć muzeja vrata otvorena još od prepodnevnih časova.
Muzej Vojvodine jedan je od najposećenijih destinacija u Noći muzeja. Ono što je ove godine drugačije i novo u postavci za Noć muzeja jeste izlaganje novčića od porcelana koji ce, kako kažu u Muzeju Vojvodine, biti izloženi samo u toku ove noći. ” To je jedinstvena prilika i jedinstveno mesto u Srbiji gde to može da se vidi jer nijedan muzej u Srbiji to nema”, rekla je PR Muzeja Vojvodine Slađana Velendečić. Ona je dodala da je za svakog po nešto pripremljeno pa je za decu igraonicama na temu biciklizma i istorije biciklizma i zašto je bicikl važan i danas, a takođe koncert hora iz Novog Sada “Bajićevi slavuji”. Najavila je i da se Muzej Vojvodine priprema za 2021. godinu, u kojoj ce Novi Sad biti Evropska prestonica kulture i to, kako kaže, kroz nekoliko različitih projekata. “Muzej Vojvodine na nekoliko frontova se priprema za ovu godinu i sto se tiče nekih infrastrukturnih ulaganja za poboljšanje uslova u Muzeju, a imamo u planu i neka iznenađenja sa dodacima i na našoj stalnoj postavci i sa velikim tematskim izložbama”, rekla je Velendečić. Postavka koja se u Noći muzeja našla u Muzeju Vojvodine ostaće dostupna posetiocima do sredine jula meseca.
Noć muzeja u Novom Sadu obeležena je na 15 lokacija, a ulaz na svim destinacijama bio  je besplatan. Postavke u mnogim muzejima koje su ove noći izložene biće dostupne posetiocima i u narednom periodu od nedelju do mesec dana, u zavisnosti od muzeja i konkretne izložbe.
https://www.youtube.com/watch?v=g2VcGSlasLU
https://www.youtube.com/watch?v=kosTyF-_33E

Poseban program za decu  u Noći muzeja

Spomen zbirka Pavla Beljanskog, jedna od tri galerije na Trgu Galerija u Novom Sadu, u Noći muzeja organizovala je i poseban program za decu u vidu radionica crtanja i slikanja, ali i predstavu u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača koja predstavlja spoj pozorišne i likovne umetnosti. “Od pet popodne smo imali radionice za decu, a takođe smo i ovaj Trg Galerija na kom se i nalazimo uspeli da pretvorimo u ono sto zaista i jeste odnosno u trg umetnosti i dela iz muzeja smo kopirali na asfaltu i deca su nam u tome i pomogla. Takođe, tu su i naši stalni saradnici i to je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača koji su učestvovali u prethodnom programu sa radionicama a večeras ce izvesti Teatar senki ispred muzeja koji je spoj pozorišne i likovne umetnosti”, rekla je kustos Spomen zbirke Pavla Beljanskog Julijana Stojisavljevic.

U OŠ „Đura Daničić” već 16 godina nagrađuju uspeh

Kao nagradu za one učenike koji su se tokom školske godine istakli znanjem i marljivošću, osnovna škola “Đura Daničić” sa Podbare za njih je organizovala nagradnu, besplatnu ekskurziju. Uslov je bio plasman na neko okružno takmičenje, a s obzirom na to na ekskurziju ide njih 95, škola može da se pohvali da je takav uspeh postigao skoro svaki šesti učenik. „Već 16 godina organizujemo takve nagradne ekskurzije i jedina smo škola u gradu poznata po tome“, rekao je direktor osmoletke, Obrad Ostojić. „Novac za to prikupljamo uz pomoć prijatelja škole, roditelja i određenih kompanija koje žele da nagrade uspešnu decu na neki način.“
Deca i njihovi roditelji imali su pet ponuđenih destinacija i većinskom odlukom odabrali su da idu u Risovačku pećinu, Bukovičku banju, Arađelovac i Oplenac. Nagrađena učenica osmog razreda, Jovana Kecman, rekla je da se naročito raduje poseti pećini, ali i da je ovakav gest škole za svaku hvalu, te da joj je velika čast što je među odabranima. Njen drugar iz razreda Dimitrije Simić dodao je da će im ekskurzija dobro doći i da malo odmore od učenja, jer se oni, kao mali maturanti, svakodnevno spremaju za završni ispit. „Teško je balansirati sa učenjem i ne bih nikad uspeo bez nastavnika“, kaže osmak Mihailo Živković. „Mislim da je takav odnos škole prema đacima veoma važan, jer treba ulagati u školstvo, odnosno u budućnost.“

Kako vaspitati decu?

“Vaspitanje dece je posao u kome moramo znati kako da trošimo vreme da ga ne bismo izgubili.” Ovo je čuvena rečenica jedanog od najpoznajihi francuskih filozofa i književnika Žana Žaka Rusoa, a kojom se mnogi i danas vode. Koliko je značajna uloga roditelja, toliko je bitan uticaj obrazovnih ustanova, odnosno prosvetnih radnika i to od vrtića do fakulteta. Zdenka Rajković iz Društva učitelja Novog Sada kaže da su roditelji više uplašeni od dece kada je ova tema u pitanju i to je normalno. Ipak, ceo sistem mora da učestvuju u postavljanju vrednosti za decu i buduće generacije. Osim roditelja. u tom procesu aktivno treba da učestvuje i škola i učitelji.
Ljiljanom Kardelis iz Udruženja vaspitača kaže da se posebna pažnja mora posvetiti tranzicionom peridou, pre svega na prelazak mališana iz vrtića u osnovne škole. Zbog toga će biti organizovane i tribine, kako bi se i učitlelji prosvetni radnici informisali bolje o ovoj temi, koja je sada aktuelna, jer je u toku upis prvaka u osnovne škole.  https://www.youtube.com/watch?v=EW_lbCo458s

Fondacija Divac obeležila je 11 godina rada

Fondacija Divac obezbedila je  3 miliona i 100 hiljada  dolara za 44.000 ljudi prošle godine. To im je pošlo za rukom zahvaljujući podršci 20.000 pojedinaca, 30 kompanija, 25 opština, i 18 međunarodnih partnera. “Iako trenutno živimo u Americi, mi smo uvek deo Fondacije” rekla je rekla je Ana Divac, jedan od osnivača Fondacije.
U protekloj godini uz pomoć partnera, Fondacija je obezbedila novi dom za 15 porodica, a  zajedno sa partnerima obnovila i 17 vrtića, škola i sportskih terena.

Vremeplov: Usvojen  “Zakonik blagovernago cara Stefana”

Državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio je na današnji dan  21. maja 1349. godine  prvi deo Dušanovog zakonika, odnosno “Zakonik blagovernago cara Stefana”, kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja države. Pored odredaba ustavnog karaktera, Zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže staleže, i imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen na Državnom saboru u Seru. Rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i posebno rimsko-vizantijskog prava. Zakonik proklamuje da sudije treba da se drže zakona čak i kada je on suprotan vladarevoj volji. Sačuvano je 25 prepisa. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u srpskom manastiru u Strugi (sada se nalazi u Moskvi).

Vremeplov: Umrla Džejn Adams

Američka pacifistkinja i društveni reformator Džejn Adams umrla je na današnji dan  21. maja 1935. godine. Dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931,  bavila se praktičnim rešavanjem socijalnih problema i bila predsednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu.

Vremeplov: Umro Tomazo Kampanela

Na današnji dan  21. maja 1639.  godine umro je  italijanski filozof, dominikanac Tomazo Kampanela, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije, koji je 27 godina proveo u tamnici. U delu “Država sunca”, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti ostvarenja Platonovog ideala.

Vremeplov: Rođen Direr

Nemački slikar i bakrorezac Albreht Direr rođen je na današnji dan 21. maja  1471. Godine. Bio je jedan od najvećih renesansnih majstora. Minuciozan u radu, bio je obdaren i velikom maštom. Realizam i misticizam kod njega ponekad idu uporedo. Izradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, u kojima je posebno izražen precizan crtež (“Apokalipsa”, “Velika muka”, “Bogorodičin život”). Rado je crtao prirodu, a radio je i akverele. Putovao je po Italiji i Holandiji, ali je najviše živeo u Nirnbergu. Dela: “Četiri apostola”, “Sveta Trojica”, “Bogorodica u ružičnjaku”, “Portret Holcšuera”.

Vremeplov: Rođen Saharov

Ruski nuklearni fizičar Andrej Dmitrijevič Saharov, borac za političke slobode i ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975,  rođen je 21. maja 1921 godine. Kao nepomirljivi protivnik režima Leonida Brežnjeva, izgnan je 1980. iz Moskve u Gorki, gde je ostao do 1986. Tvorac je sovjetske hidrogenske bombe, ali se kasnije žestoko protivio nuklearnom naoružavanju.

Vremeplov: Umro Hugo de Fris

Na današnji dan 21. maja 1935. godine umro je holandski botaničar Hugo de Fris, osnivač eksperimentalne genetike. Prema njegovoj mutacionoj teoriji evolucije – nasuprot učenju Čarlsa Darvina – nove vrste nastaju naglom genetičkom promenom – mutacijom. Dela: “Teorija mutacije”, “Vrste i varijeteti, njihovo mutaciono poreklo”.

Doktor Nebojša na Univеrzitеtu Gеnt

Potprеdsеdnik Vladе Rеpublikе Srbijе i ministar unutrašnjih poslova Stefanović dr Nebojša  rеkao jе, tokom prеdavanja kojе jе održao na bеlgijskom Univеrzitеtu Gеnt, da jе skoro 40 odsto izvršеnih tеrorističkih napada u Evropi imalo finansijsku povеzanost sa organizovanim kriminalom. Ministar Stеfanović jе studеntima poručio da jе prеsеcanjе ovih tokova novca, ali i zajеdnička borba protiv organizovanog kriminala, ključna za vеću sigurnost i bolji život svih građana. On jе studеntе Univеrzitеta Gеnt upoznao sa aktivnostima balkanskih organizovanih kriminalnih grupa, njihovom saradnjom sa grupama u Južnoj Amеrici i rutama kojima sе odvija krijumčarеnjе narkotika na Balkanu. Stеfanović jе, kao primеrе odličnе saradnjе, izdvojio nеkoliko zajеdničkih mеđunarodnih akcija u kojima jе učеstvovala srpska policija.
“Tokom opеrativnе akcijе “Maska” zajеdno sa kolеgama iz Bеlgijе, Španijе, Portugala, Holandijе i Brazila uspеli smo da zaplеnimo 5,5 tona kokaina, 9,5 miliona еvra i uhapšеno jе 47 kriminalaca. Zajеdnička akcija srpskе, bеlgijskе, nеmačkе, španskе, mađarskе i hrvatskе policijе, kodnog naziva “Vanila”, rеzultirala jе zaplеnom 500 kilograma narkotika i hapšеnjеm 36 kriminalaca”, navеo jе ministar Stеfanović. https://www.youtube.com/watch?v=goMd2ryZsow b

Obeležen Dan sećanja na žene žrtve nasilja

U petak je obeležen Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. 18. maj je u Srbiji zvanično ustanovljen kao dan sećanja prošle godine, a ove ga dočekujemo sa poražavajućom statistikom. Od početka godine ubijenо je 18 žena, i u još dva slučaja postoje indicije da je u pitanju femicid. U odnosu na 29 slučajeva femicida koji su se dogodili prošle godine, ovogodišnji broj žrtava predstavlja drastično povećanje i alarm koji poziva na hitnu reakciju nadležnih organa. Svaka treća ubijena žena obraćala se nekoj od nadležnih institucija.
“Jako je važno, pogotovo meni i nama studentima, budućim socijalnim radnicima koji ćemo se susretati sutra sa ženama žrtvama nasilja, da budemo ovde ispred svih tih žrtava, zato što ovde se radi o femicidu, jako je bitno da se čuje za te žene, jer ako one ne mogu da pričaju, mora neko da stane ispred njih”, ističe Teodora Baškalo, studentkinja socijalne politike i socijalnog rada.
Istraživanja o rasprostranjenosti nasilja prema ženama pokazuju da svaka druga žena u nekom trenutku svog života trpi neki oblik nasilja u porodici. U Srbiji žene u najvećem broju slučajeva ubijaju sadašnji ili bivši partneri i to nožem ili iz vatrenog oružja. Mesto ubistva je po pravilu dom žrtve, podaci su Autonomnog ženskog centra.
Od početka godine 18 žena ubijeno je u porodičnom nasilju, i u još dva slučaja se sumnja na femicid. U poslednjih 8 godina u Srbiji je ubijena 251 žena, a čak 40 odsto njih imalo je dodira sa nekom vrstom nasilnika. Poražavajući je i podatak da su 80 odsto slučajeva nasilja u porodici prisutna deca. Nasilje u porodici može da prijavi svako, ne samo žrtva ili njena porodica. Građanke i građani, takođe, to mogu uraditi anonimno.
https://www.youtube.com/watch?v=k1fjaa4-wV4

Psi i mačke poboljšavaju mentalno stanje vlasnika

Sedamnaest velikih istraživanja pokazuju da kućni ljubimci poboljšavaju mentalno zdravlje ukućana i koriste ljudima sa psihičkim bolestima. Doktor Helen Louise Brooks sa Univerziteta u Liverpoolu ističe da kućni ljubimci pomažu ljudima sa ozbiljnim bolestima poput depresije, šizofrenije i bipolarnog poremećaja. “Kućni ljubimci pružaju dubok osećaj sigurnosti, odnosno osećaj stabilnosti, kontinuiteta i životnog smisla”, objavljeno je u časopisu “BMC psihijatri”. Naučnici su proučavali uticaj pasa, mačaka, hrčaka, ptičica, pa čak i zlatnih ribica na osobe sa psihičkim oboljenjem, te zaključili da su ljubimci vlasnicima pružali osećaj bezuslovne ljubavi, podrške i ublažavali brigu, usamljenost i tugu. “Ljubimci ne osuđuju, prihvataju i podržavaju bezuslovno, što bolesnici često ne dobijaju od porodice ili društva”, kaže Brooks. Na neki način, kućni ljubimci prisiljavaju vlasnika da ostane povezan sa spoljašnjim svetom i uključi se u fizičke aktivnosti i socijalne kontakte. “Kućni ljubimac pomaže da se zadrži osećaj dostojanstva i egzistencijalnog smisla”, navodi Brooks.

Misteriozni zvuk iz unutrašnjosti Zemlje zbunio stručnjake

Eksperti iz cele Evrope saopštili su da uspeli da snime prirodan zvuk planete Zemlje koji im uspešno izmiče već decenijama. Za zvuk se zna još od 1959. godine, ali sve do 1998. stručnjaci nisu mogli da dokažu da je on stvaran. Svi dosadašnji pokušaji beleženja su propali jer je svaki snimljen na zemlji. Kako bi se zvuk „uhvatio”, bilo je potrebno snimiti ga na samom dnu okeana. Istraživači iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke proučavali su ovaj fenomen 11 meseci na dnu Indijskog okeana, istočno od Madagaskara.
Podaci su beleženi između 2012. i 2013. godine kada su stručnjaci napokon uspeli da lociraju lokacije na kojima je moguće čuti ovaj specifičan zvuk, prenosi B92.net. Uprkos tome, zvuk je i dalje ostao nečujan ljudskom uhu, jer je frekvencija 10.000 puta niža od one na koju čulo sluha registruje. I pored novih zapažanja, još uvek nije poznato šta ga uzrokuje. Mnogi veruju da su u pitanju talasi koje pravi okean, dok ima i onih koji smatraju da ih prouzrokuju promene u atmosferi. Spar Veb sa Univerziteta u Kolumbiji je jedan od onih koji tvrdi da misteriozni zvuk proizvode talasi.
„Zahvaljujući korišćenim instrumentima utrđeno je da se zvuk čuje sve vreme. Promene u atmosferi nastaju veoma sporo, pa ne mogu da budu uzrok”, ističe Veb. Ovakvi zvuci bi trebalo da pomognu naučnicima da dođu do novih saznanja o unutrašnjosti Zemlje. Veb dodaje da ih je moguće registrovati iz različitih delova sveta.

By admin