СТРУЧАН НАСТАВНИК = ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ!

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ НАСТАВНИКА 2018.
СТРУЧАН НАСТАВНИК = ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ!

    Управо је започела и Дечија недеља и последње припреме за обележавање 05. октобра – Светског дана наставника, стога и синдикати и еснафска удружења наставника ових дана имају пуне руке посла, али и прилику да сумирају постигнуте резултате и упозоре на проблеме у овој делатности.

          Светским даном наставника, који се од сада давне 1994. године сваке године одржава 05. октобра, прославља се годишњица потписивања Препоруке о статусу наставника из 1966. године, коју су потписали УНЕСКО и МОР. Ова Препорука је кључни документ, пошто су њом установљени стандарди права и обавеза наставника и прописани услови за њихово образовање, регрутовање, запошљавање и стручно усавршавање, као и услови за њихов рад и напредовање. Након што је уочена мањкавост ове Препоруке, која се односила само на наставнике у основним и средњим школама, донета је 1997.г. и Препорука о запосленима у универзитетском образовању, тако да су са та два документа „покривени“ сви наставници од најнижег до највишег нивоа образовања, укључујући научне раднике и истраживаче.

          Прихватањем 17 Циљева одрживог развоја и посебно Циља 4 одрживог развоја о образовању и посвећење подциљу 4ц, наставници су препознати као кључ за постизање агенде „Образовање 2030.“ Овогодишњи Светски дан учитеља биће обележен и на светском нивоу (у седишту UNESCO у Паризу), али бројним националним догађајима у готово свим земљама света, које су прихватиле и ратификовале обавезе Образовања за све, Миленијумских циљева из 2000. године, Циљева одрживог развоја из 2015. године, Инчеонску декларацију и активности и програме који су се развили из ове некад, сада већ давно, започете акције (1990. године).

          Овогодишњи Светски дан наставника партнерски организују UNICEF, UNDP, МОР и EI. На тај дан, по пети пут биће проглашен(и) и награђен(и) најбољи светски наставници, тако што ће им бити уручена UNESCO-ва Hamdan bin Rashid Al Maktoum награда за изванредну праксу и резултате у унапређењу рада наставника.

          Овогодишња тема WTD да право на образовање уствари значи право на стручног наставника подсећа светску заједницу, националне лидере у образовним системима широм света и све који се баве овим послом да је немогуће остварити универзално право човека,  у овом случају детета, на квалитетно образовање уколико му заједнице не обезбеде стручне и квалификоване наставнике. Ово би могао у планираном року до 2030. године бити и немогућ циљ, уколико се не појачају активности свих чинилаца и обезбеде додатна средства и не покаже међународна солидарност богатих друштава и оних који и сами кад би хтели не могу обезбедити довољно стручних наставника и пристојне услове за сам наставни процес. Овоме треба додати и чињеницу да се процењује да су у овом тренутку чак 264 милиона деце и младих ван било каквих школских система, да постоји континуирани одлив стручних наставника из професије, велик број оних који одлазе у пензију и да би се обезбедио потребан број стручних наставника за остварење циљева Образовања 2030. треба обучити и регрутовати најмање 69 милиона нових наставника.

          Посебно треба подсетити, и овом приликом, да је према Високом комесеријату за избеглице (UNHCR) расељено чак 65,3 милиона људи од којих 21,3 милиона млађих од 18 година, што значи да не само да им је угрожена биолошка сигурност, већ и да због ратних криза, етничких и верских прогона, политичких криза и природних катастрофа, немају могућности да остваре право на образовање. Од раније поменуте бројке од 246 милиона деце ван образовних система, трећина живи у конфликтним подручјима, а 55% те деце чине девојчице, иако су покушаји да стигну на сигурно (читај: мање у САД, а више у Европску унију) онемогућени на различите начине и поред тога у прошлој, 2017. години у Европу без било какве пратње пристигло више од 20.000 деце, што је за 31% више него у 2016. години.

          Светским даном наставника 2018. године биће обележена и 70-та годишњица Опште декларације о људским правима, која препознаје право на образовање и бесплатно основно и ниже средње образовање, као универзално право за сву децу и омладину.

          Носиоци активности за ову годину позивају регионалне UNESCO-ве канцеларије, владе и министарства образовања, школе и наставнике широм света да расправљају и размисле како да се реши проблем дефицита наставника, а нарочито дефицит стручних наствника и предлаже да неке од тема за ову прилику буду:

  • приче о успешним школама и/или заједницама у којима су наставници и локална заједница направили одређени напредак у раду са маргинализованим групама или рањивом децом која живе у условима кризе
  • позитивни примери како земље могу успешно да реше проблем и обезбеде стручне и квалификоване наставнике за периферна и рурална подручја
  • позитивне примере како владе, синдикати, НВО, могу заједно да раде на истом задатку и да обезбеде средства потребна за већу упосленост и обуку стручних наставника
  • иновативан приступ који мотивише наставнике да остану у професији и побољшају квалитет подучавања, и др.

Позивамо Вас да се и Ви придружите глобалном покрету Образовања за све и тиме допринесете да Циљеви одрживог развоја, укључујући и Циљ 4., постану стварност, а не недосањан сан. У сваком случају, желимо Вам успешан почетак нове школске године и срећан Дан наставника.

Придружите се!

Нови Сад, 01.10.2018.год.
проф. Хаџи Здравко М. Ковач,
раванградски учитељ

2018-10-01 U susret Svetskom danu nastavnika 2018

 

About the Author

admin