Značajni rezultati u programu “Horizont 2020”

Drugi sastanak EU-Srbija zajedničkog komiteta za istraživanje i inovacije održan je u Briselu, 7. decembra 2018. godine. Cilј ovog sastanka bio je da predstavnici Generalnog Direktorata za nauku i inovacije Evropske komisije i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije razmene informacije o implementaciji Horizont 2020 programa.

Delegaciju Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je prof. dr Viktor Nedović, državni sekretar, a delegaciju Direktorata za nauku i inovacije, dr Kostas Glinos, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju. U delegaciji nalazili su se i prof. dr Marija Kuzmanović, pomoćnik ministra, Želјka Dukić, samostalni savetnik i Vesna Filipović-Nikolić, prvi savetnik u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj Uniji u Briselu. Delegaciju EU su između ostalih činili Bernhard Fabianek i prof. dr Miroslav Vesković.

Predstavnici Direktorata za nauku i inovacije su izneli statističke informacije o učešću institucija iz naše zemlјe u Horizont 2020 programu. Posebno su ukazali na činjenicu da su naše institucije za četiri godine trajanja Horizont 2020 programa uspele da gotovo po svim indikatorima nadmaše rezultate koje smo postigli za čitavo vreme trajanja (sedam godina) prethodnog okvirnog programa EU za istraživanja, Okvirnog programa 7 (FP7). Ukazano je na oblasti u kojima ostvarujemo rezultate na nivou evropskog proseka, pa i iznad njega (Marija Sklodowska-Kiriakcije, istraživačke infrastrukture, hrana i polјoprivreda, transport,inovacije u malim i srednjim preduzećima, istraživanja Kosmosa), kao i one gde postoji prostor za dalјe unapređenje (informacione i komunikacione tehnologije,energetika, zaštita životne sredine). Srpske institucije su za realizaciju odobrenih projekata podržane sa više od 73 miliona evra. Naša uspešnost od 12%,u poredjenju sa evropskim prosekom koji iznosi 15%, svrstava nas u kategoriju novih zemalјa članica EU. Pored toga, predstavlјena je radna verzija narednog programa posvećenog istraživanju – Horizont Evropa. U toku je diskusija na nivou Evropske komisije o budžetu koji će biti dodelјen ovom programu.

Prof. dr Viktor Nedović u svom izlaganju istakao je aktivnosti Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje su vezane za Horizont 2020 program,promene nacionalnog zakonodavstva u oblasti nauke i inovacija, kao i našu poziciju i očekivanja od narednog okvirnog programa, Horizont Evropa.

Takođe su prezentovane informacije o učešću u aktivnostima Objedinjenog istraživačkog centra (gde je posebno istaknuta odlična saradnja na izradi Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije, RIS3), Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, u Marija Sklodowska-Kiri akcijama,Widening projektima, aktivnostima vezanim za integrisanje u Evropski istraživački prostor, kao i aktivnostima u vezi otvorene nauke i slobodnog pristupa.

Dani matematike u Rektoratu UNS-a

Manifestacija “Dani matematike u Novom Sadu” počela je u sredu, 12. decembra u 13sati, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Posetioci su u okviru Četvrtog Simpozijuma “Savremeni problemi matematike” čuli četiri predavanja naših vrhunskih matematičara: dr Miloša Kurilića (PMF, Novi Sad), dr Zorana Petrića (Matematički institut SANU), dr Marka Nedelјkova (PMF, Novi Sad) i dr Silvie Ghilezan (FTN, Novi Sad). Predavanja su namenjena matematičarima,profesorima, nastavnicima, studentima i ambicioznim srednjoškolcima-maturantima.

U četvrtak, 13.decembra, sa početkom u 13 časova, u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” profesor dr Đura Paunić je održao predavanje „Velika Fermaova teorema – 25 godina od dokaza“. Program manifestacije je nastavlјen u subotu, 15. decembra, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Izložba plakata srednjoškolaca pod nazivom „Matematička galerija“ je ove godine posvećena vezi između matematike i umetnosti, i mogla se posetiti od 9 časova. Dodela nagrada autorima najbolјih plakata održana je u podne, u Amfiteatru 1 PMF u Novom Sadu.

„Novosadski matematički seminar“, koji je  akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, počeo je u subotu u 9 časova. Prijavlјeni učesnici su pre podne imali prilike da slušaju predavanja profesora dr Dragana Mašulovića, dr Borisa Šobota, dr Petra Đapića, dr Siniše Crvenkovića i dr Đurđice Takači. Popodne je bilo rezervisano za radionice seminara. Radionice su vodili profesori kojiimaju dugogodišnje iskustvo u srednjoškolskoj nastavi matematike: Kaja Maričić, Sandra Tomašević, Ljubica Dejanović i Mirjana Jovanović.

Program je završen skupštinom Društva matematičara Novog Sada. Organizatori manifestacije „Dani matematike u Novom Sadu“ bili su Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog sada iSrpsko naučno matematičko društvo.

Katarina Veljković među Top 50 najboljih nastavnika sveta

Katarina Veljković, jedna od najboljih edukatora Srbije plasirala se u Top50 najboljih nastavnika sveta. Nastavnica informatike iz Prve Kragujevačke gimnazije plasirala se u 50 najboljih nastavnika sveta i time se Srbija i ovegodine našla na visokoj lestvici u sferi obrazovanja. Takmičenje Global Teacher Prize postoji već pet godina za redom, i za cilj ima da pronađe najbolje nastavnike sveta, i pokaže daje njihova profesija jedna od najvažnijih u svakoj zemlji! Dosadašnje pobednice ovog takmičenja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Palestine, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva.

Katarina Veljković, koja u nastavi radi već 14 godina, uvek je pokušavala da pronađe i nadomesti nedostatke obrazovnog sistema, i da učenicima da pravi odgovor napitanje: “Zašto ja ovo učim, čemu mi to služi?”. Mnogobrojni projekti koje je sa decom sprovodila u toku svoje karijere i krilatica kojom se vodila kroz život “Mašta je važnija od znanja” su doprineli uspesima u nastavi sa preko 1.400 učenika. Danas zasluženo može da kaže i da je jedan od najboljih nastavnika sveta. Pored toga Katarina nosi i titulu jednog od Najboljih edukatora Srbije, koju joj je dodelilo Udruženje Živojin Mišić pre dve godine u okviru istoimenog projekta, i koje je i dovelo takmičenje Global Teacher Prize u Srbiju.

Kao nacionalni partner Varkey Fondacije, koja organizuje ovo svetsko takmičenje, UdruženjeŽivojin Mišić već drugu godinu za redom bira najbolje od najboljih. Prošle godine u Top 50 najboljih nastavnika sveta našla se Željana Radojičić Lukić, učiteljica iz Mionice i Najbolji edukator Srbije 2014. godine. Na konkursu je učestvovalo čak 179 zemalja.

Udovičić: Nastavljamo da podržavamo mlade

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u petak je na konferenciji “Podsticajno okruženje za mlade” sumirao rezultate na polju daljeg uspostavljanja institucionalnog okvira i efikasnog sprovođenja omladinske politike kroz Nacionalnu strategiju za mlade i naveo da su ostvareni zadovoljavajući rezultati.  Kako je saopšteno, Udovičić je naveo da je u Srbiji trenutno aktivno 136 kancelarija zamlade i 65 omladinskih klubova, a da su tokom 2018. godine kroz konkurse za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade finansirana 102 projekata zahvaljujući kojima su stvorene mogućnosti da se više od 80 mladih zaposli ili samozaposli. “Njih 160 realizuje stručnu praksu, preko 1.400 prođe obukeza povećanje kompetencija za zapošljivost, realizuje se više od 400 različitih vidova edukacija iz oblasti zdravlja, bezbednosti, socijalne inkluzije, i sprovode se kreativne radionice i programi neformalnog obrazovanja za više od12.000 mladih”, istakao je on. Dodao je da je trenutno u izgradnji devetmalih sportskih terena i opremanje tri omladinska kluba, a da je programom”Mladi su zakon” širom Srbije realizovano 35 međunarodnih volonterskih kampova na kojima je učestvovalo više od 630 domaćih imeđunarodnih volontera.

“Kroz Fond za mlade talente Srbije najbolji srednjoškolci i studenti dobijaju nagrade i stipendije. Tokom 2018. stipendirano je 1.303 studenta završnih godina osnovnih i master akademskih studija, a nagrađeno i 1.624 učenika srednjih škola koji supostigli izuzetne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.Time smouručili 15 odsto više nagrada u odnosu na 2017. godinu”, podvukao jeUdovičić. Kako kaže, u novom akcionom planu realizacije strategije za mlade EUza period od 2019. do 2027. godine ističu se tri osnovne oblasti, značajnijeučešće mladih u građanskom i demokratskom životu, njihovo osnaživanje krozjačanje inovacija i priznavanje omladinskog rada, i šire i intenzivnijemeđusobno povezivanje radi promocije edukacije, volonterizma, razumevanja međukulturama i solidarnosti. “Kao takve, one su potpuno usaglašene saAkcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade Srbije u periodu2018-2020. godine. Time ćemo nastaviti trend izuzetnih rezultata Srbije ukorišćenju omladinske komponente EU Erazmus+ programa – kao lidera Zapadnog Balkana u tom segmentu”, naveo je Udovičić.

Šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tobijas Flesenkemper rekao je da je važna institucionalnasaradnja u stvaranju ambijenta univerzalne podrške afirmacije mladih u društvu.

Nastavlјa se kampanja „Na putu za bezbednost dece u saobraćaju“

Kampanja Na putu za bezbednost dece u saobraćaju“ biće nastavlјena u 54 škole i obuhvatiti oko 5.500 učenika prvog i drugog razreda osnovne škole. Deca u tom programu uče osopstvenoj bezbednosti u saobraćaju tokom jednog školskog časa, kroz vizuelne demonstracije, kartice sa pitanjima, uz robote maskote i nteraktivne igre natabletu, istaknuto je prilikom predstavlјanja nastavka kampanje koju sprovodifrancuska kompanija „Total Srbija“,

 Na promociji  u Ambasadi Francuske u Beogradu pomoćnica ministraprosvete nauke i tehnološkog razvoja za predškolsko i osnovno obrazovanje VesnaNedelјković rekla je da je poseban kvalitet ovog projekta upotrebarazličitih nastavnih sredstava prilagođenih uzrastu učenika, naročito savremeneobrazovne tehnologije, što dodatno doprinosi trajnosti, funkcionalnosti iprimenlјivosti usvojenih znanja. Stvaranje uslova za bezbedno odrastanje jedanje od prioriteta obrazovnih ustanova i Ministarstva prosvete, kazala je ona. Nedelјković je  rekla i da se škole u kojima se projekat sprovodinalaze u najugroženijim opštinama i opštinama visokog rizika prema podacimaAgencije za bezbednost saobraćaja i da se nada da će projekat doprineti razvojusvesti učenika o sopstvenoj bezbednosti.

Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni rekao je da je se Total grupazaložila za obrazovanje najmlađih u saobraćaju i to preko savremenih sredstavakoja su deci zabavna, kako bi ih naučila da se ponašaju u saobraćaju. Za nas jevažno da motivišemo velike kompanije na društvenu odgovornost, rekao jeMondoloni.

Generalna direktorka kompanije „Total Srbija“ Amila Aćan Kahvečioglu rekla jeda je kampanja usmerena na decu ne samo zato što su najugroženiji učesnici usaobraćaju, već i zato što veruju da će kroz edukaciju izrasti u savesneučesnike u saobraćaju.

Bečej: Sedam decenija Muzičke škole „Petar Konjović“

Svečanost povodom 70 godina Muzičke škole „Petar Konjović“ u Bečeju, održaće se u sredu od 18sati u Gradskom pozorištu. Škola je već održala tradicionalni Novogodišnji koncert u Rimokatoličkoj crkvi, gde su se učesnici oprobali u drugačijem, vrloakustičnom prostoru. Svečanost počinje otvaranjem izložbe fotografija iz bogateistorije škole. Tokom sedam decenija osnovno muzičko obrazovanje ovde je steklooko 1.700 učenika, podučavalo ih je preko stotinu nastavnika, a školu je vodilodevet direktora, pa imamo šta da prikažemo, kaže direktorka Tamara Krajtmar.

Osnivač i prvi direktor Muzičke škole „Petar Konjović“ u Bečeju bio je Isidor Hadnađev, a posle su tu funkciju obavlјali Ede Buzaš, Ferenc Šimović, Milenko Šustran, Adela Šustran, Danica Mašić, Aleksandra Gabrijel i sada Tamara Krajtmar. Na repertoaru svečanog koncerta biće deset numera, kompozicije bivših direktora Isidora Hadnađeva, koji je imao izuzetan dar za komponovanje, zatim veoma plodnog kompozitora Milenka Šustrana, a jedna numera biće odlomak iz baleta „Koštana“, koji je napisao Petar Konjović čije ime škola nosi, otkriva nam direktorka. Kako dodaje, želјa im je da na slavlјeničkom koncertu predstave ono što karakteriše ovu školu, a to je mnogo više od umeća sviranja na pojedinom instrumentu. Svečani koncert je prilika da se uživa u umetničkoj muzici, a ulaz je slobodan.

Najbolji na bilbordima: Hor Gimnazije „J. J. Zmaj”

Ovaj hor se već treću godinu za redom našao na bilbordu zbog uspeha koje su nastavili da nižu u protekloj školskoj godini. Ove godine za bilbord ih jekandidovalo prvo mesto na Republičkom takmičenju srednjoškolskih horova. Iakose sastav hora iz godine u godinu menja jer jedni učenici dolaze, a drugizavršavaju Gimnaziju, dirigent hora Jovan Travica uspešno regrutuje novehorist,ekoj i nastavlјaju tamo gde su njihovi prethodnici stali. – Kada samdošao ovde, to su bile već neke uhodane staze i koliko sam mogao, trudio sam seda to unapredim – kaže Jovan Travica. – Naravno, tu su i putovanja, mi smoproše godine zajedno proveli mesec dana na putovanjima. To njih sve motiviše.Naravno, lјubav prema pevanju, ali i lјubav prema zajedničkom druženju iputovanjima.

Projekat „Učim +Znam = Vredim”, koje realizuje Udruženje za promociju društvene odgovornosti, nastavlјen je i ove godine. Na 42 lokacije u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima postavlјeni su novi bilbordi. Na njima je predstavlјeno više od 200 učenikaosnovnih i srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarilinajznačajnije uspehe na takmičenjima iz oblasti nauke i umetnosti na domaćoj imeđunarodnoj sceni. Generalni sponzor projekta i ove godine je Erste banka.

Takmičenje u inovacijama: Kikinđani osmislili lokator za bicikl

Na finalnom takmičenju za najbolјu tehnološku inovaciju na nacionalnom nivou, održanom u novosadskoj Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin”, pobedilaje ekipa „Tepi industris” iz Srednje tehničke škole u Kikindi. U finalenadmetanja, koje već 14 godina organizuje Ministarstvo prosvete, nauke itehnološkog razvoja, plasiralo se osam ekipa, dve studentske i šestsrednjoškolskih, a timovi su se takmičili u tri kategorije – najbolјatehnološka inovacija za tehničke škole u Vojvodini, najbolјa srednjoškolska inovacijana nivou Srbije i najbolјa studentska inovacija. Po rečima koordinatoratakmičenja profesora Vojina Šenka s Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,cilј takmičenja nije samo inovacija i promocija projekta, proizvoda i uslugeveć promena svesti mladih i njihovih nastavnika. Želјa nam je da mladi injihovi nastavnici nauče kako da budu inovativni i preduzetnički orijentisani,kako da prvo uoče problem, a nakon toga ga kreativno reše i na osnovu togaosmisle novi proizvod uslugu, proces ili softver, kao i da sve to plasiraju natržište, objasnio je Vojin Šenk. Prema njegovim rečima, inovacije koje suprikazali srednjoškolski timovi neće iznositi sada na tržište, ali će kasnijeverovato iz tog iskustva proisteći nove ideje. Još bitnije: neće im biti idealda nađu državni posao, već da pokrenu svoj biznis i, ako mogu, da zaposle idruge, umesto da čekaju da neko njih angažuje. Tu promenu svesti kod ove dece ufinalu, ali i kod drugih učesnika, podstičemo i to i sprovodimo. Nije stvarsamo u znanju već i u spremnosti da se bude drugačiji, da se uzme stvar u svojeruke, a to nam u sistemu iz kojeg izlazimo nije usađeno, dodao je Šenk.

U ukupnom plasmanu najbolјi rezultat ostvarila je ekipa „Tepi industris” iz Srednjetehničke škole u Kikindi, koja je osmislila dži-pi-es (GPS) lokator za bicikl.U pobedničkom timu su Igor Kajla, Miloš Rajtarov i Nenad Tepavac, koji pohađajutreći razred, Smer elektrotehničar računara, a kako su nam objasnili, svatrojica su odlični đaci. Kao ispiracija za inovaciju momcima iz „Tepiindustrije” poslužila je krađa Miloševog bicikla. Nagrada nam je podstrek zabudućnost i, da tako kažem, moralna podrška, naglasio je Miloš Rajtarov, idodao da ih je škola podržala i finansijski, ali i na sve druge načine. Lokatorkoji smo osmislili, objašnjava, montira se u šasiju bicikla, ispod sedišta, ipomoću aplikacije povezuje s mobilnim telefonom tako da vlasnik u svakomtrenutku zna gde je njegov dvotočkaš.

Na takmičenju je učestvovalo više od 30 timova, a po rečima kooordintora profesora Dragana Povrenovića s Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, ove godine se prijavilo više srednjoškolaca nego studenata. Cilј i misija takmičenja je daobučimo učenike i studente tako da sutra mogu da zakorače u preduzetništvo, kaoi da ih ohrabrimo da se oslone na sopstveno znanje, naglasio je Povrenović. Dabiste nešto napravili i izneli to na tržište, naglašava naš sagovornik, morateimati tim i znati kako da svoj proizvod plasirate. Ako napravite odličanproizvod, a odaberete pogrešno tržište, nikada ga nećete prodati. Ljudi trebada nauče da neuspeh u poslovnom smislu nije katastrofa jer niko nije pobediodok nije izgubio. Važno je sticati iskustvo, i to pokušavamo da prenesemomladima. Nije stvar samo u obrazovanju već i u inovaciji, imati dobru ideju iplasirati je, poručio je Povrenović.

Osam najbolјih

Među osam najbolјih plasirale su se srednjoškolske ekipe „Ajtievci” iz Bačke Palanke,„Ekoloznica” iz Loznice, „LabMat” iz Beograda, „Mejkersi” iz Novog Sada,„MatMost” iz Pančeva, „Tepi industris” iz Kikinde, kao i dva studentska tima„Sphere2scann” iz Kragujevca i TMB iz Beograda. Pobedila je ekipa „Tepiindustris” iz Srednje tehničke škole u Kikindi.

Predavanje za roditelјe u Kulturnom centru

Predavanje „Budi bolјi roditelј: šta kada se moje dete previše brine?” održano je u četvrtak u19 časova u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada, Katolička porta5, u okviru ciklusa „Budi bolјi”. Predavač je  bio dečji psihijatar i sistemski porodičniterapeut dr Jasminka Marković. Na istom mestu od 20.15 sati je promovisanastudija Pola Šredera „Transcedentni stil na filmu: Ozu, Breson, Drajer” uokviru festivala „Euro-in film”. Učestvovali su  urednik izdanja i direktor Niškog kulturnogcentra Srđan Savić i urednik filmskog i video programa NKC-a Dejan Dabić.    

Koncert „Brankovog kola”

Omladinsko kulturno-umetničko društvo „Brankovo kolo” održano je u četvrtak od 20 satigodišnji koncert u fiskulturnoj sali Osnovne škole „23. oktobar” u SremskimKarlovcima.

Istovremeno je  otvorena i izložba fotografija „Iz ugla jednog fotografa – Sremski Karlovci”.

Otvoren Viminacijum avantura park

“Viminacijum avantura park” otvoren je 14. decembra u okviru arheološkog kompleksa Viminacijum kod Kostolca. Park je otvorio ministartrgovine i turizma Rasim Ljajić, koji je tom prilikom i sam isprobao vožnju ziplajnom. On je rekao da su ovakvi sadržaji zanimljivi i dobri za promociju Viminacijuma kao svojevrsne turističke atrakcije. “Ovo je jedan od retkihprimera da od arheološkog nalazišta dobijete prvorazrednu turističkudestinaciju”, rekao je Ljajić i dodao da više od 100.000 ljudi poseti toarheološko nalazište, od čega 40 odsto čine strani gosti. Ljajić je rekao da jearheološki kompleks, zahvaljujući kreativnosti, sposobnosti i posvećenosti svihonih koji u njemu rade, danas jedna od važnih turističkih destinacija u zemlji.On je rekao da će to brzo postati i izletnička destinacija i da se očekujeveliki broj đačkih ekskurzija već iduće godine. Istakao je da su manje-više svikapaciteti u Viminacijumu popunjeni od marta do decembra iduće godine, te da ćeoko 20.000 dece posetiti ovaj kamp. “Ovo može biti i dobra kongresnadestinacija koja će okupiti ljude iz različitih oblasti, ne samo nauke. Imadovoljno smeštajnih kapaciteta, gde se, pored njih, može uživati i u drugimpratećim sadržajima. Zadovoljni smo što u ovom delu Srbije dobijamo značajnudestinaciju i verujem da ćemo narednih godina imati značajan broj gostiju,stranih i domaćih”, rekao je Ljajić.

Na lokalitetu Viminacijum posetioci će imati priliku da uživaju u različitim atraktivnim sadržajima poput legionarskog poligona, orijentiringu i ziplajnu,streljaštvu… Osim toga, ideja je da se deca i mladi kroz različite edukativneradionice upoznaju sa arheologijom, antropologijom, starim zanatima,slikarstvom i mnogim drugim tehnikama. Svaka od prepreka u parku nosi imejednog od rimskih imperatora, a svi koji posete kompleks će moći da vide kakosu se oni obučavali, jer je ideja bila da se vratimo u vreme od pre 2.000godina i sve što su oni radili i kako su se takmičili preslika u savremeniambijent. Avantura park je koncipiran i dizajniran u temi rimskih legionara, avisini poligon smešten je na dva hektara površine, na drvenim stubovima visineod osam do 12 metara. Time je za tinejdžere stvoren jedan kreativan i zabavankamp.

Direktor arheološkog lokaliteta Viminacijum Miomir Korać rekao je da je cilj bio da sekod dece neguje timski duh odnosno kako da zajedničkim snagama mogu da napreduju, usavršavaju se i postižu rezultate. Od marta do decembra idućegodine svi kapaciteti su popunjeni, rekao je Korać i dodao da ovo nije jediniprojekat na tom lokalitetu, već da je Ministarstvo turizma do sada uložilo 100milona dinara.

Treća beogradska gimnazija obeležila 159 godina postojanja

Povodom 159 godina osnivanja Treće beogradske gimnazije 7. decembra uveče je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP) održana svečana akademija.Direktor Gimnazije Milenko Macura istakao je da ta škola okuplja najbolje učenike već 16 decenija i podsetio da više od 98 odsto učenika te gimnazijeupisuje prestižne fakultete i zadržava upis tokom čitavih studija. Podsetio jeda su znamenite ličnosti predavale ili pohađale Treću beogradsku gimnaziju,između ostalih vojvoda Živojin Mišić, Stevan Sremac, Simo Matavulj, LjubaNenadović, Milutin Garašanin, Vasa Čubrilović, Borislav Pekić i Momo Kapor.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je istakao da je Treća beogradska gimnazija jedna od najelitinijih ustanova u Srbiji. Podsetio je daje status škole od nacionalnog značaja retkost, uz podsećanje da su ove godine taj status dobile Matematička gimnazija iz Beograda i Zmaj Jovina iz NovogSada, a da je Treća beogradska gimnazija na putu da to ostvari.

Akademiji su prisustvovali i ministri Zoran Đorđević i Zlatibor Lončar, direktor Privredne komore Srbije Marko Čadež, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu Sima Avramović,narodni poslanici, bivši i sadašnji učenici, a pismo podrške uputila je ipremijerka Srbije Ana Brnabić.

Vremeplov:  Pravo na nezavisnost jugoslovenskim republikama

Na današnji dan 17. decembra 1991.godine Savet ministara EU usvajanjem nove Deklaracije o Jugoslaviji odlučio je da prizna nezavisnost svim jugoslovenskim republikama koje prihvate kriterijume za priznavanje novih država u istočnoj Evropi i SSSR-u.

Vremeplov: Francuska zabranila isticanje religijskih obeležja u školama

Francuska je 17. decembra 2003. godine zabranila isticanje religijskih obeležja (nošenje feredža, jevrejskih kapica, hrišćanskih krstova) u državnim školama.

Vremeplov: Umro Simon Bolivar

Na današnji dan 17. decembra 1830. godine umro je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Vođa borbe za nezavisnost Južne Amerike od Španije, “El Libertador”, nijeuspeo da ostvari svoje težnje da ujedini južnoameričke zemlje u jaku inezavisnu državu. Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i bio jepredsednik Kolumbije i Bolivije koja je po njemu dobila ime. Optužen da je hteoda se proglasi monarhom, povukao se s vlasti 1830. i ubrzo je umro.

Vremeplov: Braća Rajt izvela prvi uspešan let avionom

Braća Vilbur i Orvil Rajt izvela su na današnji dan 17. decembra  1903.godine  prvi uspešan let avionom uistoriji vazduhoplovstva. Njihova letilica “Flajer I” je nad peščanimdinama blizu mesta Kiti Houk u Severnoj Karolini, SAD, uzletela četiri puta,zadržavši se pritom u vazduhu najduže 59 sekundi.

Vremeplov: Papa eskomunicirao Henrija VIII

Na današnji dan 17. decembra 1538.godine papa Pavle III isključio je iz rimokatoličke crkve engleskog kralja Henrija VIII, koji je prethodno sebe proglasio poglavarom anglikanske crkve.

Vremeplov: Demonstracije protiv Čaušeskua

U Rumuniji su na  današnji dan 17. decembra 1989.godine izbile masovne demonstracije protiv diktatorskog režima Nikolae Čaušeskua u kojima je poginulo oko 1.000 ljudi. Nemiri koji su počeli uTemišvaru i Aradu zahvatili su potom Bukurešt i proširili se na celu zemlju.Čaušesku i njegova žena Elena uhvaćeni su u begu 22. decembra, osuđeni na smrti streljani.

Vremeplov:  Rođen  Danilo Medaković

Na današnji dan 17. decembra 1819. godine rođen je srpski novinar, istoričar i izdavač Danilo Medaković, veoma zaslužan za širenjeknjige u srpskom narodu. U vreme revolucije 1848. pokrenuo je list”Napredak” koji je ubrzo zabranjen zbog opozicionog stava premapatrijarhu Josifu Rajačiću. Godine 1851. pokreće list “Južna pčela”,a 1852. “Srpski dnevnik” s književnim dodatkom “Sedmica”.Bavio se i izdavaštvom, priredio je i objavio Sabrana dela Dositeja Obradovića.Napisao je “Povesnicu srpskog naroda”.

Vremeplov: Rehabilitovan Dragoslav Stojanović

Okružni sud u Beogradu doneo je na današnji dan 17. decembra 2007. godine Odluku o rehabilitaciji Dragoslava Stojanovića, slikara, karikaturiste i novinara. Sud je utvrdio da je Stojanović “bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga zbog čega je likvidiran 1945”. Stojanović, rođen u Aranđelovcu 1890. bioje saradnik lista “Ošišani jež”, autor je poznatog zaglavlja s ježomkoji se ogleda u ogledalu. U međuratnom periodu radi u beogradskom listu”Vreme” i predaje dekorativno slikarstvo na Umetničkoj školi uBeogradu. Streljan je 1945. zbog plakata “Majko Srbijo pomozi” kojije vlada Milana Nedića, naručila kako bi uticala na javnost Srbije s ciljemzbrinjavanja izbeglica iz ustaške Hrvatske, što je okarakterisano kao saradnja”na polju propagande sa nemačkim fašističkim okupatorom”.

Vremeplov: Umro Dušan Jakšić

Na današnji dan 17. decembra 2009.godine umro je Dušan Jakšić, popularni pevač i glumac. Bio je prvak Drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Glumu je završio na Pozorišnoj akademiji uBeogradu u klasi Bojana Stupice a karijeru je započeo 1950. u Jugoslovenskomdramskom. Zapažene su njegove uloge Don Kihota (“Čovek od La Manče”D. Vasermana), Higins (“Pigmalion”), Spira (“Pop Ćira i popSpira”), Šulc (“Oblomov”). Kao pevač zapažen je 1958. učešćem nafestivalu u Opatiji, a 1961. godine pobedio je na prvom Beogradskom proleću.Upamćena je pesma “Beograde”, koju je sam komponovao i pevao.

Vremeplov: Prestao da izlazi srpski list “Slaveno-serbskija vedomosti”

U Beču je17.decembra 1794. godine  prestao da izlazi srpski list “Slaveno-serbskija vedomosti” koji je 1792. pod uticajemDositeja Obradovića pokrenuo Stefan Novaković. Cilj lista bilo je širenje “istine o otečestvu i prosvešćenije roda našega”. List je imao pretplatnike u Pešti, Budimu, Sent Andreji, Novom Sadu, Oseku, Trstu i Veneciji, širom Podunavlja, a prodavan je i u Vlaškoj, Rusiji. U “Vedomostima” su bili objavljivani pozivi na prenumeracije srpskih knjiga, poput “Istorije” Jovana Rajića. Zapavši u dugove, Novakovićje prodao štampariju, pa je izlaženje lista obustavljeno.

Kad škola ostane bez krova

U požaru koji je zahvatio Osnovnu školu u selu Donja Orovica kod Ljubovije izgoreo je krov, zbog čega đaci već mesec dana na nastavu odlaze u susedno selo. Iako je za većinu učenika organizovan autobuski prevoz, jedan broj roditelja nezadovoljan je što još nisu počeli radovi na sanaciji škole. Pored krova, u požaru koji je zahvatio školu u Donjoj Orovici izgoreli su prozori,ali i učionice na spratu. Zbog opasnosti od urušavanja, tridesetak đaka iz tog,ali i tri okolna sela, na nastavu odlazi u Donju Ljuboviju. Živko je jedan odnjih. “Neki moji drugari imaju odmah autobus, a neki moraju da pešače popet, šest kilometara i preko šume uveče kad se vraćaju. Danju idu isto peške,ali im je lakše nego uveče. Ja imam sreću što me vozi tata”, kaže Živko.Škola u Donjoj Orovici nalazi se u centru sela i na raskršću puteva koji vodeiz okolnih planinskih zaselaka odakle su dolazili đaci. Pre požara, nastavu supohađali u prvoj smeni, što im je, kažu, išlo na ruku. “Deci je veomateško pogotovo što su druga smena, mi nismo toliko udaljeni koliko su drugadeca, to je možda trećina puta koji poneka decu pređu, kojima je uveče kad dođuu šest, sedam sati i posle toga idu jedno tri četiri kilometra pešice, i ondadođu kući u osam, devet sati”, navodi Snežana Ilić iz Donje Orovice.Vladan Ilić kaže da meštani ne znaju šta će biti sa školom, da li će serenovirati i dodaje da njima “ostaje samo da gledaju u nebo da bude lepovreme, da mogu da voze decu, jer kad padne sneg to će biti stvarnoteško”.  Nadležni u opštini Ljubovija kažu da je pre požara postojaoprojekat za rekonstrukciju škole u Donjoj Orovici, ali nakon novonastalihokolnosti moralo je doći do izmene projektne dokumentacije, zbog čega đaci uovu školu neće sigurno poći do iduće školske godine.

Adolescenti u opasnosti od gubitka sluha

Agencija UN ističe da skoro polovina mladih između 12 i 35 godina svakodnevno sluša muziku na mobilnim telefonima. Adolescenti obožavaju da slušaju glasnu, pa i preglasnu muziku, i baš zbog nje, kako je upozorila Svetska zdravstvena organizacija, oko milijardu mladih je u opasnosti da izgubi sluh. Agencija Ujedinjenih nacijaističe da skoro polovina mladih između 12 i 35 godina svakodnevno sluša muzikuna mobilnim telefonima, dok je oko 40 odsto tinejdžera izloženo prebučnim ritmovimau klubovima i kafićima. Mobilni telefon optimalno omogućava jačinu između 75 i136 decibela, a istraživanja su pokazala da mladi omiljene pesme slušaju navolumenu između 75 i 105. U noćnim klubovima nivo buke je od 104 do 112decibela.

“Pokušavamo da podignemo svest mladih u vezi s pitanjem o kojem se ne govori mnogo i čije su posledice veomaštetne. Moramo da ukažemo odraslima na važnost toga da tinejdžere odvrate od slušanja preglasne muzike”, rekao je direktor SZO za prevenciju povreda drEjten Krug. 

Nastavnici preti zatvor: Učeniku sekla kosu i pevala himnu

Američkoj nastavnici preti nekoliko godina zatvorske kazne jer je u razredu na silu učeniku sekla kosu, javlja BBC. Margaret Gieszinger (52) izjasnila se da nije kriva po šest tačaka optužnice. Između ostalog, optužena je za nanošenje telesnih povreda maloletniku. Ako bude proglašena krivom, čeka je zatvorska kazna od 3,5 godina. Radila je kao nastavnica u srednjoj školi University Preparatory High School u gradu Visaliji u Kaliforniji. Istraga ovog slučaja je pokrenuta nakon što se na internetu pojavio snimak napravljen mobilnim telefonom na kojem se vidi kako nastavnica Gieszinger poziva jednogučenika da sedne ispred celog razreda, a nakon toga mu bez njegovog dopuštenja makazama seče veće pramenove kose, pritom pevajući nacionalnu himnu. Advokat učenika rekao je za CNN da je maloletnik bio “potpuno prestravljen”pre nego što je uspeo da pobegne od nastavnice. Na snimku se čuje kako je Gieszinger nakon prisilnog šišanja učenika viknula: “Ko je sledeći?”i počela da preti jednoj drugoj učenici da će sada njoj odseći kosu. Nastavnica Margaret Gieszinger dobila je otkaz, a trenutno čeka suđenje. Puštena je naslobodu nakon što je uplatila 100.000 dolara kaucije.

By admin