Izvršni odbor NSPRV

SAOPŠTENJE

Nakon jučerašnjeg “dogovora” između Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata u obrazovanju, Izvršni odbor NSPRV obaveštava članstvo, ali i celokupnu prosvetnu javnost, da se naš stav po pitanju “platnih razreda” nije promenio ni za milimetar!
Po našem stavu, ovde se i nije pregovaralo o platnim razredima već o modifikovanoj uredbi. Platni razredi se usvajaju kada su zarade zaposlenih u javnom sektoru takve da neko ima previše a neko premalo, i tada se jednim zakonom ispravljaju sve nepravde u zaradama. Ovi “platni razredi” važe samo za javne službe (prosveta, zdravstvo, kultura i socijalna zaštita), a svi ostali su izuzeti. Pravosuđe ima svoje platne razrede, policija i vojska će dobiti neke svoje, a agencije, raznorazna javna preduzeća… kao da ne postoje! Zato je potpuno jasno da ovaj akt ne da neće rešiti nagomilane disproporcije u zaradama već će ozakoniti trenutnu situaciju, situaciju u kojoj zaposleni u nekoj nepotrebnoj agenciji ima dve plate hirurga ili tri plate profesora. Naravno, jasno je da u tim agencijama, javnim preduzećima… rade stranački a ne učeni kadrovi! Tu treba tražiti razlog ovakvog ponašanja. Podsećamo da se država Srbija, februara 2015.godine, potpisima tadašnjih ministara Kori Udovički i Srđana Verbića, a po pisanom ovlašćenju tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića, obavezala da će zakon o platama sa platnim, razredima važiti za CEO JAVNI SEKTOR. Od tog obećanja dobili smo ovo!
Nadalje, čak ni u javnim službama se to ne može nazvati platnim razredima jer svako zadržava svoj budžet. Jedino što će biti zajedničko to je osnovica za obračun plata, ali tek tu počinje nezakonitost ovog akta. Naime, kako smo juče obavešteni, osnovica će iznositi 14900 dinara, a najniži koeficijent u prvoj grupi, u prvom razredu, 1.11. To znači da će osnovna plata tog zaposlenog (u školi su to pomoćni radnici) iznositi 16.539 dinara. Podsećamo da će ovaj akt biti u primeni od 1.1.2019. kada će minimalna cena rada po radnom satu iznositi 155.3 dinara, odnosno minimalna osnovna zarada u mesecu sa 22 radna dana 27.332 dinara. To znači da će pomoćni radnik u školi, za puno radno vreme zarađivati tek 60% minimalne zarade. Ostatak od 40% država će da pokrije “korekcijom do minimalca”, kategorijom koja ne postoji ni po jednom zakonu. Zbog te korekcije svi zaposleni u prve tri grupe i u početnom razredu četvrte grupe, imaće identičnu zaradu. Drugim rečima država će isti novac dati čistačici i adminitrativnom radniku. Za koga to može biti prihvatljivo? Gde je zakonska, ako već nema moralne barijere?
Sama osnovica nije vezana ni za jednu kontrolnu kategoriju (minimalac, prosečna zarada u republici…) a njenu visinu će diskreciono određivati Vlada Srbije. Ukoliko se desi ono što se dešava poslednjih 10 godina, a to je da osnovica za obračun plata raste sporije od minimalca, u krug iste, minimalne zarade, mogu da uđu svi iz ovih 13 grupa i 90 razreda. Na ovaj način vrata za malevrzacije ne da su otvorena već su skinuta sa šarki!
Napredovanje ne postoji, nije definisano ni jednim aktom, a i kada bude zavisiće od volje politike, i “mogućnosti budžeta”. Svi znamo kako to u Srbiji izgleda.
Zbog svega pobrojanog, sve ono što je NSPRV najavio da će uraditi, on će i uraditi. To znači da već od danas počinjemo sa izradom dopisa prema Međunarodnoj organizaciji rada ali i svim drugim organizacijama u Srbiji, Evropi i svetu koja se bave radnim zakonodavstvom i zaštitom prava radnika. Štrajk se prekida, ali se tu ne stavlja tačka već zarez! Pored dopisa ka svim relevantnim adresama zbog jasnih nezakonitosti, NSPRV će pokušati da okupi što veći broj organizacija i pojedinaca koji shvataju u kakvu smo igru uvučeni, a zatim da zajednički osmislimo strategiju kako se dalje boriti. Štrajkovi moraju biti takvi da poslodavac bude povređen, a ne da se zbog eventualnog umanjenja dnevnice, ugasi sam od sebe. Vreme je da naučimo tu lekciju!
Jasno je da ovakav akt ne može da se popravi kozmetičkim izmenama ali svakako da može postati podnošljiviji otvaranjem i rešavanjem nekih novih pitanja. Prvo je pitanje novog Posebnog kolektivnog ugovora. Svi znamo da postojeći, produženi, ističe početkom marta 2019. i NSPRV ZAHTEVA HITNO otpočinjanje pregovora oko novog PKU! Drugo, stavljanjem van snage Uredbe o koeficijentima i drugih zakona i podzakonskih akata kojima se definisala plata, ponovo se otvara pitanje REGRESA I TOPLOG OBROKA! Predstavnicima NSPRV koji su učestvovali u javnim raspravama oko Zakona o zaposlenima u javnim službama JAVNO JE REČENO da će se te naknade od sada plaćati odvojeno od plate. Na kraju krajeva, proizvod osnovice i koeficijenta, po zakonu, za količnik ima OSNOVNU PLATU, a u njoj nikako nema mesta za regres i topli obrok. Pošto je osnovica takva kakav jeste, ako bi regres i topli obrok bili u koeficijentu, onda ispada da velika kategorija zaposlenih nema pravo na iste. Zakon o radu kaže da IMA i da topli obrok mora biti iskazan i na platnim listama, i to u dinarima. Naravno, treći zahtev je HITNO otpočinjanje pregovora oko generičkih radnih mesta i ispravljanje nepravdi koje su učinjene nekim kategorijama zaposlenih u ustanovama obrazovanja. Tu prevashodno mislimo na administrativne radnike, odnosno šefove računovodstva. Na kraju, ali ne i manje važno, ZAHTEVAMO HITNO otpočinjanje pregovora oko izrade Pravilnika o napredovanju kroz platne rezarede! Da se zna kako se napreduje, kada, i pod kojim uslovima!
To su zadaci koje NSPRV stavlja ispred sebe u narednom periodu, a svi koji žele da se priključe – dobro su došli! Sindikat ne može biti ni jedan pojedinac, sindikat je alatka kojim kolektivno treba da štitimo svoja pojedinačna prava. Niko nam ne može pomoći ako sami to ne želimo, ali moramo naučiti i kako!!
U Novom Sadu,
05.10.2018.
Predsednik NSPRV
Ranko Hrnjaz

2018-10-04 rh Stav IO NSPRV o štrajku

 

By admin