Председницима Синдикaта – свима

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Поштовани,

Наш Синдикат је још увек једини синдикат у делатности просвете и јавних служби који је све своје чланове обухватио, по њих, бесплатним комбинованим колективним осигурањем за случај инвалидитета и смртног случаја.

Досадашњи уговор истиче 30.11.2018.г., па је Синдикат, у складу са одлуком Извршног одбора НСПРВ, од 30.10.2018. одлучио, после расправе о досадашњој сарадњи са овим осигурањем и понуда које је добио за осигурање, да не продужи Уговор са Wiener Stadtische osiguranjem, већ да закључи Уговор са „Milenijum osiguranjem“ a.d.o. под знатно повољнијим условима осигурања, а за исту премију коју плаћа Синдикат. Између осталога, за осигурани ризик, смрт услед незгоде (несрећног случаја) осигурана сума је са 100.000, колико је било до сада, подигнута и убудуће износи 200.000 динара, а трајни инвалидитет, у оној најнеповољнијој категорији, који је до сада износио до 200.000 динара, убудуће ће износити, за 100%-ни инвалидитет 400.000 динара, односно сразмерни део, а према валидној лекарској оцени.

Молимо Вас да, уколико то нисте урадили до сада, ажурирате спискове чланова Синдиката са ЈМБГ, додате нове чланове и бришете оне који су престали бити чланови. На списку навести да ли члан ради и у некој другој школи и у ком проценту. Oчекујемо да ову обавезу извршите најкасније до понедељка, 26.11. ове године.

Подсећамо Вас да и даље, уз плаћање минималне премије од 25 динара месечно по особи, можете осигурати и чланове уже породице (брачног друга и децу) који живе с осигураником (чланом Синдиката) у заједничком домаћинству (на истој адреси), на начин да једнократном уплатом годишње премије од 300,оо динара по члану породице, путем рачуна синдикалне организације у школи, измирите ову обавезу. Уколико се Ваши чланови одлуче за ову опцију, потребно је и спискове члановa породице, оверене печатом синдикалне организације, са наведеним ЈМБГ члана породице и назнаком у каквом је сродству са чланом Синдиката, доставити у секретаријат НСПРВ, најкасније до рока за доставу спискова за чланове Синдиката.

За све детаље обратите се секретаријату Синдиката.

Срдачан синдикални поздрав!

Нови Сад, 15.11.2018.год.
Председник ИО НСПРВ
Ранко Хрњаз

2018-11-15 Dopis predsednicima sindikata u vezi osiguranja

 

By admin