GAWE 2019: “MOJE OBRAZOVANJE, MOJE PRAVO!”

• Sva deca imaju pravo na kvalitetno obrazovanje • U Srbiji osnovnu školu završava 66% dece koja žive u siromaštvu • Srednju školu pohađa 15% devojčica koje žive u romskim naseljima • Osnovnu školu završava 93% dece iz opšte populacije • Srednju školu pohađa 89% dece iz opšte populacije

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu uključena u obrazovni sistem.  To može imati dalekosežne posledice, koje se često prenose i na sledeće generacije. Ti ciklusi isključenosti i nejednakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini. Kako bi se otklonile prepreke koje stoje na putu ka kvalitetnom obrazovanju za svu decu, GCE i UNICEF se posebno fokusiraju na podršku deci koja su najčešće isključena.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje podrazumeva uključivanje svih učenika, njihovo prihvatanje i pružanje podrške tim učenicima da učestvuju i uče, bez obzira na poreklo, sposobnosti i potrebe za podrškom. Naš cilj je da podržimo decu iz najosetljivijih grupa da ostvare svoj puni potencijal kroz učešće u kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju.

Inkluzivno obrazovanje je odgovor na različite obrazovne potrebe dece. Učestvujući u kvalitetnom inkluzivnom osnovnom i srednjem obrazovanju, deca iz osetljivih grupa mogu da povećaju svoje šanse za bolji život i značajnije učešće u društvu.

Mi radimo na unapređivanju znanja i veština nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca sa različitim obrazovnim potrebama, na unapređivanju saradnje različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na unapređivanju podrške za učešće roditelja.

U Srbiji osnovnu školu završava:
•        93% dece iz opšte populacije,
•        66% dece iz najsiromašnijih porodica,
•        64% dece koja žive u romskim naseljima.
U Srbiji srednju školu pohađa:
•        89% dece iz opšte populacije,
•        74% dece iz najsiromašnijih porodica,
•        22% dece koja žive u romskim naseljima,
•        15% devojčica koje žive u romskim naseljima.

Podsećamo da je za sve nas najvažniji od 17 Globalnih ciljeva razvoja upravo Cilj 4 – Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) “Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovisanje mogućnosti doživotnog učenja za sve”. Takođe podsećamo da se 2000. godine  98 653 576 dece osnovnoškolskog uzrasta nije  školovalo i da je naporima GCE i partnera  2015. godine ta  brojka smanjena na  59 255 376 dece, kao i da je  cilj ovog ciklusa (2015 – 2030)  da do 2030. godine  sva deca dobiju mogućnost da završe osnovno i srednje obrazovanje.

Imamo još samo 11 godina da dostignemo Cilj 4. Pridružite se!
Novi Sad, 02.04.2019.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač, savetnik

By admin