Ministru Šarčeviću – Vaspitači su diskriminisani

Министру просвете, науке и технолошког развоја
Н/р министру Младену Шарчевићу

Поштовани господине Шарчевићу,

Већ неколико пута смо Вам скретали пажњу на то да су васпитачи у предшколском установама дискриминисани у односу на своје колеге у основним и средњим школама јер немају право на додатак на старешинство. Очекивали смо да ће се то променити израдом акта о платним групама и разредима, али то се, по свој прилици, неће десити. Вама је наш став о оваквим платним разредима познат. За нас су они неприхватљиви јер не важе за све буџетске кориснике, имају основицу која је испод минималаца, па нам је 16 платних разреда у корекцији, али и зато што не вреднују сложеност посла, већ као мерило користе искључиво стручну спрему наставника. Надаље, оно што би морало бити додатак на плату сада је ушло у коефицијент па су наставници са старешинством смештени у вишу платну групу и платни разред. Све и да разумемо неку разлику у зарадама, у зависности од степена стручне спреме, не разумемо како је накнада за старешинство мања ако је старешина са VI а не VII степеном стручне спреме? Наопако и погрешно, али сада Вам указујемо на још једну недопустиву „грешку“ и у оваквом предлогу платних група и разреда.

Наиме, васпитачи у предшколским установама са VII стручне спреме, по предлогу, налазе се у 8-3 платном разреду, заједно са наставницима предметне наставе са истим степеном стручне спреме, али им поново није признато старешинство! Да јесте, они би се налазили у 9-1, заједно са наставницима разредне наставе или са наставницима предметне наставе са старешинством. Иста је ситуација и са васпитачима са VI степеном стручне спреме. Верујемо да Вама, као особи која је радни век провела у образовању, не треба посебно објашњавати важност предшколског васпитања и образовања у изградњи личности појединца, али и припреми за даље школовање. Вама не треба, али некима можда и треба рећи да се 2/3 физичког развоја деси до 7. године живота, да се у истом периоду усвоје све навике и основни ставови који се само касније надограђују. Вероватно зато многе развијене земље имају обавезу раног укључивања у предшколско образовања, и то о трошку државе. Верујемо да су Вам познати Миленијумски циљеви, али и Стратегија развоја образовања на нивоу ЕУ, где важно поглавље заузима предшколско образовање. Потпуно је јасно да те развијене државе то не раде јер имају пуно пара, већ баш супротно, оне имају зато што воде рачуна о правилном развоју сопственог друштва. Такође, Вама не треба, али можда некоме ипак треба рећи да васпитачи свакодневно имају комуникацију са родитељима (при доласку и одласку деце из установе), да васпитачи самостално воде дневнике васпитно образовног рада, да су у обавези да, попут старешина у школи, одрже 4 родитељска састанка годишње, да поред редовне комуникације са родитељима имају и индивидуалне састанке, да организују излете, екскурзије, уписују податке у матичне књиге, пишу појединачне извештаје (портфолио) о напретку сваког детета, воде годишњи, месечни, недељни и дневни план активности као и евалуацију истог….

Молимо Вас да учините све да се и овакви платни разреди бар мало упристоје. Васпитачи ЈЕСУ старешине!

У Новом Саду,
25.10.2018. година
Председник НСПРВ
Ранко Хрњаз

2018-10-26 rh Ministru Sarčeviću

 

About the Author

admin