GAWE: “MOJE OBRAZOVANJE, MOJE(A) PRAVO(A)!”

Predsednicima Sindikata, svima
Aktivima nastavnika srpskog i maternjeg jezika, svima
Aktivima nastavnika likovne kulture, svima
Od 22 – 28. aprila 2019.

GAWE: “MOJE OBRAZOVANJE,  MOJE(A) PRAVO(A)!”

NSPRV i  NSJ§ i ove godine podržavaju Globalnu nedelju akcije za obrazovanje (GAWE),  i tim što svakodnevno na svojim sajtovima objavljuju novine i vesti vezane za samu Akciju. Globalna nedelja akcije za obrazovanje ove godine biće održana od 22. i 28. aprila.

NSPRV i NSJS su, tim povodom,  organizovali konkurse za najbolji literarni i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine na temu „Moje obrazovanje, moje(a) pravo(a)“!  Najbolji radovi učenika i njihovi mentori biće nagrađeni. Rok za prijave na konkurse je 19. maj o.g.

Nakon konferencije o finansiranju Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) održane 2018. godine, gde su vlade zemalja u razvoju, zemlje donatori i brojni partneri obećali povećanje sredstava za obrazovanje, vreme je da vlade dokažu da stvarno i rade na finansiranju javnog, pravičnog, inkluzivnog i besplatnog obrazovanja. Vreme je da se ponašaju onako kako su i obećali. Zbog toga, i ovim putem,  pozivamo vlade da održe svoja obećanja. Obećanja koja su dale za finansiranje SDG4 moraju se efikasno primeniti, jer samo tako može se osigurati da deca i odrasli širom sveta dobiju  kvalitetno javno obrazovanje.

Podsećamo da, deca najviše uče u prvim godinama života. Učešće u programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja podstiče učenje u ranom detinjstvu i stvara čvrstu osnovu za dalji uspeh. Učenje u ranom detinjstvu pomaže deci da postanu pozitivne, samopouzdane i sposobne osobe i stvara dobru osnovu za učenje. Učestvujući u programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, deca uče kako da stvaraju prijateljstva, kako da se igraju i istražuju, kako da budu hrabra i probaju nove stvari, kako da razmišljaju i rešavaju probleme i kako da dele ideje sa drugima.

Nažalost, u Srbiji samo polovina dece uzrasta od 3 do 5,5 godina pohađa vrtiće. Šta gore, samo 9% dece iz najsiromašnijih porodica i 6% dece koja žive u romskim naseljima pohađa vrtiće, za razliku od 82% dece iz najbogatijih domaćinstava. Osnovnu školu završava 93% dece, ali samo dvoje od troje romske ili dece siromašnih roditelja. Srednju školu pohađa 89% dece iz opšte populacije,  a tek nešto više  od petine (22%) dece koja žive u romskim naseljima. Stoga  razvijajmo  javni  obrazovni sistem i obezbedimo jednak pristup svoj deci, sa fokusom na uključivanje dece iz osetljivih grupa.

Novi Sad, 02.04.2019.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač,
ravangradski učitelj u penziji, savetnik

About the Author

admin