Vesti – 05.04.2019.

GNA 2019:  „Moje obrazovanje, moje pravo(a)!“

NSPRV i NSJ§ i ove godine podržavaju Globalnu nedelju akcije za obrazovanje (GAWE),  i time što svakodnevno na svojim sajtovima objavljuju novine i vesti vezane za samu Akciju. Globalna nedelja akcije za obrazovanje ove godine biće održana od 22. i 28. aprila.

NSPRV i NSJS su, tim povodom,  organizovali konkurse za najbolji literarni i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine na temu „Moje obrazovanje, moje(a) pravo(a)“! Najbolji radovi učenika i njihovi mentori biće nagrađeni.

Nakon konferencije o finansiranju Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) početkom 2018. godine, gde su vlade zemalja u razvoju, zemlje donatori i različiti partneri obećali povećanje sredstava za obrazovanje, vreme je da vlade dokažu da stvarno i rade na finansiranju javnog, pravičnog, inkluzivnog i besplatnog obrazovanja – vreme je da se ponašaju onako kako su i obećali. Zbog toga, i ovim putem,  pozivamo vlade da održe svoja obećanja. Obećanja koja su dale za finansiranje SDG4 moraju se efikasno primeniti, jer samo tako može se osigurati da deca i odrasli širom sveta dobiju  kvalitetno javno obrazovanje.

Gradimo i razvijajmo javni obrazovni sistem i obezbedimo jednak pristup svoj deci, sa fokusom na uključivanje dece iz osetljivih grupa.

Imamo još samo 11 godina da dostignemo Cilj 4. Pridružite se!

(→Saopštenja)

UNICEF: „Tvoja tačka gledišta“

Stotinu mladih od 15 do 24 godine učestvovalo je na radionici o mobilnom novinarstvu „Tvoja tačka gledišta“ u organizaciji UNICEF-a. Radionicu je vodio mladi novinar i aktivista Jusuf Omar, pokretač inicijative Hashtag Our Stories. Cilj je da se mladi uključe u proces konsultacija za Dobrovoljni nacionalni izveštaj o Ciljevima održivog razvoja koji će Vlada Republike Srbije podneti u 2019. godini.Proces konsultacija za ovaj Izveštaj pruža jedinstvenu priliku da se istaknu pitanja koja se tiču dece, adolescenata i mladih. To je i prilika da mladi iznesu svoje mišljenje o tome koliko se teme koje su njima bliske podudaraju sa Ciljevima održivog razvoja.

Tokom radionice, mladi su učili o inovativnim metodama izveštavanja i o tome kako da podele svoja mišljenja i stavove koristeći, pre svega, mobilni telefon.Oni su sada osposobljeni da izveste o tome kako njihove zajednice napreduju ka Ciljevima održivog razvoja i da to podele sa svojim vršnjacima, kao i sa UNICEF-om i kabinetom Ministra bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, koji je zadužen za proces konsultacija za Dobrovoljni nacionalni izveštaj.

Sutra je Veliki studentski marš: Podrška i iz NSPRV

Organizatori protesta “Jedan od pet miliona” pozvali su građane da im se pridruže sledeće subote, na Velikom studentskom maršu u 16 časova, iz Studentskog grada na Novom Beogradu, ka Vladi.”Šetnju pokreću studenti, ali svi ljudi su dobrodošli”, poručili su organizatori i dodali da se time slavi i Dan studenata, 4. april.

Predsednik našeg sindikata Ranko Hrnjaz uputio je juče pismo podrške studentima;“Mladost je uvek, bila ta koja je, nosila promene. Danas, u trenutku kada Srbija i dalje funkcioniše kao družina a ne društvo, bilo je za očekivati da studenti prvi ukažu na pogubnost takvog sistema. Vi ste ti koji ovoj državi trebaju, vi trebate i nama i zato vaše zahteve moramo pažljivo saslušati. To se naročito odnosi na nas, vaše sadašnje i bivše učitelje”.

“Sve i da grešite, a ne grešite, mi bi morali da vas podučimo i tu lekciju. To je naš posao!”, kaže se u saopštenju koje je potpisaoRanko Hrnjaz, predsednik IO NSPRV.

“Spirala ludila koja u ovoj državi traje već 30 godina nije slučajnost. Stid nas je onoga što smo vam ostavili. Stoga vi danas morate biti pametniji nego što smo mi bili. Morate biti korektor, kritičar svake vlasti, jer samo tako možemo stvoriti bolje i srećnije društvo. Generacije studenata sa kraja prošlog veka su baš tu omanule. Mi smo omanuli – pomislili smo da je dovoljno što smo posao odradili samo na ulici. Režim je pao, ali je sistem preživeo. Nismo smeli poverovati političarima na reč, morali smo ih pratiti, kontrolisati… Ako je neka lekcija ostala nesavladana onda je to baš ova. Nemojte ponavljati naše greške!”, podseća Hrnjaz.

“U borbi i buntu koji kao mladi ljudi uvek nosite sa sobom, mi moramo biti uz vas. Ako nismo uz vas, uz koga ćemo onda biti? Oprostite nam, ako možete, jer vi danas morate ovo da činite, pošto mi nismo dovoljno uradili!”, decidan je, ali i kritičan je predsednik Hrnjaz.

(→Saopštenja)

Đukić-Dejanović u UN o Ciljevima održivog razvoja

Od 1. do 5. aprila održava se  zasedanje Komisije za populaciju i razvoj Ujedinjenih nacija, a tema je “Pregled i ocena primene Programa akcije Međunarodne konferencije za populaciju i razvoj i doprinos pregledu i praćenju implementacije Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine”.Ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović, koja je i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. kazala je učestvujući u generalnoj debati da je Srbija tokom 25 godina od usvajanja Programa akcije radila aktivno na izgradnji društva koje poštuje ljudska prava i dostojanstvo, i u kome je pristup uslugama, posebno zaštite reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice omogućen svima.

Ministarka je naglasila da Srbija ostaje posvećena nastavku primene populacionih i razvojnih strategija, posebno od kada je formiran Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku na čijem je čelu.Navela je i da je Vlada Srbije usvojila novu Strategiju podsticanja rađanja, kao i Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, koji uzima u obzir sve važnije izazove u vezi sa seksualnim i reproduktivni zdravljem, poput upotrebe nepouzdanih metoda kontracepcije, rastućeg broja neplaniranih trudnoća i abortusa, rizičnog seksualnog ponašanja adolescenata i omladine, ali koji i predlaže konkretne mere za njihovo rešavanje.Ministarka je potvrdila da Srbija ostaje posvećena punoj primeni Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine i najavila da će naša zemlja ove godine predstaviti svoj prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj zajedno sa još 40 zemalja iz čitavog sveta.

Đukić Dejanović je prisustvovala usvajanju političke deklaracije posvećene temi ovogodišnjeg zasedanja koje je ocenjeno kao veoma uspešno, uzimajući u obzir učešće velikog broja zvaničnika na visokom nivou.U saopštenju iz kabineta ministarke navedeno je da je učešće Srbije na ministarskom nivou doprinelo prepoznatljivosti naše zemlje kao kredibilnog i odgovornog partnera posvećenog implementaciji Programa akcije i Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Četvrt veka od konferencije u Kairu

Ove godine se, inače, obeležava 25 godina od konferencije u Kairu na kojoj je usvojen Program akcije od strane 179 država, a koji je u svojoj osnovi imao inovativnu viziju povezanosti populacije, razvoja i individualnog blagostanja ljudi, a zasedanje koje traje do 5. aprila, prilika je za prvi potpuni pregled Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, pre sveobuhvatnog pregleda Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Pokrajina regresira prevoza za oko 1.900 studenata

Predstavnicima lokalnih samouprava koje su stekle pravo na regresiranje prevoza studenata u međugradskom saobraćaju, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje, Zoran Milošević uručio je ugovore u Pokrajinskoj Vladi.Od 45 opština u Vojvodini, 28 njih javilo se na konkurs Sekretarijata koji je raspisan početkom godine. Ove godine, za realizaciju tog konkursa, izdvojeno je 20 miliona dinara.“Ubuduće ćemo nastaviti svakako sa saradnjom na ovakav način i svakako da ćemo raditi na unapređenju i drugih vidova podrške budućim studentima, i sadašnjim naravno”, rekao je Đuro Žiga, predstavnik opštine Temerin.“Svakako da jako puno znači, i lokalna samouprava izdvaja oko 31 milion dinara što se tiče održavanja đačkog i studentskog standarda, ali je jako bitno da imamo kontinuiranu pomoć pokrajinske vlade”, rekao je Milan Glušac, predstavnik opštine Vrbas.

Regresiranje prevoza obezbeđeno je za 1881 studenta koji putuju na studije. Uslovi su, između ostalog, bili da student nije korisnik smeštaja u studentskim centrima, da se školuje na teret Republike Srbije, da nije korisnik kredita i stipendija i drugo.“Ako ste se već opredelili da studirate i verujete u vašu budućnost, budućnost, ja bih rekao, čitave generacije društva, onda hajde da mi u ovoj generaciji pomognemo tu našu budućnost već sada. To što urade roditelji, neka pomogne lokalna samouprava, pokrajinska administracija, republička administracija, ja verujem da ćemo doći u tu budućnost već danas”, izjavio je Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost.Milošević je naglasio da je vrlo je važno da mislimo o, kako kaže, našoj jedinoj i realnoj budućnosti, a to su mladi ljudi, te naglasio da će kontinuitet Pokrajinske vlade kroz ovaj vid pomoći biti nastavljen. https://www.youtube.com/watch?v=cxtBw_DAk0s

Novi programi nastave i učenja srpskog kao nematernjeg jezika

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneo je nove programe nastave i učenja srpskog kao nematernjeg jezika s ciljem podizanja njenog kvaliteta.Praćenje kvaliteta nastave srpskog kao nematernjeg jezika pokazalo je da se ne postižu očekivani rezultati, zbog čega su Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, realizovali niz aktivnosti.Na osnovu usvojenih standarda postignuća i ishoda za ovaj nastavni predmet, doneti su novi programi nastave i učenja, a nastavnicima su obezbeđeni potrebni priručnici, rečnici i obuke.

Svi prosvetni savetnici iz osam školskih uprava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kojima se odvija nastava i na jezicima nacionalnih manjina proći će dodatnu obuku kako bi podigli kvalitet praćenja i vrednovanja obrazovno-vaspitnog procesa u obrazovnim ustanovama.

U Republici Srbiji osam od ukupno 23 nacionalne manjine ostvaruju pravo na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, pri čemu, tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, pohađaju i obaveznu nastavu srpskog kao nematernjeg jezika.

Priručnik sa opštim standardima postignuća za srpski kao nematernji jezik može se preuzeti  sa http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/04/Op%C5%A1ti-standardi-postignu%C4%87a-za-Srpski-kao-nematernji.pdf, a Preporučena leksika za nastavni predmet Srpski kao nematernji jezik sa http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/04/Preporu%C4%8Dena-leksika-za-Srpski-kao-nematernji.pdf

Počelo glasanje za rukovodstvo SANU

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) juče je počelo glasanje za predsednika, potpredsednike i generalnog sekretara te najviše naučne i umetničke ustanove u Srbiji. Kandidat za predsednika je Vladimir S. Kostić, koji je i u prethodne četiri godine bio na čelu SANU, a kandidati za potpredsednike su Zorana V. Popović i Ljubomir Maksimović,Glasanje se odvija tajno, a u slučaju da kandidati ne dobiju potreban broj glasova, prema Statutu SANU, proces kandidovanja i izbori se ponavljaju, ako je moguće na istoj Skupštini, a najkasnije u roku od 30 dana.

Sufinansiranje naučno-tehničke saradnje Srbije i Nemačke

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnike saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2020/2021. godine.

U Republici Srbiji prijava predloga projekta na konkurs podnosi se na sledećinačin:1.preko web sajta:  http://147.91.185.20/bilateral/germany/Kada se ulogujete na sajt, dobićete lozinku za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Javni poziv otvoren moguće je da se dopuni i koriguje predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.2.slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave, bez potpisa odgovornog lica institucije (pdf fajl)  na elektronsku adresu milica.g.tasevska@mpn.gov.rs i 3. slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave (po jedan primerak na srpskom i engleskom jeziku) sa potpisom odgovornog lica institucije ( koji je overen pečatom) sa traženim prilozima. Pisana dokumentacija se dostavlјa lično na pisarnici ili poštom na adresu:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike SrbijeKONKURS za prijavu projekata između 
Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke 2020 – 2021
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Rok za dostavu predloga projekata je 30.06.2019. godine.

Kriterijumi za izbor projekata su:kvalitet i stepen inovativnosti projekta,metodološka i sadržajna komplementarnost istraživačkih grupa koje podnose zajednički predlog projekta,učešće mladih istraživača, i relevantnost saradnje sa sledećih aspekata: – učešća na nacionalnim projektima, –  naučne i, eventualno, industrijske primene rezultata projekata,

– adekvatnog planiranja uzajamnih poseta i– saradnje sa trećim (inostranim) partnerom.

Finansiranjese realizuje na osnovu nacionalne procedure za finansiranje bilateralnih programa.Sredstva za unapređenje razmene su isklјučivo namenjena finansiranju putnih troškova (od jedne do druge naučnistraživake institucije) i troškova boravka koji nastanu pri razmeni naučnika koji učestvuju na projektima. Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje troškova samih istraživačkih projekata strana potpisnica (kao što su rad istraživača, materijalni i personalni troškovi, oprema) za koje sredstva moraju da budu obezbeđena iz drugih izvora.
Troškove Programa sa srpske strane snosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sa nemačke strane DAAD, iz sredstava Saveznog Ministarstva za obrazovanje i istraživanje

Na srpskoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 3.000 evra.

Na nemačkoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 7.000 evra.

Maksimalno trajanje projekta je dve (2) godine.

Sopstveni doprinos ustanove u kojoj su zaposleni srpski istraživači, kao i korišćenje drugih dodatnih sredstava potrebno je prikazati u projektnoj prijavi i u finansijskom izveštaju.

Dodatne informacije: Milica Golubović Tasevska, Ministastvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26,  e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
tel. + 381 11 361 65 89.

Obeležen Svetski dan dečje knjige

Svetski dan knjige za decu, ustanovljen pre više od pola veka kako bi se skrenula pažnja na potrebe najmlađih čitalaca je obeležen i u bibliotekama širom Srbijeu utorak, 2. aprila na dan rođenja danskog pisca Hansa Kristijana Andersena. U cilju promocije književnosti za decu Vlada Švedske dodeljuje međunarodnu nagradu “Astrid Lindgren” u čast autorke knjige “Pipi Duga Čarapa”, a nagrada je vredna pola miliona evra.U Srbiji postoji nekoliko značajnih nagrada, poput najstarije, uvedene pre 65 godina “Neven” koju su između ostalih osvojile knjige “Marija Kiri”, “Čudesno putovanje”, “Karavan čudesa”… O jednoj ustanovljenoj 1997. godine – “Dositejevom peru” odlučuju upravo oni kojima su te knjige namenjene – deca. Po oceni tog velikog žirija sastavljenog od đaka, za najbolje su proglašene knjige “Ja, Aleksija”, “Hajduk Veljko junak vredan cele vojske”, “Zagonetne priče”, “Olimpijski san”, “Od čitanja se raste”…

Svetski dan dečje književnosti, ustanovljen je 1967.na dan kada je 1805. rođen Andersen – pisac više od 3.000 dela, prevedenih na 125 jezika, a među kojima su i bajke “Mala Sirena”, “Ružno Pače” “Snežna kraljica”, “Carevo novo odelo”…. bez kojih je teško zamisliti bilo koje detinjstvo.https://www.youtube.com/watch?v=aj7hk00BsBI

Programi i u Novom Sadu i Kikindi

U Dečijem odeljenju Gradske biblioteke u Novom Sadu danas se održava program pod nazivom “U tuđim patikama”, pa je zato ovog jutra naš gost Katarina Novaković. Biće zanimljivih aktivnosti i u drugim vojvođanskim gradovima, a novinarka Tanja Popović otišla je u kikindsku Narodnu biblioteku “Jovan Popović” da sazna kako danas približiti knjigu najmlađima.

Šarčević: Za dve godine obrazovni sistem biće digitalizovan

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je  da će od 1. septembra u školama u Srbiji biti 10.000 digitalnih učionica, te da će za još nepune dve godine Srbija imati kompletno digitalizovan obrazovni sistem, što je najkraći rok u Evropi za uvođenje digitalizacije u školstvo.Šarčević kaže da bi do 1. septembra u svim osnovnim školama prvaci imati digitalne udžbenike. Takođe, do tada bi trebalo da i učenici drugog, petog i šestog razreda u 500 velikih škola imaju digitalne udžbenike, što, kaže ministar, čini više od 50 odsto školske populacije.”Za još nepune dve godine, imaćemo kompletno digitalizovan obrazovni sistem Srbije i to je najkraći rok za koji znam u Evropi. Mnoge evropske zemlje, sa većim budžetima, su ovo radile značajno duže”, rekao je Šarčević za Tanjug, u susret Drugom digitalnom samitu ekonomija Zapadnog Balkana, koji počinje 4. aprila u Beogradu.Ministar je rekao da Ministarstva prosvete i Ministarstva za telekomunikacije zajednički rade na uvođenju interneta i digitalizaciji škola.Kako je rekao, do sada je opremljeno 2.000 digitalnih učionica, a pre toga su opremljeni i kabineta informatike, jer je taj predmet postao obavezan za peti razred.Šarčević je najavio i da će narednih dana biti raspisana javna nabavka za sledećih 8.000 digitalnih učionica, što će, podvlači, biti veliki korak napred.Sa druge strane, navodi da Ministarstvo telekomunikacija i Telekom Srbije intenzivno rade na tome da se internet pojača i da mreža bude bolja.Negde će se, kaže, pojačati “wi-fi” signal, jer neće moći odjednom da dođe jak kabl do svake ustanove.

Drugi digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana okupiti 3.000 učesnika iz 30 ekonomija sa Zapadnog Balkana, iz Evrope i sveta, počeće 4. aprila u Beogradu.Međunarodni samit će okupiti ministre za informaciono društvo i digitalnu agendu regiona, predstavnike Evropske komisije, IT industrije i privrede iz regiona i sveta, kao i predstavnike startapova.Samit, u okviru Digitalne nedelje, jedan je od simbola regionalne saradnje, a iniciran je Berlinskim procesom.Skup će otvoriti predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabrijel i generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije Houlin Đao, saznaje Tanjug u Vladi Srbije.

U okviru Samita najbolje IT kompanije u regionu imaće priliku da se predstave političkim i poslovnim liderima Zapadnog Balkana, Evrope i sveta.Predviđeno je da 200 govornika predstavi najnovije trendove u IT-u.Interesantno je da će se među govornicima na Drugom digitalnom samitu pojaviti i robot “Sofija”, najnovija inovacija “Hanson Robotike”.”Sofija” je, kažu u Kancelariji za IT i eUpravu, nastala kombinacijom nauke, inženjeringa i umetnosti i koristi veštačku inteligenciju.Organizacija Digitalnog samita će podrazumevati da u Beograd budu dovedeni moderni trendovi, koji do sada nisu viđeni u Srbiji i regionu, tako da će posetioci imati mnogo zanimljivog sadržaja, a sve će biti digitalizovano i potpuno u skladu sa nazivom samog događaja, najavljuju organizatori.

Digitalna nedelja Srbije obeležava se od 1. do 7. aprila nizom manifestacija širom Srbije.

Predviđeno je da 3. aprila bude organizovan International Day sa predstavnicima EU ekonomija, u okviru koga će biti održani okrugli stolovi Srbija-Nemačka, Srbija-Francuska, kao i okrugli stolovi UN-a.Prvi digitalni samit održan je u Skoplju aprila prošle godine.

S. Mitrovica: Sporazumi o rekonstrukciji i izgradnji vrtića

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević potpisao je 2. aprila sporazume sa čelnicima Sremske Mitrovice, Žitorađe i Dolјevca o rekonstrukciji i izgradnji vrtića u tim lokalnim samoupravama.Zahvalјujući projektu „Inkluzivno predškolsko vaspitanje I obrazovanje“, koje se finansira iz zajma Međunarodne banke za obnovu I razvoj (IBRD), biće povećan broj slobodnih mesta za decu uzrasta od tri do pet i po godina, posebno za decu iz osetlјivih društvenih grupa. Cilј nam je da ovim projektom dođemo do 17.000 novih mesta u Srbiji I da on bude pokretač izgradnje dodatnih kapaciteta, ne samo kreditom Svetske banke, nego I kroz optimizaciju mreže koju radimo, ali I sredstvima koja će biti udružena od lokala, Republike I kompanija, objasnio je ministar prosvete Mladen Šarčević. Kako je istakao cilј je da obuhvat dece bude poput onog u razvijenim državama I da aktivnosti ne budu puko čuvanje dece, već I primena novog kurikuluma za predškolce, koji je ocenjen kao jedan od tri najbolјa u Evropi. Ministar je objasnio da su u prvoj fazi izabrane opštine Žitorađa (21 miliondinara), Dolјevca (28 miliona dinara) i Sremske Mitrovice (103 miliona dinara) jer su bile spremne I obezbedile uslove za izgradnju, odnosno rekonstrukciju.Vreme kreditu ističe. Zato molimo sve samouprave koje apliciraju i koje se nalaze na spisku da to shvate najozbilјnije, jer neće biti nikakvog preskakanja u odabiru, niti regionalnog niti političkog, već će biti samo oni koji su spremni da uđu u postupak, poručio je ministar.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader istakao je da je u tom gradu veliki problem sa smeštajem predškolske dece, prevashodno zbog, kako je rekao, svevećeg zapošlјavanja mladih. Naš objekat nalazi se u prigradskom naselјu Laćarak I imaće novih 140 mesta za decu. Projekat je završen, dozvole su spremne I ispunili smo sve uslove. Uskoro raspisujemo tender i već u junu počinjemo sa gradnjom, rekao je Sanader. On je dodao da se ta lokalna samouprava priprema i da sama proširi kapacitet predškolskih ustanova u tom gradu. Želimo da zadovolјimo sve potrebe, jer sada na listi čekanja imamo oko 180 dece, rekao je Sanader.

Pesnik obezbedio knjige za melenački vrtić

Lep dobročinitelјski poduhvat načinio je pesnik Saša Milivojev, koji je obezbedio kupovinu dvojezične englesko-srpske edicije knjiga „Pročitaj mi bajku“, za vrtić u Melencima. Za vrtić „Neven“ iz Melenaca, naime, prodajom knjiga Saše Milivojeva „Stih I pesma“, na Svetski dan poezije, obezbeđena su sredstva za nabavku 24 dvojezične srpsko-engleske knjige bajki, kao I za DVD formate. – Knjige su poklonjene osoblјu vrtića „Neven“ u Melencima I služiće za edukaciju mali­šana. Održali smo I prigodnu priredbu – recital, na radost najmlađih – kaže Saša Milivojev, koji je, u sklopu ove akcije, neke svoje knjige poklonio i školskoj biblioteci u Melencima. Ovo nije prvi put da mladi pesnik čini dobročinstvo. On je poznat po organizovanju akcija koje imaju humanitarni karakter.

Bačka Palanka: Škola pecanja za decu na Tikvari

Udruženje sportskih ribolovaca “Šaran” u Bačkoj Palanci, a već po tradiciji, organizuje školu pecanja za decu starosti do 15 godina. Škola počelo je sa radom u nedelјu 31. martaa.– I ove godine, a uz pomoć opštinske Komisije za sport, organizujemo školu pecanja – kaže Igor Prel iz USR “Šaran”. – Škola je besplatna, a mališanima su obezbeđeni kompletan pribor za pecanje, ali i instruktori. Pored praktičnog dela biće u našim prostorijama na obali jezera organizovana i teretska nastava. Tačnije, predviđeno je da se ukupno održi 26 časova, a u praktičnom i teoretskom delu učestvovaće i bivši državni reprezentativci u sportskom ribolovu, ali i poznati ekolozi koji će decu edukovati u oblasti zaštite životne sredine.Ovaj deo priobalјa Dunava, a u neposrednoj blizini centra varoši, predstavlјa i park prirode Tikvara. Organizatori kažu da će deca moći da se upoznaju sa ovdašnjom florom i faunom, odnosno vrstama riba, ptica i drugih životinja kojima su ovdašnje vode, uklјučujući i brojne bare, rukavce i močvare žibotno stanište. Takođe, ovaj predeo uz Dunav, jezero, kanale i bare stanište je i mnogih bilјnih vrsta od kojih su neke prava retkost.– Škola pecanja trajaće sve do početka letnjeg raspusta, a tada sledi pauza, pa se sa početkom nove školske godine nastavlјa do novembra – objašnjava Prel.

Vremeplov:Umro Kornelije Stanković

Na današnji dan 05. aprila 1865. godine umro je srpski kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Proučavao je i beležio do tada samo usmenom tradicijom sačuvano srpsko crkveno pojanje.

Vremeplov: Imenovaniprvi članovi Srpske kraljevske akademije

Kralj Milan Obrenović imenovao je na današnji dan 05. aprila 1887. godine  prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije koja je osnovana 1. novembra 1886. Prvi predsednik bio je Josif Pančić, a sekretar Jovan Žujović. Od 1888. akademici su sami birali stalne i dopisne članove.

Vremeplov: Otvorene prve Olimpijske igre moderne epohe

Na olimpijskom stadionu u Atini otvorene su na današnji dan 05. aprila1896  prveOlimpijske igre moderne epohe. Olimpijada je trajala 10 dana, učestvovala su 484takmičara, samo muškarci. Žene se na olimpijadama takmiče od 1900. Od 1924. uvedene su i zimske olimpijske igre. Organizator igara i prvipredsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta bio je Francuz Pjer de Kuberten.

Vremeplov:Rođen Tomas Hobs

Na današnji dan 05.aprila1588 – Rođen je engleski filozof Tomas Hobs. Ideje o čoveku kao slobodnom pojedincu i državi kao veštačkoj tvorevini nastaloj na osnovu ugovora pojedinaca, izneo je u delima “Levijatan”, “Osnovi prirodnog zakona i politike”, “O telu”, “O čoveku”, “O građaninu”, “O slobodi i nužnosti”.

Vremeplov: Umrla Isidora Sekulić

U Beogradu je na današnji dan 05. aprila1958. godineumrla srpska književnica Isidora Sekulić,čije je delo imalo značajan uticaj na razvoj moderne srpske književne kritike i esejistike.

Vremeplov: Poljska  legalizovala  sindikat “Solidarnost”

Na današnji dan 05. aprila  1989.  godine poljska vlada je legalizovala opozicioni radnički sindikat “Solidarnost”. Osnovana 1980. kao nezavisni sindikat, “Solidarnost” je ubrzo prerasla u masovni društveno-politički pokret sa oko 10 miliona sledbenika. 

Nevakcinisano dete neće moći u školu

Sva potrebna dokumenta za upis budućih prvaka, koji počinje od danas, 1. aprila i trajaće do 31. maja, škole će nabavljati elektronski, osim lekarskog uverenja, što su roditelji obavezni da donesu. Međutim, deca koja nisu vakcinisana neće moći da budu upisana, a roditeljima su, ako im dete ne krene u školu, zaprećene kazne do 100.000 dinara.Roditeljima je ostalo da na upis prvaka donesu samo lekarsko uverenje, jer to ne može niko drugi da obezbedi, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević.- Sve drugo, dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, prebivalište, elektronski se nabavlja. Za to je obučeno dosta ljudi, direktori imaju uputstva, imaju i kol-centrar gde će se javiti ako im nešto bude nejasno – rekao je Šarčević za TV Prva.U prvi razred osnovne škole biće upisana generacija rođena od 1. marta 2012. do kraja februara 2013. godine, što znači da će do polaska u školu, 1. septembra, napuniti najmanje šest i po godina, a najviše sedam i po. U Ministarstvu prosvete procenjuju da u Srbiji ima između 68.000 i 70.000 mališana tog uzrasta. Naknadni rok za upis pravaka je od 20. avgusta 2019. Da bi se upisala mlađa deca, godinu ranije, potrebna je dodatna provera njihovih sposobnosti kod psihologa.

Dokumenta i pregledi

Za upis prvaka potrebni su izvod iz matične knjige za dete, uverenje o pohađanju predškolskog programa i uverenje o prebivalištu (sve to nabavlja škola, elektronski), a roditelji su dužni da dostave i potvrdu da je dete prošlo lekarski pregled.Lekarki pregledi obavljaju se u domovima zdravlja, gde prvo pedijatar pregleda dete, a potom ona prolaze preglede kod očnog lekara, otorinolaringologa, fizijatra, logopeda i stomatologa. Na ovim pregledima potrebno je i da se deci urade analize krvi i urina.

Obavezne vakcine

Pošto su neki roditelji odbijali da vakcinišu decu, ili iz nekog drugog razloga to nisu uradili, lekari napominju da deca neće moći da pođu u školu ako nisu primili DT, OPV i MMR vakcine. Svake godine jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju o broju dece koja su u uzrastu za upis u osnovnu školu i na osnovu toga obaveštava roditelje, odnosno staratelje i školu

Za roditelje koji bez opravdanja ne upišu decu na vreme, što se odnosi i na one koji nisu vakcinisali decu, sledi kazna od 50.000 do 100.000 dinara.Roditelji u Beogradu požalili su se prethodnih dana da nisu mogli u apotekama da nađu obavezne vakcine, jer i redovno vakcinisana deca treba da ih prime pred polazak u školu. Do problema je došlo zbog nestašice dve vakcine francuskog proizvođača, dultavaksa i tetraksilina, ali je prva već stigla u apoteke, a druga će stići do sredine aprila.

Psiholog i pedagog

Deca bi pre upisa trebalo da prođu razgovore sa psihologom i pedagogom, gde prepoznaju predmete sa slike, razvrstavaju predmete po veličini i proverava se kako se orijentišu u prostoru. Psiholog i pedagog proveravaju i to koliko je dete emotivno zrelo za polazak u školu, u šta se ubraja i samostalnost i spremnost da se odvoji od roditelja, njegova socijalna zrelost (da li može mirno da sedi na času, da li se druži sa drugom decom…), kao i intelektualnu zrelost, odnosno da li može da uči.

Učiteljici otkaz zbog “haljine za prostituke”: Njene koleginice iz protesta krenule redom da se skidaju

Nakon što su ruski, ali i veliki broj svetskih medija, preneli vest da je u zapadnom Sibiru učiteljica ostala bez posla zbog “haljine za prostitutke”, njene koleginice odlučile su da javno protestuju i to golotinjom.Naime, Tatijana Kuvšinikova (38) našla se na meti kritika pojedinih roditelja i direktora škole u gradu Barnaul zbog fotografije koju je objavila na privatnim profilima na društvenim mrežama, a zbog koje su je pojedini roditelji prijavili školi. Na fotografiji pozira u kratkoj haljini sa dubokim dekolteom, što je previše provokativno prema mišljenju direktora škole. Čak u oštrom pismu koje joj je poslao u februaru, direktor je, ne štedeći reči, naveo da se “tako samo prostitutke oblače i slikaju”.Ceo slučaj dospeo je u medije, a učiteljica je nakon nekoliko meseci agonije morala da da otkaz, zbog, kako je obajsnila, odbijanja kolega iz škole da sarađuju ili razgovaraju sa njom.Neke druge koleginice ne samo da nisu osudile Kuvnišikovu, već su je javno i podržale.

About the Author

admin