Vesti – 02.11.2018.

Odlaže se primena zakona o javnoj upravi

Obaveštavamo Vas da se odlaže primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017) i Zakona o zaposlenima u javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) za godinu dana. Očekuje se da primena navedenih propisa otpočne 01. januara 2020.godine.

Šarčević: Problemi vaspitačica nisu “gurnuti pod tepih”, biće iznenađene!

Nakon dopisa, vezanog za zarade u PU,  koji je predsednik IO NSPRV Ranko Hrnjaz uputio ministru školskom Mladenu Šarčeviću oglasio se i prozvani ministar. ”Problemi zaposlenih u predškolskom obrazovanju nisu gurnuti pod tepih”, izjavio je  ministar Mladen Šarčević i dodao da “veruje da će ti ljudi biti iznenađeni stepenom povećanja plata koje ih očekuje naredne godine”. “Mislim da će biti iznenađeni nivoom povećanja plata koji se očekuje naredne godine. Ta motivacjia mora da postoji iako su zaposleni u predškolstvu najmanje puta izražavali nezadovljstvo zbog plata i pravili posebne performance”, rekao je Šarčević na skupu u Klubu poslanika na kome je ocenio da su u Srbiji napravljeni veliki pomaci na svim nivoima obrazovanja u Srbiji.
Ministar je dodao i da smatra “da će nadležni reformom Zakona o platama uspeti da reše položaj zaposlenih u predškolskom obrazovanju pravednije i bolje makar u naredne dve godine”.

Šarčević: Obrazovanje na zdravim nogama

Svi segmenti obrazovanja u Srbiji postavlјeni su na čvrstim osnovama zahvalјujući reformi koja se sprovodi u poslednje dve godine, a cilј je da obrazovni sistem po kvalitetu bude u rangu onih u visoko razvijenim zemlјama, zaklјučeno je na međuministarskom Savetu za praćenje i usmeravnje reforme u oblasti obrazovanja. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević naglasio je da je prioritet ministarstva kvalitetno obrazovanje dostupno svima, a da je svaka strukturna pomoć reformi dobro došla. “Da bi se to desilo radimo veoma intenzivno. Postavlјamo sve stvari na vrlo temelјne osnove. Ne ide sve istim tempom i brzinom, jer je to nemoguće, ali mislim da ne postoji deo obrazovanja koji nije postavlјen na zdrave noge”, kazao je ministar prosvete. 
Sastanku su prisustvovali i ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Zoran Đoređević, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, pomoćnica ministra finansija Verica Ignjatović i pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, kao i direktorka Kancelarije za lјudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici je ocenio da je urađen dobar posao.”Delim Vašu ambiciju za Srbiju i vaš humani pristup. Želim Vam da nastavite svoj rad na pravom putu”, poručio je Fabrici.

Šarčević: Reformom obrazovanja kasnila nekoliko decenija

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević kaže da se s reformom obrazovanja kasnilo nekoliko decenija, ali da su svi problemi prevaziđeni uz mnogo napora i malo novca. Šarčević je podsetio da je rađeno, između ostalog, na novom kurikulumu, reformi gimnazija, inkluzivnim merama i sistemima za osiguranje i praćenje kvaliteta. Ministar je kazao da je trenutno akcenat na reformi srednjeg stručnog obrazovanja zbog čega je juče formiran Savet za srednje stručno obrazovanje, kao i reformi visokih strukovnih škola koje bi trebalo više da budu povezane sa privredom.

Program “Godine uzleta” od školske 2019/20.

Nove, u sredu 31. oktobra predstavljene. osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja “Godine uzeta”, zasnovane na veri u kapacitete svakog deteta, predstavljaju kamen temeljac za reformu predškolskog obrazovanja, izjavila je direktorka Unicefa za Srbiju Ređina Dominićis. Program “Godine uzleta” koji će širom Srbije sukcesivno početi da se primenjuje od 1. septembra, temelji se na podršci i razvoju kritičkog mišljenja koje je ključna kompetencija za 21 vek, ocenila je ona na skupu, kome je prisustvovao i ministar prosvete Mladen Šarčević.

Pavlović Breneselović: Svako dete predodređeno za uspeh

Prema rečima direktorke Unicefa za Srbiju Ređine Dominićis, zahvaljujući novom programu, kakav se sprovodi između ostalog i u Italiji, skandinavskim zemljama i Novom Zelandu deca kućama dolaze znatiželjnija, samopouzdanija, srećnija, svesnija životne sredinu, sa više znanja kako da stupaju u kontakte sa vršnjacima i drugim ljudima.
Profesorka Instituta za pedagogiju i anadragogiju Dragana Pavlović Breneselović navela je da program stavlja akcenat na veru u kapacitet svakog deteta, ali i na složenost uloge vaspitača i stručnih saradnika, roditelja i lokalne zajednice. “Svako dete predodređeno je za uzlet, a koliko će on i kakav biti zavisi od svih nas. Uzlet je moguć i zato se vredi za njega boriti”, rekla je Breneselović i navela da taj novi program podstiče decu da budu radoznala, kreativna, istrajna, da se osećaju prihvaćeno i ostvareno. Dodala je da novi koncept čini i realan program zasnovan na specifičnostima lokalne zajednice, vršnjaka, vaspitača, prostora i između ostalog sturkture vrtića.

Šarčević: Novi program predškolskog vaspitanja

Ministar prosvete Mladen Šarčević je ocenio da je usvajanje nove koncepcije predškolskog vaspitanja važan podsticaj koji predstavlja osnovu za druge reformske procese. Prema njegovim rečima, cilj je da se unapredi dostupnost, kvalitet i pravednost sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji, kao i da se na tome radi u saradnji sa predškolskim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, partnerskim institucijama i organizacijama.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastoji da nizom sistemskih rešenja doprinosi stvaranju uslova za kvalitetno ostvarivanje i dalji razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja. “Kroz realizaciju važnih projektnih inicijativa u toj oblasti, obezbedićemo podršku u domenu unapređivanja inicijalnog obrazovanja vaspitača kao i sistema njihovog profesionalnog razvoja i napredovanja – obuke za vaspitače, stručne saradnike i direktore predškolskih ustanova”, rekao je Šarčević.
Ministar je najavio da je planirano je i unapređenje sistema za prikupljanje podataka i praćenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao i dalje unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskih ustanova.
Prema rečima pomoćnice ministra prosvete Vesne Nedeljković, Nove osnove programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost otpornost i kreativnost.
Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Anamarija Viček govorila je da planovima za implementaciju programa, koji bi trebalo da zaživi u svim obdaništima do 2022. godine, do kada će se završiti i obuka 12.000 vaspitača. Viček je dodala da ovaj put neće izostati sistemska podrška.
Direktor Zavoda za unapređenje i obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović ocenio je da novi program menja celu koncepciju položaja dece i ulogu vaspitača u obrazovanju. U pilot projektu učestvovale su predškolske ustanove “Zemunski biser” iz Zemuna, “Radosno detinjstvo” iz Novog Sada i “Moje detinjstvo” iz Čačka. Pilot projekat je zajednička inicijativa Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Unicefa, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Ministarstva prosvete.

Agencija za kvalifikaciju počinje sa radom

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ističe i da se intenzivno radilo na formiranju Agencije za kvalifikaciju za koju je, kako je rekao, obezbeđen prostor, izabran upravni odbor, a formirano je i 12 Sektorskih veća. “Stvorena je osnova da ta Agencija počne da radi”, kazao je Šarčević. On je naveo i da je ministarstvo složeno, jer je u njegovom sastavu i nauka, o kojoj danas nije bilo reči.

Ignjatović: Reforma – odgovor na zahteve tržišta rada

Pomoćnica ministra finansija Verica Ignjatović je ukazala na značaj dualnog i preduzetničkog obrazovanja, jer ima efekat na povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva. “Veoma je važno da reforma odgovori i na zahteve tržišta rada”, kazala je Ignjnatović. Pomoćnica ministra finansija je kazala da je Srbija zauzela 27 mesto od 157 zemalјa kada je reč o Indeksu lјudskog kapitala, koji je razvila Svetska banka Govoreći o Sektorskoj budžetskoj podršci ona je rekla da je plan da limit za prosvetu bude uvećan.

NSVO o promeni imena Učitelјskog fakulteta, radu posle 65…

Nacionalni savet za visoko obrazovanje na sednici održanoj 29.10.2018 raspravlјao o promeni imena Učitelјskog fakulteta, radu profesora nakon 65. godine života i akreditaciji akademija strukovnih studija. Protiv promene imena Učitelјskog fakulteta u Pedagoški pobunio se Filozofski fakultet, dok Univerzitet nije odgovorio na ovu inicijativu, pa je savet odlučio da će sačekati mišlјenje UB kako bi se izjasnili.
Kada je u pitanju dopis Ustavnog suda povodom predloga za ocenu ustavnosti Bližih kriterijuma za zaklјučivanje ugovora o radu nakon 65. godine života iz Nacionalnog saveta kažu da je odluka koju su po ovom pitanju doneli važeća. Kako kažu, sačekaće odluku Ustavnog suda, ali čak i da se radni odnos redovnih profesora produži do 70 godina kao što je predloženo, oni profesori koji su već otišli u penziju neće se vratiti na posao, već će dobiti samo “moralnu satisfakciju”.
Članovi NSVO odlučili su i da ponovo raspišu javni poziv za popunjavanje liste recezenata za poslove akreditacije i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova, te poručili medijima da aktivnije izveštavaju o javnim pozivima kako bi bilo više prijavlјenih.
Odlučeno je i da se formira radna grupa koja će se baviti akreditacijom akademija strukovnih studija formiranih od akreditovanih visokih škola strukovnih studija budući da postoje brojni izazovi vezani za imovinu, lјudstvo i novac kada dolazi do spajanja škola u akademiju.
Povodom minimalnih kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika, Nacionalni savet je odlučio da uputi predlog KAS SU u kome će navesti svoj spisak minimalnih kriterijuma.

Kostić: Polupismenost – maligni i decenijski usud

“Polupismenost, maligniji i zloćudniji izraštaj primitivizma i nekompetentnosti, naših decenijskih usuda, pokušava na sve načine da se maskira, da laž koje je obično svesna preokrene u veštačke, bleštave neonske simulakrume istina”, kaže predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić. Ovako je u intervjuu za “Večernje novosti” odgovorio na konstataciju da samo postali agresivno društvo, bez mnogo ideja, što je i sam spomenuo, i pitanje da li je za to kriva i polupismenost, za koju ste je jednom prilikom studentima rekao da nam je veći neprijatelj od nepismenosti. Kostić dalje kaže da u nepismenosti ima izvesne autentičnosti, iskrenosti, čak dirljivosti, pa i samouvida.
– Moj nepismeni deda Milutin je to doživljavao kao uskraćenost i pisanju se učio od svoga sina, moga oca, ali je stigao samo do velikih pisanih slova, kojima mi je u jednom pismu i napisao da “čovek najviše želi ono što nema”. Polupismenost, maligniji i zloćudniji izraštaj primitivizma i nekompetentnosti, naših decenijskih usuda, pokušava na sve načine da se maskira, da laž koje je obično svesna preokrene u veštačke, bleštave neonske simulakrume istina. Hoće da igra na društvenom ruletu poput očajnog kockara uporno na kartu bahatosti i grupe ispred ili iza koje nastupa, grabi se za zvanja i titule (uključujući i jagmu za doktoratima i kada apsolutno nisu neophodni za karijere pojedinaca) u nameri da onima koje javno prezire, a od kojih potajno zazire, stavi do znanja da je ista kao i oni. Polupismenost nema osećaja za celinu – važan je samo njen opstanak. Polupismenost sliči lenjom planinaru koji se nikad nije popeo ni blizu vrha, ali svestan svoje nedorečenosti uporno nastoji da ubedi i sebe i druge da je sa vrha zbog oblaka i magle pogled ružniji ili bar neizvesniji. A bez kompetentnosti nije osvojen nijedan planinski vrh – kaže Kostić.

Zadrugarstvo obavezan predmet u poljoprivrednim školama

Po osnovu Konkursa Ministarstva za regionalni razvoj, a u sklopu velikog vladinog projekta “500 zadruga u 500 sela”, nekoliko zemljoradničkih zadruga u Vojvodini dobilo značajna bespovratna sredstva za realizaciju investicionih projekata, saznaje RTV. Tim povodom, gost dnevnika je predsednik pokrajinskog Zadružnog Saveza, Radislav Jovanov. U srednjim poljoprivrednim školama u Vojvodini zadrugarstvo će od naredne godine biti obavezan predmet, najavljeno je iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Devet srednjih poljoprivrednih škola u Vojvodini dobilo je 800 hiljada dinara za realizaciju projekata u oblasti zadrugarstva.
Projekte je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Ugovori su dodeljeni direktorima srednjih škola u Vojvodini koji su ostavrili pravo na bespovratna sredstva kako bi se realizovale aktivnsoti u obalsti zadrugarstva. Mladi iz devet srednjih poljoprivrednih stručnih škola putem tog projekta imaće mogućnost da slušaju predavanja o zdrugarstvu kao i da posete uspešne zadruge kako bi im se proširila saznanja o različitim modelima udruživanja.
Kako bi se poboljšao kvalitet obrazovanja u srednjim poljoprivrednim školama potrebno je uvesti predmet zadrugarstvo, jer su mladi zainteresovani da što više saznaju o tom načinu udruživanja. Zahvaljujući zajedničkoj inicijativi zadružnog saveza Vojvodine i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu od naredne školske godine zadrugarstvo će biti obavezan predmet u srednjim poljoprivrednim školama u Vojvodini. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu najavljuje od naredne godine više sredstava za osnaživanje zadružnog sektora.   https://www.youtube.com/watch?v=XVJgcbvjWUM

Više od 70 odsto dece fizički neaktivno

Više od 70 odsto dece u Srbiji je fizički neaktivno kaže statistika, dok je istraživanje Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ pokazalo da je svakodnevnu fizičku aktivnost u trajanju od najmanje jednog sata imalo 39,1 odsto anketiranih učenika. Kada se tome doda podatak da je svako peto dete osnovnoškolskog uzrasta gojazno, i da se broj dece sa sa viškom kilograma utrostručio u odnosu na sedamdesete godine 20. veka, te je zdravlјe sve većeg broja dece ugroženo, neminovna je široka preventiva u propagiranju i uvođenje zdravih navika u ishrani i svakodnevnom životu. Temelјni preduslov za odgajanje zdravijih generacija dece je udruženo delovanje privatnog, javnog sektora i škola, zaklјučeno je na panelu „Zdravija deca u zdravijoj Srbiji”, koje je nedavno održano u Beogradu u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i kompanije „Nestle“.
U panelu, koji je otvorio državni sekretar za sport Predrag Peruničić, učestvovali su dr Dragana Jović, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, Želјko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije, Koralјka Novina Brkić, nutricionistkinja kompanije Nestlé i Melita Ostojić, nastavnica fizičkog vaspitanja u OŠ „Đuro Salaj” iz Subotice. S posebnim naglaskom na promociju preventivnih mera – pravilne ishrane i svakodnevne fizičke aktivnosti – učesnici su diskutovali o rezultatima projekata koji su do sada sprovođeni zajedničkim snagama. Industrija sve više razume važnost težnje ka unapređenju zdravlјa, pogotovo dece, što nas veoma raduje, istakla je Dragana Jović. Kako je dodala, da bi se videli rezultati i promene određene politike ishrane, potrebno je vreme, čak pet ili deset godina. Iako je ovo dug period, on znači dugoročno ulaganje u zdravlјe, o čemu govore i iskustva razvijenijih zemalјa, kazala je ona i najavila novo istraživanje zdravlјa stanovnika Srbije koje će se sprovesti 2019. godine.

Međunarodna konferencija 3K u Novom Sadu

Gimnazija “Isidora Sеkulić” organizujе, dеvеtu  Mеđunarodnu konfеrеnciju 3K ( kultura, komunikacija, kompjutеr) koja ćе biti održana 2. i 3. novеmbra 2018. godinе u Skupštini AP Vojvodinе sa počеtkom u 9 časova. Autor projеkta jе dirеktorka Gimnazijе “Isidora Sеkulić”, mr Ružica Vukobratović. Koordinator Tima za 3K konfеrеnciju jе dr Ivana Milanović, profеsor matеmatikе. Organizaciju i rеalizaciju Konfеrеncijе podržao jе Pokrajinski sеkrеtarijat za obrazovanjе, propisе, upravu i nacionalnе manjinе-nacionalnе zajеdnicе. Konfеrеnciju ćе otvoriti Mihalj Njilaš, potprеdsеdnik Pokrajinskе vladе i pokrajinski sеkrеtar za obrazovanjе, propisе, upravu i nacionalnе manjinе-nacionalnе zajеdnicе.
Konfеrеncija sе sastoji iz praktičnog i tеmatskog dеla. U okviru praktičnog dеla, bićе prеzеntovani odabrani uglеdni časovi. Učеsnici Konfеrеncijе ćе imati priliku da sе upoznaju sa radovima iz nastavnе praksе. Tеmatski dеo sе sastoji od prеzеntacijе stručnih radova profеsora i učеnika Gimnazijе i gostiju Konfеrеncijе, podеljеnih u nеkoliko sеkcija (Plеnarna izlaganja, Nastava kao izazov, Vaspitno-obrazovni akcеnti u matеmatici, Inovacijе u nastavi umеtnosti…).
Na Konfеrеnciji ćе učеstvovati gosti iz Rusijе, Rumunijе, Hrvatskе, Bosnе i Hеrcеgovinе i Srbijе. Kako jе istakla dirеktorka Gimnazijе, organizovanjеm ovakvog događaja, potvrđujеmo da pratimo i primеnjujеmo novе trеndovе, potvrđujеmo da smo sprеmni za cеloživotno učеnjе i rad na sеbi. Inovacijе u nastavi su naš prioritеt, inovacijе kojе imaju za cilj kvalitеtniju i bolju nastavu, nastavu u kojoj fokus prеdstavljaju učеnik i učеnjе. Informatička pismеnost učеnika trеba da budе impеrativ rada, kao i da sе informacionе tеhnologijе uključuju u nastavni procеs, a da sе mogućnosti tih tеhnologija iskoristе na najbolji mogući način – za učеnjе.
Moto ovogodišnjе Konfеrеncijе prеdstavlja rеčеnica Stiva Džobsa: “Nе dozvoli da buka tuđih mišljеnja utiša tvoj unutrašnji glas. I što jе najvažnijе imaj hrabrosti da pratiš svojе srcе i intuiciju”. Za učеsnikе jе obеzbеđеn simultani prеvod na ruski, еnglеski i srpski jеzik. Konfеrеnciju jе, kao i prеthodnih godina, akrеditovao Zavod za unaprеđivanjе obrazovanja i vaspitanja Rеpublikе Srbijе. U saradnji Gimnazijе “Isidora Sеkulić” i Pеdagoškog društva Vojvodinе, bićе publikovan, kao i svakе godinе, višеjеzični Zbornik radova učеsnika Konfеrеncijе.

Vremeplov: U škole u Srbiji ponovo uvedena veronauka

Na današnji dan 2. novembra 2001. godine posle više od pola veka u škole u Srbiji ponovo je uvedena veronauka. 

Vremeplov: Rođen Milan Budimir

Na današnji dan 2. novembra 1891. godine rođen je srpski klasični filolog Milan Budimir, član Srpske kraljevske akademije, profesor Beogradskog univerziteta. Proučavao je klasične jezike i indoevropsku lingvistiku. Bio je kourednik časopisa Balkanološkog instituta (tada Balkanskog) u Beogradu – “Revue internationale des etudes balkaniques”. Dela: “O Ilijadi i njenom pesniku”, “Iz klasične i savremene aloglotije”, “Problem bukve i protoslovenske domovine”, “Grci i Pelasti”, “Dve vrste Aristotelove tragedije”, “Sa balkanskih istočnika”, “Carmen arvale”, “Patriculae Pelesticae”.

Vremeplov: Umro Stevan Jakovljević

Na današnji dan  2. novembra 1962. godine umro je srpski pisac i botaničar Stevan Jakovljević, profesor Univerziteta u Beogradu i rektor od 1945. do 1950. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Kao oficir srpske vojske borio se u Prvom svetskom ratu, da bi se tokom Drugog svetskog rata našao u zarobljeničkom logoru. Književno ime i popularnost stekao je romanom “Srpska trilogija” koji čine “Devetsto četrnaesta”, “Pod Krstom” i “Kapija slobode”. Ostala dela: romani “Smena generacija”, “Velika zabuna”, “Likovi u senci”, dela iz botanike “Studije o biljnom svetu Prespanskog jezera”, “Makrofitska vegetacija Ohridskog jezera”, “Sistematika lekovitog bilja”.

Vremeplov: Rođen Džordž Bul

Engleski matematičar Džordž Bul, osnivač simboličke logike i “Bulove algebre”, koja je imala presudan značaj za razvoj kompjutera rođen je 2. novembra 1815. godine. Značajni su njegovi radovi “Istraživanje zakona mišljenja” i “Matematička analiza logike”.

Vremeplov: Umro Bernard Šo

Na današnji dan 2. novembra 1950. godine umro je engleski dramski pisac, novinar i kritičar irskog porekla Džordž Bernard Šo. Književnu karijeru počeo je pisanjem romana i pozorišnih kritika, a proslavio se mnogobrojnim pozorišnim delima. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. (“Kandida”, “Zanat gospođe Voren”, “Major Barbara”, “Pigmalion”).

Vremeplov: Umro Džon Dejli

Džon Dejli producent 13 filmova koji su dobili Oskara, među kojima su “Vod” Olivera Stouna, “Poslednji kineski car” Bernarda Bertolučija i “Priviđenja” Roberta Altmana umro je na današnji dan 2. novembra 2008. godine.

Vremeplov: Balfurova deklaracija

Na današnji dan 2. novembra 1917. godine britanski ministar inostranih poslova Artur Đejms Balfur objavio je Deklaraciju, poznatu kao Balfurova deklaracija, o osnivanju jevrejske države u Palestini. 

Vremeplov: Mađarska odbacila članstvo u Varšavskom paktu

Mađarska vlada je na današnji dan 2. novembra 1956. godine odbacila članstvo u Varšavskom paktu i zatražila pomoć UN zbog napada sovjetskih trupa; ŠSR je stavio veto u Savetu bezbednosti UN na zahtev zapadnih sila da se razmotri kriza u Mađarskoj. 

Vremeplov: Rođena Marija Antoaneta

Na današnji dan 2. oktobra 1755. godine rođena je francuska kraljica Marija Antoaneta, žena Luja XVI, ćerka austrijske carice Marije Terezije. Omražena u narodu kojem je poručila: “Ako nemate hleba, jedite kolače”, optužena tokom Francuske revolucije da je tajnim vezama sa bečkim dvorom izdala Francusku, pogubljena je na giljotini 1793.

Vremeplov: Konfiskovana imovina katoličke crkve

U Francuskoj je 2. novembra 1789. godina konfiskovana imovina katoličke crkve, što je bio prvi težak udarac katoličkoj crkvi u njenoj istoriji.

Kosanović: Sport i edukacija – prevencija rizičnog ponašanja mladih

U osnovnim školama, drugu godinu za redom, sprovodi se pilot projekat, sastavljen od edukativnih radionica i treninga fudbala, a koji za cilj ima prevenciju rizičnog ponašanja kod dece, kao što su narkomanija, alkoholizam, delikvencija. Projekat “Do uspeha zajedno” sastoji se od edukativnih radionica, koje sprovode studenti, volonteri, obično apsolventi društvenih fakulteta i besplatnih treninga fudbala. Edukativne radionice se odigravaju dva puta sedmično u slobodno vreme učenika, a na tim radionicama studenti pružaju podršku učenicima u učenju i izradi domaćih zadataka. “Cilj radionica je osnaživanje i razvoj ličnih osobina, socijalnih veština i vrednosti kojima se povećava rezilijentnost učenika na rizična ponašanja”, rekla je za Tanjug pomoćnica ministra prosvete Gordana Kosanović.
Kako je navela, studenti sprovode radionice zahvaljujući obuci koju su prošli i koje je pripremilo Ministarstvo prosvete. Sportsku komponentu projekta čine besplatni treninzi fudbala, koje sprovode nastavnici fizičkog vaspitanja, takođe dva puta nedeljno. Treninzi su besplatni za učenike, a kako navodi Kosanović, sportski deo projekta je važan, jer motiviše učenike da prisustvuju i edukativnim radionicama. Sportski deo doprinosi razvoju učenika i afirmaciji zdravih životnih navika, dok se na edukativnim radionicama stiču socijalne veštine i vrednosti kojima se učenici uče kako da kažu ne u rizičnim situacijama ili prilikom pritiska vršnjaka. “Postojala je bojazan da ćemo izborom fudbala kao aktivnosti favorizovati dečake, ali desilo se sasvim suprotno, u nekim školama je uključen isti broj, a u nekim čak i veći broj devojčica, nego dečaka”, navela je Kosanović.
Realizuje se u saradnji tri ministarstva – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Kosanović je najavila da će 25. oktobra u Novom Sadu na Spensu biti održan promotivni turnir između škola, gde će se detaljnije govoriti o ovom projektu. “Cilj je da projekat učinimo održivim, da u naredne dve godine pronađemo modele održivosti. Jedan od načina je da lokalne samouprave podrže projekat, a drugi način je da se obezbedi simbolična participacija roditelja”, kaže Kosanović.

Projekat “Do uspeha zajedno” u 6 škola

Prema rečima pomoćnice ministra prosvete Gordana Kosanović, projekat “Do uspeha zajedno” polazi od očekivanja da kvalitetno strukturiranje slobodnog vremena učenika spreči rizična ili neželjena ponašanja, a prošle godine je pilotiran u četiri osnovne škole, u četiri grada – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, dok su ove godine u projekat uključene još dve škole u Leskovcu i Novom Pazaru. U projekat su uključene škole koje se ne nalaze u centru grada, već su škole na periferiji, odnosno škole čijim učenicima je smanjena ponuda vanškolskih aktivnosti, pre svega sportske, edukativne i kulturne, jer lokalitet ne nudi takve sadržaje. Istovremeno, to su škole gde veći broj roditelja nema odgovarajuće socio-ekonomske uslove za pružanje dodatnih sadržaja, kao što su podrška učenju, treninzi, učenje stranih jezika i slično, a u ovoj fazi projekta uključeni su samo učenici petog razreda.
Dosadašnja evaluacija pokazala je da su učenici motivisani za učešće, a da su roditelji vrlo zadovoljni. Projekat “Do uspeha zajedno” nastao je po ugledu na izraelski projekat i prilagođen je potrebama u Srbiji, a podržan je od strane OEBS-a i Ambasade Izraela u Srbiji, kao i donacijama izraelske kompanije Big Fashion.

Prevencija vršnjačkog nasilјa u Novom Sadu

Budući da je zaštitnik građana grada Novog Sada odlučio da se u 2018. godini više posveti temi prevencije nasilјa, zajedno s Udruženjem građana „Vera, lјubav, nada” i horom „Ison” pokrenuo je projekat „Nasilјe nije moj izbor”. Zamišlјen kao niz tribina, uz interaktivnu komunikaciju između medijatora i učenika, prvobitno je bio namenjen višim razredima osnovne škole, ali su nakon razgovora s psiholozima, pedagozima i, pre svega, učitelјima, projektne aktivnosti usmerene i na mlađe đake.
U 15 škola, koje su dosad posetili, mogle su se čuti mnoge dirlјive ispovesti, a najjaču i najemotivniju poruku poslala je majka koja je izgubila dete usled vršnjačkog nasilјa. Snažan utisak ostavio je i motivacioni govor Milunke Petrović, obolele od cerebralne paralize, koja je uspela da prevaziđe probleme i zlostavlјanja, upiše se na fakultet i počne pozitivno da gleda na život. U planu za obilazak još 16 škola već su održane radionice u veterničkoj OŠ „Marija Trandafil” i OŠ „Kosta Trifković”, a planirane su  i nove  –  2. novembra u 17 sati u OŠ „Vasa Stajić” i 5. novembra od 17.40 u OŠ „Branko Radičević”.
Drugi vid rada na temu vršnjačkog nasilјa su pojedinačne radionice s jednim razredom ili učeničkim parlamentom, koje vodi psiholog Tatjana Stojšić Petković, nakon koje đaci dobijaju upitnike radi naknadne analize rezultata. Da ukažu na taj problem pripremili su se i članovi Teatra dobrih vibracija – osobe s invaliditetom i smetnjama u razvoju, koji posle predstave „Kô nekad u osam” pred učenicima otvoreno govore o nasilјu koje su trpeli i posledicama. 

Srbobranac (34) osumnjičen da je dodirivao devojčicu (10)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su M. H. (34) iz Srbobrana, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nedozvolјene polne radnje. Sumnja se da je, polovinom oktobra, na nedozvolјen način dodirivao desetogodišnju devojčicu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, po odobrenju javnog tužioca kome će, uz krivičnu prijavu,  biti doveden na saslušanje.

Preminula mala Milica iz Uba koju je otac krvnički tresnuo o pod

Devetnaestomesečna beba Milica, koja je teško povređena kad ju je otac Milomir Stanković (24) iz Beograda početkom prošle godine iz sve snage bacio na pod, podlegla je juče povredama u Dečjoj bolnici u Tiršovoj. Brutalni zločin dogodio se sredinom februara 2017. u selu Pambukovica kod Uba nakon što se otac posvađao sa taštom i bes iskalio na ćerkici, koja je tada imala samo 15 dana. Beba se posle stravičnih povreda polako oporavljala u bolnici u Beogradu, nakon čega su zaposleni u Centru za socijalni rad oduzeli Milicu od roditelja i smestili je u Dom za nezbrinutu decu.
Nažalost, devojčici je godinu i po dana posle tragedije pozlilo i lekari nisu uspeli da je spasu, prenose beogradski mediji. “Beba se onesvestila, pa su zaposleni odmah reagovali i pozvali Hitnu pomoć. Lekari su zatekli dete u veoma teškom stanju. Prevezli su Milicu u Dečju bolnicu i reanimirali je. Bila je na aparatima, ali joj se stanje ponovo pogoršalo. Srce joj je sve sporije kucalo, doktori su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali je ubrzo podlegla povredama”,  kaže sagovornik. Kako dodaje, utvrđeno je da je devojčica umrla od povreda koje joj je prošle godine naneo pomahnitali otac, sa kojima očigledno njen mali organizam nije uspeo da se izbori.

Niš: Pedofil onanisao u krugu osnovne škole

Pedofil sa spuštenim pantalonama i izvađenim polnim organom onanisao je u ponedeljak oko 17 časova u neposrednoj blizini OŠ “Car Konstantin” u Nišu dobacujući učenicama: “gde ste devojčice”, saznaje “Blic”. Manijaka je prvo videla majka jednog đaka nižih razureda koja je potom alarmirala nadležne u školi nakon čega se u slučaj uključila i policija koja je započela potragu. – Pažnja! Večeras oko 17 sati primećen pedofil kod OŠ “Car Konstantin”. Krio se na parkingu iza Medicinskog fakulteta, kod ulaza na patologiju, sa izvađenim polnim organom i dobacivao je: “gde ste devojčice”.
Nakon što je primećen od strane majki, pobegao je dok smo stigli i pokušali da ga uhvatimo – upozorio je u ponedeljak na „Fejsbuku“ jedan od roditelja Saša Tasković. On je za „Blic“ ispričao da je pred školom čekao dete kada je naišla majka jednog učenika koja je opisala šokantan događaj. – Žena je bila vrlo uznemirena jer je uočila manijaka sa izvađenim polnim organom kako dozva devojčice. Dolazeći prema školi, ona je vraćala je neku decu koja su pošla tom prečicom u pravcu Medicinskog fakulteta. Dok mi je opisala događaj, odmah sam otrčao u tom pravcu ali je on već pobegao. Deca su u strahu. Nije isključeno ni da se i ranije pojavljivao oko škole. Među đacima je krenula glasina da neko krade decu pa se sada plaše da sami idu kući. Nadamo se da će ga policija uhvatiti – kaže Tasković.

Pojavljivao se i pred drugim školama?

Nezvanično se saznaje, manijak sa spuštenim pantalonama navodno se pojavljivao i pred drugim školama i često menja lokaciju za svoje izopačene navike. Pre dve godine, takođe, jedan manijak je uhvaćen u blizini OŠ “Car Konstantin” jer se neprimereno ponašao i dobacivao devojčicama, ali za sada nije poznato da li se radi o istoj osobi.

About the Author

admin