О Радној подгрупи за БГД

ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА
Ул. Трг Николе Пашића бр. 7/1
Београд

Поштоване колеге, чланови Председништва СРПС

Председништво СРПС је пре почетка школске 2017/18. гласало о мом именовању у радну подгрупу за ШУ Београд. Затим је, потсећам Вас, руководилац ШУ Београд и председник радне подгрупе Драган Кићовић 15.12.2017. године послао допис СРПС-у у којем захтева да се изврши опозив Милорада Антића и да се именује други представник. Овај предлог увршетен је у дневни ред рада Председништва СРПС и једногласно је одбијен. Дакле, и други пут се Председништво изјаснило о представнику СРПС у поменутој подгрупи.

Драге колеге, још једном Вам се захваљујем на подршци. И тада сте показали да поштујете Закон и посебан колективни уговор и да сте прави представници радника у просвети на које нико и ништа не може да утиче!

Међутим, како видите из прилога овом маилу, одговора који сам добио од министра Младена Шарчевића, очигледно је да одлуке Председништва не обавезују свакога од нас! Очигледно да Председништво  нема улогу и функцију коју би требало да има јер председник ради шта хоће и како хоће, не поштујући одлуке Председништва. Да ли председник има право да потцењује и деградира ионако пониженог просветног радника? Очигледно ДА! Јасно је да председник не преза ни од чега, па је Председништво само форма која нема никакву извршну улогу. Тужно је, драге колеге, да ни чланови Председништва  не значе ништа, јер и председник  је гласао заједно са Вама а затим је одлазио на састанке подгрупе. Кога и шта је он тамо представљао,  сигурно је познато само њему .

Понављам, закон мора да важи како у Кикинди и Бабушници, тако и у Београду. На састанку 08.09.2017. године колегиница Станислава Јовичевић из ОШ Бранко Радичевић из Бујановца добија допуну норме 50% у Београду. Бојана Јоксимовић, наставник ликовне културе, иако је проглашена за технолошки вишак са 15% добија много веће проценте од тражених и то у Београду у ОШ Милан Ђ. Милићевић и Веселин Маслаша, док су колеге и колегинице и даље на листи технолошких вишкова. Милорад Антић једини је био ПРОТИВ ове одлуке јер је супротна Закону о основама система образовања члан 131 (Службени гласник, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумаченје, 68/2015 и 62/2016).

Листа из става 1. Овог члана закона утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о зепосленима који имају право на преузимање.

Преузимање регулише и Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика (Службени гласник бр. 21/2015 од 25.02.2015. године), а који је ступио на снагу дана 05.03.2015. годиен и то чланови 5 и 6.

  1. Укрупњавање норме, мора да се ради професионално а не аматерски за личну корист а на штету државе.

У допису се министар позвао на закон који је почео да се примењује 7. октобра 2017. године,  много касније него што су технолошки вишкови преузети из других градова Републике Србије, а који на то нису имали право. Очигледно да неко игра мачке и миша са председницима синдиката.

 МИЛОРАД АНТИЋ , ПОТПРЕДСЕДНИК СРПС-а
065/9442003

2018-06-19 fbss O radnoj podgrupi za BGD

 

About the Author

admin