Vesti – 11.12.2018.

U ŠU Sombor danas bez štrajka?

„U utorak, 04.12.2018. održan je zajednički sastanak RKO NSPRV za Zapadnobački okrug i IO NSPRV za ŠU Sombor. Glavne teme ovog sastanka bile su nova mreža osnovnih škola koja treba da bude doneta od strane lokalnih samouprava sa teritorije ZBO i SBO do kraja marta 2019. godine i razlozi zbog kojih NSPRV ne podržava štrajkačke zahteve četiri sindikata, odnosno zahtev za uvođenjem platnih razreda onako kako je bilo na stolu za vreme poslednjih neuspešnih pregovora predstavnika četiri sindikata i predstavnika resornih ministarstava“ . rekao je Miroljub Bjeletić, predsednik IO NSPRV ŠU Sombor.

            „Doneta  je odluka da sindikalne organizacije NSPRV sa teritorije koju pokriva ŠU Sombor neće učestvovati u štrajku najavlјenom za 11. decembar zato što su štrajkači zahtevi suprotni interesima članova Sindikata i zaposlenih u školama. Šta više, ako bi se primenio dogovarani model, nastavnici bi se našli u čak tri platna razreda i suštinski bi bio narušen princip – za jednak rad jednaka plata“, kaže prof Bjeletić.

Učesnici pomenutog sastanka nisu protiv da plate porastu zaposlenima ni 14,7%, ni 17,4%,ni 32%, ali upozoravaju da je ovo dimna zavesa da se ne bi uočilo da supregovarači izdali interes onih u čije ime pregovaraju, tim pre što je u petak,07. decembra, Narodna Skupština donela Zakon o budžetu i time obesmislila ovajzahtev, jer je pomenutim Zakonom planirano da plate zaposlenih u javnom sektoruporastu između 5% i 12% (za prosvetu oko 9%) i svako pomeranje procenata naviše značilo bi i nove pare kojih nema u ovom Budžetu ili, kako se to u strucikaže, rebalans budžeta (tačnije Izmene i dopune pomenutog Zakona o budžetu),što, priznaćete, s obzirom na snagu pozicije i opozicije, nije izvesno.

Što se tiče zahteva da se hitno nastave pregovori oko potpisivanja novog PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika, jasno je da su sindikati već odavno omanuli i da su propustili priliku da se zaklјuči novi kolektivni ugovor i da jedino što im je preostalo je mogućnost da eventualno, uz saglasnost druge strane, PKU produže za još godinu dana.

„Štrajk samo radi štrajka nema nikakvog smisla, jer setime i dalјe narušava snaga svih sindikata“, zaključio je Bjeletić. (→Saopštenje)

Šta traži NSPRV?

NSPRV tražio i ostao kod toga da su platni razredi prihvatlјivi za ovaj sindikat:

  1. ukoliko se odnose na sve direktne i indirektne korisnike budžeta i garantuju da će zaposleni za istu složenost posla imati istu početnu zaradu
  2. ukoliko se za rad najjednostavnije složenosti kući nosi najmanje minimalac sa svim dodacima na njega
  3. ukoliko odnos između najmanje i najveće plate u osnovnim i srednjim školama bude 1:3, a za zaposlene u univerzitetskom obrazovanju 1:5
  4. ukoliko odnos između plate početnika i zaposlenog pred odlazak u penziju bude 1:2.

Ne treba biti ekspert pa videti da su pregovarači odstupili od ovih principa i to nasvoju ruku, jer ne možemo poverovati da bi organi bilo kojeg sindikata pristalina nešto drugo.

Upravo zbog navedenih činjenica, predstavnici škola sa teritorije dva bačka okruga doneli su odluku da ne učestvuju u štrajku najavlјenom za sutra, 11. decembra, ali i ostavili otškrinuta vrata za neke druge proteste i štrajkove, ukoliko zahtevi budu stvarno sindikalni i u korist zaposlenih u prosveti.

Hrnjaz: Odliv mozgova iz Srbije  se nastavlјa

„Nakon usvajanja Zakona o budžetu za 2019. godinu, i ponovnom ozakonjenju nakaradne Uredbe o zabrani zapošlјavanja u javnom sektoru, izvesno je da će se nastaviti još intenzivniji egzodus mladih, visokoobrazovanih lјudi iz Srbije“, tvrdi Ranko Hrnjaz, predsednik IO NSPRV.

„U susednim i odgovornim državama, deficitarnim kadrovima (lekarima, profesorima matematike i fizike, medicinskom osoblјu) države su udvostručile, ili utrostručile plate, kako bi sprečile njihov odlazak, a u Srbiji isti   već šestu godinu ne mogu da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme, a kamoli da dobiju neke druge benefite“, kaže Hrnjaz.  Sve ovo se dešava u državi, u kojoj je problem „bele kuge“, prepoznat kao jedan od najvećih nacionalnih problema i gde su čelnicima vlasti, svakodnevno „puna usta“ o stimulisanju nataliteta. Da li su ovo te stimulativne mere, i koga to oni stimulišu? Očigledno ne one koji bi trebali da rade i othrane budućnost ove zemlјe.

„Nezavisni sindikat javnih službi Srbije i Nezavisni sindikatprosvetnih radnika Vojvodine još od donošenja Uredbe o zabrani zapošlјavanja, postavlјaju pitanjesmisla iste. Jedini odgovor koji smo dobili je „da se spreče nekontrolisanapartijska zapošlјavanja“. Tek ovo obrazloženje je besmisleno, pošto je opštepoznato da od donošenja Uredbe nijedan konkurs nije raspisan, a da nije prošaopartijsku cenzuru. Pre bi se moglo reći da je smisao ove Uredbe, da se gotovočetvrtina zaposlenih u javnim službama, na ovaj način stave pod kontrolu vlastiuz pretnju da im se ugovor može raskinuti u svakom momentu u slučajuneposlušnosti“, kaže prof. Hrnjaz. (→Saopštenje)

Saradnja UNS-a sa šangajskim univerzitetom

Potpisan je sporazum o saradnji Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sa Univerzitetom “Đao Tong” iz Šangaja. To je jedan od najprestižnijih Univerziteta u Kini i jedan od osnivača šangajske liste. Ova saradnja predstavlja novu šansu za sticanje znanja, razmenu iskustva i inovacije. Najveći značaj saradnje ogleda se u povezivanju profesora i istraživača, u razmeni studenata na osnovim, master i doktorskim studijama, kao i u spajanju teholoških resursa.

 “Naravno da će kineski studenti dolaziti ovde, da će naši studenti moći da idu u kineske univerzitete, Đao Tong spada među prva tri, oni su vodeći u biomediscinskim naukama, inženjerskim naukama, i mnogim drugima, čak i u domenu dizjana, koji jeste prilično važan. Mi ćemo animirati naše fakultet, oni svoje studente”, rekao je profesor Dejan Mandić. “Srpski univerziteti poznati su po kvalitetnim programima, visokim standardima u naučnim istraživanjima, kao i dostignućima u matematici i fizici. Univerzitet u Novom Sadu ističe se i u poljoprivrednim istraživanjima. Naš Poljoprivredni fakultet je takođe visoko pozicioniran, dobro opremljen kompjuterima i tehnologijama, kao i ceo Univerzitet u Novom Sadu”, dodao je on. Novosadski univerzitet je već potpisao bilateralni sporzum sa Univerziteteom “Đao Tong”, tako da je ovo samo nastavak saradnje. Novosadski studenti otvoreni su za nove šanse. Saradnja će se odvijati uz organizacionu i finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i “Đao Tong” univerziteta.

OŠ “A. Mrazović” u Somboru: “Božić na ostrvu Réunion i u Belgiji”

Saradnici u nastavi francuskog jezika Lisa Cardin i Simon Schoonbroodt su dana 07.12.2018.posetili  OŠ “Avram Mrazović” u Somboru. Naime, oni su osmislili radionicu pod nazivom “Božić na ostrvu Réunion i u Belgiji” i želeli su da razmene sa Mrazovcima  svoja iskustva. Urađene su tri radionice sa osmacima u kojima su učenici pokazali izražen stepen komunikativnosti i saradnje, kao i zavidno poznavanje opšte kulture i geografije, a sve to na francuskom jeziku. Mladi saradnici Francuskog  Instituta u Novom  Sadu, Lisa i Simon su pokazali izuzetan talenat, veštinu i znanje  u radu sa višim uzrastom osnovaca. Radionice su ostavile sjajan utisak na učenike. Na rastanku su učenici izrazili želju da se osmisli i realizuje još jedna radionica dok su oni u Avramu. Koordinator projekta, profesorica francuskog jezika Biljana Štrbac je vrlo zadovoljna da projekat “Biram francuski”  i dalje nailazi iz godine u godinu na tako dobar prijem kod učenika.

Susret nauke i privrede na Novosadskom sajmu

Poslovni sajam „Nauka za privredu” je održan u četvrtak na Novosadskom sajmu, a održava se na inicijativu Pokrajinske vlade, rečeno je na konferenciji za novinare na Novosadskom sajmu. Sajam organizuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, uz podršku Razvojne agencije Vojvodine, Privredne komore Vojvodine i Novosadskog sajma, a kako se očekuje, otvoriće ga predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović Centralna tema je hrana, a fakulteti, naučnoistraživački centri i laboratorije firmama će ponuditi rešenja koja mogu unaprediti proizvodnju i plasman proizvoda i usluga, pomoći da razviju nove proizvode i pobolјšaju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu. U tom pravcu su usmereni i susreti predstavnika nauke i prvrede – da nauka ponudi rešenja koja omogućavaju razvoj privrednih aktivosti i bolјu konkurentnost i da se naučnim institucijama omogući uvid u realne potrebe tržišta.

Po rečima pokrajinskog sekretara za visoko obrazavnje i naučnoistraživačku delatnost Zorana Miloševića, razvoju ekonomije i privrede najviše doprinosi znanje i zbog toga je neophodno podržati naučnoistraživački rad. U najrazvijenijim zemlјama sveta izdvajanja za nauku dostižu oko četiri odsto budžeta, a u Srbiji je taj iznos daleko manji, rekao je Milošević. Istovremeno, dodao je, u najrazvijenijim zemalјama učešće privrede u finasiranju naučnoistraživačkog rada je značajno, i to je put kojim i Srbija treba da ide i ova manfestacija ima za cilј upravo to – da omogući spoj nauke i privrede da bi se rezultati naučnoistraživačkog rada pretočili u privedu i dali pozitivne rezultate. Da saradnja nauke i privrede daje izuzetan rezultat najbolјe se potvrđuje razvojem IT sektora u Srbiji, a pre svega u Novom Sadu, koji je centar IT industrije u našoj zemlјi. Istaknuto je i da je saradnja nauke i privrede u toj oblasti u Novom Sadu započeta u poslednjoj deceniji prošlog veka i da je to dobar put koji treba primeniti u drugim oblastima, pre svega u polјoprivredi i preradi prehrambenih proizvoda. Tokom Sajma biće održani B2B sastanci na kojima će se o hrani razgovarati iz perspektive tehnologije, kvaliteta i bezbednosti ishrane, zdravlјu i medicini, informacionim tehnologijama i automatizaciji, te konsaltingu, obuci i dizajnu. Sajm „Nauka za privredu” otvoren je od 10 do 17 časova, ulaz je besplatan, ali je neophodna registracija. Oni koji žele da ga posete, mogu se registrovati još danas na platformi naukazaprivredu2018.talkb2b.net

Dan otvorenih vrata na PMF-u

Dan otvorenih vrata Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo pod imenom „Istražuj, putuj i uživaj“ organizovan je u amfiteatru „Mihajlo Pupin“, u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta. To je tradicionalni događaj koji studenti priređuju  sa profesorima, a namenjen je učenicima srednjih škola. Ovog puta je promenjen koncept, pa umesto profesora, srednjoškolcima  su studenti master studija i osnovnih studija sa Departmana ispričali kako doživlјavaju ovaj odsek, odnosno šta im je bilo od koristi za dalјi napredak. – Odlučili smo da program fokusiramo na ličnim iskustvima studenata, a gosti su imali prilike od njih da čuju šta su naučili na stručnim praksama, kakva su iskustva poneli sa međunarodnih takmičenja,s kojim studentskim udruženjima i na kojim projektima su sarađivali, kao i o mogućnostima koje pružaju studentske razmene – objasnila je Sanja Kovačić predstavnica Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i dodala da su za đake organizovane radionice posvećene lovnom turizmu, gastronomiji i geo-informatici. – Dosadašnja praksa pokazuje da učenici koji rado dolaze na akcije koje organizuje Prirodno-matematički fakulteti, postanu njegovi studenti.

U okviru Dana otvorenih vrata prvi put je održan mini-sajam turističkih regija Srbije koji su organizovali studenti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Organizatorka Jelena Stanković kazala je da je ideja bila da se studenti koji su zainteresovani za turizam upoznaju sa svim lepotama Srbije. – Naša krilatica je „Da sa Vi pređemo na ti“,a ovo je samo jedan korak ka upoznavanju prirodnih lepota i kulturnih dobara Srbije – kazala je Jelena Stanković. – Postavili smo štandove šest regija Srbije, a na njima, volonteri, odnosno studenti Departmana, su se trudili da na kreativan način, putem hrane, pića i muzike privuku đake.

U ime Udruženja mladih istraživača „Branislav Bukurov“ Davor Džakula kazao je da su članovi Udruženja odlučili da se pridruže akciji, jer na ovaj način žele da podstaknu mlade da istražuju i saznaju nove informacije o našoj zemlјi. Jedan od gostiju je bio i Tijago Fereira, mladi Brazilac, kojeg je pre osam godina lјubav dovela u Srbiju. On je posetiocima pričao o tome kako promoviše Srbiju putem svog bloga i koji su to po njegovom mišlјenju potencijali za razvoj turizma u našoj zemlјi.

Najbolji na bilbordima: Momir Stanišić

Momir Stanišić je kao učenik osmog razreda Osnovne škole „Svetozar Marković Toza” osvojio prvo mesto na Republičkom takmičenju iz fizike, i treće mesto na Srpskoj fizičkoj olimpijadi. – Prirodne nauke sam odabrao zbog mogućnosti za razmišlјanje, što je veoma interesantno – kaže Momir Stanišić. – Prirodne nauke daju mogućnost da sami nešto zaklјučimo i sami nešto istražujemo. Planiram u budućnosti da nastavim u smeru informacionih tehnologija, zato sam upisao taj smer u Elektrotehničkoj školi.

Projekat „Učim + Znam = Vredim”, koje realizuje Udruženje za promociju društvene odgovornosti, nastavlјen je i ove godine. Na 42 lokacije u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima postavlјeni su novi bilbordi. Na njima je predstavlјeno više od 200 učenika osnovnih i srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili najznačajnije uspehe na takmičenjima iz oblasti nauke i umetnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Generalni sponzor projekta i ove godine je Erste banka. U saradnji s Udruženjem za promociju društvene odgovornosti, novosadski „Dnevnik” predstavlјa laureate projekta „Učim + Znam = Vredim”, uz njihove kratke izjave.

Obuka vaspitača o bezbednosti u saobraćaju

Uz finansijsku podršku Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju organizovao je proteklog vikenda dvodnevni stručni skup namenjen vaspitačima Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo” radi unapređenja njihovog znanja, metoda i veština. Za potrebe skupa urađeno je istraživanje među zaposlenima u novosadskim vrtićima, koje je pokazalo nizak stepen sprovođenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja. Ispitanici, 41 odsto njih, izjavili su da su u protekloj godini imali od jedne do tri aktivnosti iz te oblasti, 77 odsto da ponekad koristi saobraćajne poligone, a tek 13 odsto je imalo neku eksternu obuku iz SOV-a. Uočen je i nedostatak didaktičkih sredstava i odgovarajuće literature. Zbog toga je za sve vrtiće, osim svezaka, priručnika, slikovnica i bojanki, obezbeđena edukativna igrica „Bezbedni u saobraćaju”, namenjena deci od tri do šest godina.

Za sve vrtiće  edukativna igrica „Bezbedni u saobraćaju”

Po rečima Zorana Despotovića iz Centra za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, ideja je da u sledećoj godini, uz pomoć Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada, svi vaspitači, a ne samo učesnici seminara, kojih je ovog puta bilo oko 150, dobiju navedeni materijal. Na predavanjima se govorilo i o najnovijim trendovima u saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju. – Na osnovu istraživanja došlo se do zaklјučka da deca lako nauče i ponove kako se prelazi ulica, kako se zaobilazi prepreka na trotoaru ili šta podrazumeva bezbedno ponašanje u saobraćaju, ali izostaje ispravno postupanje u realnim situacijama – kaže Despotović, te dodaje da se zbog toga akcenat sada stavlјa na praktičan rad s decom, prvo u kontrolisanim uslovima, na poligonima, a nakon toga i u javnom saobraćaju.

Trista gimnastičara na Memorijalu „Laza Krstić i Marica Dželatović“

Deveti memorijalni turnir u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici „Laza Krstić i Marica Dželatović“, koji organizuje Sokolsko društvo „Vojvodina“, pod pokrovitelјstvom Grada Novog Sada, otvoren je u subotu 08.12.2018 u fiskulturnoj sali Osnovne škole „Jožef Atila“. Turnir je jedinstven po tome što okuplјa sve uzraste u muškoj i ženskoj kategoriji. Ove godine je uspeo da okupi oko 300 gimnastičara iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Mađarske, Nemačke, Austrije, Kipra, Danske, Bugarske, Južne Afrike, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Švajcarske, Italije, Letonije, Polјske, Grčke, Malte i Srbije.

Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin istakao je na otvaranju tog sportskog događaja da Grad prepoznaje značaj turnira koji doprinosi afirmaciji sportske gimnastike među decom i vraćanju međunarodne gimnastike u naš grad. – Novi Sad je ponosan na Sokolsko društvo „Vojvodina“, naše najtrofejnije i najmasovnije gimnastičko udruženje koje je oduvek bilo nosilac razvoja sportske gimnastike u Srbiji – kazao je Cvjetićanin. – Pored toga što podseća javnost na bogatu tradiciju sportske gimnastike u Novom Sadu, turnir „Laza Krstić i Marica Dželatović“ ove godine u naš grad je dovao i 300 gimnastičara iz 20 zemalјa kojima želim mnogo uspeha na kraju takmičarske sezone.

Renovirano igralište vrtića Palčica

U vrtiću Palčica u petak je  otvoreno renovirano dečje igralište. Ovo je prvo igralište koje je renovirano u skladu sa novim programom predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Naime, Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo” je jedna od pet predškolskih ustanova iz Srbije koje su dobile donaciju za renoviranje igrališta vrtića, kroz projekat „Veliko srce” koji realizuju Fondacija „Ana i Vlade Divac” i „Eurobanka”.

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović se zahvalio u ime grada Novog Sada svim učesnicima uspešno realizovanog projekta. „ Mališani vrtića „Palčica” od danas će imati još više razloga da slobodno vreme provedu na svom igralištu, koje je maštovito osmišlјeno kao indijansko selo. Kućice za igru i učenje omogućiće deci da, uz maštu i kreativnost, otkrivajući svet oko sebe, odrastaju na najlepši način“, rekao je Aleksandar Petrović.

Direktorka PU „Radosno detinjstvo” Mirjana Đurđev zahvalila se na donaciji zahvalјujući kojoj je omogućeno da deca na kvalitetniji način provode vreme u dvorištu vrtića, koje je u skladu sa standardima novog Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

“Drago mi je što smo mališanima omogućili da uživaju u druženju i igri u prostoru sa novim interaktivnim spravama koje doprinose da se kod njih razvijaju samopouzdanje, radoznalost i kreativnost”, naglasila je predsednica Izvršnog odbora „Eurobanke” Slavica Pavlović.

            „Eurobanka” i Fondacija „Ana i Vlade Divac” su od 2008. godine, kada je projekat „Veliko srce” pokrenut, obnovili 50 igrališta u dečijim vrtićima, kao i veliki broj prostorija u školama i zdravstvenim ustanovama koje koriste deca. Zahvalјujući akciji, više od 25.000 mališana širom Srbije dobilo je kvalitetne uslove za igru, učenje i srećnije detinjstvo.  “Naš cilј već osam godina je da deci širom Srbije omogućimo najbolјe uslove za odrastanje i obrazovanje kroz otvaranje mogućnosti za srećnu i bezbrižnu igru. Verujem da smo taj cilј kroz ovaj projekat ostvarili”, istakla je direktorka  Fondacije „Ana i Vlade Divac” Ana Košel.

Završeni „Zmajdani lepih reči”

 Tradicionalni decembarski „Zmajdani lepih reči”, u organizaciji „Zmajevih dečjih igara”, završeni su u petak uveče. U okviru te manifestacije najmlađi su se družili uz pozorišne predstave, ali i radionice i čitanje. Da je zapredstavu, osim glume, važna i scena, pokazali su mališani koji su ovogodišnjumanifestaciju otvorili praveći pozorišnu scenu od papira i kartona na radionici„Igra senki”. Učenici OŠ „Petefi Šandor” okušali su se u specifičnom poslu ijednako neobičnoj dramskoj formi za njih, a svako dete je pravilo svoj „teatarsenki” od kutije za obuću.

Program manifestacije nastavlјen je Festivalom monodrame za decu u Pozorištu mladih, uokviru kojeg je odigrano pet monodrama po tekstovima domaćih autora. – Mnogomladih glumaca se tokom poslednjih godina prihvata forme monodrame, koja jeizuzetno teška, međutim, raduje nas upravo to što su odlučni i hrabri u tome, azaista rade monodrame s velikim uspehom – utisak je direktorke „Zmajevih dečjihigara” Dušice Marinović. – Kad je reč o reakcijama dece i odraslih, verujemo dasu radosni zbog toga što u našem gradu postoje takvi sadržaji, prilagođenisrednjem uzrastu. U tim programima učestvuju različiti uzrasti, i profesionalniumetnici, ali i predškolci, osnovci, srednjoškolci, kao i studenti, a to ijeste naša želјa – da animiramo sve generacije. Lepa je poseta ove godine, štonam zaista posebno znači.

Digitalno izdanje„Najlepše srpske i svetske bajke”, u izvođenju Kreativnog studija „Čarolija”,takođe je predstavlјeno u okviru „Zmajdana”, a na „Zmajev dan”, 6. decembar, u čast rođendana velikog pesnika za decu čika Jove Zmaja, uručene su nagradeFestivala monodrame za decu. Nagrada „Rade Obrenović” za najbolјi roman za decui mlade u ovoj godini pripala je Zoranu Penevskom za roman „Sara i januar zadve devojčice”, a nagradu „Sigridrug” za najbolјe umetničko ostvarenje naFestivalu dobio je glumac Cvetin Aničić za svoje delo „Simfonija u F-duru,iliti mala lekcija protiv šunda”, u kojem je i glumio. „Sigridrug” za najbolјitekst monodrame izvedene na Festivalu pripao je Vesni Aleksić za delo „Ko seboji Greni još”.

– Pisati za decu nije teško, ali morate zapravo da ispitate samog sebe od početka, od svog detinjstva – objašnjava nagrađeni pisac Zoran Penevski. – Takođe volim da pominjem jednu rečenicu koju sam nedavno čuo, zapravo savet jednog čuvenog pisca, a on glasi: „Ako nešto želiš da napišeš, a misliš da je teško za odrasle, napiši ga za decu”. U mom romanu reč je o dve devojčice koje pomoću stripa pokušavaju da sve što ih okružuje sagledaju na nov način, a to ne uspevaju dok ne zamene uloge. Tada počinje otkrivanje sveta pomoću igre i mašte. Strip se zove „Crno-beli svet”, a suštinska poruka romana je da suprotnost crnom nije belo, nego šareno – svet pun boja, mogućnost izbora, drugačijeg sagledavanja sveta i to da smo sami tvorci svoje sreće. Znatiželјne lјubitelјe pozorišne igre za „Zmajev dan” je obradovala i predstava „Naš dragi ujko” u izvođenju starije grupe Kreativnog studija „Čarolija”.

„Zmajdani”: Kaži mi, kaži

„Zmajdani” su završeni u petak na sceni Kulturnog centra Novog Sada, izvođenjem muzičko-dramskog programa „Kaži mi, kaži”, koji su za novosadsku publiku, po stihovima Jovana Jovanovića Zmaja, pripremili mališani i vaspitači vrtića „Plavi zec” i „Drimlend”.

U Beogradu 150 dece sa Kosova i Metohije

U okviru velike humanitane akcije, u oganizaciji Štark Arene i Nezavisnog sindikata policije, apovodom novogodišnjih praznika, u Beogradu u subotu je boravilo 150 dece saKosova i Metohije. Oni su, zajedno sa decom poginulih i ranjenih policajaca,posetili Ministarstvo unutrašnjih poslova – Žandarmeriju, Muzej savremeneumetnosti, a za kraj dana mališani su prisustvovali predstavi na ledu u ŠtarkAreni, gde su im uručeni novogodišnji paketići.

Vremeplov:  Smena dinastije Karađorđevića

Svetoandrejska skupština izvršila je na današnji dan 11. decembra 1858. godine  smenu dinastije u Srbiji zbacivši kneza Aleksandra Karađorđevića. Na presto je vraćen Miloš Obrenović, a za njegovog naslednka proglašen je njegov sin Mihailo.

Vremeplov: Rođen Aleksandar Solženjicin  

Na   današnji dan 11. decembra 1918. godine  rođen je ruski pisac Aleksandar Solženjicin, koji je zbog oštre kritike staljinizma u svojim delima, postao najpoznatiji sovjetski disident krajem šezdesetih. Pripovetkom “Jedan dan Ivana Denisoviča” u književnost je uveo temu Staljinovih logora, u kojima je sam proveo devet godina. Emigrirao je 1974, a u Rusiju se vratio posle dve decenije. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1970. (“Odjel za rak”, “U prvom krugu”, “Arhipelag gulag”). 

Vremeplov: U Srbiji uvedena parlamentarna demokratija

Skupština Srbije prihvatila je na današnji dan 11. decembra 1888. godine ustav koji je predložila Narodna radikalna stranka. Ustavom, koji je pisan po uzoru na belgijski ustav od 1831. godine, u Srbiji je prvi put uvedena parlamentarna demokratija.

Vremeplov: Rođen Robert Koh

Nemački bakteriolog Robert Koh jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine rođen je  na današnji dan 11. decembra 1843. godine.  Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze (Kohov bacil), izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivača kolere.

Vremeplov: Umro Mihailo VIII Paleolog

Na   današnji dan 11. decembra 1282. godine umro je car Mihailo VIII, osnivač poslednje vizantijske dinastije Paleologa (1259) i obnovitelj carstva nakon 57 godina latinske okupacije. Premestio je prestonicu iz Nikeje u Carigrad koji je osvojio 1261. i uspešno se odupirao namerama Karla Anžujskog i Mlečana da uspostave Latinsko carstvo. Nasledio ga je sin Andronik II.

Vremeplov: UN osnovale UNICEF

Generalna skupština UN osnovala je na današnji dan 11. decembra 1946 UNICEF – Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za pomoć deci u zemljama razorenim ratom.

Vremeplov: Rođen Papa Lav X

Na   današnji dan 11. decembra 1475. godine rođen je italijanski sveštenik Đovani de Mediči, papa Lav X od 1513. do smrti 1521. Kao veliki zaštitnik umetnosti učinio je Rim centrom evropske kulture. Uprkos naporima, uključujući ekskomunikaciju osnivača protestanske crkve u Nemačkoj Martina Lutera (Luther), nije uspeo da suzbije “jeres” – pokret verske reformacije započet tokom njegovog pontifikata i spreči stvaranje protestantske crkve. 

Vremeplov: Umro Bogdan Đuričić

Na   današnji dan 11. decembra 2008.  godine umro je akademik Bogdan Đuričić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rođen u Ljubljani 1950. doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. godine i osnovna oblast njegove delatnosti bila je medicinska biohemija.

Vremeplov: Sporazum u  Mastrihtu

U Mastrihtu je na današnji dan 11. decembra 1991. godine  potpisan Sporazum o monetarnoj i političkoj uniji članica Evropske zajednice. 

U školama pojačana edukacija o drogama

Svaka četvrta mlada osoba probala je psihoaktivnu supstancu, a više od polovine je ona ponuđena, rezultati su istraživanja Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti “Vita”, sredinom godine. Psiholozi s druge strane upozoravaju na njenu sve veću dostupnost, a sve manju informisanost mladih, posebno onih u adolescentskom dobu. Zato su stručne edukacije u osnovnim i srednjim školama pojačane. Pored edukacije učenika, važno je i informisanje roditelja. Početkom školske godine roditeljima sedmaka, osmaka i učenika srednjih škola podeljeni su testovi na psihoaktivne supstance. U domu zdravlja Zmaj Ognjena Vuka od 2004. godine postoji savetovalište za mlade, u kojem se sa adolescentima radi na njihovom osnaživanju u cilju unapređenja zdravlja. U Savetovalištu za mlade upozoravaju roditelje i staratelje na opasnosti od psihoaktivnih supstanci, ali i na to da se beleži porast zavisnosti od interneta i igrica, kao i sve veći broj adolescenata koji odlaskom u kladionicu postaju zavisni od kockanja. https://www.youtube.com/watch?v=Vvr0JcEo67w https://www.youtube.com/watch?v=NyWzZhJ_nS0

Patološki kockari već sa šesnaest i po godina

Igre na sreću znatno više igraju deca u velikom gradu nego ona iz manjih mesta, pokazalo je istraživanje  u kojem je učestvovalo 2.357 učenika iz devet osnovnih i devet srednjih škola Južnobačkog okruga i Srema. Istraživanje je sprovela psiholog Jasmina Leković iz Centra za odvikavanje od kockanja „Život nije igra”. Od 2.357 ispitanih đaka iz Novog Sada, Bačke Palanke, Vrbasa, Sremske Mitrovice, Rume i Inđije, 997 njih igra igre na sreću, što je 42 odsto. Najviše ih je u Novom Sadu, potom u Južnobačkom okrugu, dok ih je najmanje u Sremskom okrugu. Među ispitanicima, patološki kocka 96 muških i 15 ženskih, a u proseku imaju 16,5 godina.  Po tom istraživanju, svako četvrto dete prvi put se susreće s igrama na sreću između desete i četrnaeste godine, a u tom uzrastu duplo ih je više iz Novog Sada nego u manjim mestima. Zabrinjava podatak da je deset odsto dece mlađe od deset godina izjavilo da je imalo iskustvo s igrama na sreću. Najveći broj anketiranih učenika, gotovo petina, upoznali su se s igrama na sreću uz pomoć društva, zatim roditelјa, kao i putem televizije. Pod uticajem reklame, 17 odsto anketiranih učenika je odigralo neku igru na sreću.

Kad je reč o motivima za igre na sreću, učenici su najčešće navodili zabavu, zatim dosadu, povećanje budžeta, prekraćivanje vremena, poziv društva, dobro raspoloženje, želјu da probaju nešto novo i na poslednjem mestu je razlog da imaju para. Klјučni motivi kod učenika koji patološki kockaju su drugačiji: na prvom mestu navode povećanje budžeta, zatim zabavu, dosadu, prekraćivanje vremena, poziv društva, „višak“ novca, potrebu koja potiče od konzumiranja alkohola, te dobro raspoloženje. Anketirani učenici koji patološki kockaju u toku kockanja duplo više koriste alkohol nego drogu. Petnaest odsto anketiranih je novac za užinu trošilo igrajući igre na sreću da bi ga „umnožili“. Ukoliko dobiju novac od igara na sreću, učenici opšte populacije najpre ga troše na izlaske i provod, zatim na garderobu, a kockanje nastavlјa njih šest odsto. I anketirani učenici koji patološki kockaju izjavili su da najviše pare troše na izlaske i provod, ali njih 41 odsto nastavlјa kockanje, na drogu troši 30 odsto, a na garderobu 27 odsto učenika.

Probleme zbog kockanja imalo je 41 odsto ispitanika kod kojih je utvrđena patologija. Na prvom mestu to su bila dugovanja, zatim izostanci iz škole, nervoza i razdražlјivost, svađe s bliskim osobama, slab uspeh u školi, krađa zlata i novca iz kuće, čin prevare, problemi sa zakonom i krađa. Od igara na sreću kod mladih je najzastuplјenija kladionica.

Pantelić: “Više od 70 odsto silovatelja su povratnici”

Nikola Pantelić, tužilac izUdruženja sudija i tužilaca Srbije rekao je nedavno za naš list da “višeod 70 odsto silovatelja čine povratnici”. – Psihijatri kažu da je razlogto što imaju bolest koju nije moguće izlečiti. Silovatelji pate od teškogporemećaja ličnosti. Upravo su te (neizlečive) hemijske reakcije u mozgusilovatelja (koje izaziva uzbuđenje koje se događa prilikom silovanja) navelemnoge zemlje, poput Češke i Rusije, da u pravni sistem uvedu „hemijskekastracije“ – rekao je on.Registrovana sunajmanje četiri metoda kojima silovatelji tragaju za žrtvom. – „Silovateljlovac“ kreće u potragu za žrtvom i poznaje njeno okruženje. „Silovatelj lopov“žrtvu pronalazi na određenom mestu (objektu, prolazu, poljani). Treći je„slučajni silovatelj“, koji usput iskoristi priliku da siluje žrtvu. Četvrtiprofil silovatelja blizak je prvom – silovatelj postavlja zamku, jer zna da ćežrtva doći kod njega: lekar, dadilja, stanodavac – objasnio je Pantelić. -Najviše zabrinjava podatak da je gotovo 2/3 žrtava poznavalo počinioca odranije. Serijski silovatelji imaju drugačiji modus operandi. Čak 85 odsto njihovih žrtava su njima nepoznate žene – objasnio je Pantelić.

About the Author

admin