Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd, Nemanjina 22-26

N/r  g-dinu Mladenu Šarčeviću, ministru

Poštovani,
Još prilikom izrade nacrta ZOSOV-a ukazivali smo na moguće probleme oko izbora direktora škola na teritoriji AP Vojvodina zbog nejasno definisanih nadležnosti između Republike i Pokrajine.   Aktuelni ZOSOV je u potpunosti razvlastio školske odbore kada je u pitanju izbor direktora ili VD direktora i samim tim zaposlene i roditelje lišio bilo kakvog uticaja na izbor direktora, iako su oni najzainteresovaniji za funkcionisanje škola.
Nažalost, u velikom broju slučajeva stav politike je dominantan kod imenovanja direktora, a u AP Vojvodini se to radi i na nezakonit način, što unosi nemir i strah među zaposlene i roditelje. Posledica je da gotovo 90% konkursa na teritoriji AP Vojvodina nije okončano u zakonom predviđenom roku, a u mnogim školama umesto izbora direktora, škole su dobile vršioca dužnosti neretko bez ikakvih kompetencija.
U jednom broju škola, na mesto VD direktora su izabrani kandidati koje ste Vi odbili da imenujete na mesto direktora zbog nezakonitosti koje je inspekcija konstatovala u prethodnom mandatu. U nekim školama zaposleni su sa zakašnjenjem i po 2-3 nedelje primali platu pošto škole nisu imale zakonskog zastupnika.
Iz ovih i sličnih razloga zaposleni se sve češće opredeljuju da svoje nezadovoljstvo iskazuju štrajkovima i drugim oblicima sindikalne borbe. Za očekivati je da će u narednom periodu na teritoriji AP Vojvodina sve veći broj konkursa za direktore biti okončan štrajkom zaposlenih, a zbog nepoštovanja zakona.
Loša zakonska rešenja su proizvela opravdan bunt zaposlenih u gimnaziji u Bačkoj Palanci koji ste Vi, gospodine ministre presekli na jedini mogući način. Međutim, istovetna situacija je sada i u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Stanišiću, opština Sombor, gde je konkurs za direktora škole okončan krajem avgusta. U toj školi je postavljen VD direktora iako je imenovanje direktora moglo biti okončano pre isteka mandata aktuelnom direktoru. Pošto su predstavnici škole i sindikata u više navrata iz pokrajinskog sindikata dobijali oprečne odgovore o sudbini konkursne dokumentacije, podneli smo zahtev u skladu sa odredbama zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i dobili obaveštenje da je Vama dokumentacija prosleđena tek 9. oktobra. To znači da je da je preko 40 dana konkursna dokumentacija stajala u nekoj fioci, dok nije istekao mandat aktuelnom direktoru i imenovana VD direktora.
Ovo, nažalost,  nisu usamljeni slučajevi,  već praksa u Vojvodini. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine smatra da je zakonsko rešenje, gde je u potpunosti razvlašten školski odbor i oduzeta mogućnost zaposlenima i roditeljima da utiču na izbor direktora, nije dobar. Iz tog razloga, molimo Vas da kroz socijalni dijalog razmotrimo posledice ovakvog ZOSOV-a.
U međuvremenu, kao ozbiljna organizacija koja je svesna da i od najgorih zakona je gore bezakonje, smatramo da bi Vi morali dati uputstvo po kome  konkursna dokumentacija za izbor direktora treba da se šalje onome ko vrši izbor direktora, a to je ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nakon toga, resorno ministarstvo bi potraživalo, po službenoj dužnosti, mišljenja i saglasnosti od nacionalnih saveta, pokrajinskog sekretara… Na taj način bi se izbegla sadašnja situacija gde se nepoštuju rokovi predviđeni zakonom.
Novi Sad, 30.10.2018.
Ranko Hrnjaz, predsednik

2018-10-30 rh Izbor direktora

 

 

 

By admin