Saopštenje: PLATNI RAZREDI

Poštovane kolege, 

Povodom nacrta „platnih grupa i razreda“, akta o kome se najviše priča u okviru javnih službi, Nezavisni sindikat javnih službi Vojvodine obaveštava sve svoje članove i druge kolege o pojedinostima predloga. Prvo, iako se u medijima govori da je reč o predlogu platnih razreda, to zapravo i nije tako. Naime, ovaj akt se odnosi samo za javne služe (prosveta, zdravstvo, kultura i socijalni rad) a neće važiti za ostale direktne i indirektne budžetske korisnike (pravosuđe, policiju, vojsku, javna preduzeća, agencije……). Države koje imaju prave platne razrede doneli su ih kako bi ispravili nepravednu preraspodelu novca, a Srbija na ovaj način samo cementira trenutno stanje. Nadalje, čak ni pobrojane javne službe na koje se akt odnosi nemaju jedinstvenu bazu, odnosno svako čuva svoj postojeći budžet! Reč je samo modifikovanoj uredba i ništa više od toga! Svi treba da znate da se Vlada Srbije još 2015. godine, nakon štrajka u obrazovanju obavezala da će taj akt biti donet za ceo javni sektor, i da je država ovim pokazala da je ne interesuje ni ono što sama potpiše!
Drugo, po pomenutom predlogu, 16 platnih razreda tj. cele tri grupe i prvi platni razred u četvrtoj grupi su ISPOD MINIMALCA! Kako država može za te kategorije zaposlenih da ugovori nižu cenu rada od one koju ista država propisuje kao minimalnu? Naime, iz posteojećih plata izvučena je generička osnovica koja iznosi 14.292,9 dinara. Ta osnovica, pomnožena sa pripadajućim koeficijentog predstavlja OSNOVNU ZARADU! Prvi platni razred ima pripadajući koeficijent od 1.11 a to nadalje proizvodi platu za tog zaposlenog (pomoćni radnici, fizički radnici…) 15.865,11 dinara. Podsećamo da je primena ovog akta planirana od 1.1.2019. godine, a da je pre nekoliko dana Vlada Srbije usvojila novu minimalnu cenu rada u iznosu od 155,3 dinara po radnom satu. U prosečnom mesecu (22 radna dana – 176 sati) minimalac iznosi 27.332, 8 dinara, odnosno, zarada pomoćnih i fizičkih radnika iznosiće 58% minimalne zarade! Dakle, jedva preko pola minimalca! Zbog korekcije koje će država tim radnicima morati isplatiti, i zaposleni u četvrtog grupi, prvom razredu, imaće identičnu platu -MINIMALAC! Dakle, 16 platnih razreda nosiće kući isti novac! U 4.1 spadaju administrativni radnici a pripadajući koeficijent 1.87 neće značiti ni dinara veću zaradu od fizičkog radnika sa koeficijentom 1.11.
Treće, Zakonom o zaposlenima u javnim službama predviđena je MOGUĆNOST napredovanja u službi, a kroz platne grupe i razrede. Međutim, kako je to samo mogućnost, i kako zavisi od “stanja u budžetu” potpuno je jasno da od toga nema ništa. Naravno, osim po političkoj liniji. Pravilnika po kome bi se napredovalo za sada UOPŠTE NEMA, i sve to jasno sugeriše kakav će rezultat biti!
Zbog svega pobrojanog stav Nezavisnog sindikata javnih službi Vojvodine je jasan- OVAJ AKT JE NEPRIHVATLJIV! Da bi bio prihvatljiv, da bi postojala šansa da on donese bilo kakvu benefit zaposlenima moralo bi da se desi sledeće:
1. Zakon bi morao da važi za sve direktne i indirektne budžetske korisnike!
2. Osnovica za obračun plate MORA biti takva da pomnožena sa minimalnim koeficijentom iznosi bar minimalnu zaradu, BEZ KOREKCIJE!
3. Pre pregovora oko platnih grupa i razreda, odnosno razvrstavanja po njima, MORA postojati Pravilnik kojim se definiše napredovanje kroz platne grupe i razrede, i to mora biti OBAVEZA a ne mogućnost.
4. Rasponi koeficijenata koji su sada utvrđeni Uredbom su osnova pregovora kada se drugi zahtevi ispune!
5. Ukoliko nema pozitivnog odgovora na ove zahteve, zahtevamo odbacivanje ovog akta.
Ukoliko se stvari ne postave u zakonske okvire, ukoliko država i dalje bude insistirala na osnovici koja proizvodi 58% a ne minimum celu minimalnu zaradu, NSJSV će se pisanim putem obratiti međunarodnim institucijama i organizacijama rada!
Novi Sad, 25.09.2018.
Kokot Dušan, predsednik

2018-09-25 dk Platni razredi

 

About the Author

admin