LABAN: NE GASIMO OŠ „CRNJANSKI“,
PRIPAJAMO JU OŠ „JOVAN MIKIĆ“

Zaposleni da ne brinu: niko neće ostati bez posla!

Predstavnici NSPRV (predsednica GO NSPRV Jelena Zejak, koordinatorka NSPRV za grad Suboticu Otilija Kiš, predsednica NSPRV OŠ „Miloš Crnjanski“ Branislava,  savetnik u Sindikatu Hadži Zdravko M. Kovač, i  pravnik Tomislav Drvar danas dopodne su  prisustvovali razgovoru sa Bogdanom Labanom, gradonačelnikom Subotice. Sastanak je sazvan na zahtev Sindikata, a po pitanju stava gradske vlasti u slučaju najavljenog gašenja subotičke  OŠ „Miloš Crnjanski“.  
Predstavnici Sindikata su izjavili da su iznenađeni najavlјenim gašenjem OŠ „Miloš Crnjanski“ iz Subotice, tim pre što su donedavno uveravani iz Ministarstva prosvete da škole u Školskoj upravi Sombor (škole sa teritorije Zapadnobačkog i i Severnobačkog okruga) nisu u ovom trenutku predmet pilot projekta optimizacije broja škola u Republici Srbiji i  da su sa pravom zabrinuti za radno-pravni status zaposlenih u ovoj školi među kojima je i 37 članova NSPRV.  Oni su rekli gradonačelniku Labanu da u donošenju Akta o mreži javnih škola na teritoriji Grada Subotice, na osnovi kog se škola i gasi  sindikati nisu ni konsultovani, a kamoli u tom poslu sudelovali. Naglasili su i da je od 2010. godine kad je Akt donet pa do danas bitno izmenjena školska slika u Subotici i da bi bilo bolje da je napravljen nov elaborat o mreži škola.  Sindikat ne spori pravo lokalne samouprave da donosi Akt o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola na teritoriji  Grada, ali je za Sindikat  neprihvatlјivo da se to radi tajno i bez svih sindikata koji imaju članstvo u školama koje su predmet optimizacije, odnosno racionalizacije.
Predstavnici NSPRV su insistirali da im gradonačelnik jasno kaže kakav je stav lokalne samouprave o  statusu pominjane škole „Crnjanski“  i da li se škola gasi ili pripaja susednoj OŠ „Jovan Mikić“, na šta je Laban odgovorio da se „ne radi o gašenju škole “Miloš Crnjanski“ već pripajanju  OŠ „Jovan Mikić“ i da niko od zaposlenih neće ostati bez posla“ i da će tako i glasiti već pripremljena odluka koju već sutra ili najkasnije prekosutra treba da usvoji gradsko veće, a potom i Skupština grada Subotice.
Ovaj stav su pozdravili predstavnici NSPRV, ali i upozorili na procedure propisane Zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom koje se tiču preuzimanja zaposlenih iz OŠ „Crnjanski“, kao pitanje položaja dela zaposlenih u OŠ „Jovan Mikić“. Oni su naglasili da je lakše doneti odluku nego zbrinuti zaposlene nakon toga i naglasili da se u taj posao mora uključiti i Radna podgrupa za praćenje radnog angažovanja Ministarstva prosvete koja deluje na teritoriji koju pokriva ŠU Sombor, kao i da Odluka o pripajanju OŠ „Crnjanski“ OŠ „Jovan Mikić“ mora sadržati i odredbe o preuzimanju zaposlenih.
Dogovoreno je da se održi sastanak sa predstavnicima sindikata posle donošenje Predloga odluke, a pre usvajanja na Skupštini, kako bi se pokušalo naći rešenje koje bi zadovoljilo obe strane.
Subotica,11.06.2018.
prof.  Hadži Zdravko M. Kovač

2018-06-11 hzmk Pripajanje a ne gašenje Crnjanskog

 

By admin